Aktuelt / Om innhold på sidene:

Bokserien

Fauske under 2.verdenskrig,
Bind 1-5


For lettere å finne raskt fram til kildehenvisninger,
rettelser og kommentarer til de 5 bindene i bokserien,
finner du nå lenker direkte til disse opplysningene
for hvert enkelt bind her:


Bind 1: Overfallet    a) KILDER    

            b) RETTELSER OG KOMMENTARER


Bind 2: Krigen slutt. Okkupasjonen begynner.                  Juni 1940- ut 1941    a) KILDER

             b) RETTELSER OG KOMMENTARER


Bind 3: 1942/43 KILDER OG KOMMENTARER


Bind 4: 1944 - Okkupasjonen går mot slutten.

    KILDEHENVISNINGER OG RETTELSER


Bind 5: 1945 - Kapitulasjon - etterkrigstid.

             a) KILDEHENVISNINGER, DEL 1:                           TEKSTREFERANSER

             b) KILDEHENVISNINGER, DEL 2:

                 BILDEREFERANSER

             c) RETTELSER OG KOMMENTARER


Klikk på bildet for større versjon.


Opplysningene er undersider til valgknappen "Lokalhistorie" - "Fauske under 2.verdenskrig",
i hovedmenyen ovenfor.


Øvrig informasjon om bøkene finner du under "Våre Bøker" i
hovedmenyen.

---------

Hva skjer på FSHLs styremøter?


Er du medlem i Fauske Slektshistorielag? Er du engasjert og interessert i hva som blir tatt opp og behandlet av saker på FSHL sine styremøter? Hva blir diskutert og hva blir vedtatt? Ja, da vil styret herved invitere deg til å overvære styremøtene våre.


Åpenhet i laget er viktig tenker vi, og det gjelder også styremøtene i Fauske Slektshistorielag

.

Vil du være til stede, send en epost til: bjorenda@hotmail.com senest et par dager før møtet. Vel møtt.


På vegne av styret i Fauske Slektshistorielag:
Bjørn Rendall, leder.


FSHL har sitt klubblokale på Teletunet.


undersiden Referater fra styremøter, som du finner under Om oss i hovedmenyen, vil for fremtiden referater fra styremøtene bli lagt ut.


En tid i forkant for kommende møte vil saksliste bli lagt ut her.


Du kan også klikke denne lenken for å komme til siden.


--------------------


Fauske historielag er det nye navnet på laget etter navneendring på ekstraordinært årsmøte 2022.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Ny oppdatert aktivitesoversikt for medlemsmøter

i Fauske historielag


Planlagte kommende medlemsmøter og foredrag i 2023:

Aktivitetsoversikt oppdatert 24.05.2023


6 juni: Kokegrop og saltenmat v/Einar Dale

August: Steinar Mathiassen : Finneid
September: Ronald Nystadbakk Russaanes: Samenes Salten
Oktober: Bjørn Tore Pedersen: Jektefarten
November: Jens Morten Kristiansen: Drosjer på Fauske
Desember: Kjell Bakken - Foredragsjubileum i historielaget


Datoer vil på senere tidspunkt bli oppdatert på de møter som ennå ikke er tidsbestemt.


------------------------------------


Du finner også aktivitetsoversikten og invitasjonen til medlemsforedraget  tirsdag 6.juni (se nedenfor) i "Aktivitetsoversikt" i hovedmenyen,

eller du kan klikke på denne lenken.


Invitasjon til medlemsforedrag og bruk av kokegrop tirsdag 6 juni kl. 1800

24.05.23 Kr.  

 

Vi har den glede igjen å invitere deg til medlemsforedrag om gamle mattradisjoner i Salten, ved Einar Dahle. Einar har lang og bred erfaring i matens tjeneste bl.a. som lærer i matfaget på Fauske videregående skole.


Vi skal på urgammelt vis å lage kokegrop og tilberede mat

inklusive smake på resultatet.


Foredraget skjer i aulaen på Vestmyra videregående skole og kokegropen i området

tirsdag 6.juni klokken 18.00.


Som tradisjon er medlemmer i Sørfold lokalhistorielag velkommen til arrangementet.


