Gamle aktuelle saker, 2023

Referat fra styremøtet tirsdag 5. desember, på Teletunet

08.12.23, oppdatert 11.12.23 Kr.


Det ble holdt styremøte I Fauske historielag på Teletunet tirsdag 5. desember.


Du kan lese referatet fra styremøtet ved å velge "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller du kan klikke denne lenken for å lese referatet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokmelderlauget «Årboka»`s bokanmeldelse av Fauskeboka 2023

02.12.23 Kr.


Bokmelderlauget «Årboka», har vurdert- og publisert en bokanmeldelse av Fauskeboka 2023, lørdag 2. desember. Slekt og Datas bokmelderlaug «Årboka» vurderer lokalhistoriske bøker, slekts- & lokalhistorie fra mange steder i Nordland. (Slekt og Data er Norges største frivillige organisasjon for alle som er interessert i slekts- og personhistorie). 


Les bokanmeldelsen på bokmelderlauget «Årboka»`s sider på internett.                                           (Klikk på lenken).Bokanmeldelsen er også trykt i Avisa Nordland, lørdag 25. november.


Les om årets Fauskebok også her på Fauske historielags egne internettsider, klikk da på denne lenken «Våre bøker» - «Årets bokutgivelse 2023»


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat og bilder fra medlemsmøtet tirsdag 21. november, med foredraget: Fauskes drosjehistorie

ved Jens Morten Kristiansen

26.11.23 Kr.

 

Foredraget på medlemsmøtet i november omhandlet Fauskes drosjehistorie og ble holdt av Jens Morten Kristiansen.


Du kan lese referat og se bilder fra møtet/foredraget ved å velge "Medlemsmøter" - "Bilder og referater fra møter" i menyen ovenfor.


Eller du kan klikke denne lenken.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat og bilder fra foredraget «Samenes Salten», på medlemsmøtet 31. oktober

06.11.23 Kr.


Foredragsholder Ronald Nystad-Rusaanes holdt 31. oktober et interessant og lærerikt foredrag om samenes historie i Salten fra 2-3 århundrer tilbake og framover i tid.


Utdrag fra referatet: «Nystad- Rusaanes fortalte livfullt om korleis forholdet mellom samar og bumenn er skildra av Sommerfeldt , sokneprest i Saltdal 1818-24 og hos Axel Hagemann som var skogvoktar 1881-88. Hos desse ”søringane” med embetsbakgrunn kan ein finne at samar var meir driftige for å sikre livsgrunnlaget enn menn av ”dalfolket"……….For mange vil det vere nytt at for eksempel Viskis på nordsida av Saltfjellet betyr ”gult” – den fargen som dominerte på hausten da flyttsamane forlet sommarbeitet for vinterbeita i Sverige.»


Klikk denne lenken for å lese og se bilder fra foredraget. Eller velg "Medlemsmøter" - "Bilder og referater fra tidligere møter" i hovedmenyen øverst.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny artikkel "Tvangsarbeidere fra Belarus" på Fauske under 2. verdenskrig

05.11.23 EKD


Kjell Bakken har skrevet en artikkel i Saltenposten som nå er tilpasset hjemmesiden vår. Den handler om da Øst-Europa var besatt av Hitlerregimet under 2. verdenskrig, ble alle sivile rettigheter tatt fra innbyggerne. Barn kunne bli hentet ut av skolene og sendt på tvangsarbeid. I sommer fikk vi besøk av datter av et par som var tvangsarbeidere på Fauske.


Anna Larisch fra Tyskland besøkte sommeren 2023 Fauske for å se hvor foreldrene var tvangsarbeidere under 2. verdenskrig. Det ble en gripende opplevelse. Historiene om hvordan Hitlerregimet gikk fram er vondt å ta inn over seg. Krigen i Ukraina har brakt disse hendelsene nærmere oss. Putinregimets framferd her har mange likhetstrekk med Hitlerregimets framferd i Øst-Europa, selv om det siste var mye verre.


