Fauske historielag er det nye navnet på laget etter navneendring på ekstraordinært årsmøte 2022.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling til styremøte tirsdag 5. desember kl. 18.00, på Teletunet

26.11.23 Kr.


Det holdes styremøte I Fauske historielag på Teletunet tirsdag 5. desember kl. 18.00.


Du kan lese innkallng og saksliste til styremøtet ved å velge "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller du kan klikke denne lenken for å lese innkallingen og se sakslisten.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat og bilder fra medlemsmøtet tirsdag 21. november, med foredraget: Fauskes drosjehistorie

ved Jens Morten Kristiansen

26.11.23 Kr.

 

Foredraget på medlemsmøtet i november omhandlet Fauskes drosjehistorie og ble holdt av Jens Morten Kristiansen.


Du kan lese referat og se bilder fra møtet/foredraget ved å velge "Medlemsmøter" - "Bilder og referater fra møter" i menyen ovenfor.


Eller du kan klikke denne lenken.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat og bilder fra foredraget «Samenes Salten», på medlemsmøtet 31. oktober

06.11.23 Kr.


Foredragsholder Ronald Nystad-Rusaanes holdt 31. oktober et interessant og lærerikt foredrag om samenes historie i Salten fra 2-3 århundrer tilbake og framover i tid.


Utdrag fra referatet: «Nystad- Rusaanes fortalte livfullt om korleis forholdet mellom samar og bumenn er skildra av Sommerfeldt , sokneprest i Saltdal 1818-24 og hos Axel Hagemann som var skogvoktar 1881-88. Hos desse ”søringane” med embetsbakgrunn kan ein finne at samar var meir driftige for å sikre livsgrunnlaget enn menn av ”dalfolket"……….For mange vil det vere nytt at for eksempel Viskis på nordsida av Saltfjellet betyr ”gult” – den fargen som dominerte på hausten da flyttsamane forlet sommarbeitet for vinterbeita i Sverige.»


Klikk denne lenken for å lese og se bilder fra foredraget. Eller velg "Medlemsmøter" - "Bilder og referater fra tidligere møter" i hovedmenyen øverst.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny artikkel "Tvangsarbeidere fra Belarus" på Fauske under 2. verdenskrig

05.11.23 EKD


Kjell Bakken har skrevet en artikkel i Saltenposten som nå er tilpasset hjemmesiden vår. Den handler om da Øst-Europa var besatt av Hitlerregimet under 2. verdenskrig, ble alle sivile rettigheter tatt fra innbyggerne. Barn kunne bli hentet ut av skolene og sendt på tvangsarbeid. I sommer fikk vi besøk av datter av et par som var tvangsarbeidere på Fauske.


Anna Larisch fra Tyskland besøkte sommeren 2023 Fauske for å se hvor foreldrene var tvangsarbeidere under 2. verdenskrig. Det ble en gripende opplevelse. Historiene om hvordan Hitlerregimet gikk fram er vondt å ta inn over seg. Krigen i Ukraina har brakt disse hendelsene nærmere oss. Putinregimets framferd her har mange likhetstrekk med Hitlerregimets framferd i Øst-Europa, selv om det siste var mye verre.


Du kan lese mer ved å gå på hovedmenyen til "Lokalhistorie" og velge "Fauske under 2. verdenskrig", eller du kan trykke på denne lenken her. Artikkelen ligger som nr. 2 på siden. Det er også laget en russisk utgave like under, der stoffet er bearbeidet for å tilpasse lesere fra Øst-Europa.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omtale og intervju i Saltenposten av Fauskeboka 2023

28.10.23 EKD


Saltenposten har i forbindelse med boklanseringen av Fauskeboka 2023 intervjuet Ketil Johansen, John Strøm og Kjell Sture Hugaas. Artikkelen stod på trykk 25. oktober.


Ketil Johansen (bidragsyter) har skrevet om da han og tre kollegaer holdt på å forulykke i en båtulykke i Norddalen. John Strøm (redaksjonkomiteen) informerer at årets bok er den 43. i rekken, og inneholder mange fortellinger fra alle kanter av Fauske kommune. Kjell Sture Hugaas (leder for redaksjonskomiteen) tilføyer at til nå er det vært utgitt 993 artikler, så til neste år blir det et jubileum da Fauskeboka vil runde 1000 artikler.


