Stiftelsesmøtet i Forsvarets personalrom på stasjon I


Lagets første trykte ord var en undersøkelse i januar 1998 om det var interesse for å starte et slektshistorielag i Fauske. Interimstyret besto av Valter Hauglid, Terje Roghell, Johan Karbøl, Jan Langeland og John-Ludvik Jakobsen.


Bildene fra stiftelsesmøtet viser en del av de som var tilstede:

På øverste bildet står den nyvalgte leder Lars Andreassen og på hans høyre side John-Ludvik Jakobsen.


På bildet nr. 2 ser vi fra venstre Rolf Eriksen, Erling Valldal, Johan Karbøl, Trine Aandal, Endre Pedersen

På møtet ble det valgt et styre bestående av

Leder: Lars Andreassen

Nestleder: Tora Adolfsen

Sekretær: John-Ludvik Jakobsen

Kasserer: John Magne Jensen

Aktivitetsansvarlig: Knut Bogen

1. Varamann Johan Karbøl

2. Varamenn Lars Isaksen

Revisorer: Svein Hamran og Erling ValdalPå bilde nr. 3 ser vi fra venstre Åsmund Thomassen, Sandrup Bang, Jan Geir Sletten, John Magne Jensen, Odd Hjemås og ?.På bilde nr. 4 ser vi fra venstre Karin Palmesen, Kjell Lund, Vigdis Bogen, Rolf Eriksen, Erling Valldal, Johan Karbøl og Trine Aandal.


Sekretæren John-Ludvig Jakobsen tegnet ut logoen til laget.


Til å begynne med var møtene i personalrommet til den nedlagte stasjon I i Eiaveien (rød runding på kartet under). De aller fleste initiativtakerne hadde arbeidet her.