Gamle aktuelle saker, 2019 og tilbake i tid

Referat fra styremøtet tirsdag 26. november på Teletunet.

29.11.19 Kr


Det ble avholdt styremøte tirsdag 26. november i vårt klubblokale på Teletunet. Referatet fra møtet ligger nå på undersiden "Referater fra styremøter" under "Om oss" i hovedmenyen til venstre. Du kan også klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Nordlandsmuseets lunsjforedrag 13. november:

Fauske under 2. verdenskrig.

15.11.19 Kr


Det ble et interessant og lærerikt foredrag Kjell Bakken holdt på rød-brakka ved Fauske bygdetun onsdag 13. november, og med Nordlandsmuseet som arrangør. Lokalet var fylt med nærmere 100 spente tilhørere. Og de fikk valuta for inngangspengene.


Kjell Bakken innledet med historien om en tysk jøde som innvandret til Norge og Valnesfjord før krigen, videre om den tyske invasjonen med bombingen av Fauske og den tyske inntagelsen av Fauske i juni 1940.


Så gjorde han et hopp fremover i historien, til 1944, og fortalte om slagne tyske troppers tilbaketrekning fra Finland og Finnmark og gjennom Fauske og Finneid. Det dreide seg om mange tusener av soldater. Og den dramatiske og tragiske historien om en ung tysk soldat.


Videre foredro Kjell Bakken om krigsårene på Fauske og om en ung mann på 16 år som ble feilaktig tatt for sabotasje i Sulitjelma, og måtte bøte med livet for det.


Til slutt fikk vi beretningen om de russiske og ukrainske krigsfangene og det slavearbeidet de ble satt til. Også her fikk vi historien om en av krigsfangene og hans skjebne.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunsjforedrag: Fauske under 2. verdenskrig.

10.11.19 Kr


Lunsjforedrag: Fauske under 2. verdenskrig.
Onsdag 13. november kl. 11.30. Pris kr. 70,-
Fauske Bygdetun, Rødbrakka

Kaffe/te og noe søtt er inkludert i billetten


Fauske slektshistorielag: Salg av krigsbøkene bind 2 og 3 samt Fauskeboka 2019. Kun kontant eller vipps.


Foredragsholder Kjell Bakken vil vise bilder og fortelle om Fauske under 2. verdenskrig.


Han har gjennom flere år forsket på hva som skjedde på Fauske under 2. verdenskrig, og har skrevet tre bind i en bokserie om denne tiden. Bind 1 dekker tiden fra utbruddet av krigen fram til kapitulasjonen i juni 1940. Bind 2 fram til utløpet av 1942. Bind 3 årene 1942 og 1943.


Han og kona Bodil har gått gjennom mange arkivstykker fra denne tiden, og har oppdaget at mange av de patriotiske historiene vi har lest og hørt om fra okkupasjonstiden i Fauske ikke kan være riktige. Flere patriotiske fortellinger står for fall. Han vil vise eksempler på myter og sannheter fra okkupasjonstiden.


Fauske kommune ble oversvømmet av unge soldater i 1940. Det var langt flere tyske unge menn enn det var fauskeværinger under okkupasjonen. Det ble derfor mange forelskelser og graviditeter. Han vil presentere noen av soldatene som ble fedre på Fauske.


Fauske var et veldig viktig sted for tyskerne under okkupasjonen. For eksempel tok den øverste militære leder i Norden, Falkehorst, seg tid til å skrive om Helga Dahlbergs lille hotell til den øverste sivile sjef i Norge, Terboven. Dette skjedde under det heftige angrepet på Sovjetunionen.


Om Sulitjelma Gruber og Ankerske. En historiker har skrevet: Gruvearbeiderne i Sulis var Hitlers viktigste arbeidere. «Gestaposjef» Krause uttalte: «Sulitjelma Gruber må produsere hvis Tyskland skal seire». Men var det noen alternativer? Og hva skjedde på Ankerske?

Innbyggerne i Fauske fikk oppleve nazismens grusomheter. Grusomhetene var slik at ingen hadde kunnet forestille seg at det var mulig å behandle mennesker på denne måten.


– 16-årige sulitjelmagutten Erling Borge ble torturert slik at han døde av skadene.


– Krigsfangene fra Øst-Europa kom til Fauske.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saltenposten 12.oktober 2019: Reportasje fra årets boklanseringer.

23.10.19 Kr


Reportasjen finner du også på hovedsiden "Våre Bøker" i menyen til venstre.

(Klikk på bildet for større versjon).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt på arkeologisidene: offerstedet på Leivset.

23.10.19 Kr


På arkeologisidene under "Lokalhistorie" i hovedmenyen, er undersiden "Undersøkelsene" med plansje nr. 018: offerstedet på Leivset, oppdatert. Du kan også klikke denne lenken for å komme til siden.


Og på undersiden "Leivset" er en ny plansje lagt til, om offerstedet på Leivset. Det er plansje nr.053. Du kan klikke denne lenken for å komme til siden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boklanseringen 2019 ble holdt 8.oktober på Fauske Bibliotek.

11.10.19 KrBilder med tilhørende informasjon fra boklanseringene finner du på hovedsiden "Våre Bøker" i menyen til venstre, eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nå selger vi heftet "Gamle navn i Sjønstådalen langs Sulisbanen"

26.09.19 Kr


Heftet, med eget sammenhengende kart i egen kartlomme, er nå ute for salg.


Heftet selges kun av Kjell Sture Hugaas og interesserte henvender seg direkte til Kjell Sture.


Heftet er en smart sak å ta med seg på vandringen eller ha med seg i dette spennende området, som er fullpakket med industrihistorie.


Heftet er et "spesialprosjekt" og det er derfor et begrenset antall vi har produsert. Bare så det er nevnt.


Kjell Sture nåes på telefon 95 94 32 66 eller epost: kjell.sture.hugaas@signalbox.no


Prisen på heftet er kr 150,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtereferat fra styremøtet, tirsdag 24.september 2019 på Teletunet.

25.09.19 KrMøtereferatet fra styremøtet finner du under "Om oss" og "Referater fra styremøter" i menyen til venstre,

eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert side: Fauske radio

31.08.19, oppdatert senest 24.09.19 Kr


Søndag 22.september ble informasjonstavlen for Fauske radio avduket av kultursjef Ketil Hugaas.


En omtale av avdukingen og bilder derfra er nå lagt ut nederst på undersiden "Fauske radio" som du finner under "Lokalhistorie" i menyen til venstre.


Øverst på siden "Fauske radio" er hele historien om denne viktige lokale instiusjonen. Du kommer også til siden "Fauske radio" ved å klikke på

denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokpakker i gave.

21.08.19 Kr


I går, på tirsdag, pakket Bjørn Rendall og Inger Elisabeth Solem tidligere utgaver av utgitte bøker for våre eldre lesere.


Intiativtakeren Inger Elisabeth triller rundt i kommunen med bokpakker til sykehjemmet og flere.


Våre bøker skal ikke lagres, men leses og være til glede og refleksjon til våre lesere. Håper de blir mye brukt og gjøres tilgjengelig for alle på institusjonen. Det er vårt store ønske.


God lesning alle sammen!

Noen få måneder nu så kommer ei ny Fauskebok spekket med artig og intreressant stoff
og en spennende del 3 av krigsboka full av lokale fortellinger du garantert ikke har hørt før.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fauskes tidligere sykestue

16.08.19 Kr
Leserbrev fra Frøydis Einset, Saltenposten 14.august 2019. Klikk artikkelen for større tekst.
Fauske sykestue i 2019. Foto: FSHL.            

Leserbrevet finner du også på hovedsiden "Lokalhistorie" (lenke her)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadnamnprosjektet i Nordland

27.05.19 Kr


Slektshistorielaget skal bidra til å hente fram de historiske stedsnavnene i Fauske. Foreløpig på frivillighetslista er John Strøm, Kjell Sture Hugaas og John Magne Jensen. Vi trenger alle de som vet om navn for vårt område.


Hvis du ser på kartet nedenfor er det registrert, bekreftet og stedsbestemt en rekke lokale navn (sorte prikker) også rundt oss her i området. Over 200.000 i Nordland! Men som du ser er det ennå «hvite felt» rundt omkring oss her på Fauske. Sitter du med kunnskap om lokale navn, som vi ikke finner på de lokale kartene våre i dag, så er det nå det gjelder.


