Kilder til boka Fauske under 2. verdenskrig.

Bind 2. Krigen slutt, okkupasjonen begynner. Fra juni 1940 til ut året 1941.

 

Her skal listes opp hvor opplysningene til boka er hentet fra.

Jeg har håp om å gjøre oversikten mer komplett enn den er nå i november 2018, det er mye som mangler.

Det er hentet stoff fra mange arkiv i Riksarkivet, Statsarkivet i Trondheim, Arkiv i Nordland, både i Bodø og Finneid samt Nordlandsmuseets arkiv på Finneid. Ellers mange arkiv i Digitalarkivet.


Kildene til teksten og bildene er sortert etter kapittelinndelingen boka. Der kilden er brukt over flere kapittel er referansen delvis tatt med bare første sted.


En del av bildene er hentet fra nettet, facebooksider etc. og opprinnelsen er ukjent. Dersom noen kjenner hvem som er fotograf til bilder uten referanse, vil vi gjerne ha beskjed. Da vil det bli lagt inn her.

Der det ikke står noe om bildene er det bilder som er i Fauske Slektshistorielags eie. Det kan være postkort eller bilder som er gitt til laget og skannet av forfatteren.

 

Det er sitert direkte fra de fleste skriftlige kildene, uten at dette er opplyst i hvert enkelt tilfelle. Sitatene er justert og omskrevet for å tilpasse teksten til bokformatet. De fleste av artiklene det er referert fra er skrevet for flere ti-år siden og har derfor blitt tilpasset dagens lesere.

Personene som er intervjuet er som regel nevnt i teksten og ikke i denne listen.

Asbjørn Lind har delt med oss fra sitt omfangsrike utklippsarkiv.

 

Oversettelsene er gjort av forfatteren.

Bildene er retusjert av forfatteren.

Kart produsert av forfatteren, med utgangspunkt i tysk kart.

Referert slik: Forfatter/forteller – tittel/intervjuer.


Kapittel 1. Etter kapitulasjonen - Militære forhold


Forsidebilde:

Utlånt av Jens-Morten Kristiansen fra farens, Odd Kristiansens fotoalbum.


Tekster kapittel 1:


Hitlers norsk hjelpere 1971, s. 61.


Arneberg og Hosar, 1987: Vi dro mot nord.


Steinar Nystad har fortalt om farens fortelling fra grensevakta.


Krigsdagboka til 2. Gebirgsdivisjon, abt. IVc. (23.04.-27.06.1940) (L86 side19- 22.)


Knut O. Hagen om kompaniet i Valnesfjord som returnerte fra operasjon Bøffel.


Ole Henrik Fagerbakk: Tett på krigen s 221: Retur fra Bøffelmarsjen gjennom Sørfold.


Folk før 2012 s. 30. Forsorgsforstander – fra Grønås skrift.


Knut Støre Saltstraumboka: Om kystbatteriene på Seines.

 

Knut Støre personlig meddelelse om tyskernes støttepunkter Bodø - Fauske

 

Jan Egil Fjørtoft: Tyske kystfort i Norge. 1982.


Knut Støre i Saltstraumboka: Hauptmann Laubmelen ble sjef stasjonert på Fauske/Fauskeeidet. Han hadde ansvar for 5 av batteriene.


Berit Nøkleby: Hitlers Norge.


Side 23. Ståle Noreng og John M. Jensen påviste innhogd Edelweiss i berget i Kvitblik.


Side 22/23. Jarl Kristensen, Kvitblik har fortalt om skytestillingene på fjellet overfor Djupvik.


Tverrå skole omtalt i Fauskeboka 2006 s. 20 bilde. Gamleskolen som senere ble grendehus.


Skjemaene på side 25 er tatt fra det tyske lageret i Vatnan. I forfatterens eie.


Ellers er det flere plukk fra arkivet etter Sulitjelma Gruber i Arkiv i Nordland, Televerkets arkiv i Statsarkivet i Trondheim, fra Captured German Documents i Digitalarkivet.


Bilder kapittel 1


Side 8:

Fra Facebook publisert av…

Side 10:

Bilde av serveringsbolle tatt av forfatteren fra hans samling.

Side 11:

Bilde fra Facebook publisert av Roger Albrigtsen.

Side 12:

Bilder av telegram fra «Captured German Documents» i Digitalarkivet.

Side 13:


Side 19:

Bildet er kjøpt av forfatteren på netthandel.

Kartet er fotografert av forfatteren i Riksarkivet fra arkivet til den norske soldatene som ble satt til å sortere de tyske lagrene. Tilsvarende på side 20.