Andre som vil delta kan på vanlig måte komme og bli medlemmer for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.


Velkommen til hyggelig og lærerik aften.  

 

Bjørn Rendall

Styreleder


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

På medlemsmøtet vil maten bli tilberedt uten-

dørs i en kokegrop på gammelt vis.

Oppdatering på Fauske under 2. verdenskrig, under lokalhistorie

04.05.23 EKD


Det er ny innledende tekst som forteller hvor stor påvirkning 2. verdenskrig hadde på innbyggerne på Fauske. Mange hadde soldater og "fremmedarbeidere" boende i boligene sine. Et nytt bilde av soldaten Rolf Weschkalnies med nær familie er lagt til. Sønnen hans, Rolf, har vært bidragsyter til bokprosjektet "Fauske under 2. verdenskrig". Det er også et nytt innlegg om denne bokserien med omtaler fra Avisa Nordland.


Les mer om dette ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg "Lokalhistorie" - "Fauske under 2. verdenskrig", eller klikk på denne snarveien direkte til siden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referater og bilder fra medlemsmøtene, med foredrag, 28.mars og 25.april

02.05.23 Kr.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredraget tirsdag 28.mars:

Jordmoryrket før i tiden


Pensjonert jordmor Liv Andersen holdt et interessant, gripende, og morsomt foredrag om jordmoryrket. Hun tok tilhørerne med på historien fra den første omtalen i Mosebøkene, til Magnus Lagabøters lover, Christian 5. lov av 1687, og erkebiskopen av Canterbury bestemmelser.

Og lokalt kunne transportmidler som jordmora benyttet være både dresin og kiskibbe til henholdsvis Sulis og Jakobsbakken, når det hastet som mest.........................

Foredraget tirsdag 25.april:

Helbrederen Johannes Bratteng


Det var 55 medlemmer som fikk oppleve det formidable foredraget av Tove Mette Mæland. Hun tok oss med gjennom Bratengs liv, fra fødsel i 1890, til død i 1967, 77 år gammel.

Han drev som helbreder fra ca. 1930 til 1967 og hadde opp mot 8000 pasienter pr. år.

De mange pasientene fra fjern og nær som oppsøkte Brateng utgjorde en god del av inntekten til f.eks hotellet og telegrafen på Fauske........................

Les resymeer og se bilder fra de to medlemsmøtene og foredragene:


Velg "Aktivitetsoversikt" - "Bilder fra tidligere møter" i menyen til venstre.


Eller klikk denne snarveien til foredragene.

Oppdatering av Erikstad og Øynes på arkeologisidene

01.05.23 EKD

 

Oppdatering av plansje #060 «Erikstad – om gårdens eldste historie». Mye tyder på at Erikstad er et mulig gammelt høvidingested. Mange arkeologiske funn med synlige og utraderte strukturer tyder på svært gammel bosetting. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Erikstad», eller klikk på denne direktelinken her.

 

Oppdatering av plansje #057 «Øynes – Kullgroper». Her antydes det at det kan være kullgroper. Hvis du kjenner til dette, ønskes det tilbakemelding til arkeologigruppa. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Øynes», eller klikk på denne direktelinken her.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert bilde av klyngetunet på Fauske vestre under bilder på lokalhistorie

30.04.23 EKD


Retusjert og klarere bilde av klyngetunet på matrikkelgården Fauske vestre er lagt ut. Det lå omtrent der Tunveien går i dag. Det viser også Erikstad, Øyneshalvøya, Kirkeveien fra sjøen og opp til kirka. Se nærmere på bildet ved å gå til hovemenyen på venstre side, velg "Lokalhistorie" - "Bilder" - "Fauske sentrum (eldste), eller klikk på denne snarveien direkte til siden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye bilder fra Vatnbygda på lokalhistorie

29.04.23 EKD


Nytt bilde fra Vatnan på Moen viser morenen som danner Moen og spennende omgivelser fra 1911. Det er også et nytt bilde fra mudring av renna i Vatnan. Et stort mudringsfartøy med en såkalt "Mammutpumpe" pumper opp sand og siltmasse.


