Kilder til boka Fauske under 2. verdenskrig.

Bind 1. Overfallet.


Her listes hvor opplysningene til boka er hentet fra.

Kildene til teksten og bildene er sortert etter kapittelinndelingen boka. Der kilden er brukt over flere kapittel er referansen delvis tatt med bare første sted.

En del av bildene er hentet fra nettet, facebooksider etc. og opprinnelsen er ukjent. Dersom noen kjenner hvem som er fotograf til bilder uten referanse, vil vi gjerne ha beskjed. Da vil det bli lagt inn her.

Der det ikke står noe om bildene er det bilder som er i Fauske Slektshistorielags eie. Det kan være postkort eller bilder som er gitt til laget og skannet av forfatteren.


Det er sitert direkte fra de fleste skriftlige kildene uten at dette er opplyst i hvert enkelt tilfelle. Sitatene er justert og omskrevet for å tilpasse teksten til bokformatet. De fleste av artiklene det er referert fra er skrevet for flere ti-år siden og har derfor blitt tilpasset dagens lesere.

Personene som er intervjuet er som regel nevnt i teksten og ikke i denne listen.


Oversettelsene er gjort av forfatteren.

Bildene er retusjert av forfatteren.

Kart som viser troppebevegelser er tegnet av forfatteren, med bakgrunnskart av Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune.

Referert slik: Forfatter/forteller – tittel/intervjuer.


Prolog


Tekst:

Lett omskrevet artikkel av Sture Pedersen i 75 års jubileumsbok for Fauske kommune fra 1980.


Bilder:

Gatebilde fra postkort i historielagets eie. Stukasflyene er hentet fra internett.


Kapittel 1: Opptakt og bakgrunn for krigen i Norge


Tekster kapittel 1:


Thorolf Elster (norsk redaktør): Krigen 1939-1945, første bind: Nazismens seiersår. Stockholm 1945.


En militærpolitisk studie ved N. K. Dahl: Stormaktenes kamp om Norge og Skandinavia 1939-1940. I. Det tyske angrepet på Norden. Oslo 1948.


Innstilling fra Stortingets undersøkelseskommisjon av 1945.


Ole Nystad: På nøytralitetsvakt i 1940. Fauskeboka 1990/91.


Lars Borgersrud: Unngå å irritere fienden. Krigen i Norge 1940 – eventyr og virkelighet. 1981- ny utg. 2014.


Ottar Strømme: Den hemmelige hæren. 1978.


Arne Forfang har lest inn på band da Hålogaland Flyavdeling var i Sulitjelma. (Avspilt av Henning Enge).


Andreas Spjelkavik: Om Flyveren Henning Leivset. Sulitjelma Historielags nettbibliotek.


Simon Montefiore: Stalin. 2003.


Else Gylseth Nilsen artikkel i Fauskeboka 2016, basert på Anfinn Thuvs fortelling..


Knut O. Hagen: Krigsminner fra Røvik Tuberkulosehjem. Fauskeboka 1990/91


Hans Fredrik Dahl: Vidkun Quisling. En fører blir til. (Om Quisling og Stalin).


Hans Fredrik Dahl: Vidkun Quisling. En fører for fall.


Johan Hambro: C. J. Hambro. Liv og drøm. 1984.


Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtveit, Gure Hjeltnes: Den norske nasjonalsosialismen. 2009. (Om Quislings omfattende kunnskaper om Sovjetunionen).


Bilder kapittel 1:


Forsidebilde: Bildet er tatt av en frontfotograf i Wehrmacht, Eitel Lange. Det er eid av Bundesarchiv, avdeling Koblenz (Bild 101I-762-0298-17).

Side 10:

Det øverste bilde er fra forfatterens fotoalbum. Det nederste bilde er utlånt av Synnøve Krane, Vatnan. Det viser bl.a. hennes far, Tormod Rørvik.

Side 11:

Den finske korridor: Historisk atlas. Aschoug 1958.

Side 12:

Bildet av Joakim Øines er utlånt av hans datter, Unni Seegren, Mo.

Side 13:

Bildet er kopiert fra Ole Nystads artikkel: På nøytralitetsvakt i 1940. Fauskeboka 1990/91.