«Stadnamnprosjektet» er en del av Arkiv i Nordland. Det er samlet stedsnavn på store og små lokaliteter fra alle kommuner i fylket, fra åkerkapper til fjellvidder. I tillegg er det samlet informasjon om stedene, for eksempel om opphav, natur- og kulturkategorier.Resultatet er tilgjengelig på:

http://nordlandsatlas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f4795dcb2abb4c2e8222d0de8df32019


Ved å zoome inn til målestokk 1:20.000 kommer de innsamlede navnene fram. Ved å klikke på punktet kommer tilleggsinformasjonen fram.


Har du lyst til å bidra i en liten gruppe med kunnskapen din, eller hjelpe med å få dette ned på et fastlagt rapporteringsformat, må du fortelle meg det! Telefon, epost eller SMS. Alt duger.


Inge Strand er prosjektleder i Saltenregionen for dette «stedsnavnprosjektet» i Nordland i regi av Arkiv i Nordland, og vil hjelpe oss i gang.


Ring Bjørn Rendall på tlf. 91 11 44 95 hvis du vil være med. Eller SMS.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt på sidene: Arkeologisidene er videreutviklet og oppdateres fremover.

22.05.19 Kr, oppdatert senest.21.06.19


Arkeologi har fått en egen hovedside, du finner den under "Lokalhistorie" i menyen til venstre, eller klikk denne lenken.


Her er det undersider med orienteringer om pågående undersøkelser, og sider med arkeologiske funn fra de forskjellige gårdene i Fauske kommune.


Gårder og funn, Moen og Stemland er oppdatert.

Undersøkelsene- myrmalmproduksjon plansje #019 er oppdatert med lenke til aktuell video på YouTube..


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøte i FSHL  tirsdag 21.mai 

27.05.19 Kr


Referatet finner du ved å klikke "Om oss" i hovedmenyen til venstre, og velge "Referater fra styremøter"


Eller du kan klikke denne lenken.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt på sidene: Historien om Fauske Radio.

16.05.19 Kr, oppdatert senest 21.06.19


Fauske Radio sitt vakre bygnings-tun er snart 100 år. 100 år siden de startet å bygge (1919) hvor de knappe to år etter var på luften. Vi henter frem historien nå, og skal fortelle den ut i forskjellige former. I uke 39 (september 2019) skal vi avduke informasjonstavlen inne på teletunet og samtidig komme ut med hele fortellingen (i Folkehelseuka).


Vi legger ut artikler og bilder på denne siden, men i september er alt ute og det blir kanskje vår historiske «oppvåkning» om denne viktige institusjonen, både for Fauskesamfunnet men for hele nasjonen som sådan. Følg med!


Historien om Fauske Radio finner du under Lokalhistorie i hovedmenyen til venstre, eller klikk denne lenken. Siden vil bli oppdatert i ukene og månedene fremover. Telegrafhistorie fra tidsskriftet Fortid, studentenes historietidsskrift. Uio nr.2/2017 er lagt ut på siden.

Bilder av teknisk utstyr lagt ut på siden 21.06.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du være med å utarbeide verneplan for gravminner?

08.05.19 Kr, oppdatert 02.06.19Kirkevergen på Fauske ber oss om å bidra med lokalhistorisk kompetanse til verneplan for gravminner på Fauske. Han bruker egentlig enda sterkere ord; "... det er en forutsetning for å kunne lage en god nok verneplan at kompetanse fra Fauske Slektshistorielag er med!". Der fikk vi den.


Vi oppdager gjennom vårt arbeid at minner som burde vært tatt vare på ikke ble det. Det var ingen som visste det unike i det så det ble bare fjernet, sanert og ødelagt. Borte for alltid! Så innhenter kunnskapen oss om fortiden og spør: hvorfor var det ingen som sa ifra eller stoppet det?


Men nå skal det bestemmes. Når man skal vurdere å bevare, bruker man muntlige så vel som skriftlige kilder i vurderingen om verneverdi. Lokalpolitisk kunnskap fra våre medlemmer samt all dokumentasjon vi har i bl.a Fauskebøkene er viktige elementer i arbeidet.


Her kommer du og din frivillighet i fokus!


Gravferdsforskriften gir hjemmel for vern av gravplass og Kirkelig fellesråd vedtar. Kriterier kan være flere; personer, minnestil, område, sted, hendelse osv. Her trengs kloke hoder i fellesskap for å lande dette riktig. Hva skal vi verne og hva kan vi la gå?


Vi vet at våre medlemmer ofte er pensjonister, mennesker med livslang kompetanse, et klart hode, ressurser og ønsker å gjøre en forskjell. Mange har kanskje skrevet i Fauskeboka eller fordypet seg i lokalhistoriske hendelser eller bare vet mye. Vi trenger deg nå og det vil ha betydning for fremtiden det du bidrar med.


Kirkeverge Terje Skogvoll vil lede arbeidet med vern av gravminner, og hittil er Finn Kristiansen og Trond Ole Slettvoll fra FSHL kommet til som delaktige i arbeidet.


Vil du være med på dette interessante og viktige arbeidet vil vi at du forteller oss det. Ring meg eller snakk med en i styret. Vær med!


Med hilsen


Bjørn Rendall
Leder


Mobil: (47) 91114495
epost: bjorenda@hotmail.com


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nytt på sidene: Tips for skribenter til artikler i Fauskeboka.

08.05.19 Kr


Jubileer og minnemarkeringer kan være fine emner for artikler i Fauskeboka. Eller kanskje du vil hedre noen av dine forfedre med et bilde og en tekst. Eller en episode, hendelse eller samfunnsforhold i tidligere tider?


Fra FSHL kan du få tilgang på flere tusen avisartikler, notiser og annonser helt tilbake til slutten av 1800- tallet. Her kan det være kildemateriale!


En fyldig liste med temaer som er aktuelle å skrive om, er også inkludert på siden.


Velg Våre bøker i hovedmenyen og gå til undersiden Tips til artikler i Fauskeboka, eller klikk denne lenken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjennomført medlemsmøte 25.april: Krigshistorisk kveld.

29.04.19 Kr


Laget hadde besøk av to foredragsholdere fra Narviksenteret denne krigshistoriske kvelden. Den ene var Gaute Lund Rønnebu, stipendiat, UiT/Narviksenteret, som snakket om forsknings og formidlingsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939-1945».
Den andre var museumsleder ved Narviksenteret, Ulf Eirik Torgersen som snakket om opptakten til – og overfallet 9. april 1940. Formidler Ann Kristin Kristensen var dessverre blitt syk.


Les mer og se bilder fra møtet. Velg Aktivitesoversikt og underside Bilder fra tidligere møter, eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte torsdag 25.april, kl.18.00: Krigshistorisk kveld med Narviksenteret.

10.04.19 Kr


Krigshistorisk kveld, torsdag 25.april kl. 18.00 i auditoriet, Vestmyra Videregående Skole. Kaffespleis.


Alle er velkommen!


Våre gjester fra Narviksenteret foredrar om følgende temaer:


• Om forsknings og formidlingsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939-1945»

  v/ Gaute Lund Rønnebu, stipendiat, UiT/Narviksenteret.
• Felttoget i Nordland v/ Ulf Eirik Torgersen, museumsleder, Narviksenteret.
• De nordnorske frontsøstrene v/ Ann Kristin Kristensen, formidler, Narviksenteret.


Spørsmål/diskusjon til slutt. Varighet ca. 3 timer. Vel møtt!


Det blir i tillegg salg av Fauske Slektshistorielags tidligere bøker:


Bokpakke: Fauskeboka 2013, 2014, 2015, 2016: samlet kr.200


Fauske under 2.verdenskrig, bind 2: kr.350


Betaling med VIPPS eller kontant.

Alle bildene er fra Narviksenteret: Kanon, 7,6 cm, fra panserskipet Norge, tysk bergjegeruniform, Norsk marinegastuniform og skipstele-grafen fra panserskipet Eidsvold.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt på sidene: Ny oppdatert artikkelindeks for Fauskeboka, tidsrommet 1980 - 2019.

09.04.19 Kr


Under "våre bøker" i hovedmenyen til venstre finner du i en undermeny en ny, oppdatert artikkelindeks for Fauskebøkene utgitt i tidsrommet 1980 - 2019, med andre ord, alle bøkene. Den er alfabetisk etter forfatternavn og angir tittel på artikkel og hvilket årstall den er publisert i Fauskeboka. For å gå til artikkelindeksen kan du også klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste medlemsmøte: torsdag 21.mars. Fra vår okkupasjonshistorie.

11.03.19, oppdatert 12.03.19 Kr


Medlemsmøtet er dessverre kansellert!