Du kan lese mer ved å gå på hovedmenyen til "Lokalhistorie" og velge "Fauske under 2. verdenskrig", eller du kan trykke på denne lenken her. Artikkelen ligger som nr. 2 på siden. Det er også laget en russisk utgave like under, der stoffet er bearbeidet for å tilpasse lesere fra Øst-Europa.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omtale og intervju i Saltenposten av Fauskeboka 2023

28.10.23 EKD


Saltenposten har i forbindelse med boklanseringen av Fauskeboka 2023 intervjuet Ketil Johansen, John Strøm og Kjell Sture Hugaas. Artikkelen stod på trykk 25. oktober.


Ketil Johansen (bidragsyter) har skrevet om da han og tre kollegaer holdt på å forulykke i en båtulykke i Norddalen. John Strøm (redaksjonkomiteen) informerer at årets bok er den 43. i rekken, og inneholder mange fortellinger fra alle kanter av Fauske kommune. Kjell Sture Hugaas (leder for redaksjonskomiteen) tilføyer at til nå er det vært utgitt 993 artikler, så til neste år blir det et jubileum da Fauskeboka vil runde 1000 artikler.


Les hele artikkelen ved å gå til faksimilen fra Saltenposten ved å klikke på denne lenken her, eller å trykke på bildet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets lansering av Fauskeboka 2023 tirsdag 10. oktober i Fauske bibliotek

22.10.23 EKD


Oppmøtet var som vanlig godt med vel 60 tilstedeværende. Historielagets leder Bjørn Rendall ønsket velkommen og takket både redaksjonskomiteen og bidragsytere for å ha gjort enda en Fauskebok mulig. Alt utført på dugnad i historielagets ånd.


Skribentene ble så presentert i den rekkefølge artiklene er i boka, og de av dem som var tilstede fikk anledning til å fortelle litt om bakgrunnen for sine bidrag. De fikk også overrakt et eksemplar av boka.


Som tradisjonen har vært ble det lagt inn en kort pause der det ble servert "kanapeer" og sprudlende drikke. I pausen var det også mange som benyttet anledningen til å kjøpe årets bok.


Klikk på bildene (fotograf: Guri Kristiansen) for å se dem større.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte tirsdag 31. oktober med foredrag: Samenes Salten

22.10.23 Kr.

Foredraget om Samenes Salten i september måtte dessverre utgå, men nå vil det i stedet bli holdt på tirsdag 31. oktober kl. 18.00 i Vestmyra Skoles auditorium.


Ronald Nystad-Rusaanes (bildet) foredrag om Samenes Salten:

 Tid og sted: Tirsdag 31. oktober kl. 18.00 i Vestmyra Skoles auditorium.

 

Det blir pause i foredraget med kaffe, mineralvann og sosialt samvær.

 

Medlemmer i Sørfold lokalhistorielag er velkommen til arrangementet.

 

Andre som vil delta kan på vanlig måte komme og bli medlemmer i Fauske historielag for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.


Vel møtt!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenes Salten

Gjennom århundrer har den samiske reindriften satt sitt preg på natur og kultur i Salten. Frem til tvangsflyttingen på begynnelsen av 1900-tallet var reindrift tuftet på vinterbeite i Sverige og sommerbeite i Norge. Vekseldriften opphørte og nye mønstre slo rot. Hva var det som skjedde og hvilke utfordringer førte dette med seg? Konservator ved Saltdal bygdetun - Blodveimuseet, Ronald Nystad-Rusaanes tar for seg den samiske historiens gang over Saltenlandet.

"Vinterbeta", maleri av Johan Tíren (1853-1911)

Fauskeboka 2023 i salg nå!

20.10.23 Kr.


Fauskeboka 2023 er nå i salg, en fyldig bok på 211 sider med variert innhold fordelt over 23 artikler.


Les blant annet om Kulturdagan i Valnesfjord sin historie fra 1988 – 2015, grenselosing fra Jakobsbakken under krigen 1940 – 45, en ferietur med bil for 86 år siden, eller «Et liv i lufta» - om flygeren Per Støres lange virke som flyger. I over en mannsalder har Per Støre fløyet Twin Otter over norskekysten, og før det et spennende og til tider dramatisk virke som flyger i Afrika og Europa. Og i Fauskeboka finner du mye annen og spennende lokalhistorie.