Side 15: Terboven og Edward. Bilde fra boka Berit Nøkleby: Terboven, Hitlers mann i Norge.

Side 16: Kart med handelsveier (?)

Side 17: Bildet er kopiert fra boka til Geir H Harr: The Battle for Norway, April-June 1940. 2010. US Naval Institute Press. Flott bok med gode analyser av krigen.

Side 18: Bildet er utlånt av Hennig Enge, Fauske.

Side 19: Falkenhorst med adjutant ved Mo i Rana.  Bundesarchiv, Bild 101I-762-0300N-13, Fotograf Eitel Lange.


Kapittel 2: Livet i Fauske før krigen kom til Nordland


Tekster kapittel 2:


Petter Dahlbergs fortellinger til Kjell Bakken i 2015-2017.


Hans Trondsen i Arbeiderfolkets saga.


En familiemann som disponerte hest og noe skog fortalte…. Arild Bjørnbakk, intervju i 1980 med Oskar Olsen, Rødås.


Asbjørn P. Lind: Gårdshistorie for Fauske.


Viggo Eides blogg «Tid og rom» om de finske flykningene som gikk fra Bodø til Vuoggatjalme, og om den far- og morløse jenta som fikk seg arbeid som voksen i Salten.


Valgene før krigen: Avisutklipp Salten samt Torvald Grønås: Kommunevalgene i Fauske.


Om Harald A. Enge: Fauskeboka 1999, side 72-76.


Bilder kapittel 2:


Side 2:

Utlånt av Cato Pedersen.

Side 22:

Øverst brevhode til firma Alfred O. Engan kopiert fra hans privatkorrespondanse i ordførerarkivet i AiN. Det er et brev fra før krigen.

Nederst: Bildet er kopiert fra Harald A. Enges artikkel i Fauskeboka.

Side 24:

Kart fra forfatterens samling.

Side 26:

Bildet er utlånt av Steffen Ruud.

Side 27:

Bildet er utlånt av Henning Enge

Side 28:

Dette postkortet var trykket i to versjoner.

Side 29:

Regnskapsbok i forfatterens eie, samt utklipp fra postkort.

Side 31:

Utlånt av Petter Dahlberg

Side 32-33:

Fjellanger Widerøe

Side 33 og Side 34:

Utlånt av Petter Dahlberg

Side 35:

Øverst tegning av Royal Hotell utført av Lars Thomas Pedersen.

Nederst utsnitt av postkort.

Side 37:

Finneidstraumen bru før krigen. Vi har fått flere flotte bilder av brua, men har valgt dette som er utlånt av Torsten Hansen fra Vegmuseet på Fauske.


Kapittel 3: 9. april – 1. mai. Tyskland overfalt Norge


Tekster kapittel 3:


Kjell Fjørtoft: Mot stupet. 2. opplag 1989.


Innstilling fra undersøkelseskommisjonen av 1945. Bilag 7 og 8. Hambros svar av 12.6.1946.


Johan Hambro: C. J. Hambro. Liv og drøm. 6. opplag 1984. Side 287-88 om Elverumsfullmakten.


C. J. Hambro: Historiske Supplement. Aschehoug & Co. 1947.


Roger Rein: Krigsvåren, Namdal Arbeiderblad, 1990.


Vidar Natvig (opprinnelig fra Kvitblikk) har sendt oss farens dagbok fra felttoget. Han var ordonnans i Bataljon I/IR14.


Ottar Strømme: Stille mobilisering. 1977.


Bilde av Quisling fra Hans Fredrik Dahl: Vidkun Quisling, en fører blir til. 1991.


Patrick Dalzel-Job: Fra Narvik til Normandie. 1996.


Alf R. Jakobsen: Angrep ved daggry. Narvik, 9.-10. april 1940.


Geir H Harr: The Battle for Norway. April-June 1940. 2010.


Geir Harr: I skjul for fienden. 2016. (Mye om mineleggingen)


Trygve Sandvik: Operasjonene til lands i Nord-Norge 1940. Forsvarets Krigshistoriske Avdeling Bind II. 1956.


Andreas Hauge: Kampene i Norge 1940. Etter rapporter i Forsvarets Krigshistoriske avdeling. 1978.