Som en liten kompensasjon legger vi ut denne lille artikelen:Løytnant i den røde hær, Andrei Aljakin født i 1918, sammen med sitt barnebarn utenfor Kiev i Ukraina. Bildet er tatt i 1985. Han døde i 1985 og ligger begravd utenfor Kiev.


Han ble tatt til fange av tyskerne i 1942.  Da var han altså 24 år. Aljakin ble transportert til krigsfangeleiren i Kleiva og arbeidet i Fauske under forferdelige forhold og med et minimum av mat.

Han overlevde til freden i 1945.


Da var det feststemning og frihetsfølelse hos soldatene i den røde hær- og hos fauskeværingene.

Han kom fort til krefter da han fikk nok mat. Aljakin og en ung dame fra kommunen feiret så heftig at hun ble gravid.


Han ble sendt hjem til Sovjet etter en måned i frihet, og hun nedkom med en gutt i 1946. Han vokste opp i Sulitjelma.


Nå i 2019 er Aljakins grav funnet i Kiev og 31.april vil sønnen reise og se graven og hilse på slektningene sine der. Kanskje får sønnen fra Fauske treffe nevøen sin som nå må være ca. 34 år.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauske kirke 150 år i 2019. Historien om folkekirka fortalt av folket.

06.03.19 Kr, oppdatert 29.07.19


Fauske kirkes historie.


I anledning 150-årsjubileet samarbeider Fauske Kirke og Fauske Slektshistorielag om en digital utgivelse av Fauske kirkes historie. Denne vil bli publisert på Fauske kirkes internettside til høsten. Arbeidsgruppen som jobber med dette ønsker å komme i kontakt med innbyggere i Fauske Kommune, hvis kirken har hatt en stor betydning for.


  • Har du et minne eller en historie i forhold til Fauske kirke, som du kan tenke deg å dele med oss. Da er du velkommen til å sende skriftlig materiale eller du kan ta kontakt så kan vi skrive det for deg.


  • Har du bilder med tilhørende historier ønsker vi svært gjerne å få kontakt med deg.
Bryllup eller dåp i jubileumsuka?


Jubileumsuka til Fauske Kirke er 9 – 15 september i år. Er dere et par som ønsker å gifte dere på lørdag 14.september i jubileumsuka, eller har dere et barn som dere ønsker å bære til dåpen søndag 8.september, ta kontakt med oss. Jubileumsgudstjeneste er det søndag 15.september. 
Ta kontakt med Diakoniarbeider Gro- Anita Olsen på epost gro.anita.olsen@fauskekirken.no

eller telefon 756 04 512.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Programforslag ekskursjon i juli/august 2019 med båt fra Finneid til Sjønstå.

25.02.19 Kr


Vi har fått et forslag til tur fra en av våre medlemmer sørpå. Vi har prøvd tidligere med turer til Lakså for eksempel, uten noe godt resultat. Skal dette kunne gjøres trengs det fem til ti enkle men sjødyktige båter som kan ta seg frem på delvis grunne forhold og helst kjørt av personer som er vant til forholdene på de to vannene. Er det noen som kan organisere dette for en dags- eller ettermiddagstur etter 4 august i år? Kanskje et bygdelag eller hytteforening kan hjelpe oss med å få dette til. 


Send oss gjerne i så fall en epost i god tid før sommeren. 


Hilsen leder Bjørn Rendall.


For å lese detaljer om dette programforslaget og de aktuelle tidspunkter, gå til Aktivitetsoversikt i hovedmenyen, eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon til FSHLs medlemmer:

04.02.19, oppdatert 04.03.19 Kr


Gjennomført årsmøte 2019


Årets årsmøte ble holdt torsdag 31.januar i auditoriet på Fauske videregående skole.


Protokoll fra Årsmøtet finner du på undersiden Dokumentasjon fra møter og styret.


Nytt styre og valgkomite for 2019 ble valgt, og informasjon om disse finner du på siden «Om oss» i hovedmenyen, eller klikk denne lenken.


FSHLs nye vedtekter finner du under «Om oss» - "Vedtekter", eller klikk denne lenken.


Her ble også årsberetning og regnskap for 2018 samt budsjett for 2019 gjennomgått. Disse er nå tilgjengelige og offentlige på vår hjemmeside og du kan lese dokumentene på den nye undersiden «Dokumentasjon fra møter og styret» under «Om oss» i hovedmenyen. Du kan også klikke denne lenken for å lese dem.


Vi har i tillegg tidligere lagt ut FSHLs kvalitetsdokument med vedlegg og maler på undersiden «Kvalitetsdokument med vedlegg 1-6» under «Om oss» i hovedmenyvalget. Du kan også klikke denne lenken for å lese disse dokumentene.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling til årsmøte i Fauske Slektshistorielag, torsdag 31.januar 2019, kl.19.00

16.01.19 Kr


Årsmøtet gjennomføres i Auditoriet på Fauske Videregående Skole, Gymnasveien 5.


Medlemmer og ikke-medlemmer er hjertelig velkommen.


I forlengelse av årsmøtet vil det bli holdt et foredrag av Laila Nordhaug som tjenestegjorde/arbeidet i Televerket på Teletunet på Fauske.


Agenda:

Sak 1 Åpning og konstituering, herunder opptelling av frammøtte og stemmeberettigede, valg av møteleder og protokollfører.

Sak 2 Årsberetning for 2018.

Sak 3 Regnskap for 2018.

Sak 4 Innkomne saker.

Sak 5 Nye vedtekter.

Sak 6 Budsjett for 2019.

Sak 7 Valg.

Sak 8 Hva skal vi gjøre i 2019? Gruppearbeid.


Innkomne saker må være styret i hende innen tirsdag 22.januar 2019.


Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.


Laget planlegger med kaffe og kake som også vil være gratis.


Vedlegg, som omfatter Årsberetning, regnskap, forslag vedtekter og budsjett er sendt ut til lagets medlemmer på epost. Merk at vi ikke kopierer og deler ut vedleggene på møtet, men viser på skjerm.


Vi sees!


Bjørn Rendall, leder


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fylkesskole, Middelskole og Konfirmasjon

27.01.19 KrFra Torbjørn Andreassen har vi fått tilsendt gamle bilder og tekst som vi takker så mye for og vi presenterer dem på hovedsiden for lokalhistorie.


Velg Lokalhistorie i menyen til venstre, eller klikk på denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godt nytt år folkens.  Hva skjer i laget nå?

04.01.19 Kr


Mange frivillige i laget har deltatt i bokdistribusjon og stått på stand gjennom desember.  Boksalget er en artig og viktig del av virksomheten vår og er liksom den store høstaktiviteten. Vi gleder oss over at de fine bøkene er trykket og at boklageret reduseres ettersom salget tiltar.  Så er det «vareopptelling» tilslutt når vi avslutter noen av boksalgstedene.


Men nå jobber styret med å forberede årsmøtet med årsberetning, regnskap og oversikter samt budsjett og planer for 2019.  Valgkomiteen har en svært viktig periode nå.  Nye skal avløse gamle.  Rotasjon av tillitsvalgte er alltid tema og er både riktig og viktig. Alt er frivillig og det rare med sånne organisasjoner er at man både må betale medlemskontingent samt gjøre en frivillig innsats for å få det til. Lederen betaler like mye som den som ikke har noe verv eller arbeid.  Sånn er det bare og sånn vil vi ha det, vi og. Men så er frivilligheten avgjørende viktig da.  Uten den stopper hele slektshistorielaget opp, selv om vi har god økonomi og har greid og gjort en masse i 2018. 


Vi må se fremover og hele tiden mønstre nye krefter.  Alle kan ikke bli underholdt hele tiden.  Noen må underholde! Noen må si ja til å gjøre en liten jobb i styret, si ja til å organisere møter og turer, ja til å lage bøker, selge bøker og så videre. Vi håper medlemmene nå tenker at ok, nå er det kanskje min tur til å gjøre en liten jobb. Jeg sier ja for nå har jeg sett og opplevd mye og dette laget med både ressurser og humør er det tid for nå.


Årsmøteinnkalling osv. sender vi ut etter hvert og torsdag 31 januar i aulaen blir det denne gangen også. Foredrag blir det.


Hilsen Bjørn Rendall, Leder.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukjent kavlbru på Åseng – kan dette være identisk med funnet på Mjåsteinmyren?

04.01.19 KrI avisen Salten den 28. juni 1933 ble det fortalt at Johan Larsen Hjemås under torvstikking hadde funnet en kavlbru. Det ble forklart at stokkene var kappet opp i 3 m lengder og lagt ned side om side og med 2 langsviller under slik at den kunne bære jevnt.