Les hele artikkelen ved å gå til faksimilen fra Saltenposten ved å klikke på denne lenken her, eller å trykke på bildet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets lansering av Fauskeboka 2023 tirsdag 10. oktober i Fauske bibliotek

22.10.23 EKD


Oppmøtet var som vanlig godt med vel 60 tilstedeværende. Historielagets leder Bjørn Rendall ønsket velkommen og takket både redaksjonskomiteen og bidragsytere for å ha gjort enda en Fauskebok mulig. Alt utført på dugnad i historielagets ånd.


Skribentene ble så presentert i den rekkefølge artiklene er i boka, og de av dem som var tilstede fikk anledning til å fortelle litt om bakgrunnen for sine bidrag. De fikk også overrakt et eksemplar av boka.


Som tradisjonen har vært ble det lagt inn en kort pause der det ble servert "kanapeer" og sprudlende drikke. I pausen var det også mange som benyttet anledningen til å kjøpe årets bok.


Klikk på bildene (fotograf: Guri Kristiansen) for å se dem større.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte tirsdag 31. oktober med foredrag: Samenes Salten

22.10.23 Kr.

Foredraget om Samenes Salten i september måtte dessverre utgå, men nå vil det i stedet bli holdt på tirsdag 31. oktober kl. 18.00 i Vestmyra Skoles auditorium.


Ronald Nystad-Rusaanes (bildet) foredrag om Samenes Salten:

 Tid og sted: Tirsdag 31. oktober kl. 18.00 i Vestmyra Skoles auditorium.

 

Det blir pause i foredraget med kaffe, mineralvann og sosialt samvær.

 

Medlemmer i Sørfold lokalhistorielag er velkommen til arrangementet.

 

Andre som vil delta kan på vanlig måte komme og bli medlemmer i Fauske historielag for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.


Vel møtt!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenes Salten

Gjennom århundrer har den samiske reindriften satt sitt preg på natur og kultur i Salten. Frem til tvangsflyttingen på begynnelsen av 1900-tallet var reindrift tuftet på vinterbeite i Sverige og sommerbeite i Norge. Vekseldriften opphørte og nye mønstre slo rot. Hva var det som skjedde og hvilke utfordringer førte dette med seg? Konservator ved Saltdal bygdetun - Blodveimuseet, Ronald Nystad-Rusaanes tar for seg den samiske historiens gang over Saltenlandet.

"Vinterbeta", maleri av Johan Tíren (1853-1911)

Fauskeboka 2023 i salg nå!

20.10.23 Kr.


Fauskeboka 2023 er nå i salg, en fyldig bok på 211 sider med variert innhold fordelt over 23 artikler.


Les blant annet om Kulturdagan i Valnesfjord sin historie fra 1988 – 2015, grenselosing fra Jakobsbakken under krigen 1940 – 45, en ferietur med bil for 86 år siden, eller «Et liv i lufta» - om flygeren Per Støres lange virke som flyger. I over en mannsalder har Per Støre fløyet Twin Otter over norskekysten, og før det et spennende og til tider dramatisk virke som flyger i Afrika og Europa. Og i Fauskeboka finner du mye annen og spennende lokalhistorie.


Årets Fauskebok, nr. 43 i rekken, dekker innholdsmessig og geografisk en rekke forskjellige områder i Fauske kommune.


Innbundet, 211 sider. Pris kr. 395


Fauskeboka 2023 kan kjøpes på følgende steder:


ARK Fauske

ARK Glasshuset Bodø

ARK City Nord, Bodø

ARK Hundstadsenteret, Bodø

ARK Mo i Rana

Leselysthuset Rognan som også har nettsalg

Rema 1000 Sjøgata, Fauske

Coop Prix, Straumen

Coop Prix, Sulitjelma

Coop Prix, Valnesfjord

Daja Camp, v/Bjørn Thomas, Sulitjelma

Saltenlaget i OsloHilsen oss i Fauske historielag----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om foredraget 19. september

21.09.23 Kr.

 

På grunn av omstendigheter som ikke Historielaget rådde over, måtte dessverre det planlagte foredraget med tema «Samenes Salten» utgå. I stedet vil det bli holdt på et senere tidspunkt


Asbjørn tok det på sparket, og i samspill med Ellen som styrte bildekavalkaden, fortalte han om høvdingestedet Erstad (Erikstad).


Han startet med kokegropene fra 100 år før kr.f. som ble funnet i fjor. Om det var en høvding, et religiøst overhode eller bare en neskonge vet man ikke, men dette funnet antyder at en viktig samling ble gjennomført her før vår tidsregning.... Les mer og se bilder ved å klikke denne lenken.