Om Lagtingspresident Andreas Moan: Astrid Nordstrøm, Andreas Moans datterdatter, og Gunnar Risvoll, nevø av Moan i samtaler med Kjell Bakken i 2012.


Svein Hamran fortalte i 2012 om forsvarsstillingen på Holstad til Kjell Bakken.


Åsvang, Arnt O.: Det lange felttoget. Med IR 14 9. april-10. juni 1940.


Arne Svensen: De døde og skipene deres. 2015. Sjøfolkene fra Salten… (flere kapitler) 


Asbjørn Øksendal: Operasjon Weserübung. Vidkun Quisling og forspillet til 9. april.


Berit Nøkleby: Terboven. Hitlers mann i Norge.


Lydbånd der Arne Forfang forteller om Hålogalands Flyveavdelings mellomlanding i Sulitjelma. Avspilt av Henning Enge. Mer detaljer finnes i Sulitjelma Historielags nettbibliotek: http://www.sulisavisa.no/historielag/Bibliotk/Leifseth.htm


Hans Fredrik Dahl: Vidkun Quisling, en fører blir til. 1991.


Vidar Natvig. Bygda Kvitblikk gjennom krigsårene 1940-45. Fauskeboka 2006.


Ingvald Suul: Krigstiden 1940-45, slik jeg opplevde den.


Dag Skogheim: Alarm. Krigen i Nordland. I tillegg er noe av hans bakgrunnsmateriale gjennomgått.


Bilder kapittel 3:


Side 39:

Bildet er utlånt av Astrid Nordstrøm.

Side 40:

Bildet av Quisling er det «offisielle» bildet som ble publisert etter statskuppet.

Side 41:

Valgplakat er utlånt av Cato Pedersen.

Side 42:

Bildet er utlånt av Henning Enge og viser hans foreldre og besteforeldre.

Side 43:

Bildet er utlånt av Henning Enge.

Side 44:

Bildet er kopiert fra Fauskeboka 1990/91 hvor Helge Olsen, Finneid hadde lånt ut bildet.

Side 46:

Bildet er kopiert fra: De alliertes første Dunkirk. Slagmark Trøndelag. Bly forlag.

Side 48:

Bildet er kopiert fra Tore Greiner Eggans bildesamling: Krigsbilder.net.

Side 50:

Bildet er utlånt av Øystein Jamth.

Side 51:

Bilde fra et postkort utlånt av Vidar Øynes.

Side 53:

Side 54:

Bildet av Peder Rengård er hentet fra Kåre Enges samling.


Kapittel 4: 1. mai – 21. mai 1940. Britiske soldater kommer til Fauske


Tekst kapittel 4:


Nils J. Nilsen: Minner fra krigens dager. Fauskeboka 2003.


Erik Aanesen: Når vi kommer inn fra havet. Historien om Den Norske Brigade i Skottland. (Felttoget fra Mosjøen-Fauske 1940. Nr. 5 Independent Company). 1974. (Nasjonalbiblioteket).


Oberst M. G. M. Crosby: Irregular Solider, 1993. (Om felttoget i Nordland og tilslutt to dager på Finneid før uttrekking til Bodø.)


T. K. Derry: The Campaign in Norway. London 1952. (Viser forutsetninger og mål for de britiske styrkene, men også mange detaljer, bl.a. godt kart over kampene ved Pothus) (http://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/UK/UK-NWE-Norway/index.html).


Jack Adams: The Doomed Expedition. The Norwegian Campaign of Norway. 1989. (Ebok).


Kjell Fjørtoft: Mot Stupet. 1989.


Arnt O. Åsvang: Det lange felttoget. (Om soldatopprør på Sagbakken, Mo 17. mai side 194, om sprengning av forberedte fjellskjæringer s. 121)


Sven T. Arneberg og Kristian Hosar: Vi dro mot nord. Tyskerne i 196. divisjons skildring av felttoget i Norge april 1940.


Dag Skogheim: Portrett av en fiende. 1989.


Tage Ellinger: Den forunderlige krig. 1960. (Om soldatopprøret på Sagbakken – innledning ved generalmajor Odd Lindbäck-Larsen).


