Hovedside Arkeologi


Fauske kommune og Indre Salten er rikt på arkeologiske funn datert helt tilbake til jernalderen.


Fauske Slektshistorielags arkeologigruppe er svært aktive, har funnet mange gjenstander og gjør stadig nye funn.


Oldtidssaker blir uten unntak levert fylkesarkeologen og sendes videre til Tromsø Museum hvor de blir vurdert, renset og katalogisert. Når museet innlemmer gjenstanden i sin samling får den eget nummer: Ts xxxx og kan således gjenfinnes i aktuelle databaser.


På denne siden presenterer FSHLs arkeologigruppe seg selv og sitt arbeide.


Ved å gå til underkategoriene finner du det vi arbeider med nå (Undersøkelsene), samt funn som tidligere er gjort på de enkelte gårdene. Vi har som mål å presentere alt som er funnet helt tilbake til 1800-tallet, og som i dag oppbevares både i offentlige institusjoner

og blant private.


Arkeologigruppa

Medlemmer:

Stian Olsen, Ole Johan Kvandal, Martin E. Lind og Asbjørn P. Lind


Gravrøyser, gravhauger, stornaust og jernalderhus har gjennom tidene blitt oppdaget ved at interesserte oppsittere har meldt fra til arkeologer. Også mange gjenstander har blitt avdekket ved grøftegraving og annet kultiveringsarbeid på gården. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at i mange tilfeller er det tilfeldig hva som er kommet «myndighetene» for øre.

I dag er det ingen som lenger bruker spaden på enga, kun traktor og større maskiner. Dette medfører at få gjenstander blir funnet av bonden selv. Imidlertid har vi fått enkeltpersoner som saumfarer samme med metalldetektor. Det er av stor kulturhistorisk verdi å slippe disse entusiastene til og de gjør en formidabel jobb. To utfordringer melder seg fort: Hva har jeg nå funnet samt at museene får inn store mengder gjenstander som skal behandles. Siste spørsmål er nesten et luksusspørsmål og til det første finnes bl.a. metalldetektorklubber hvor medlemmene via bilder utlagt på internett fort får svar på sine spørsmål.

Det finnes ikke metalldetektorklubb i Salten, men Nord Norsk metallsøker klubb (NNMSK) er en relevant klubb her nord.

 

Arkeologigruppa til FSHL

Arkeologigruppa består av fire amatører som har en felles interessert for historie. Stian og Martin er feltarbeidere mens Ole og Asbjørn deltar i vurdering av funnene.


Behandling av gjenstander

Her er det riktig å poengtere at funn av gjenstander eldre enn 1537, mynter eldre enn 1650 og samiske gjenstander eldre enn 100 år skal leveres Fylkesarkeologen. Alle gjenstander har sin historie, men for finneren er det ofte kun en gjenstand. Det som er viktig er å notere posisjon, beskriver landskapet og unngår rensing. Konteksten til funnet er like viktig som selve gjenstanden.

OBS: Og så er det viktig å hold god kontakt med grunneier!


Hva har Arkeologigruppa funnet?

Trefliket spenne, platefibel og kufiske mynter fra Vikingtiden er noen av høydepunktene fra de siste årene. Ellers finner man spiker, flaskekorker, knapper og kanskje en blykule fra munnladningsgevær. I pløyelaget kan finere ting som for eksempel brosjer og andre pyntegjenstander være ødelagt, men likevel svært viktig å ta vare på! Plog, harv og bearbeiding av jord over lang tid har maltraktert mange av gjenstandene. Da blir konteksten til funnene desto viktigere. Et enkelt funn av en bit filigranarbeid eller et spinnhjul har ikke den store verdien hver for seg. Men er de funnet sammen kan de fort indikere en kvinnegrav!

Enhver som graver i jord og finner noe bør ha det som «ryggmarksrefleks» at dette kan være en viktig historisk bit. Finner du noe forunderlig, og er medlem av NNMK kan du legge ut spørsmål, og svarene kommer gjerne innen få timer!


Hvor arbeider vi?

Store deler av Fauske kommune har strukturer og bosteder i alle fall tilbake til romertid (400 e.Kr). Vi har konsentrert oss om Øynes-halvøya, men også på gårdene innover til Leivset samt utover til Valnesfjord, er det tidligere gjort svært mang funn fra jeralderen.

Detektiven med metallsøker er kun èn del av gruppen som forsøker å granske Fauskes tidligste historie. Riktig nok en svært viktig del. Uten disse har vi ikke annet enn noen få synlige gravhauger og en del funn fra før 1960-tallet. Disse siste enkeltfunnene bidrar i stor grad til å komplettere de tidligste funn og ikke minst utvide de vår horisont og bidrar til å stille nye spørsmål.

Finner du noe som du ikke vet hva er – kontakt andre og diskuter. Enhver liten ting som plukkes opp og kastes er borte for alltid!


De siste års store funn

Funn av flatmarksgrav på Erikstad, inneholdende ryggknappspenne og en annen ukjent gjenstand belagt med gull, er et stort funn (fredet). Det samme gjelder funn av gullring sammen med emne til spinnhjul. Det er trolig en kvinnegrav fra jernalderen.


Prosjekter

Undersøkelse av steindungen i fjæra på Erikstad, som nå av oss er definert som en Åbor (festeanordning for skip) må vel karakteriseres som et prosjekt. Dette har gått over tid, og med eksterne medarbeidere (sportsdykker Lisa Ulriksen og dronefotograf Raymond Helin) som engasjert hjelper. Dette er tidfestet til midten av 1800-tallet, men undersøkelsene er ikke ferdig og vil nok pågå både i 2019 og kanskje 2020.

Offerstedet på Leivset er et annet. Her har vil ryddet og målt opp både det gamle offerstedet, men også et nyoppdaget platå like ved. Vi har tanker om at dette kan ha vært et gammelt kultisk samlingssted.

Gammel eng som er gjengrodd er pusset med beitepusser med tanke på søk med metalldetektor til våren. Et annet område skal vurderes for samme behandling.


Målsetting og tanker

Det er viktig med utvikling av et hvert samfunn, men for å se framover må vi vite hvor vi kommer fra. Vi kan selvsagt nøye oss med å skaffe oss kjennskap til hva og hvordan våre oldeforeldre drev med og hadde det, men utviklingen over tid (1000, 2000 år) er også viktig. Hvordan hadde de det som bodde på Leivset, Erikstad og Nes for over 1000 år siden? Og alle de mellomliggende gårdene som også var bebodd da! Vi vet at de drev fiske, sådde sitt korn, jaktet i utmarka. Hvordan bodde de, hva trodde de på, ofringen? Og hvem handlet de med – Bjarmene, Danmark, England? Kanskje sendte de Raider (samiske handelskaravaner) via passeringsleder over Kjølen? Vi stiller oss så mange spørsmål at vi nok ikke kan finne svar på alle. Men ved hjelp av detektivene med metallsøkere kan vi finne flere gjenstander som så blir koblet til både gammel og ny viten. Dette vil gi oss mange svar, og selvsagt må nye spørsmål må stilles….
Når vi om noen år får undersøkt og kastet lys over de mange gjenstander og strukturer som finnes i kommunen tror vi Fauske kommune vil måle seg med de rikeste samfunn på Nordlandskysten.


Vi bestreber oss på å informere om våre funn, tanker og konklusjoner i Fauskeboka. På hjemmesiden vil vi også legge ut bilder og korte kommentar.