Side 21:

Bildet av lia i Kvitblik er tatt og behandlet av forfatteren.

Side 22, 23, 24 og 25:

Bildene er tatt av forfatteren. Bilde på side 24 er fra Arkiv i Nordland i kommunens arkiv fra okkupasjonen. Bilde på side 25 er av skjema i forfatterens eie.


Kapittel 2. Samarbeid mellom okkupant og industri


Tekster kapittel 2


Dagny Bjørnson Gulbrandsen: Olav Gulbrandsson. 1969. Om Meidell da tyskerne kom.


Bernt Rougthvedt: Med penn og pistol. Cappelen 2010.


Fra Quales brev til fylkesmannen i Tromsø 20. mai 1940 om produksjonen fra Sulitjelma

Gruber, + Sulitjelma Grubers årsberetning for 1940.


Krigsdagbok divisjonslegene til 2. bergjegerdivisjon i Digitalarkivet. Starter side 55

Oberstarzt Dr. Lipf, Divisjonsartz 2. bergjegerdivisjon.

Stabsartzt Dr. Schmidt, Adjutant Div. Arzt 2. Geb. Div.


Sulitjelma Grubers arkiv i Arkiv i Nordland, om raset i Jakobsbakken gruve


Bilder kapittel 2


Side 27:

Bildet er tatt av forfatteren i arkivet etter Ankerske i Arkiv i Nordland.

Side 28:

Bildet er utlånt av Sigrun Moan, datter av Arne Klungset.

Side 29:

Side 31:

Bilder tatt av forfatteren i arkivet etter Ankerske i Arkiv i Nordland.

Side 33:

Dette bildet lå sammen med noe løsmateriale i Arkiv i Nordland på Finneid og ble tolket som om det var fra 1941 i Sulitjelma.

Henning Enge har fortalt:

På dette tidspunkt var det hverken Petromax-lamper eller hjelmer i gruvene i Sulitjelma. Bildet kan ikke være fra Sulitjelma i 1941.

Side 35, 36:

Kåre Enges etterlatte bilder.

Side 37:

Fauske Slektshistorielags arkiv.

Side 39:


Side 40:

Øverste bilde har Wenche Spjelkavik

Nederst bilde tatt av forfatteren i arkivet etter Sulitjelma Gruber i Arkiv i Nordland.

Side 41:

Fra Kåre Enges etterlatte bilder.

Side 43:

Venstre:

Høyre: Fra Fauske kommunes arkiv.


Kapittel 3. Fauske sentrum etter bombingen


Tekster kapittel 3


Om nummerering av husene: Steinar Hjemås.


Bilder kapittel 3


Side 44, 46:

Fra forfatterens album. En rekke bilder ble tatt av fotograf Smart og som han solgte i butikken.

Side 45:

Annonser fra forfatterens arkiv Nordland Framtid.

Side 46:

Fra Petter Dahlberg.

Side 47:

Forfatteren har skrevet på navn på et nykonstruert tysk kart over sentrum fra 1942.

Side 48:

Fra Petter Dahlberg.

Side 49:

Fra Fauske kommunes arkiv.

Side 53:

Fra Petter Dahlberg.

Side 55 56, 57:

Forfatteren har tatt bilder fra arkivet over Brendte steders regulering i Riksarkivet.

Side 56, nederst: Bildet er tatt av Wisløff i 1947 på en tur til Fauske for å følge opp gjenoppbyggingen. Riksarkivet.

Side 58:

Fra Johnson & Sotberg. Kolorert av Øystein Rønning.

Side 59: Forfatteren tatt i Riksarkivet.


Kapittel 4. Erstatninger, rekvisisjoner. Bruene


Bilder kapittel 4


Alle bilder unntatt de som er nevnt under er tatt av forfatteren i Riksarkivet.

Side 78: Forfatteren har kjøpt bildet av Oliver Kolb, 70794 Filderstadt via Ebay. Påskrift på baksiden «General Feurstein-brücke bei Finneid im Bau. Juni 1940».

Side 79:

Til høyre fra Torstein Hansen Veivesenets.

Side 80:

Øverst fra Fauske kommunes arkiv.

Nederst fra


Kapittel 5. Ettersommer og høst 1940


Tekster kapittel 5


Om vannverk og planer: Rapport av Roll Mathisen av 14. september. Riksarkivet (internt l.o.dag2,b:PC220105) + Kravbrev fra advokaten til kraftverket på Inner-Klungset Chr. Brinchmann, 5.11.1945 til Justisdepartementet. Statsarkivet i Trondheim.