Eller du kan i menyen over velge "Meldemsmøter" - "Bilder og referater fra tidligere møter" for å lese hele resymeet og se bilder fra det improviserte foredraget om høvdingstedet Erstad.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oppdatering av Erikstad på arkeologisidene

20.09.23 EKD

 

Oppdatering av flere plansjer:

  • #001 Erikstad - Åbor ved sørsjøen
  • #002 Erikstad - Gullring og spinnhjul - antatt fra kvinnegrav - jernalderen
  • #003 Erikstad - Steinkar funnet i 1965
  • #004 Erikstad - Hvalbeiniplate funnet i 1957
  • #005 Erikstad - Mulig beslag
  • #006 Erikstad - Segl fra 1806 - pomorhandelen
  • #007 Erikstad - Diverse funn


I tillegg er det lagt ut en undervannsfilm av bunnsvillene som er formet som et trapes nede i åboren. Se og les mer ved å gå til hovedmenyen som ligger øverst, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Erikstad», eller klikk på denne direktelinken her.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets boklansering tirsdag 10. oktober kl. 18.00 på Fauske bibliotek

13.09.23 EKD


Tradisjonen tro gjennomføres boklansering av Fauskeboka 2023 i biblioteket tirsdag 10. oktober kl 18.00 - 20.00.


Fauskeboka i år er 43. årgang som inneholder lokalhistoriske godbiter fra hele vårt område og fra flere tidsperioder. Den løpende evalueringen av vårt bokarbeide og bokprodukt gjør fauskeboka bedre for hvert år. Vi er derfor særlig stolt av årets fauskebok. Laget håper derfor den når ut til veldig mange med interesse for vår rike lokalhistorie.


Boka har prismessig vært på "stedet hvil" i mange år, så i år har vi gjort en liten prisjustering og selger den for kr 395,-.


Den er i salg på en rekke steder i Salten og andre steder i landet. Se listen nedenfor. Vi planlegger også å selge fauskeboka på lanseringsdagen med kontant betaling eller Vipps.


Styret og laget håper på godt fremmøte og deltakelse på lanseringen i biblioteket, og flotte leseropplevelser for den enkelte.


Boka inneholder 211 sider og er trykt i 700 eks.


Fauskeboka 2023 kan kjøpes på følgende steder:

1. ARK Fauske

2. ARK Glasshuset Bodø

3. ARK City Nord, Bodø

4. ARK Hundstadsenteret, Bodø

5. ARK Mo i Rana

6. Leselysthuset Rognan som også har nettsalg

7. Rema 1000 Sjøgata, Fauske

8. Coop Prix, Straumen

9. Coop Prix, Sulitjelma

10. Daja Camp, v/Bjørn Thomas, Sulitjelma

11. Saltenlaget i Oslo.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat fra styremøtet 5. september

08.09.23 EKD


Referat fra gjennomført styremøte 5.september finner du under "Om oss" - "Referater fra styremøter" i hovedmenyen som ligger øverst, eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte tirsdag 19. september, med foredrag: Samenes Salten

05.09.23 Kr.

 

På neste medlemsmøte i Fauske historielag foredrar Ronald Nystad-Rusaanes om Samenes Salten:

 
Samenes Salten

Gjennom århundrer har den samiske

reindriften satt sitt preg på natur og kultur i

Salten. Frem til tvangsflyttingen på

begynnelsen av 1900-tallet var reindrift tuftet

på vinterbeite i Sverige og sommerbeite i

Norge. Vekseldriften opphørte og nye

mønstre slo rot. Hva var det som skjedde og

hvilke utfordringer førte dette med seg?

Konservator ved Saltdal bygdetun -

Blodveimuseet, Ronald Nystad-Rusaanes

tar for seg den samiske historiens gang

over Saltenlandet.


Tid og sted: Tirsdag 19. september kl. 18.00 i Vestmyra Skoles auditorium.

 

Det blir pause i foredraget med kaffe og kaker og sosialt samvær.

 

Medlemmer i Sørfold lokalhistorielag er velkommen til arrangementet.

 

Andre som vil delta kan på vanlig måte komme og bli medlemmer i Fauske historielag for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.


Vel møtt!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ronald Nystad-Rusaanes


"Vinterbeta", maleri av Johan Tíren (1853-1911)

Innkallingen til styremøtet tirsdag 5. september på Teletunet

30.08.23 Kr.


Det holdes styremøte i Fauske historielag tirsdag 5. september kl. 19.00 på Teletunet.