Er det mulig å finne den igjen?

Johan Larsens dattersønn Svein Vatnan Hjemås (f. 1928) husker at hans bestefar Johan Larsen fortalte om denne kavlbrua, men hvor den lå hadde han ingen erindringer om. Imidlertid visste han hvor torvdammen lå som han stakk torv i lå.


I Fauskeboka 1988 under artikkelen «Hva vet vi om Saltens historie» står øverst på side 21: «I Mjåsteinmyren på eidet er funnet en stokkebru lagt ned i myren».


Noen som vet hvor Mjåsteinmyren er??


Hvis noen har ideer som kan bidra til å belyse spørsmålet er vi svært taknemmelig.


Arkeologigruppa til Fauske slektshistorielag – forum for lokalhistorie

Asbjørn P. Lind – tlf. 412 52 000


Klikk på bildet for en større versjon.Les hele artikkelen og se bildene under Lokalhistorie- Arkeologi i menyen til venstre, eller klikk på denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Om slektsforskning:

18.12.18 Kr


Slektsforskning er både artig og interessant. Men ta gjerne høyde for at du kan finne en "smurf" i rekkene bakover.

Det gjør granskningene nødvendigvis ikke problematisk, men slekta di til normale familier....at en og annen slettes ikke var A4 men noe i nærheten av 2,5 kanskje!Link: https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2018/12/10/195482478/begynner-du-grave-i-slekten-er-sjansen-stor-du-finner-en-brakmaker


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historisk markering ved steinhvelvbrua over Sagelva, 14.desember 2018 kl.11.00

28.11.18, oppdatert 18.12.18 Kr.   


En omtale av markeringen som har vært, sammen med bilder, finner du nå på den nye undersiden "Jubileums- og minnemarkeringer" som befinner seg under "Lokalhistorie" i hovedmenyen. Her ligger nå også omtalen av re-avdukingen av minnesmerket over krigsfanger på Åseng, som fant sted i august. Her er lenke til undersiden.


Sagelva bru er 100 år.


Det blir ei historisk markering ved steinhvelvbrua over Sagelva ved RV 80 fredag 14/12 kl 11 i regi av Statens Vegvesen. Tidligere veisjef i Nordland, Arne Løvmo deltar.


I perioden 1890 - 1926 ble det bygd i alt 16 steinhvelvbruer i Nordland fylke. De fleste var på Helgeland, men i Salten ble det bygd i Beiarn, Fauske og i Bodø. Bruene var oftest solid fundamentert og godt faglig utført. Sagelva steinhvelvbru står fortsatt godt selv om den ikke er i bruk. Sagelva bru er 100 år.


Årsaken til steinbru og ikke betongbru var den høye stålprisen under og etter 1.verdenskrig.


Sagelv bru ble bygd av lokale vegvesenansatte, de fleste fra Valnesfjord. Navnene for arbeidslaget er skrevet på en kobberplate (se bilde). Er du etterkommer eller vet om noen av de som utførte dette broarbeidet; Johan Ø. Furnes, Ole Hansen, Eide Olsen, Peter Pedersen osv? Uansett, kom og hør fortellingen og vis din deltakelse for de som bygde den gamle stamveien, som er så avgjørende viktig for samfunnet her nord i dag. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bokanmeldelser i Saltenposten 11.desember 2018

11.12.18 KrFortsatt høy standard! I Saltenposten over to sider (side 16 og 17) i dag gir journalist Arild Bjørnbakk oss en kritisk gjennomgang av Fauskeboka og Krigsboka, bind 2.


Masse stoff, mange fortellinger og mange foto de færreste vel har sett noen gang er gjennomgangstonen. Litt (for!) lang fortelling om Sulitjelmaopprør for hundre år siden. Greit, den tar vi ad notam. Korte fortellinger gir ofte den høyeste kvaliteten så vi skal selvsagt bli enda bedre til neste år.


Men inntil da har leserne en super "bokpakke" å kose seg med samt bedre sin kunnskap fra gjennom disse mørke jule- og vinterdagene. God lesing folkens.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt på siden Gamle lokale kart:

12.12.18 KrGårdskart Fauske sentrum, vestre og østre del

Et kart over Fauske vestre fra 1869 og et kart over Fauske østre fra 1872.


I tillegg er også Gårdskart over Os oppdatert med et bilde av gamle møllesteiner ved Oselva. Et viktig kulturinne.Kartene over Fauske sentrum, og kart over andre gårder finner du under Lokalhistorie- Gamle lokale kart i menyen til venstre, eller du kan klikke på linken her.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omvisning i Klungset Leir, 29.november 2018

03.12.18 Kr


Årets siste medlemsmøte på Klungset Leir.  Foredragsholderen Trond Ole Slettvoll dro oss igjennom historien fra det var i drift i 1943 og gjennom frigjøringsvåren. En svensk dokumentar kortfilm satte spissen på hele foredraget da vi kunne følge livet rett utenfor møteromsveggen i sommeren 1945. Knut Bertheussen tok oss på vandring gjennom den enorme kjelleren som har rommet både operasjonssal, apotek, vaskerom, kjøkken og mye annet. Lange korridorer og masse rom som er i forunderlig god stand så lenge etter krigen.


Les og se flere bilder under Aktivitetsoversikt- Bilder fra tidligere møter i menyen til venstre, eller klikk på linken her.

Neste møte blir årsmøtet torsdag 31. januar 2019 kl. 1900 i aulaen Vestmyra videregående skole.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øyeblikksrapport fra gjennomføringen av slektsforskerkurset 2018

15.11.18, oppdatert 16.11.18 KrTre av fire kvelder er gjennomført på årets slektsforskerkurs. Frivillighetssentralen har velvilligst stilt flott

møterom til vår disposisjon. Temaet blir bare mer og mer spennende etterhvert som John Magne, Roy og Bodil leder oss inn i den digitale fortidsbanken av kilder som er enorm.
Les mer og se bilder under Slektsforskning- Kurs i slektsforskning 2018 i menyen til venstre, eller for å komme

til siden, klikk på linken her.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flere nyheter, arkeologi:

30.10.18 Kr


Åbor på Erikstad


«Et mysterium på Erikstad» , se Fauskeboka 2017, side 146.


Høsten 2017 fant vi tre stokker i steindungen og vi tenker nå at dette kan være en Åbor (Festeanordning for skip/båter). Det ligger ytterligere en stokk horisontalt, kanskje flere, og en stående.Les mer og se flere bilder  på arkeologisiden under Lokalhistorie i hovedmenyen til venstre.


I tillegg er artikkelen Arkeologisk funn på Holstad oppdatert med kopi av artikkelen

til Svein Hamran i Fauskeboka fra 1987.

Den heter Gammel bosetting på Holstad, og du kan lese den på arkeologisiden.           (Klikk for større bilde)


Her er lenke til arkeologisiden.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt på arkeologisiden: Sjønstådal

25.10.11, oppdatert 04.12.18 Kr


For noen år siden ble et granfelt hogd ut på Bjørkmoen under gården Tverråmo, beliggende mellom Tverråmoen og Sjønstådal.


Det kom til syne tufter etter et hus, 5,5x15 meter. Vollene er nærmest en meter høy og består av kun torv, og det synes som der er separate innganger til hvert av de tre rommene.


Hvilke tuft er dette?


Tuften er omtalt i årets Fauskebok. Takk til Kjell Sture Hugaas for hans artikkel (kommentar til tuften på side 93 og bilde av tuften på side 94) samt Wenche Spjelkavik som også har vurdert tuften å være fra anleggsperioden omkring 1890.


Les mer og se bildene under Lokalhistorie- Arkeologi i menyen til venstre, eller

klikk på linken her.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Boklanseringene, 17.oktober 2018

20.10.18 Kr


I tråd med god tradisjon ble lagets bøker skikkelig presentert i dag til en fullsatt sal på Fauske bibliotek.


Det var canapeer, sprudlende drikk og stettglass som det høver seg en feiring av når et stort og omfattende skaperarbeide er ferdigstilt. Nå er bøkene til salgs rundt omkring i Salten men også resten av landet gjennom internettløsning.


Les mer og se flere bilder fra lanseringen 17.oktober på hovedsiden «Våre Bøker» som du finner til venstre i hovedmenyen, eller klikk på denne lenken.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nytt på siden "Fauske under 2.verdenskrig"

17.10.18 KrTidsskriftet Militær Historie hadde i septemberutgaven en bokomtale

av boka Fauske under 2.verdenskrig, bind 1: Overfallet.Bombingen av Namsos i 1940 hadde likhetstrekk med bombingen av Fauske samme år.