Om Henning Leifseth:

Knut Støre personling meddelse/Johan Nygaarsvold: Norge i krig. 1983.

Cato Gundfelt: The Spitfire Saga. Bind 1.

Winston S. Churchill: Den annen verdenskrig, fjerde bind, ALENE.

Om forholdet til Storbritannia da de norske flygerne ble sendt til Canada under The… Knut Støre, personlig meddelelse.


Om krigsseilerne:

www.krigssseilerreisteret.no.

Aftenposten 27. okt. 2015.


Om feltmadrasser: Vaktrapporter satt opp av de norske soldatene i 1945, Riksarkivet.Bilder kapittel 5


Side 84:

Fra forfatterens samling.

Side 85:

Forfatteren har bearbeidet tysk kart fra 1942.

Side 86:

Fra nettet.

Side 87:

Graf fra: Winston Churchill. Den annen verdenskrig. Fjerde bind. Skjebnetimen. Alene. 1940-41. 1949.

Side 88:

Bilde av Henning Leifseth i Canada fra hans album som Henning Enge har arvet. Henning Enge er oppkalt etter Leifseth.

Side 89:

Bilde av Odd Haapet er utlånt av hans samboer Haldis Johansen via Lars Fossum.

Side 92:

Arbeiderne foran smeltehytta i bilder etter Kåre Enge

Første rekke fra venstre: Ingeniør Lorentz L Hagen. Petter Korsvik. Olaf Steen. Edmar Korsvik. Normann Furnes. Sigmund Olufsen.

Andre rekke fra venstre: Peder Nilsen. Osvald Hultmann. Kont Magne Arnestad. Kjerskov Olsen. Olav Sørensen. Johan Pettersen. KårePedersen. Gustav Henriksen. Frits Hansen. Harald Storstein.

Bakerst: Johan Eliasen. Vainø Rossi. Torvald Wold.

Bildet er tatt i 1951 og representerer 11 mann på driften, 4 mann på dagtid og 4 mann i administrasjonen. Driftsleder var ingeniør Lorentz Hagen, kontorist Magne Arnestad. Fotograf Nicolai Marselius Helgesen.

Side 95:

Fra forfatterens album. Fotograf Thoralf Johnsen. Tegning av Svenskhus fra Riksarkivet.

Side 96:

Kartutsnitt laget av forfatteren basert på tysk kart fra 1942.

Side 97:

Bilder fra Tore Greiner Eggans bildesamling Krigsbilder.net. Et album med en rekke bilder fra Fauske tatt av Oberlt. (Løytnant) Ortwein.


Kapittel 6 Østerrikerne på Fauske byttes ut med tyskere


Tekster kapittel 6


Andreas Spjelkavik om Henning Leivset i Sulitjelma historielags nettbibliotek, samt bokserien The Spitfire saga.


Flesk fra Amerika og poteter fra Trøndelag: 100årsberetningen til Fauske kommune.

Fårekjøtt fra Island i Fauskeboka Om krigen.


Om Hitlers viktigste arbeidere s 113 og s185: Svein Fygle, Svein Lundestad, Inge Strand i Nordlandsbankens historie, Banken folket og fylket.


Om båtene på Fauske under krigen: Fauskeboka 1992, Gunnhild Søraune.


Bilder kapittel 6


Side 99:

Forsiden av den forseggjorte krigsdagboka er hentet fra «Captured German Dokuments – mikrofilm»

Side 100:

Kart fra Historisk Atlas, Aschoug 1958.

Side 101:

Bilde fra Tore Greiner Eggans bildesamling Krigsbilder.net.

Side 102:

Side 103:

Bilde i Fauske kommunes arkiv på Finneid.

Side 105:

Øverste bilde: Fra Kåre Enges etterlatte bilder, med hans påskrift på baksiden om motivet.

Nederst:

Side 106:

Fra Fauske kommunes arkiv.

Side 107:

Bilde av regnskapsbok fra forfatterens arkiv.

Side 108:

Bilde fra Ordførerens arkiv i Arkiv i Nordland, Fauske Kommune.

Side 110:

Bilde fra Fauske kommunes bildearkiv.

Side 111:

Bilde fra Fauske kommunes bildearkiv.

Side 114:

Bilder fra Riksarkivet.


Kapittel 7 Rekvisisjoner og utbygging. Tiden fram til desember 1940


Tekster kapittel 7


Ebba D. Drolshagen: Den vennlige fienden. Wehrmachtsoldater i det okkuperte Norge. Spartakus 2012. Om brev, skamklipping 1940, filmer.


