Fauske historielag ble stiftet 3. mars 1998, som Fauske Slektshistorielag, og er et frittstående lag.


  • Formålet med laget er å være et forum for lokalhistorie og slektsgranskning.
  • Foreningen skal bidra med å forske fram, og dokumentere lokalhistorien i Fauske og indre Salten.
  • Foreningen skal hver høst utgi Fauskeboka, med lokalhistorie og andre historier og bilder fra Fauske og indre Salten.
  • Laget har åpne medlemsmøter m/lokalhistoriske tema en gang i måneden, unntatt om sommeren  og i desember.
  • Foreningen skal hjelpe nybegynnere med å komme i gang med slektsgranskning, og videreutvikle øvrige medlemmer.


Alt arbeid med foreningen og Fauskeboka utføres på dugnad av foreningens medlemmer.


Vi har i dag ca 150 medlemmer. Hvis du er interessert i å bli med i laget er det bare å betale kontingenten på 100 kr. til bankkontoen under, med opplysning hvem som skal være medlem og epostadressen. Familiemedlemskap koster 150 kroner. Husk å oppgi navn på familiemedlemmene også.Kontakt oss:

Adressen er:


Fauske historielag                                                       

Postboks 189                       

8201 Fauske

 

Bankkonto nr:                1503 47 20824

Vipps nr 71671


epost: post@fauskeslektshistorielag.no


epost bokbestilling: bokbestilling@fauskeslektshistorielag.no


Organisasjonsnummer: 994 040 561


Hjemmesideansvarlig: Odd Hroar Kristensen


Styret 2023

Leder: Bjørn Rendall, telefon 91114495, epost bjorenda@hotmail.com

Nestleder: Nils Ole Steinbakk, epost nilsole@sbakk.no

Kasserer: Per Asbjørn Andersen, epost paa@signalbox.no 

Sekretær: Asbjørn Lind, epost asbj.lind@sbnett.no   

Styremedlem: John Strøm, epost jon.strom@sbnett.no

Styremedlem: Guri Kristiansen, epost gurikristiansen@hotmail.com


Vara: Odd Hroar KristensenRevisor: Sverre Hagen

Revisor: Geir Otto Hjemås


Valgkomite for 2023:


Roger Hansen                                Leder

Rolf Arne Olsen                              Medlem

Anne Synnøve Johansen               MedlemBjørn Rendall

LederLaget er samarbeidspartner med Fauske Frivilligsentral