(Bildet til venstre viser bombingen av Fauske).


For link videre til en side hvor du kan se et filmklipp av bombingen av Namsos med ytteligere informasjon, samt bokomtalen, velg "Fauske under 2.verdenskrig" i hovedmenyen, eller klikk her.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Årets bokutgivelser og boklanseringer, 2018

07.10.18 Kr


Fauske Slektshistorielag har som kjent en omfattende historiefokusert kulturell virksomhet i Indre Salten. Vi sørger for å ta vare på vårt kulturelle minne til glede for alle våre innbyggere. En viktig del av virksomheten er det laget samler og distribuerer i form av bok-litteratur som vi utgir hvert år.


Som tradisjon starter vi opp med boklansering. Først ut er Truls Bringslimark med skiboka si på Fellesheimen i Valnesfjord mandag 15.oktober kl. 18.00, og onsdag 17.oktober kl. 18.00 i biblioteket på Fauske for Fauskeboka og Fauske under 2.verdenskrig, bind 2. Her vil forfattere og skribenter gi oss en liten introduksjon i en stille og hyggelig høstkveld, med litt å spise og drikke. Så setter vi igang boksalget der og da. Velkommen alle sammen til boklanseringen vår!


NB! Menyene på hjemmesiden, i tilknytning til våre bøker, er blitt forbedret og oppdatert. Både med omtaler og priser på årets bøker og tidligere bøker.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Arkeologi: Eideladen på Lund

03.10.18 Kr


Arkeologigruppa ved FSHL undersøker i høst området omkring Leira på sørsiden av gårdene Erikstad og Lund.


Vi undersøker strekningen rund hele Leirbukta, bl.a. for om mulig å spore stornaust.


I begynnelsen av september fant vi båtsaum og et beslag like vest for det utdosede området. Båtsaum i seg selv er ikke interessant, men forekomsten her kan tyde på maritim tilknytning. Kanskje spesielt ettersom det heller ikke ble påvist moderne søppel her.Les mer og se bildene under Lokalhistorie- Arkeologi i menyen til venstre,

eller klikk på linken her.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt på sidene:

25.09.18 Kr


Forfatterveiledning


For nåværende og kommende skribenter til Fauskeboka har Kjell Bakken skrevet en forfatterveiledning.


Her er mange nyttige ting å ha i tankene, også for å lette arbeidet til redaksjonen med å ferdigstille de årlige utgavene av Fauskeboka.


Du finner den under Fauskeboka - Forfatterveiledning i menyen til venstre,

eller klikk på linken her.

Gårdskart over Moen og Os


Vi har lagt ut to gamle lokale kart fra 1800-tallet over Moen og Os på undersiden Gamle lokale kart under Lokalhistorie i menyen til venstre. Eller du kan klikke linken her.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tur til Jakobsbakken, 20.september 2018

24.09.18 Kr


Helge Lunde tok oss med på en reise gjennom et tidligere klasseløst og intimt lite samfunn på Jakobsbakken eller "Bakken" som stedet heter. Her var "alt" engang.Les mer og se bildene under  Aktivitetsoversikt - Bilder fra tidligere møter i menyen til venstre, eller klikk på linken her.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs i slektsforskning - 2018

13.09.18 Kr


Hei dere.


Fauske Slektshistorielag har den glede å igjen invitere til slektsforskningskurs, som det er lenge siden sist ble gjennomført.


Dager/datoer er tirsdag 6 og torsdag 8, samt tirsdag 13 og torsdag 15 november.

Kursavgiften er 200,- kroner for ikkemedlemmer og gratis for medlemmer av slektshistorielaget.


Bjørn Rendall (leder, Fauske Slektshistorielag)


For mer informasjon og påmelding, velg Slektsgranskning – Kurs i Slektsforskning 2018 til venstre

i menyoversikten, eller klikk på linken her.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkeologi: Offerstedet på Leivset.

11.09.18 Kr


Hva har offerstedet blitt brukt til og hvor gammelt kan det være?


Les mer og se bildene under Lokalhistorie- Arkeologi i menyen til venstre, eller klikk på linken her.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra medlemsmøtet i Grønås, kornmølla, 30.august:

04.09.18 Kr


Månedens medlemsmøte ble kornmølla ved Mølnelva i Grønås i dag. Vi fikk fortalt historien av Solveig Wilhelmsen om at mølla stammer fra 1700-tallet, og var i bruk helt til 70-tallet.
Les hele artikkelen og se bildene på undersiden BILDER FRA TIDLIGERE MØTER under aktivitetsoversikt, eller trykk på linken her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Re-avduking av minnesmerket over krigsfanger på Åseng, 23. august

25.08.18, redigert 18.12.18 Kr


Det ble et godt fremmøte med 35 personer.  Noen få regndråper kom det, men vi var egentlig heldige med været. Tungtrafikken durte forbi i bakgrunnen så vi måtte heve stemmene litt.


Det var tale ved leder i Fauske Slektshistorielag, Bjørn Rendall, og Inger Solem leste sitt nye dikt til minne om fangene i Petter-lager.


Les omtale av minnemarkeringen, og se bilder på undersiden "Jubileums- og minnemarkeringer" under "Lokalhistorie" i hovedmenyen, eller klikk denne lenken.


Saltenposten 25.august

Klikk bilde for større versjon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauske Radio

09.08.18 Kr


Vi arbeider med å hente fram den hundre år gamle historien om Fauske radio, som hadde stor betydning for lokal næringsutvikling og strategisk betydning for Norge. Spennende, for historieboken for Fauske har dessverre lite (ingenting) om dette viktige temaet.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag 21  juni: Shabby, eller slitt av tidens tann er krigsminnebautaen til minne om døde&drepte ved Petterslager krigsfangeleir på Medås. Men laget har nå tatt initiativ til å rette opp dette og satser også midler til restaureringen. Fauske kommune samarbeider om prosjektet.

Vi kommer tilbake til tidspunktet når denne er på plass og obs; da skal "ukjente" bli kunngjort med nye navn. Studiene av Fauske under andre verdenskrig i slektshistorielaget  har gitt ny viten om hvem disse var.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feil på konfirmantbilde


Torbjørn Andreassen har påpekt feil på konfirmantbilde fra 1963.


Han er blitt kalt Hogne Sørhøy. Det er rettet opp. Men hvor står Sørhøy på bildet?

27.6.18 Ba

-------------------------------------------------

Konfirmant og skolebilder

Vi har lagt ut en del historiske konfirmant og skolebilder. Klikk på lenken til lokalhistorie/konfirmantbilder.

Boka selges fortsatt på ARK-butikken på Fauske og kan bestilles på alle ARK-butikker i Norge.

Boka er på 192 sider med mange bilder fra Jakobsbakken i gamle dager. Den koster 250 kroner.

Medlemsmøte 25. april

Einar Dahle: 50 år i matens tjeneste -


med matradisjoner fra heile landet


Einar har en lang og bred erfaring i maten tjeneste. De siste årene som lærer i matfaget på Fauske videregående skole. Han fortalte litt om historiske og lokale mattradisjoner, men om mye annet også fra hans allsidige liv i matens tjeneste.

Møtested og tid: Tirsdag 25. april klokken 19 i Auditoriet på Fauske videregående skole i Gymnasveien.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøtet 28. mars 2017


Medlemsmøte ble avholdt i Auditoriet på Fauske videregående skole. 

Asbjørn Lind fortalte om jernalderen og vikingetiden i Fauske. Han viste hvor det er funnet genstander fra denne tiden. Det er to steder som særlig peker seg ut, Ness og Erikstad. Det er funnet gjenstander av gull, sølv og bronsje på begge steder.

Etter dette foredraget presenterte forfatteren Odd Rørvik boka Jakobsbakken, gruvebyen i gruvebyen Sulitjelma.

Det var vel 50 tilstede på møtet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauske under 2. verdenskrig

Vi arbeider stadig med bokprosjektet "Fauske under 2. verdenskrig". For tiden går Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken gjennom Fauske kommunes arkiv fra krigsårene. Det er lagret i hyllene til Arkiv i Nordland. Det er mye interessant stoff til boka. Vi blir litt imponert over ordførerens arbeidskapasitet, og alle detaljene han behandlet, som f.eks. som brevet viser, om brendsel til Vatnbygda skole. Dessuten fant vi bekreftelse på at Hermann Görings soldater var stasjonert på Fauske.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte

Årsmøtet var på Fauske Hotell tirsdag 31.1.2017. Etter årsmøtesakene var temaet Fauske under 2. verdenskrig og bokprosjektet med samme navn vi arbeider med.