Noe av teksten er endret på. Det gjelder "Tyskerleiren Vatnan", "Os først på 1950-tallet", "Drosje i Vatnbygda", "Lærerboligen i Vika i Vatnan"  og de tre bildetekstene om "Hjemgamstraumen".


Dette kan du se nærmere ved å gå til hovedmenyen på venstre side, velg "Lokalhistorie" - "Bilder" - "Vatnbygda", eller klikk på denne lenken direkte til "Vatnbygda".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering på arkeologisidene, under Lund og Erikstad

28.04.2023 EKD


Under "Lund" på arkeologisidene er det lagt ut en ny plansje "#062: Lund – Om gårdens eldste historie". Her stilles det spørsmål om gårdsnavnet Lund kan bety at det det har vært en hellig lund her. To kullgroper er avdekket, men det finnes sannsynligvis flere. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen på venstre side, og velg "Lokalhistorie" - "Arkeologi" - "Lund". Eller du kan klikke på denne lenken direkte til "Lund".

 

Det er også en oppdatering av plansje "#061: Erikstad – Kokegrop fra jernalderen". Den ble oppdatert 27. april 2023. Få med den siste oppdateringen ved å gå til hovedmenyen på venstre side, og velg "Lokalhistorie" - "Arkeologi" - "Erikstad", eller klikk på denne lenken direkte til "Erikstad".


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøtet 29.mars

27.04.23 Kr.


Referat fra gjennomført styremøte 29.mars finner du under Om oss - Referater fra styremøter i hovedmenyen til venstre.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt tilskudd til Mineralparken ved Amfi-senteret

07.03.23 Kr.


Mineralparken ved Amfi-senteret på Fauske har i februar fått et nytt tilskudd: et skilt som beskriver dannelsen av et mineral som en følge av vær og klima.


Les om dette og se flere bilder under «Lokalhistorie» - «Bergverkshistorie».


                                                                       Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det grønne mineralet malakitt blir dannet på  marmoren.

Planlagte medlemsmøter og foredrag i Fauske historielag i 2023

21.02.23 Kr.


Det er planlagt en rekke medlemsmøter/foredrag i regi av Fhl i løpet av 2023.


Du kan se en oversikt over disse ved å velge hovedsiden "Aktivitetsoversikt" i menyen til venstre.


Første medlemsmøte blir tirsdag 28. Mars:


Jordmor arbeid og jordmødre, ved Jordmor Liv Andersen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøtet Fauske historielag,14.februar

19.02.23 Kr.


Årets første styemøte etter årsmøtet ble gjennomført tirsdag 14.februar. Du finner referatet på siden "Referater fra styremøter" under "Om oss" i menyen til venstre.


På denne siden er også datoene for de kommende styremøter i 2023.


Du kan også klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokskred Fauskebøker!!!!

Dette er unikt i laget! Bok-skred på Fauskebøker!


Nå selger vi Fauskebøker fra år 2013 til og med år 2020 for (kun) 50 kroner pr. stk.

Bokpakke (alle åtte bøkene) kroner 320,-

Med bokpakken får du Valnesfjord idrettslags historie med på kjøpet!

(Verdi kr. 250,-)


Fauskeboka 2021 selger vi nå for kr. 200,-.

 
Utenfor kommunen tilkommer frakt.


(Klikk på bildet for stor versjon!)


Utenfor kommunen tilkommer frakt.


Bestilles på epostadressen:

bokbestilling@fauskeslektshistorielag.no


Skal du ha bokpakken (komplett) må du ikke nøle. Bestill nå!


Du kan lese mer informasjon om disse bokutgivelsene ved å gå til

"Våre bøker" - "Tidligere bokutgivelser"


Eller klikk denne lenken.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentasjon fra årsmøtet i

Fauske historielag, tirsdag 31.januar

10.02.23 Kr.

 

Årsmøtet i Fauske historielag ble 31.januar gjennomført på tradisjonelt vis med bl.a. gjennomgang og godkjenneing av regnskap og budsjett, samt valg av nytt styre.

  • På siden "Om oss" - "Dokumentasjon fra møter og styret" finner du nå dokumenter fra møtet: Protokoll, regnskap 2022, budsjett for 2023 og årsmeldingen.


         Du kan også klikke denne lenken for å komme til siden med disse dokumentene.