Ka frætta du dar? Årbok for Skjerstad 2013(?) har gjengitt dagboken til bombekaster Per Kristensen i bataljon 1/IR14. Han skrev fra kampene i Nord-Trøndelag via Saltdalen og Djupvik til Narvikfronten. Det var ikke lov til å skrive om selve kamphandlingene, men hans svigersønn Halvdan Haug, fikk han til å supplere litt senere. Dette er også gjengitt i artikkelen.


Bilder kapittel 4:


Side 56:

Bilde gitt av Vidar Øynes.

Side 58:

Bildet er tatt av forfatteren.

Side 59:

Overfallsmann. Bildet er kopiert fra boka av Ingvald Suul: Krigstiden 1940-45 slik jeg opplevde den.

Side 61:

Bildet av snømåkerne på Saltfjellet er kopiert fra bokserien: Norge i krig.

Side 62:

Bildet av Kleiva før krigen er utlånt av Øystein Jamth, men det er mange foto som er tatt fra samme standplass.

Side 64:

Utlånt av Cato Pedersen.

Side 65:

Utlånt av Cato Pedersen.

Nederst: Fra forfatterens fotoalbum. Det viser hans mor ved en britisk soldats grav.

Side 66:

Illustrasjonen er laget av forfatteren, basert på skog- og landskaps norske gårdskart. Jon Magnus Pedersen har lett opp bombenedslagene.

Side 67:

Utsnitt av postkort kjøpt av forfatteren.

Side 68:

Bilde fra Kåre Enges samling.

Side 69:

Bilde av trekors med gassmasker er kopiert fra bokserien: Norge i krig.

Side 70:

Bildene er tatt av forfatteren av materiale funnet på gården hans i Vatnan.


Kapittel 5: 22. – 25. mai 1940. Fauske Sentrum bombes


Tekst kapittel 5:


Sture Pedersen: 22. mai 1940. 75 års jubileumsboka fra 1980.


Cato Pedersen, Einar Pedersens sønn, i samtaler med forfatteren.


Jens Balstad: Kaptein Rambech og hans kompanis felttog. Sørfoldboka 2013, 2014 og 2016.


Cato Hultmann: Et krigsminne. Fauskeboka 2006.


Arne Klungseths dagbok fra bombingen og de første måneder etter. Utlånt av hans datter Sigrid Moan. Gjengitt i Fauskeboka 2013.


3-B09-02 - SWB - WW2 - 2nd Battalion Regimental Museum of The Royal Welsh (Brecon) 16 July 2012 (Nettside).


The Doomed Expedition. The Campaign in Norway. Jack Adams. 1989


Brigader William Fraser: Gubbins & SOE. E-bok.


Bilder kapittel 5:


Side 72:

Bilde utlånt av Cato Pedersen.

Side 73 og Side 74:

Bildene er kopiert fra Knut Støres artikkel. Han har hentet de i Bundesarchiv, avdeling Koblenz.

Side 75

Illustrasjonen er laget av forfatteren basert på tysk kart laget i 1942. Det var basert på flyfoto av stedet like før.

Side 76:

Bildet er utlånt av Petter Dahlberg.

Side 78:

Bildet er utlånt av Petter Dahlberg.

Side 79:

Bilde av Gyda Christensen og sin sønn (Isak) Thorger er publisert på facebook av Gro Carmen Christensen.

Bilder av gravminnene er tatt av forfatteren.

Kartet over hvilke hus som brant er kopiert fra Fauskeboka.

Side 80:

Postkort i historielagets eie.

Side 82:

Fra boka Jakobsbakken utgitt av Fauske Slektshistorielag.

Side 83:

Bergjegerne ved Saltfjellet

Side 87:

Bilde utlånt av Petter Dahlberg.

Side 88:

Bildet er tatt av forfatteren.

Side 89:

Bildet er tatt av forfatteren.

Side 90:

Illustrasjonen er laget av forfatteren.

Side 91:

Illustrasjonen er laget av forfatteren, basert på kart som Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune har framstilt.


Kapittel 6: 25. – 26. mai 1940. Britene gir seg


Tekst kapittel 6:


Cato Hultmann: Et krigsminne. Fauskeboka 2006. (Om Gunnar Dåbakk og fallskjermjegerne som ble skutt ned)


Peder L. Kristiansen: Erindringer om krigens første dager. Saltdalsboka 1986.


Knut Støre: Luftkrigen over Saltdal. Saltdalsboka 1983.