Årets Fauskebok, nr. 43 i rekken, dekker innholdsmessig og geografisk en rekke forskjellige områder i Fauske kommune.


Innbundet, 211 sider. Pris kr. 395


Fauskeboka 2023 kan kjøpes på følgende steder:


ARK Fauske

ARK Glasshuset Bodø

ARK City Nord, Bodø

ARK Hundstadsenteret, Bodø

ARK Mo i Rana

Leselysthuset Rognan som også har nettsalg

Rema 1000 Sjøgata, Fauske

Coop Prix, Straumen

Coop Prix, Sulitjelma

Coop Prix, Valnesfjord

Daja Camp, v/Bjørn Thomas, Sulitjelma

Saltenlaget i OsloHilsen oss i Fauske historielag----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om foredraget 19. september

21.09.23 Kr.

 

På grunn av omstendigheter som ikke Historielaget rådde over, måtte dessverre det planlagte foredraget med tema «Samenes Salten» utgå. I stedet vil det bli holdt på et senere tidspunkt


Asbjørn tok det på sparket, og i samspill med Ellen som styrte bildekavalkaden, fortalte han om høvdingestedet Erstad (Erikstad).


Han startet med kokegropene fra 100 år før kr.f. som ble funnet i fjor. Om det var en høvding, et religiøst overhode eller bare en neskonge vet man ikke, men dette funnet antyder at en viktig samling ble gjennomført her før vår tidsregning.... Les mer og se bilder ved å klikke denne lenken.


Eller du kan i menyen over velge "Meldemsmøter" - "Bilder og referater fra tidligere møter" for å lese hele resymeet og se bilder fra det improviserte foredraget om høvdingstedet Erstad.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oppdatering av Erikstad på arkeologisidene

20.09.23 EKD

 

Oppdatering av flere plansjer:

  • #001 Erikstad - Åbor ved sørsjøen
  • #002 Erikstad - Gullring og spinnhjul - antatt fra kvinnegrav - jernalderen
  • #003 Erikstad - Steinkar funnet i 1965
  • #004 Erikstad - Hvalbeiniplate funnet i 1957
  • #005 Erikstad - Mulig beslag
  • #006 Erikstad - Segl fra 1806 - pomorhandelen
  • #007 Erikstad - Diverse funn


I tillegg er det lagt ut en undervannsfilm av bunnsvillene som er formet som et trapes nede i åboren. Se og les mer ved å gå til hovedmenyen som ligger øverst, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Erikstad», eller klikk på denne direktelinken her.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets boklansering tirsdag 10. oktober kl. 18.00 på Fauske bibliotek

13.09.23 EKD


Tradisjonen tro gjennomføres boklansering av Fauskeboka 2023 i biblioteket tirsdag 10. oktober kl 18.00 - 20.00.


Fauskeboka i år er 43. årgang som inneholder lokalhistoriske godbiter fra hele vårt område og fra flere tidsperioder. Den løpende evalueringen av vårt bokarbeide og bokprodukt gjør fauskeboka bedre for hvert år. Vi er derfor særlig stolt av årets fauskebok. Laget håper derfor den når ut til veldig mange med interesse for vår rike lokalhistorie.


Boka har prismessig vært på "stedet hvil" i mange år, så i år har vi gjort en liten prisjustering og selger den for kr 395,-.


Den er i salg på en rekke steder i Salten og andre steder i landet. Se listen nedenfor. Vi planlegger også å selge fauskeboka på lanseringsdagen med kontant betaling eller Vipps.


Styret og laget håper på godt fremmøte og deltakelse på lanseringen i biblioteket, og flotte leseropplevelser for den enkelte.


Boka inneholder 211 sider og er trykt i 700 eks.


