Hvalknokler i myra

Da Jens Larsen skulle ta ut noe grus i elva mellom Kvitblikk og Tverrå støtte han på rygghvirvlene til en hval, muligens Grønlandshval. Dette beviser, om noen skulle være i tvil, at sjøen har stått over Fauskeeidet. Jens Larsen står til høyre og det er hans hus vi ser i bakgrunnen. Til venstre Johan Kvitblikk og guttene Bror Larsen (bak) og Kjell Erik Brekkan. Det er datter av Jens Larsen, Johanne Rognmo som har skaffet bildet.

Mer om dette står å lese i Fauskeboka - folk før 2013.