Alfred Jansen: Krigshandlingene i Saltdal. Saltdalsboka 1991.


Klaus Engan: Krigshandlingene i Saltdal. Saltdalsboka 1991.


Kristofa Mathisen: Da tyskerne kom….. Saltdalsboka 1987.


Hans Alm: Krigshandlingene i mai 1940. Saltdalsboka 1992.


Alvilde Børåholm: Saltdalsboka 1991.


Ranghild Hjelde: Saltdalsboka 1992


Odd Andreassen, Rognan, samtale med Kjell Bakken 2017.


Jan Dagfinn Monsen, Rognan, samtale med Kjell Bakken 2017.


Arnt O. Åsvang: Det lange felttoget. (Om bergjegernes spioner).


Per I. Utgård: Bodø Hovedflystasjon, 1995.


Bilder kapittel 6:


Side 92:

Bildet er kopiert fra Ingvald Suuls bok:

Side 93:

Bildet ved bergjegernes hovedkvarter på Nordnes Bildet er eid av Bundesarchiv, avd Koblenz. (Bild 101I-762-0298-02) Fotograf: Eitel Lange. Kopiert fra artikkelen til Knut Støre.

Side 94:

Tegningen er kopiert fra boka «Kampene i Norge». Det er forfatteren av boka, major Hauge, som har laget tegningene.

Side 95:

Heinkel 111. Kopiert fra artikkelen til Knut Støre.

Side 96:

Bildet av Gloster Gladiator er hentet fra nettet.

Side 97:

Bildet av britiske krigsfanger er eid av Bundesarchiv Koblenz (Bild 101I-762-0299N-26) Fotograf

Eitel Lange. Det er kopiert fra artikkelen til Knut Støre.

Side 98:

Kartet er laget av forfatteren basert på kartgrunnlag laget av Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune.

Side 99:

Øverst, Tjorvi før krigen,

Nederst, bildet er utlånt av Hanne Kari Kvandal.

Side 100:

Øverst. Fauske sykestue,

Nederst. Bildet er tatt av forfatteren.

Side 102:

Bildet er eide av Bundesarchiv, avdeling Koblenz. Kopiert fra Støre.

Side 103:

Britiske tropper på mars forbi Fauske 26. mai: Tatt fra Knut Støres artikkel i Fauskeboka 1986, s. 60. Fotograf I. Berntsen.

Side 104:

Bildet er kopiert fra Fauskeboka der Gunnhild Søraunet skriver om forliset.

Side 105:

Bildet av Langset fergeleie er publisert på Facebook.

Side 106:

Bidet at fergen Sefrine er kopiert fra Saltdalsboka 2015.

Side 107:

Bildet av fronten av bygningene i fjæra på Rognan uten fasade er eid av Bundesarchiv Koblenz (Bild 101I-762-0299N-24) Fotograf Eitel Lange. Kopiert fra bilde som Torstein Hansen har hentet i Koblenz.

Side 108:

Bildet av flyene er kopiert fra


Kapittel 7: 27. – 28. mai 1940. Fronten nærmer seg Fauske


Tekst kapittel 7:


Jan Wenberg, Kristine Pettersen og Jenny Kildal intervjuet av Kjell Bakken i 2017.


Kristen J. Næstby: Minner fra mitt liv. Skrevet i 1954, utgitt i 1995 av Jan Dagfinn Monsen – om krigen, om Helge Ingstad etc.


Peter Wilkinson og Joan Bright Asteley: Gubbins & SOE 1993/2010 (The Norwegian Campaign).


Faktaark om 2. Battalion The South Wales Borderers WW2. Fact Sheet: 3-B09-02. Page 1-5.

Kampene ved Pothus.


Hugo Isaksen, Skullerud, Oslo, intervjuet av Kjell Bakken i 2010.


Thorvald Grønås, mange samtaler med Kjell Bakken


Wenche Spjelkavik og Kjell L. Olsen om de tyske krigsfangene i Sulis. De har skaffet politifullmektig Arne Hugaas rapporter fra hendelsen.


Det er skrevet om fallskjermjegeren Karl Tannert på en internettside: http://en.ww2awards.com.