Det var kommet forslag om å endre navnet til Fauske Historielag, men et flertall stemte for å beholde det gamle navnet, til tross for at det er lite dekkende for lagets aktiviteter nå.

Ellers ble det valgt nytt styre. Se under "Om oss".

Årsberetningen for 2016 er lagt ut her: Årsberetning 


----------------------------------------------------------------------------------------

Fauske under 2. verdenskrig

Medlemsmøtet 29.11.2016 var om Fauske under 2. verdenskrig. Formålet med møtet var å samle stoff til et bokprosjekt med samme tema.

Flere fortalte historier fra krigens dager.

Petter Dahlberg og Cato Pedersen satt i panelet.

Bildet viser tyske soldater som steller hestene utenfor stallen i sentrum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En lokal historie som enda ikke er skrevet

Politisk redaktør i Saltenposten, Arild Bjørnbakk, holdt foredrag om betydningen som forsvarets tilstedeværelse har hatt på Fauske-samfunnet. Foredraget var det samme som han holdt på en internasjonal konferanse i Finnmark. Det var flott reklame for Fauske, som startet med med etableringen av Fauske svømmeklubb og endte med Dans Fauske. Tittelen referer seg til en uttalelse på konferansen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauskeboka 2016 som e-bok


Fauskeboka er lagt ut som e-bok. Den kan altså kjøpes hos en nettbokhandel, og lastes ned til smarttelefon, nettbrett, PC, etc.

Vi har nå priset Fauskeboka 2016 til 150 kroner som e-bok. E-bøker blir belastet med moms i motsetning til papirbøker som er fritatt. 150 kroner er inklusive moms.

Boka er tilgjengelig hos alle nettbokhandlere, f.eks. ark.no, tanum.no eller ebok.no.


Formålet med å selge boka på nett er først og fremst å gi et tilbud til:

-  De som ønsker å ha med seg boka på lesebrettet på reiser etc. Papirboka er tung å drasses på.

-  De som bor andre steder i verden. Det er utflyttede Fauskeværinger over hele kloden, og det kan være enklere å kjøpe boka som e-bok dersom en bor langt unna.

-  De som har kjente andre steder i verden og som vil sende en hilsen fra Fauske. Gavekort kan kjøpes hos nettbokhandlerne.


Vi håper tilbudet faller i smak. Denne første boka er publisert i pdf-format, vi antar det i fremtiden vil bli brukt epub-format, men for leseren har det mindre betydning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boklansering Fauskeboka 2016.

Det var boklansering og salg av Fauskeboka 2016 på Fauske bibliotek 19. oktober. Cato Hultmann og noen andre av forfatterne fortalte fra arbeidet med sine artikler.

Boka i år er større enn tidligere, 208 sider og 234 bilder. Prisen er 275 kroner.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortellinger fra Fauske Sentrum etter krigen i septembermøtet

Marry Moen, Helena Nordahl, Cato Pedersen og Steffen Ruud fortalte historier fra sin barndom i Fauske Sentrum.  Det var dramatiske historier – som da en tysk offiser ble drept på grunn av barns lek – og morsomme barndomsminner fra Fauskegata. Mange bilder fra denne tiden ble vist. Marry Moen fortalte om plattingdansen som hun hadde bilde av. Slike plattinger var det flere steder i kommunen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Første BP-stasjon på Fauske

Bildet til høyre som vi har fått fra Odd Hjemås, viser den første BP-stasjonen på Fauske. Der er det fortsatt bensinstasjon. Den som nå blir hetene Circle K, forhenværende Statoil. Den gang kom bensinfatene pr. båt til Fauske. Så ble de trillet opp til pumpen og etter hvert koplet til den.


Her bodde Hjemås familien. Bak til høyre ser vi såvidt i huset til Johan Fredheim.


Odd forteller at han tror det er Turid Hjemås som leker i snøen, men det er han ikke sikker på. Han tipper at bildet er tatt i 1937 eller 1938.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fauske Slektshistorielag arrangerte busstur langs Hitlers arktiske jernbane med Cato Pedersen som utmerket cicerone. Her under Kråkmofjellet var det lunch i det fri i restene av lokomotivstallen. Skinnegangen lå fortsatt der.


Medlemstur i mai

Mai-sammenkomsten i historielaget var lagt til Båtsvika, der Anne og Svein Roger Bådsvik tok imot oss med hjemmebakte kaker og fortellinger fra Båtsvik. Det var fortellinger både fra Svein Rogers slektshistorie og fra Båtsvikas historie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Medlemsmøte tirsdag 26.4.2016.

Møtet var på Auditoriet i Fauske Videregående skole i Gymnasveien, . Temaet var:


Høvdinggård på Øyneshalvøya


med foredrag av Martin og Asbjørn Lind.


Vi stilte spørsmålet:


Er gården til Raud den Rame funnet? 


Denne overskriften kan virke litt spesiell? Men foredragsholderne synes vi må kunne tillate det. Snorre forteller om Saltenkongen eller høvdingen som han kaller Raud den Rame. Han ble drept av Olav Tryggvason da han var her for å kristne landet. Det har vært forsket mye på hvor Raud den Rame hadde høvdingesetet sitt. Men det har ikke lykkes å fastslå et klart sted for dette, og det vil kanskje aldri bli det heller. Men vi synes at det nå har dukket opp et alternativ til de andre stedene, takket være Martin Lind, sønn av gårdshistorieforfatter Asbjørn Lind. Han har funnet veldig spesielle gjenstander som det vil bli vist bilder av på møtet. Gjenstandene er selvsagt overlatt til fagfolkene ved Tromsø Museum. Funnene er av arkeologene ved Nordland Fylkeskommune foreløpig datert til like før år 1000.
Lenke til flere funn


Gårdsnavnet Erikstad er et gammelt navn, og forteller at en høvding som het Erik bodde her. Kanskje var det mannen som Olav Trygvason satte inn i stedet for Raud.


Store norske leksikon skriver om navnet:


I folkevandringstiden ble navn på -staðir (nå -stad) og -land vanlige. Typisk for gamle staðir-navn er at mange av forleddene er personnavn, for eksempel Gjerstad, av norrønt Geirreksstaðir. Dette navneleddet er også utbredt på Island, noe som vitner om at staðir-navn har vært vanlige i Norge før og under vikingtiden. Navnene på -stad tilhører i all hovedsak førkristen tid. De om lag 2500 norske stad-navnene er spredt over hele landet nord til Troms, men aller vanligst er de i de indre bygdene på Østlandet og i Trøndelag.

Illustrasjonen av en brannbegravelse er hentet fra "Lenge før byen"


Arbeiderorganisering på Fauske 10 år før Sulitjelma Første 1. maitog nord for polarsirkelen på Fauske – korleis gikk det til?


Brigt Kristensen fortalte i et glitrende foredrag om hvorledes arbeiderne i Løvgavelene organiserte seg for å få bedre kår.


Arbeidsgiverne lykkes i å knuse fagforeningen ved å si opp alle som organiserte seg. Dette tok arbeiderne i Sulitjelma lærdom av da de i 1907 organiserte seg.


Foredraget er spesielt aktuelt i år når filmen "De tok et steg", blir spilt inn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Havnemiljøet på Fauske før i tiden


Fauske Slektshistorielag hadde møte tirsdag 23. februar klokken 19 i auditoriet på Fauske videregående skole, Gymnasveien 5.

Gjennom mange år hadde Fauske en livlig båt-trafikk. Alt som trengtes og som ikke ble produsert på stedet, kom med båt. De store eksportartiklene kobber og marmor gikk over kai til kontinentet og USA.

Den eldste brygga på Fauske var så vidt jeg har registrert var Pedersenbrygga, som Peter Arctander Pedersen bygde. Senere kom mange flere. 

På Finneidkaia var det livlig internasjonal trafikk gjennom mange ti-år.

Kaiene og bryggene var også spennende lekeplasser og det er mange historier i denne sammenheng.

Vi hadde samlet bilder som ble vist, og fikk mange historier knyttet til bildene. Veldig viktig historisk kunneskap som nå blir tatt vare på.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kurs i slektsgranskning

Vi arrangerte kurs i slektsgranskning over to dager, tirsdag 16. og torsdag 18. februar.

John Magne Jensen med 5 hjelpere var instruktører. Det var 10 deltakere.