Etter at det formelle møtet var avsluttet, hold Kjell Bakken et interessant og opplysende foredrag om Salten Kraftsamband AS og markedskreftenes fastsetting av strømpriser.


  • På siden "Aktivitetsoversikt" - "Bilder fra tidligere møter" finner du resymeer og bilder fra både sakene på årsmøtet, og fra Kjell Bakkens foredrag.


        Du kan også klikke denne lenken for å lese og se bilder fra årsmøtet 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leder Bjørn Rendall innledet møtet.

Referat fra styremøte i Fauske historielag,10.januar, på Teletunet

16.01.23 Kr.


Tirsdag 10.januar ble det holdt styremøte i Fhl på Teletunet. Du finner referatet fra styremøtet ved å velge Om oss - Referater fra styremøter, i menyen til venstre.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsforedraget fra 29.november 2022:

Polarbanen, med foredragsholder Finn Rønnebu

16.01.23 Kr.


Referat og bilder fra fjorårets siste foredrag i regi av Fauske historielag er nå lagt ut på hjemmesiden. 


Vi får blant annet høre om organisasjon Todt, trasevalgene for Polarbanen og bruk av straff-fanger og krigsfanger i arbeidet med byggingen av banen.


Velg: Aktivitetsoversikt - Bilder fra tidligere møter, i menyen til venstre, eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyheter fra 2022 er flyttet til siden "Gamle aktuelle saker".

16.01.23 Kr.


Det som var nyhessaker i 2022 er nå flyttet til hovedsiden "Gamle aktuelle saker" i menyen til venstre, med underside "Gamle aktuelle saker 2022".


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokskred

Fauskebøker!!

2013 - 2020

Dette er unikt i laget!


(Klikk bildet for større versjon!)Nå selger vi Fauskebøker

fra år 2013

til og med år 2020

for

(kun) 50 kroner pr. stk.


Bokpakke

(alle åtte bøkene)

kroner 320,-


Med bokpakken får du Valnesfjord idrettslags historie med på kjøpet!

(Verdi kr. 250,-)


Fauskeboka 2021 selger vi nå for kr. 200,-.Utenfor kommunen tilkommer frakt.


Bestilles på epostadressen:

bokbestilling@fauskeslektshistorielag.no


Du kan lese mer informasjon om disse bokutgivelsene

ved å gå til

"Våre bøker" - "Tidligere bokutgivelser"


Eller klikk denne lenken.


Skal du ha bokpakken (komplett) må du ikke nøle. Bestill nå!


---------------------------


De seneste bokutgivelser, 2022

Fauskeboka 2022, 42. årgang, Pris kr. 300
Klikk denne lenken for å gå til årets bokutgivelser 2022 for å lese omtale.

Fauske kirke - mennesker og historier

Pris kr. 250
Klikk denne lenken for å gå til årets bokutgivelser 2022 for å lese omtale.

Til redusert pris!

ANKERSKE PÅ FAUSKE

Marmoren som erobret verden

Boka "Ankerske på Fauske", bedriftshistorie 1882-2020

av forfatteren Ingvar Lindahl.

Oridinær pris kr. 300,-

Nå: Kr. 100

Klikk denne lenken for å gå til 

Våre bøker - Tidligere bokutgivelser

for å lese omtale.

BOK-TILBUD:


Arbeidsfolkets saga.


Erindringer fra arbeidsrørsla

i Fauske og Salten.
Klikk på bildene for større versjon.


FSHL har fått et begrenset antall av denne boken for salg. Boken ble første gang utgitt i 1951 .Denne utgaven er trykt av Arbeiderbevegelsens historielag i 1991 og er på 68 sider og illustrert. Hans Trondsen, gruvearbeider, kommunepolitiker og tidligere ordfører i Fauske har skrevet boken, som spenner over tidsrommet 1870-1950.Benytt anledningen og skaff deg denne boken nå, mens den fortsatt er tilgjengelig.


Boken koster kun kr.100,-
Porto på kr 90,- tilkommer ved forsendelse i posten.


Kontakt Kjell Sture Hugaas på epost: kjell.sture.hugaas@signalbox.no

eller telefon: 95 94 32 66.


---------------------------------------