Dokumentasjon fra møter og styret

2021

Årsberetning 2020:

Regnskap 2020:

Budsjett 2021:

Protokoll: årsmøtet 22. februar 2021

2020

Årsberetning 2019:

Regnskap 2019:

Balanseregnskap 2019:

Budsjett 2020:

Protokoll, Årsmøtet 30.januar 2020:

2019

Årsberetning 2018:

Regnskap 2018:

Budsjett 2019:

Protokoll, Årsmøtet 31.januar 2019