Fauskeboka 2023 kan kjøpes på følgende steder:

1. ARK Fauske

2. ARK Glasshuset Bodø

3. ARK City Nord, Bodø

4. ARK Hundstadsenteret, Bodø

5. ARK Mo i Rana

6. Leselysthuset Rognan som også har nettsalg

7. Rema 1000 Sjøgata, Fauske

8. Coop Prix, Straumen

9. Coop Prix, Sulitjelma

10. Daja Camp, v/Bjørn Thomas, Sulitjelma

11. Saltenlaget i Oslo.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat fra styremøtet 5. september

08.09.23 EKD


Referat fra gjennomført styremøte 5.september finner du under "Om oss" - "Referater fra styremøter" i hovedmenyen som ligger øverst, eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte tirsdag 19. september, med foredrag: Samenes Salten

05.09.23 Kr.

 

På neste medlemsmøte i Fauske historielag foredrar Ronald Nystad-Rusaanes om Samenes Salten:

 
Samenes Salten

Gjennom århundrer har den samiske

reindriften satt sitt preg på natur og kultur i

Salten. Frem til tvangsflyttingen på

begynnelsen av 1900-tallet var reindrift tuftet

på vinterbeite i Sverige og sommerbeite i

Norge. Vekseldriften opphørte og nye

mønstre slo rot. Hva var det som skjedde og

hvilke utfordringer førte dette med seg?

Konservator ved Saltdal bygdetun -

Blodveimuseet, Ronald Nystad-Rusaanes

tar for seg den samiske historiens gang

over Saltenlandet.


Tid og sted: Tirsdag 19. september kl. 18.00 i Vestmyra Skoles auditorium.

 

Det blir pause i foredraget med kaffe og kaker og sosialt samvær.

 

Medlemmer i Sørfold lokalhistorielag er velkommen til arrangementet.

 

Andre som vil delta kan på vanlig måte komme og bli medlemmer i Fauske historielag for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.


Vel møtt!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkallingen til styremøtet tirsdag 5. september på Teletunet

30.08.23 Kr.


Det holdes styremøte i Fauske historielag tirsdag 5. september kl. 19.00 på Teletunet.


For å lese innkallingen og sakslisten, velg "Om Oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller du  kan klikke denne lenken.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat og bilder fra medlemsmøtet tirsdag 29. august 2023, med foredrag av Steinar Mathiassen, Lillestrøm. Tema: FInneid.

30.08.23 EKD

 

Steinar Mathiassen vokste opp i Tollergården på Finneid som sønn av tolleren, som hadde ansvaret for skipene som ankom Finneidkaia. Hans foredrag startet med fortellinger fra tiden like før Finneid startet å utvikle seg som utskipningshavn for Sulitjelma Gruber. Han tok oss med på utviklingen av Finneidgata fram til nåtiden, og viste en rekke bilder, samt kart han hadde laget.


Les hele referatet og se flere bilder av Kjell Bakken ved å gå på menyen øverst, velg "Medlemsmøter" og "Bilder og referater fra tidligere møter", eller klikk på denne snarveien her.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! Nytt sted og tidspunkt!

Invitasjon til medlemsmøte tirsdag 29. august, med foredrag: Finneid, ved Steinar Mathiassen

20.08.23 EKD

 

Sommeren er snart over, og på første medlemsmøte etter sommerferien blir det foredrag ved Steinar Mathiassen, tema: Finneid.


Steinar Mathiassen må sies å være en kapasitet på både gammel og nyere historie om Finneid. Lesere av Fauskeboka er nok kjent med hans artikkel fra fjorårets bok, del 1, og i Fauskeboka 2023 som historielaget vil lansere litt utpå høsten, kommer del 2 om Finneid. Grundig og nøyaktig og svært lesverdig historie om Finneid, godt over 100 år tilbake i tid. Dette tegner til å bli et spennende og interessant foredrag om Finneids historie!


NB Ny tid og sted: Tirsdag 29. august kl. 19.00 i Vestmyra skoles aula.


Det blir pause i foredraget med kaffe og kaker og sosialt samvær. Som tradisjon er medlemmer i Sørfold lokalhistorielag velkommen til arrangementet. Andre som vil delta kan på vanlig måte komme, og bli medlemmer i Fauske historielag for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.

