Rettelser og kommentarer til bind 2Side 23

Henning Enge opplyser 24.10.2018 at det ikke var i bruk Petromax eller hjelm i gruvene i 1940, det kom først ca. 1960. Bildet må derfor være fra senere.


Side 123


Det er fortalt om Alfred Andreassen. Det var to Alfred Andreassen som arbeidet i Televerket på Fauske. Den ene var maskinist, den andre var formann for linjearbeiderne. De bodde ikke så langt fra hverandre. 

Disse to er blitt blandet sammen. Det var formannen for linjearbeiderne, ikke maskinisten, som er omtalt her. 

Svein O. Pedersen, 5.11.2018.


Side 124
Bildet som er satt inn her skulle vært med som illustrasjon på rekvisisjoner, men det var ikke tilgjengelig da. Jeg har fått det fra Guri Kristiansen, og Jens-Morten Kristiansen har fortalt navnet på den tyske soldaten. Bildet viser familien Kristiansen, fra venstre Solveig Kristiansen (pikenavn Pedersen), Odd Kristiansen, Hilmar A. Kristiansen. Odd er faren til Guri og Jens-Morten. Til høyre sitte den ene av de to soldatene som ble innkvartert hos dem. Han het Ellen Ringmann, og bodde på kjøkkenloftet. Han arbeidet på Ortskommandanturet. Den andre som var innkvartert hos dem het Franz Köppel (forbehold om skrivemåter), han kan være en av dem som er avbildet på forsiden av bind 2.

 

Side 161

Karin Osbakk gjør oppmerksom på at huset til venstre for Tømmerdalverkstedet/Bakeriet er bedehuset, ikke skolehuset. Skoehuset sto like utenfor bildekanten til venstre. Det var rødmalt og i to etasjer.


Side 197

Brigt Kristensen gjør 10.11.2018 oppmerksom på at det er bilde av Per Selnes som er satt inn her i stedet for Konrad Selnes. Faren Konrad, og sønnen Per, fulgte etter hverandre som lensmenn på Fauske.