Kurset var på møterom 1 i kommunens administrasjonsbygg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauske under 2. verdenskrig blir en bokserie hvor første bind tar for seg tiden fra krigsutbruddet frem til kapitulasjonen 10 juni. Kampene raste både i Sør og Nord-Norge men nordlendingene holdt ut en måned lengre enn i sør. Her i Salten var det en hektisk og nervøs periode ettersom krigen nærmet seg oppover Nordland og traff Fauske i  slutten av mai. Tyske bombefly på vei fra Værnes til og fra kampene rundt Narvik minnet fauskeværingene at dette er alvorlige tider. Det skjedde mye som ikke er  kjent tidligere. Prisen er kr 350,- pr bok.

De første kvinner i  kommunestyret i Fauske

De tre første kvinner:

Valget 1925: Jenny Sletvold fra Sulitjelma

1928: Jenny Sletvold og Anna Lund, Sulitjelma

1931: Jakobine Nystad fra Valnesfjord

Møte 27.10.15 Flyktninger

Ole Henrik Fagerbakk fortalte flyktningehistorier og viste bilder av grenselosene i Sørfold under krigen. Han har kalt foredraget sitt for «Grenselos i grenseland». Hans far, Oskar Fagerbakk, var grenselos under 2. verdenskrig, og havnet i tysk fangenskap på grunn av dette. 

Det var 53 tilstede på møtet.


Foto: Jan Olav Ingvaldsen/Avisa Nordland


Mannsdominans

Norge har vært styrt av menn gjennom århundrer. Langsomt har kvinner kjempet seg fram til posisjoner i samfunnet. Slike samfunnsendringer tar tid – veldig lang tid. Det er grunn til å minnes denne utviklingen; vi drar derfor fram noen av pionerene i denne artikkelen.


 


Møte 24.11.15 Kulturhistorie

Eirin Edvardsen fra Nordlandsmuseet  fortalte om vår kulturarv og historie. Hun  viste nettstedet Digitalt fortalt, hvor en får tilgang på tusenvis av historier. Hun viste også hvordan man selv kan legge inn stoff på dette nettstedet.

Hun fremførte historien om Rik-Einar på en spennende måte. Han er knyttet til stedsnavnet Einarhola.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauske under krigen

Fauske under krigen

Vi legger ut noen bilder og historier fra krigstiden på Fauske. Klikk på lenken.

Tur til Sjønstå 24. august

Vi arrangerte tur til Sjønstå sammen med Saltdal Historielag. Det var flott vær og koselig på gammelgården. Trond Prytz arbeidet med tekking av et torvtak. Nevra var så stor og fin at jeg trodde det var never fra Saltdalsbjørk, men neida, det var fra Øst-Europa.

Styreleder i stiftelsen for Sjøstå Gård, Tove Wensell, orienterte litt om gården.

Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken fortalte om lokalhistorien på veien mellom Fauske og Sjønstå.

Bildet viser en del av deltakerne på turen.

Bildet viser kalkovnen og kaia. Ovene er en del forfalt, men er under restaurering av foreningen "Kalkovnens venner". Foto Ba. mai 2015.

Denne linken viser bilde av kalkovnen i gamle dager

Tur til Leivset 26. mai.

Vi arrangerte tur til Leivset 26. mai. Vi fikk orientering om produksjon av kalk og marmor i gamle dager. Kalkproduksjonen varte fra slutten av 1800-tallet til første på 1960 tallet. Marmorbruddet er fortsatt i drift. Her på Leivset er det tatt ut stein til gulvet i Nidarosdomen. Hele sykehuset i Rønvika er murt av stein herfra. Bildet til høyre er tatt i bruddet til Koloritt med noen av deltakerne på møtet. Historielaget takket for turen med et bidrag til Kalkovnens venner på 15.000 kroner. De prøver å ta vare på dette historiske minnesmerket.

Dette bildet er tatt av Vidar Øynes under en flytur med Per Støre i juli 2011. Det viser kalkovnen nederst i bildet. Det er flere bygninger som er revet. Området er eid av Karl Martin Braseth. Kalksteinen ble hentet fra et brudd som ligger inne i skogen langs sjøen. Dette området er eid av Ole Martin Pettersen..

Marmorbruddet som Karl Martin Braseth driver ser vi såvidt i  bukten øverst på bildet.


Fottur med kulturminner 13. september.


Tema for årets kulturminnedager var “ Nabolag. Mennesker, kulturminner og historie.

Styret for Sørfold Lokalhistorielag hadde invitert, og fått til et samarbeid med Fauske Slektshistorielag og U.L. Håpet’s historiegruppe. Det var samarbeid med lokal kjentmann Harald Bjørknes og Anfinn Pavall.


Vi arrangerte tur på den gamle ferdselsveien Røsvik – Valnesfjord som kulturminnedagsarrangement søndag 13. september. Starten var fra Røsvik, og det ble satt opp buss for returtransport.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredrag på Fauske Hotell tirsdag 24. mars

Bjørn Westli er førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus og har utgitt flere bøker om norsk krigshistorie. Han fikk Brageprisen for Fars krig. Tidligere journalist i Dagens Næringsliv.

Bjørn Westlie fortalte om slavearbeiderne som var med på byggingen av Nordlandsbanen fram til  Fauske  og om hvordan disse forsvant fra de offisielle beretningene fra NSB. Historien har han fortalt i boka Fangene som forsvant.

Slavearbeiderne som arbeidet på jernbanen i Fauskeområdet bodde i fangeleirene i Kleiva og ved Åseng. Det høres mer humant ut om en bruker ordet fanger, men det er vel riktigere å bruke ordet slaver. Uansett, så drev de bl.a. jernbanetunnelen mellom Finneid og Fauske og fraktet grus fra Finneid til jernbanefyllingen nordover. De levde under umenneskelige forhold, og de som overlevde var i en elendig forfatning da freden kom. Hitler ønsket å befolke Øst-Europa med tyskere og derfor måtte slavearbeiderne dø. Inntil de døde var det å få mest mulig arbeidskraft ut av de med minst mulig mat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andre uttalelser om rådhuset

Årsmøtets uttalelse om Fauske Rådhus

Det ble avholdt årsmøte i Fauske Slektshistorielag 27. januar. Styret ble gjenvalgt. Årsmøtet vedtok en uttalelse om Fauske Rådhus i anledning av at Kommunestyret nylig har vedtatt å rive rådhuset.


«Fauske Rådhus, innviet i 1953, er en av kommunens sentrale institusjoner hva angår historie, identitet og tradisjon. For Fauske Slektshistorielag er dette kjerneverdier i vårt arbeid.

Vi vil således sterkt fraråde at Fauske Rådhus skal rives. Da forsvinner en av de fremste kulturbærere i kommunens etterkrigshistorie, og en vesentlig del av kommunens identitet.»


Tidliger meieribestyrer Tormod Kristiansen holdt et glitrende foredrag om Fauske Meieri, Iskremfabrikken og Melkebaren. Det var 97 personer tilstede som hørte han fortelle om den fantastiske  bedriften. Det var mange interessante historier, både om forretningsdriften og de ansatte.

De frammøtte satte stor pris på Tormods foredrag.


Dette var siste møte i laget i 2014.

Klikk på bildet for å få det større.

Neste møte i laget: Iskremfabrikken, Melkebaren og Fauske Meieri

Ansatte ved Fauske Meieri for mange år siden. Vi kjenner ikke til hvem som er fotograf, men det er sansyligvis Alf Sv. Hansen. Klikk på bildet for å få det større.

Neste møte i laget blir tirsdag 25.11.2014 klokken 19, på Fauske Hotell, Plenumssalen. Det blir altså ikke i Adm.bygget der vi pleier å holde til.


Temaet blir Iskremfabrikken, Melkebaren og Fauske Meieri. Det er tidligere meieribestyrer Tormod Kristiansen som tar turen oppover fra Oslo der han bor nå, for å fortelle og vise bilder. Jann Strømdal, som var hans salgssjef, vil også bistå med bilder fra denne tiden. Til sammen tror jeg de vil lage en flott forestilling. Tormod legger opp til å få innspill fra deltakerne som vil dele minner fra denne tiden.


Melkebaren var veldig kjent for sin gode mat, rømmegrøt og iskrem og ikke minst den gode stemningen. Det er mange som har fortalt om dette.

Det blir nok også litt fra Meieriets historie, men denne gangen blir det ikke om den eldste historien.


Jeg håper mange møter opp for å dele minnene fra denne tiden og jeg tror det vil bli en interessant og koselig ettermiddag med litt mimring.

Møtet er åpent for alle og det er gratis. Det blir anledning til å kjøpe kaffe og kake.


Bydelen Berlin eller lille Berlin.