Dagny Gulbrandsen: Olav Gulbrandsen s. 182.


Tyskerne tok fjøsen: Bjørnbakk, reportasje i 1980 med Oskar Olsen, Rødås.


NRK, Ekko, august 2017, Norske skipsforlis.


Dame på koopen i Sulis fikk jobben tilbake. Styreprotokollen i Arkiv i Nordland.


I november 1940 godkjente Quisling opprettelsen av en norsk fronkjemperenhet, etter press fra Himmlers folk: Kjell Fjørtoft: Veien til Østfronten.


Prinsesse Ragnhild 79 sivile omkom. Viggo Eide blogg+hurtigrutemuseeet.


Bilder kapittel 7


Side 118:

Bilde fra Riksarkivet.

Side 120:

Bilde av tysk kart av 21. juni 1941, stemplet hemmelig, fra Riksarkivet.

Side 121:

Bilder fra Tore Greiner Eggans bildesamling Krigsbilder.net.

Side 122:

Bilde utlånt av Cato Pedersen.

Side 123:

Bilde publisert av Jan Harald Bjørgum.

Side 125, som s 118.

Side 126:

Fra Fauske kommunes bildearkiv.

Side 127:

Til høyre: Bildet er publisert av Jan Harald Bjørgum.

Side 128:

Bildet fra den tyske kirkegården i Botn er tatt av forfatteren.

Side 131:

Bilde fra avisa Salten.

Side 132, 134:

Bilder tatt av forfatteren i Kriminalmuseet i Trondheim.

Side 135

Bilde fra Petter Dahlberg.


Kapittel 8 September 1940 til juni 1941. Fauskemann henrettet


Tekster kapittel 8


Barbarossa: Führer Directives and other top-level Directives of the German Armed Forces (eng. overs.) 1939-41. Digitalarkivet L0089 i Captured…..


Om Terbovens 75-25 %: Krigen i Norge, Hans Fredrik Dahl, Pax 1974.


Henrettet. Berit Nøkleby. Terboven – Hitlers mann i Norge.


Om alliansepakt mellom Sovjet, Storbritannia og Frankrike og hindring av Hitlers erobringer. Churchill «Den annen verdenskrig» bind 1, side 298.


Om Bjarne Langseth. Fjernsynsprogram om Håøya der det ble fortalt om søket etter massegraven der Bjarne Langset ble lagt. Staten har innstilt bevilgningene, men i privat regi fortsetter letingen.


Aldis Asplund: «Meldungen aus Norwegen», bind 1.


Strømforsyningen: Fauskeboka 1992, Kjell Bakken. Sulitjelma Grubers arkiv hos Arkiv i Nordland.


Bilder kapittel 8


Side 138:

Bilder fra Kjell Lund.

Side 139:

Annonse fra avisa Salten.

Side 140:

Fra Riksarkivet.

Side 141:

Bilde fra Asbjørn Linds Gårdshistorie for Fauske bind 2.

Side 142:

Fra Fauske kommunes bildearkiv.

Side 143:

Fra Arkiv i Nordland.

Side 144:

Annonser fra avisa Salten og Nordlandsposten.

Side 148:

Digitalarkivet.

Side 149:

Brev fra distriktslege Herstad til alle lærerne utlånt av Vidar Øynes.

Side 150:

Bilde av tysk kart i Riksarkivet.

Side 151:

Bilde av lokket til tysk eiketønne eid av forfatteren.

Side 153:

Bide av det tyske lageret i Vatnan utlånt av Lillian Kristensen Sjø.


Kapittel 9 Første del av 1941. Kamp om arbeidskraften


Tekster kapittel 9


Flyplass Rognan Bodø Kvitblikvatnet. Knut Støre, Knut Rønning-pers. meddelelse.


I grubearkivet 6. juni 1941 møte i BVL. Kjell Lund tilstede i BVL-s møte


Registreringsskjema for næringsdrivende i Statsarkivet i Trondheim.

Helga Dahlberg skrev at hun hadde startet med oppbyggingen av hotellet som brant under bombingen.


Sovjetiske krigsfanger. Bladet Historie 2015.


Finn Hesvik: Rekrutteringen til Nasjonal Samling under okkupasjonen 1940-45. En analyse av rekrutteringen til NS i Salten under okkupasjonen. Hovedoppgave i historie, høsten 1972.


Om Sovjetiske krigsfanger og spesielt Sanarow: Tatjana Sphak og Ewa-Ditte Donat – mange epostutvekslinger.