For å lese innkallingen og sakslisten, velg "Om Oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller du  kan klikke denne lenken.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat og bilder fra medlemsmøtet tirsdag 29. august 2023, med foredrag av Steinar Mathiassen, Lillestrøm. Tema: FInneid.

30.08.23 EKD

 

Steinar Mathiassen vokste opp i Tollergården på Finneid som sønn av tolleren, som hadde ansvaret for skipene som ankom Finneidkaia. Hans foredrag startet med fortellinger fra tiden like før Finneid startet å utvikle seg som utskipningshavn for Sulitjelma Gruber. Han tok oss med på utviklingen av Finneidgata fram til nåtiden, og viste en rekke bilder, samt kart han hadde laget.


Les hele referatet og se flere bilder av Kjell Bakken ved å gå på menyen øverst, velg "Medlemsmøter" og "Bilder og referater fra tidligere møter", eller klikk på denne snarveien her.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! Nytt sted og tidspunkt!

Invitasjon til medlemsmøte tirsdag 29. august, med foredrag: Finneid, ved Steinar Mathiassen

20.08.23 EKD

 

Sommeren er snart over, og på første medlemsmøte etter sommerferien blir det foredrag ved Steinar Mathiassen, tema: Finneid.


Steinar Mathiassen må sies å være en kapasitet på både gammel og nyere historie om Finneid. Lesere av Fauskeboka er nok kjent med hans artikkel fra fjorårets bok, del 1, og i Fauskeboka 2023 som historielaget vil lansere litt utpå høsten, kommer del 2 om Finneid. Grundig og nøyaktig og svært lesverdig historie om Finneid, godt over 100 år tilbake i tid. Dette tegner til å bli et spennende og interessant foredrag om Finneids historie!


NB Ny tid og sted: Tirsdag 29. august kl. 19.00 i Vestmyra skoles aula.


Det blir pause i foredraget med kaffe og kaker og sosialt samvær. Som tradisjon er medlemmer i Sørfold lokalhistorielag velkommen til arrangementet. Andre som vil delta kan på vanlig måte komme, og bli medlemmer i Fauske historielag for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.

 

Vel møtt!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering av "Fauske under 2. verdenskrig"-sidene

01.07.23 EKD


Det er gjort en del endringer med nye faner, korrigeringer og nytt innhold på kilder og rettelser, og nytt bilde. 

Bildet viser familien Kristiansen, fra venstre Solveig Kristiansen (pikenavn Pedersen), Odd Kristiansen, Hilmar A. Kristiansen. Odd er faren til Guri og Jens-Morten. Til høyre sitte den ene av de to soldatene som ble innkvartert hos dem. Han het Ellen Ringmann, og bodde på kjøkkenloftet. Han arbeidet på Ortskommandanturet. Det kan du lese mer om hvis du går på hovedmedyen og velger "Lokalhistorie" - "Fauske under 2. verdenskrig" - "Rettelser og kommentarer til bind 2", eller ved å klikke på denne lenken her.


Oppdateringene som er gjort:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hyttebøker

29.06.23 EKD


Ei hyttebok kan romme så mangt. Den kan fortelle spennende historier om lange turer i flott vær, dårlig vær, storm eller skodde. Den kan fortelle om jaktturer med fin fangst, eller spennende opplevelser. Fisketuren med fangst så fin at armene ikke rekker til.


Fauskebokredaksjonen er interessert i å få fatt i slike spennende historier fra gamle dager som ligger og venter på å komme opp i dagens lys. Det kan være historier i private hyttebøker eller bøker fra turistforeningens rikholdige samling. Selvsagt kan det være en historie om møter, eller observasjoner, av rovdyr, fugler, minken som stjal fisken eller annet. Eller bare noen hyggelige treff på en vandring i den norske fjellheimen.


Har du en historie i ei hyttebok, så ta kontakt. Du kan selv skanne eller ta bilde av sidene og sende til oss. Har du ikke mulighet til det, så ta boka med til oss så kan vi skanne den for deg. Det aller beste er om du har bilder av hytta, fangst, folk, natur, dyreliv osv. i tillegg. Finnes det hyttebøker med tegninger i, som gjester eller vertskap har gjort, så er dette også interessant.

Send inn kopier og/eller melding om interessante historier i hyttebøker

til:  post@fauskeslektshistorielag.no


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------