Oberst M. G. M. Crosby: Irregular Solider, 1993. (Om felttoget i Nordland og tilslutt to dager på Finneid før uttrekking til Bodø.)


Bilder kapittel 7:


Side 112:

Kartet er laget av forfatteren basert på grunnlagskart framstilt av Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune.

Side 113:

Bildet av Britiske biler etc. etterlatt på Rognan er eid av Bundesarchiv Koblenz (Bild 101I-762-0299N-20). Fotograf Eitel Lange. Bildet er kopiert fra bilde som Torsten Hansen har hentet i Koblenz.

Side 114:

Bildet er funnet i et britisk krigsarkiv og utlånt fra arkivet til Statens veivesen, Bodø av Torstein Hansen, Bodø.

Side 115:

Bergjegere med utsikt til Langset er funnet på nettet.

Side 119:

Bildet er kopiert fra boka Jakobsbakken, utgitt av Fauske Slektshistorielag.

Side 121:

Bildet av Artur von Casimir er kopiert fra boka: De alliertes først Dunkirk. Slagmark Trøndelag. Forfattere John Gritten, Kjartan Trana, Ola Flyum. Bly Forlag.

Side 123:

Øverst, bildet er tatt av forfatteren.

Nederst, postkort i historielagets eie.

Side 126:

Bildet av den tyske ørn med hakekorsmerket er utlånt av Cato Pedersen.

Side 127:

Bildet er utlånt av Kjell Sture Hugaas.

Side 128:

Bildet er fra Kåre Enges samling.


Kapittel 8: 28. - 29. mai 1940. Bergjegerne tar seg over Saltdalsfjorden


Tekst kapittel 8:


Åse Korneliussen og Tordis Kristiansen: Saltdalsboka 1992.


Arne Klungseths dagbok. Det er denne som er grunnlaget for datoen (28.) da bergjegerne kom over ved Moen og det fatale skuddet rammet Hans Arnoldus Hansen.


Odd Andreassen fra Rognan i samtale med Kjell Bakken.


Statens vegvesen, Nordland: Ferdsel under Polarsirkelen.


Torstein Hansen, personlig meddelelse 2017. Om sprengningen av veien i Kvenfloget. Tilsvarende er også omtalt i Arnt O. Åsvang: Det lange felttoget. Side 121.


Gunnar Risvoll i samtaler med Kjell Bakken, bl.a. i 2012.


Thorvald Risvoll: Kort selvbiografi.


Arnt O. Åsvang: Det lange felttoget. (Om Emil Remmen og om norske og tyske bombekastere.)


Om den tyske hjelmen som Sverre Braseth fant: Terje Blekastad.


Olga Bjerkmo skutt: Lisbet Blekastad, Olgas barnebarn, har brevet som Edmond Bjerkmo skrev om hendelsen 14.1.1941, samt dødsattest som ble skrevet på kirkekontoret høsten 1940.


Bilder kapittel 8


Side 129:

Begge bilder er eid av Bundesarchiv Koblenz. Robåter (Bild 101I-762-0298-11). Robåter ytterst på Tangodden (Bild 101I-762-0298-12). Fotograf for begge bilder Eitel Lange. Bildene er kopier av bilder som Torsten Hansen har hentet i Koblenz.

Side 130:

Gummibåt over Saltdalsfjorden. Bildet er kopiert fra «Fauske før».

Side 131:

Begge bilder er eid av Bundesarchiv Koblenz. Mars fra fergeleiet på Langset (Bild 146-1979-041-16). Mars langs dagens E6 med mitraljøsene klare (Bild 146-1979-041-17). Ukjent fotograf. Kopiert fra bilde som Torsten Hansen har hentet fra Koblenz.

Side 132:

Kartet er laget av forfatteren basert på kartgrunnlag fra Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune.

Side 133:

Bildet av Øvervatn og Nedrevatn er tatt fra ?

Side 134:

Bildet er utlånt av Ivar Antonsen.

Side 135:

Bildet er kopiert fra Astrid Leivseths artikkel i Fauskeboka.

Side 136

Alle tre bilder av de utsprengte skjæringene i Kvenfloget er eid av Bundesarchiv Koblenz (Bild 101I-762-0298-21, -27, -29). Fotograf Eitel Lange. Kopiert av bilder som Torsten Hansen har hentet i Koblenz.