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61529243

Hans-Wilhelm Steinfeld hos Torp-NRK, 08.11.2017.


Hans Otto Frøland, Gunnar Damhagen, Hatlehol & Mats Ingulstad

(Norwegian University of Science and Technology). REGIMENTING LABOUR IN NORWAY DURING NAZI GERMANY’S OCCUPATION.


Gladiator: Fra jagerpilot….I 1941 ble Johan Koren Christie ansvarlig for å organisere de norske jagerflyskvadronene. Reiseleder på turen til England.

Wilhelm Mohr var sjef for treningsavdelingen på Island Airport i Canada

Henning Leifseth, kullkamerat med Wilhelm Mohr på Kjeller før krigen- i boka er det en lang fortelling om hans siste tokt-fra side 100 av.


Bilder kapittel 9


Side 155:

Annonser fra avisa Salten og Nordlandsposten.

Side 157:

Bilde fra Kåre Enges etterlatte bilder.

Side 158:

Bilde fra Fauske kommunes bildearkiv.

Side 159:

Bilde av båten Vaddas er publisert av ….på Facebook.

Side 160:

Bilde fra Sulitjelam Grubers arkiv i Arkiv i Nordland.

Side 161:

Bildet er publisert av …på Facebook

Side 164:

Bildet er utlånt av Odd Hjemaas.

Side 165:

Bilde til venstre er fra Militærhistorisk Tidsskrift. Til høyre fra Fangekortet til Efim Sanarow, utlånt av Eva Ditte Donat.

Side 166:

Bilde av tysk samtidig kart kjøpt av forfatteren på Bærre Lekkert, Oslo.

Side 168.

Bilder av brev fra Riksarkivet.

Side 169:

Bilde av brev fra arkivet etter Ankerske i Nordlandsmuseets arkiv på Finneid.

Side 171:

Forfatterens bilde fra Kriminalmuseet i Trondheim.

Side 172:

Bilde fra «Røde fjæraksjonen».

Side 173:

Bilde fra Fauske kommunes bildearkiv.

Side 174:

Bilder av annonser i avisa Salten og Nordlandsposten.

Side 175.

Bilde publisert på Facebook av ….

Side 176:

Bilde fra Fauskeboka 2017.

Side 177:

Forfatterens bilde fra Kriminalmuseet i Trondheim.

Side 184:

Bilde av første side av dagboka til Thorolf Eriksen, utlånt av Wivi Stokland.

Side 186:

Bilde utlånt av Jens-Morten Kristiansen, fra Odd Kristiansens album.

Side 189, 190:

Bildet av tysk kart fra 1941 har forfatteren tatt i Riksarkvet.

Side 193:

Bildet er gitt av Gunvor Johansen.

Side 195:

Bildet er tatt av forfatteren.

Side 196:

Bilder fra Tore Greiner Eggans bildesamling Krigsbilder.net.

Side 197:

Til venstre bilde forfatteren tok på Kriminalmuseet i Trondheim. Til høyre fra Fauske kommunes bildesamling.

Side 198:

Bilder av to sider av regnskapsbok i forfatterens eie.

Side 201:

Bilde fra Fauske kommunes bildearkiv.

Side 202:

Bilde forfatteren tok på Kriminalmuseet i Trondheim.

Side 206:

Bilde fra Fauske kommunes bildearkiv.

Side 207:

Baksidebildet: Tatt av forfatteren på Fauske Slektshistorielags busstur langs Polarjernbanen til Hamarøy.


Kapittel 10 Sommer/høst 1941. Radioene inndras


Om hvor legionær Lundh tjenestegjorde: Hans-Gunnar Eldorsen, personlig meddelelse.


Hestvik, Finn: «Rekrutteringen til Nasjonal Samling under okkupasjonen 1940-45: en analyse av rekrutteringen til NS i Salten under okkupasjonen». Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1972 II


-Gulskogen Drammen2 Irmil Opseth


Kapittel 11 Høst/forvinter 1941. Mange arresterte


Om tyskernes bruk av hotellet i Furulund. Rekvisisjoner behandlet av oppgjørsnemda. (Riksarkivet).


Gisselpraksis i Nordland. Saltdalsboka 1983. Isenesatt overfall og en masse gisler. Ellefsen.


Om Polarbanen. Stig Olav Johansen, Bodø.

………………………….

Annen litteratur


Mauritz Erikson: Flyktninger i fjellet.

Karianne Olsen. Master i historie 2013. Inspektrisene i Norsk Misjon blant hjemløse fra 1919-1989.

…………………………