 

Vel møtt!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering av "Fauske under 2. verdenskrig"-sidene

01.07.23 EKD


Det er gjort en del endringer med nye faner, korrigeringer og nytt innhold på kilder og rettelser, og nytt bilde. 

Bildet viser familien Kristiansen, fra venstre Solveig Kristiansen (pikenavn Pedersen), Odd Kristiansen, Hilmar A. Kristiansen. Odd er faren til Guri og Jens-Morten. Til høyre sitte den ene av de to soldatene som ble innkvartert hos dem. Han het Ellen Ringmann, og bodde på kjøkkenloftet. Han arbeidet på Ortskommandanturet. Det kan du lese mer om hvis du går på hovedmedyen og velger "Lokalhistorie" - "Fauske under 2. verdenskrig" - "Rettelser og kommentarer til bind 2", eller ved å klikke på denne lenken her.


Oppdateringene som er gjort:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hyttebøker

29.06.23 EKD


Ei hyttebok kan romme så mangt. Den kan fortelle spennende historier om lange turer i flott vær, dårlig vær, storm eller skodde. Den kan fortelle om jaktturer med fin fangst, eller spennende opplevelser. Fisketuren med fangst så fin at armene ikke rekker til.


Fauskebokredaksjonen er interessert i å få fatt i slike spennende historier fra gamle dager som ligger og venter på å komme opp i dagens lys. Det kan være historier i private hyttebøker eller bøker fra turistforeningens rikholdige samling. Selvsagt kan det være en historie om møter, eller observasjoner, av rovdyr, fugler, minken som stjal fisken eller annet. Eller bare noen hyggelige treff på en vandring i den norske fjellheimen.


Har du en historie i ei hyttebok, så ta kontakt. Du kan selv skanne eller ta bilde av sidene og sende til oss. Har du ikke mulighet til det, så ta boka med til oss så kan vi skanne den for deg. Det aller beste er om du har bilder av hytta, fangst, folk, natur, dyreliv osv. i tillegg. Finnes det hyttebøker med tegninger i, som gjester eller vertskap har gjort, så er dette også interessant.

Send inn kopier og/eller melding om interessante historier i hyttebøker

til:  post@fauskeslektshistorielag.no


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny underside til "Fauske under 2. verdenskrig"

21.06.23 EKD


Bind 3 har fått en ny underside som heter "Rettelser og kommentarer til bind 3". Kjell Bakken har lenge arbeidet med revisjon og supplering til denne boka. Du kan lese om det ved på gå øverst på hovedmenyen, velge "Lokalhistorie", deretter "Fauske under 2. verdenskrig" og til slutt "Rettelser og kommentarer til bind 3", eller du kan klikke på denne lenken her.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøtet 5. juni

12.06.23 EKD


Referat fra gjennomført styremøte 5. juni finner du under "Om oss" - "Referater fra styremøter" i hovedmenyen som ligger øverst, eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny tekst og nye bilder

06.06.2023 EKD


Vatnan (som ligger under "Lokalhistorie" og "Arkeologi") har fått nye bilder av sølvkorset og hodeskallen som ble funnet i Daumanndhåla. Det er også bilder av grotteinngangen og innover i grotta. Kjell Bakken har skrevet tekst til dem. For å se nærmere på dette kan du gå via hovedmeyen, eller klikk deg direkte inn på denne lenken.


Det er også skrevet supplerende tekst av Kjell Bakken på "Re-avdukingen av minnesmerket over krigsfanger på Åseng, 23. august", på slutten av innlegget. Les mer om hva Bjørn Rendall sa om tilblivelsen til minnesmerket ved å gå på på "Lokalhistorie" fra hovedmenyen, velg "Jubileums- og minnesmarkeringer" og gå helt ned til siste innlegg, eller klikk på denne lenken her.