Side 138:

Flyfoto av Fjellanger Widerøe.

Side 139:

Bildet av den sprengte Finneidbrua er utlånt av Petter Dahlberg.

Side 140:

Som over

Side 143:

Bildet av medalje er tatt av forfatteren, som har funnet den på gården hans i Vatnan.

Side 145:

Bildet av Olga Bjerkmo og familien er utlånt av Lisbet Blekastad.


Kapittel 9: 29. – 30. mai 1940. Siste trefninger


Tekst kapittel 9:


Palle Pedersen, Årbok for Sørfold 1982. Om kampene langs Rv 50 i Sørfold, 30.5.1940


Olav Dverseth, Årbok for Sørfold 1982. Om hendelsene i slutten av mai i Djupvik.


Fenrik Wikas dagbok i Sørfoldboka 1994.


Ranghild Hjelde, Saltdalsboka 1992.


Tor Jentoft Jensen: Om hans far ved Finneidstraumen bru. Personlig meddelelse 2017.


Militærhistoriker Trygve Sandvik: Operasjonene til lands i Nord-Norge 1940. Forsvarets Krigshistoriske Avdeling Bind II. 1956.


Ka frætta du dar? Årbok for Skjerstad 2013(?) har gjengitt dagboken til bombekaster Per Kristensen i bataljon 1/IR14. Han skrev fra kampene i Nord-Trøndelag via Saltdalen og Djupvik til Narvikfronten. Det var ikke lov til å skrive om selve kamphandlingene, men hans svigersønn Halvdan Haug, fikk han til å supplere litt senere. Dette er også gjengitt i artikkelen.


Rolf Abrahamsen: IR 15 i kamp på Syd og Nordfronten 1940. 2. utgave 1998. (Om kampene ved Pothus og Kvitblikk-Djupvik, samt om Kompani Rambech i Sulitjelma.)


Oberst M. G. M. Crosby: Irregular Solider, 1993. (Om felttoget i Nordland og tilslutt to dager på Finneid før uttrekking til Bodø.)


Generalmajor Ragnvald Roscher Nielsen: Tappenstrek. Fra Fredriksten til Bergenshus. 1970.


Sør-Hålogaland Landsforsvar. Infanteriregiment nr. 14. Av oberst Trygve Fure. 1995.


Bilder kapittel 9:


Side 149:

Bildet er tatt av forfatteren.

Side 150:

Kartet er laget av forfatteren basert på kartgrunnlag fra Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune.

Side 152:

Bilde av sleping av ferge er eid av Bundesarchiv, avdeling Koblenz. (Bild 146-1979-041-19). Ukjent fotograf. Torsten Hansen.

Side 153:

Øverst. Bilde er tatt av Fjellanger Widerøe.

Nederst. Fra Kåre Enges samling.

Side 154:

Bildet er eid av Bundesarchiv Koblenz. Nicht gefunnnen.

Side 155:

Bilde av skilt: Tore Eggans samling i www.krigsbilder.net.

Bilde av skilt + mann med sykkel er publisert av Terje Fosså på Facebook på Fauske før.

Side 158:

Kart fra forfatterens kartsamling.

Side 160:

Kartet er laget av forfatteren basert på kartgrunnlag fra Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune.

Side 162:

Bildet er tatt av forfatteren.

Side 163:

Begge bilder er tatt av forfatteren.

Side 164:

Bildet er publisert på Facebook.

Side 167:

Øverst: Bildet er gitt av Vidar Øynes.

Nederst: Bildet er utlånt av Petter Dahlberg.


Kapittel 10: 31. mai - 10. juni 1940. Kapitulasjon


Tekst kapittel 10:


Kåre Enge: Minnenes mai. Om deltakelsen ved Lapphaugområdet ved Narvik. Fauskeboka


Tor Bomann Larsen: Æresordet.


Arne Leivset, Finneid, intervjuet av Kjell Bakken i 2013.


Saltstraumboka 2015 om Levantes ferd gjennom Saltstraumen.

Elisabeth Nilsen har fortalt Kjell Bakken om hendelsen i sitt hjem ved Saltstraumen som ble beskutt.


Palle Pedersen: Om IR 15 i Årbok for Sørfold 1984.