Under krigen og  lenge etter det, ble området mellom Kirken og vestre rundkjøring kalt Berlin, fordi den tyske hæren holdt til her. Bildet viser en inspeksjon. Den lokale kommandant tar i mot. Bak ser vi kjøkkenbrakka og det forsegjorte gjerdet i bjørk. Dette og mange andre bilder fra Fauske finnes på nettstedet til Tore Greiner Eggan fra Trondheim. Navnet  på bydelen har inspirert Knut og Øystein Rønning til å lage en video fra Fauske. Det er forøvrig flere bilder i årets Fauskebok. Videoen er linket her: Berlin på Fauske

Lansering av Fauskeboka 2014


Fauskeboka 2014 ble lansert på biblioteket 6. november. Den er nå i salg. Se nærmere under fanen Fauskeboka. Der kan en også kjøpe boka i  nettbutikken.

Det var 54 mennesker som møtte opp for å få med seg lanseringen. Bibliotekar Rita Jørgensdatter hadde laget en flott ramme rundt denne markeringen. Frøydis Einset presenterte de enkelte forfattere. Laget takket spesielt Wigdis Pettersen på kommunens servicetorg for den vennlighet og positive interesse hun legger for dagen. Vi får alltid hjelp der.

Byhistorisk skilting på Fauske

Årboksamarbeidet i Salten

Medlemsmøtet 26. august 2014


Jens-Morten Kristiansen fortalte om sin barndom i Fauske Sentrum på 1950 - og 1960-tallet: "Å vokse opp mellom en brusfabrikk og en iskremfabrikk".


Vi har fått henvendelser om å arrangere dette møtet på nytt. Mange har hørt om møtet, og hadde ønsket at de var tilstede. Vi får se om vi kan få til noe en gang i fremtiden..........


To studenter fra Journalistutdanningen ved Universitetet i Nordland lagde en reportasje fra møtet, med film og bilder. Bildet over er tatt av Astrid Eline Øksnes.   Reportasjen kan sees her:

"Å vokse opp mellom en brusfabrikk og en iskremfabrikk"


Det er blitt veldig mange nakne vinduer og tomme lokaler i Fauskegata. Turister som bor på Fauske Hotell og andre besøkende i sentrum, får et trist inntrykk når de spaserer i gata.

Vi har lurt på om Fauske Slektshistorielag kunne gjøre noe for at det skal bli litt mer interessant, for eksempel for en familie som overnatter på hotellet og rusler litt i gata på ettermiddagen.

Vi ser jo at i mange byer er det små informasjonsskilt på historiske bygninger og gater. Noen få linjer med lokalhistorie.

Dette måtte jo være noe for oss å få til, tenkte vi.

Vi har derfor fått laget et skilt til EPAS-bygget som vi monterte torsdag 25.9.14 Det er om den første butikken på Fauske. Den gang Fauske kun var en bondegård.

Cato og Tom Erik Pedersen syntes også det var ok med et slikt skilt og har velvilligst stilt veggen til disposisjon.

Det er bare plass for litt tekst på skiltet, men det er skrevet mer om dannelsen av handelsstedet Fauske i årets utgave av historielagets årbok, Fauskeboka.


Det er Laila Ingvaldsen i Uni-form as som har designet skiltet. Det er basert på kart fra ca. 1870, slik at bygninger og veier er slik de var dengang.


Vi kunne tenke oss å lage tilsvarende skilt på andre bygg i sentrum. Dersom det ikke blir negative reaksjoner på skiltet på EPAS-bygget, vil vi gå videre med slik skilting om noen måneder.


Elisabeth Nilsen fra Kapstø ved Saltstraumen er leder i årboksamarbeidet og redaktør for Saltstaumboka. Erna Sundsfjord, Gildeskålboka. Åse Sørgård, Meløyboka. Anfinn Myrvang, redaktør forMeløyboka.

Bodil Bakken, Fauske Slektshistorielag. Lisa Grimstad, Saltdalsboka. Mona Nystad, Saltdalsboka. Bente Steen Johansen, Beiarn historielag. Rita Frantzen, Beiarn historielag.

Dag Martinsen, Sørreisa Historielag. Elin Myhre, Troms historielag og Landslaget for lokalhistorie. Lasse Jenssen, Beiarn. Laila Gabrielsen, redaktør for Beiarnboka og ansvarlig for det veldig gode lokale arrangementet.
Redaksjonen og flere medlemmer i Fauske Slektshistorielag arbeider med årets Fauskebok. Det gjøres tilsvarende arbeid rundt omkring i de fleste kommuner i Salten. En del av de som arbeider med dette hadde et seminar på Tollå i Beiarn. Her fikk vi utvekslet erfaringer og hørt interessante foredrag.

Fra venstre sitter Ulv Holby som holdt et inspirerende foredrag om digital bokproduksjon. Sussi Garbrielsen fra Beiarn er kjent forfatter, som har vært med i årbokredaksjonen siden de startet. Erik Gabrielsen har vært medprodusent. Han fortalte om sine erfaringer med bokproduksjon.

Finneidgata

Seljefløyte er en av vårens tradisjoner


Hvert vår har skolens andreklassinger en tur til LHL-senteret hvor husflidslaget lar elvene få lage noen husflidsproduker og noen fra historielaget og andre lager seljefjløyter. Så også i år. Her er Steinar Kristensen og Kjell Bakken i sving med å vise hvordan en kan få lyd fra en seljekvist. Ungene er veldig interesserte.


Detalj fra et postkort som ble sendt fra en Finneidfamilie til en kjenning på Voksenkollen Hospis i Oslo. Jeg fikk det av min datter Ingrid som hadde kjøpt det på "Bærre lækkert". Poststemlet er så uklart at en kan ikke lese årstallet. Vi ser butikken med skilt Petterøes Tobakk og et reinhorn over døra. Cykler reklameres det også for. Det er flere fuglebur på veggen. Det må være sjefen sjøl som står på trappa. Jeg vet ikke hvem som hadde butikk her før det senere ble bakeri. Send meg en epost dersom du vet noe.

Fire drosjebiler står klar og venter på passasjerer.

Det er laget et slags plankefortau foran bilene. Bildet over blir vesentlig større dersom en trykker på det med musepila. Se den fine glassverandaen på huset til venstre.

Finneidgata inneholdt mye. Ikke rart at møtet i historielaget om Finneidgata ble et av de mest besøkte.


---------------------------------------------------------------------------Dirigentbordet

Møteleder John M. Jensen og protokollfører Jens-Morten Kristiansen hadde full kontroll på avviklingen av årsmøtet. Det var 41 personer som tilstede ved årsmøtet.


Bilder fra gamle Finneid


Det er lagt inn en del gamle bilder fra Finneid under menyen lokalhistorie. Noen av bildene er fra Kåre Enges fantastiske samling av bilder. Kåre Enge oppsøkte meg mange ganger mens han levde, og hadde alltid med seg noen bilder som han hadde lyst å vise meg, som han sa. Jeg kopierte en god del av bildene. Det jeg syntes var mest spennende var bildet jeg fikk av arbeidet med å lage demning over Finneidstraumen først på 1890-tallet. Det var elendig kvalitet på bildet, men vi ser likevel den dramatiske situasjonen.

Sulitielma Aktiebolag forsøkte å demme opp inneidstraumen for å få vannet til å stå høyre i Nedrevatn og Øvrevatn. Dermed ville båtene kunne gå der uten å mundre kanaler. Men kraftige protester fra bønder som hadde lavtliggende jorder stoppet forsøket. Og kanske var de tekniske vanskelighetene for store.

----------------------------------Les Viggo Eides

artikkel under menysiden Slektsgranskning:En kvinneskjebne

-Ektemannen druknet i Finneidstraumen

-En sønn druknet i Hjemgamstraumen

-Neste sønn druknet utenfor Fugløyvær

-Neste sønn ble drept i gruveulykke i Ballangen

-Neste Ektemann ble ”mineskudt” og drept i    jernmalmgruvene i Sør-Varanger

-Sønn nr. 3 led samme skjebne samme sted


Artikkelen er laget som instruksjon i slektsgranskning

---------------------------------------------------

Årsmøtet 2014


På årsmøtet i år ble Frøydis Einset takket for den store innsatsen hun har gjort for laget. Hun ville nå trappe ned og ønsket å være bare vanlig forfatter til Fauskeboka, og ikke være med i redaksjonen slik hun var forrige år. Tidligere var hun som kjent redaktør gjennom en årrekke.

Lederen takket henne spesielt for den innsatsen hun har gjort som redaktør for det historiske magasinet ”Folk før” og håpet på mange artikler til Fauskeboka i årene som kommer.