Gamle nyhetssaker fra i år er flyttet fra førstesiden og samlet på en egen side. De finner du ved å gå fra hovedmenyen øverst på "Hjem/Nyheter", velg "Gamle aktuelle saker" og "Gamle aktuelle saker 2023". Du kan også trykke på linken nederst på denne siden som heter "Gamle nyheter fra i år", eller ved å trykke på denne lenken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innkalling til styremøte nr 3/2023 - mandag 5. juni på Teletunet

30.05.2023 Kr.


Mandag 5. juni klokken 19.00 holdes styremøte i Fauske historielag på Teletunet.


Du kan lese innkallingen og sakslisten til styremøtet ved å velge "Om oss" - "Referater fra styremøter" i hovedmenyen til venstre. Eller klikk denne lenken for å komme til innkallingen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny oppdatert aktivitetsoversikt for medlemsmøter

i Fauske historielag


Planlagte kommende medlemsmøter og foredrag i 2023:

Aktivitetsoversikt oppdatert 24.05.2023


6 juni: Kokegrop og saltenmat v/Einar Dale

August: Steinar Mathiassen : Finneid
September: Ronald Nystadbakk Russaanes: Samenes Salten
Oktober: Bjørn Tore Pedersen: Jektefarten
November: Jens Morten Kristiansen: Drosjer på Fauske
Desember: Kjell Bakken - Foredragsjubileum i historielaget


Datoer vil på senere tidspunkt bli oppdatert på de møter som ennå ikke er tidsbestemt.


------------------------------------


Du finner også aktivitetsoversikten og invitasjonen til medlemsforedraget  tirsdag 6.juni (se nedenfor) i "Aktivitetsoversikt" i hovedmenyen,

eller du kan klikke på denne lenken.


Invitasjon til medlemsforedrag og bruk av kokegrop tirsdag 6 juni kl. 1800

24.05.23 Kr.  

 

Vi har den glede igjen å invitere deg til medlemsforedrag om gamle mattradisjoner i Salten, ved Einar Dahle. Einar har lang og bred erfaring i matens tjeneste bl.a. som lærer i matfaget på Fauske videregående skole.


Vi skal på urgammelt vis å lage kokegrop og tilberede mat

inklusive smake på resultatet.


Foredraget skjer i aulaen på Vestmyra videregående skole og kokegropen i området

tirsdag 6.juni klokken 18.00.


Som tradisjon er medlemmer i Sørfold lokalhistorielag velkommen til arrangementet.


Andre som vil delta kan på vanlig måte komme og bli medlemmer for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.


Velkommen til hyggelig og lærerik aften.  

 

Bjørn Rendall

Styreleder


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering på Fauske under 2. verdenskrig, under lokalhistorie

04.05.23 EKD


Det er ny innledende tekst som forteller hvor stor påvirkning 2. verdenskrig hadde på innbyggerne på Fauske. Mange hadde soldater og "fremmedarbeidere" boende i boligene sine. Et nytt bilde av soldaten Rolf Weschkalnies med nær familie er lagt til. Sønnen hans, Rolf, har vært bidragsyter til bokprosjektet "Fauske under 2. verdenskrig". Det er også et nytt innlegg om denne bokserien med omtaler fra Avisa Nordland.


Les mer om dette ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg "Lokalhistorie" - "Fauske under 2. verdenskrig", eller klikk på denne snarveien direkte til siden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referater og bilder fra medlemsmøtene, med foredrag, 28.mars og 25.april

02.05.23 Kr.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredraget tirsdag 28.mars:

Jordmoryrket før i tiden


Pensjonert jordmor Liv Andersen holdt et interessant, gripende, og morsomt foredrag om jordmoryrket. Hun tok tilhørerne med på historien fra den første omtalen i Mosebøkene, til Magnus Lagabøters lover, Christian 5. lov av 1687, og erkebiskopen av Canterbury bestemmelser.

Og lokalt kunne transportmidler som jordmora benyttet være både dresin og kiskibbe til henholdsvis Sulis og Jakobsbakken, når det hastet som mest.........................

Foredraget tirsdag 25.april:

Helbrederen Johannes Bratteng


Det var 55 medlemmer som fikk oppleve det formidable foredraget av Tove Mette Mæland. Hun tok oss med gjennom Bratengs liv, fra fødsel i 1890, til død i 1967, 77 år gammel.