Hans Breckan: Tapte skanser. Om kampene i Djupvik. Referert i Sørfoldboka 1994 av Palle Pedersen. Det er dagboka til Fenrik Wika som er grunnlaget.


Hvor ble det av Rambech? Sørfoldboka 2016.


Alt om bombingen 6. juni her er hentet fra Knut Støres artikkel i Fauskeboka 1986, hvor det er mange flere opplysninger, også om andre forhold enn selve bombingen. Da han skrev dette levde halvparten av de britene som var med på toktet.


Else og Jan Wenberg, Leivset, i samtale med Kjell Bakken i 2016.


Meldungen aus Norwegen 1940-45. Die geheimen Lageberichte des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD in Norwegen. Teilband I. 2008.


Rolf Abrahamsen: IR 15 i kamp på Syd og Nordfronten 1940. 2. utgave 1998. (Om kapitulasjonsforhandlingene).


Rangvald Roscher Nielsen: Tappenstrek. (Kapitulasjonsforhandlingene og hans aksept og underskrift.)


Knut Støre om Henning Leivseths utdanning på avanserte jagerfly. Hennings barndomsvenn Kåre Enge har skrevet at Henning skulle utdannes på Spitfire og komme tilbake til Norge, hvilket var litt misforstått.


Bilder kapittel 10:


Side 168:

Bildet er fra Tore Eggans samling i www.krigsbilder.net

Side 169:

Øverst: Bildet er fra Tore Eggans samling i www.krigsbilder.net. Det er tatt fra Alfred O. Engans båt «Terje» som ble rekvirert umiddelbart etter besettelsen. Den gikk mellom Finneid og Rognan.

 

Nederst: Bildet av kartet med demarkasjonslinjen er lånt fra boken Norge i krig. Bind 1-Overfall. Av Ole Kristian Grimnes. 1984.


Side 170:

Bildet av sjøflyet DO 26D p5-EH Utlån Ulf Larstuvold - Artikkel av Steinar Nystad i Fauskeboka 2006.

Side 172:

Begge bildene er tatt av forfatteren.

Side 175:

Bildet er tatt under det første bombetoktet til britene den 6. juni. Fotograf er kapteinløytnant Ennever. Teksten på bildet var: «Hotellet på Finneid og tyske kjøretøyer». Det vi ser er den sprengte brua, Øverkaia til Sulitjelma Gruber, og kissiloen. Til høyre skimter vi litt av Rødåskafeen med fem biler foran. Vi vet ikke hva den britiske bombeflygeren trodde var Hotellet. Det ser ut til at en første provisorisk kjørebane er etablert på de sprengte brukonstruksjonene. Bildet er kopiert fra Knut Støres artikkel i Fauskeboka 1986.

Side 177, side 178 og side 179 øverst:

Bildene fra ankomst og lossing av Levante er fra Tore Eggans samling i www.krigsbilder.net.

Side 179 nederst:

Bildet er eid av Bundesarchiv, avdeling Koblenz. (Bild 146-2000-017-02A). Ukjent fotograf. Torsten Hansen.

Side 180:

Bildet er utlånt av Ruth Øines.

Side 182 og side 183:

Bildet er hentet fra internett.

Side 184:

Kartet er fra forfatterens kartsamling.

Bilde av soldat ved skiltet om plyndring straffes med døden er kopiert fra boken: Norge i krig.


Kapittel 11. Wehrmachts rapporter og meldinger


Zorn: Das Büffel-unternehmen von Trondheim til Narvik. Utgitt av AOK Norwegen, antakelig i 1940. Zorn var major i generalstaben til Feurstein.


Alle utklippene er kopiert fra:

Captured German Documents i Digitalarkivet.


Sluttord

Om kapitulasjonsforhandlingene i Trondheim. Rangvald Rocher Nielsen: Tappenstrek.


XXXXXXXXXXXXXXX

Asbjørn P. Lind har gitt en hel rekke med avisutklipp fra lokalavisene.


XXXXXXXXXXXXXXX

Annen litteratur:

Berit Nøkleby: Da krigen kom til Norge. September 1939-juni 1940.

Sverre Hartmann: Nytt lys over kritiske fase i Norges historie under 2. verdenskrig.

Ingrid Lønnebotn: En av de andre. 2014.