Solvikgården

Fotograf ukjent. Eier Magne Franing. Årstall ukjent.

Fellesheimen

Huset sto først i Bodø. Det var opprinnelig Folkets hus som brant i 1930.

Knut Ilstad skriver: Har en utskrift av takstprotokollen etter brannen i Folkets Hus i Bodø i 1930. Huset var forsikret for 30.000 kroner. Reparasjonen beregnet til 20.000. På grunn av innføringen av murtvang i byene i Norge ble huset nek

tet reparert av Bodø kommune. Nedrivningsverdien ble 200 kroner og 150 kroner for 9 ovner og 2 komfyrer. Hva Losjen Regnbuen og UL Framsyn betalte vet jeg ikke. Det måtte ha vært mye arbeid å sette huset i stand igjen til å bli Felles heimen i Valnesfjord.


Huset ble demontert og fraktet med båt til Valnesfjord der det ble satt opp av Losje Regnbuen og UL Framsyn


Valnesfjord kirke

Strømsnes bru

Strømsnesbrua ble sprengt av de britiske soldatene da de trakk seg unna tyskerne i 1940. Bildet er tatt etter den provisoriske reparasjonen som ble gjennomført.

Strømsnes

Bilde fra Strømsnes som Lise Karbøl Bakkegård har lagt ut.

Vi ser at det arbeides med jernbanen mellom Fauske og Bodø. Bak til venstre for den gamle bankbygningen ser vi Samvirkelaget som ble bygd ca. 1950. På sletta på nedsiden av veien brukte det å være et omreisende tivoli. I det hvite huset inntil Rv 80 er Franinggården. Der hadde Annie Franing (Solvik) posthus, manefaktur med ting og tang, samt et rom med leketøy. Det var også telegraf der. Annie franing var poståpner/styrer fra 1938 til sin død i 1979. Vi ser også gangveien mellom Franinggården og det gamle handelshuset som faren til Annie Franing etablerte.