Han drev som helbreder fra ca. 1930 til 1967 og hadde opp mot 8000 pasienter pr. år.

De mange pasientene fra fjern og nær som oppsøkte Brateng utgjorde en god del av inntekten til f.eks hotellet og telegrafen på Fauske........................

Les resymeer og se bilder fra de to medlemsmøtene og foredragene:


Velg "Aktivitetsoversikt" - "Bilder fra tidligere møter" i menyen til venstre.


Eller klikk denne snarveien til foredragene.

Oppdatering av Erikstad og Øynes på arkeologisidene

01.05.23 EKD

 

Oppdatering av plansje #060 «Erikstad – om gårdens eldste historie». Mye tyder på at Erikstad er et mulig gammelt høvidingested. Mange arkeologiske funn med synlige og utraderte strukturer tyder på svært gammel bosetting. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Erikstad», eller klikk på denne direktelinken her.

 

Oppdatering av plansje #057 «Øynes – Kullgroper». Her antydes det at det kan være kullgroper. Hvis du kjenner til dette, ønskes det tilbakemelding til arkeologigruppa. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Øynes», eller klikk på denne direktelinken her.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert bilde av klyngetunet på Fauske vestre under bilder på lokalhistorie

30.04.23 EKD


Retusjert og klarere bilde av klyngetunet på matrikkelgården Fauske vestre er lagt ut. Det lå omtrent der Tunveien går i dag. Det viser også Erikstad, Øyneshalvøya, Kirkeveien fra sjøen og opp til kirka. Se nærmere på bildet ved å gå til hovemenyen på venstre side, velg "Lokalhistorie" - "Bilder" - "Fauske sentrum (eldste), eller klikk på denne snarveien direkte til siden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye bilder fra Vatnbygda på lokalhistorie

29.04.23 EKD


Nytt bilde fra Vatnan på Moen viser morenen som danner Moen og spennende omgivelser fra 1911. Det er også et nytt bilde fra mudring av renna i Vatnan. Et stort mudringsfartøy med en såkalt "Mammutpumpe" pumper opp sand og siltmasse.


Noe av teksten er endret på. Det gjelder "Tyskerleiren Vatnan", "Os først på 1950-tallet", "Drosje i Vatnbygda", "Lærerboligen i Vika i Vatnan"  og de tre bildetekstene om "Hjemgamstraumen".


Dette kan du se nærmere ved å gå til hovedmenyen på venstre side, velg "Lokalhistorie" - "Bilder" - "Vatnbygda", eller klikk på denne lenken direkte til "Vatnbygda".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering på arkeologisidene, under Lund og Erikstad

28.04.2023 EKD


Under "Lund" på arkeologisidene er det lagt ut en ny plansje "#062: Lund – Om gårdens eldste historie". Her stilles det spørsmål om gårdsnavnet Lund kan bety at det det har vært en hellig lund her. To kullgroper er avdekket, men det finnes sannsynligvis flere. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen på venstre side, og velg "Lokalhistorie" - "Arkeologi" - "Lund". Eller du kan klikke på denne lenken direkte til "Lund".

 

Det er også en oppdatering av plansje "#061: Erikstad – Kokegrop fra jernalderen". Den ble oppdatert 27. april 2023. Få med den siste oppdateringen ved å gå til hovedmenyen på venstre side, og velg "Lokalhistorie" - "Arkeologi" - "Erikstad", eller klikk på denne lenken direkte til "Erikstad".


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøtet 29.mars

27.04.23 Kr.


Referat fra gjennomført styremøte 29.mars finner du under Om oss - Referater fra styremøter i hovedmenyen til venstre.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt tilskudd til Mineralparken ved Amfi-senteret

07.03.23 Kr.


Mineralparken ved Amfi-senteret på Fauske har i februar fått et nytt tilskudd: et skilt som beskriver dannelsen av et mineral som en følge av vær og klima.


Les om dette og se flere bilder under «Lokalhistorie» - «Bergverkshistorie».


                                                                       Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det grønne mineralet malakitt blir dannet på  marmoren.

Planlagte medlemsmøter og foredrag i Fauske historielag i 2023

21.02.23 Kr.


Det er planlagt en rekke medlemsmøter/foredrag i regi av Fhl i løpet av 2023.


Du kan se en oversikt over disse ved å velge hovedsiden "Aktivitetsoversikt" i menyen til venstre.


Første medlemsmøte blir tirsdag 28. Mars:


Jordmor arbeid og jordmødre, ved Jordmor Liv Andersen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøtet Fauske historielag,14.februar

19.02.23 Kr.


Årets første styemøte etter årsmøtet ble gjennomført tirsdag 14.februar. Du finner referatet på siden "Referater fra styremøter" under "Om oss" i menyen til venstre.


På denne siden er også datoene for de kommende styremøter i 2023.


Du kan også klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokskred Fauskebøker!!!!

Dette er unikt i laget! Bok-skred på Fauskebøker!


Nå selger vi Fauskebøker fra år 2013 til og med år 2020 for (kun) 50 kroner pr. stk.

Bokpakke (alle åtte bøkene) kroner 320,-

Med bokpakken får du Valnesfjord idrettslags historie med på kjøpet!

(Verdi kr. 250,-)


Fauskeboka 2021 selger vi nå for kr. 200,-.

 
Utenfor kommunen tilkommer frakt.


(Klikk på bildet for stor versjon!)


Utenfor kommunen tilkommer frakt.


Bestilles på epostadressen:

bokbestilling@fauskeslektshistorielag.no


Skal du ha bokpakken (komplett) må du ikke nøle. Bestill nå!


Du kan lese mer informasjon om disse bokutgivelsene ved å gå til

"Våre bøker" - "Tidligere bokutgivelser"


Eller klikk denne lenken.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentasjon fra årsmøtet i

Fauske historielag, tirsdag 31.januar

10.02.23 Kr.

 

Årsmøtet i Fauske historielag ble 31.januar gjennomført på tradisjonelt vis med bl.a. gjennomgang og godkjenneing av regnskap og budsjett, samt valg av nytt styre.

  • På siden "Om oss" - "Dokumentasjon fra møter og styret" finner du nå dokumenter fra møtet: Protokoll, regnskap 2022, budsjett for 2023 og årsmeldingen.


         Du kan også klikke denne lenken for å komme til siden med disse dokumentene.


Etter at det formelle møtet var avsluttet, hold Kjell Bakken et interessant og opplysende foredrag om Salten Kraftsamband AS og markedskreftenes fastsetting av strømpriser.


  • På siden "Aktivitetsoversikt" - "Bilder fra tidligere møter" finner du resymeer og bilder fra både sakene på årsmøtet, og fra Kjell Bakkens foredrag.


        Du kan også klikke denne lenken for å lese og se bilder fra årsmøtet 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøte i Fauske historielag,10.januar, på Teletunet

16.01.23 Kr.


Tirsdag 10.januar ble det holdt styremøte i Fhl på Teletunet. Du finner referatet fra styremøtet ved å velge Om oss - Referater fra styremøter, i menyen til venstre.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsforedraget fra 29.november 2022:

Polarbanen, med foredragsholder Finn Rønnebu

16.01.23 Kr.


Referat og bilder fra fjorårets siste foredrag i regi av Fauske historielag er nå lagt ut på hjemmesiden. 


Vi får blant annet høre om organisasjon Todt, trasevalgene for Polarbanen og bruk av straff-fanger og krigsfanger i arbeidet med byggingen av banen.


Velg: Aktivitetsoversikt - Bilder fra tidligere møter, i menyen til venstre, eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyheter fra 2022 er flyttet til siden "Gamle aktuelle saker".

16.01.23 Kr.


Det som var nyhessaker i 2022 er nå flyttet til hovedsiden "Gamle aktuelle saker" i menyen til venstre, med underside "Gamle aktuelle saker 2022".


----------------------------------------------------------------------------------------------------------