Lag, foreninger, klubber, partiforeninger m.fl.

av Asbjørn P. Lind

 

(Vet du noe om en forening i kommunen, så er Fauskeboka rette stedet å presentere den).

 

De aller fleste baserte seg på frivillig arbeid. Ingen ble lønnet, men i de større foreningene ble det kjøpt inn møteprotokoller, regnskapsbøker, telefon og i moderne tid også PC. Jeg har forsøkt å lage en oversikt over frivillig arbeid i kommunen før år 2000. Listen er på ingen måte fullstendig, men gir et godt bilde av hva frivillig arbeid har betydd i lokalsamfunnet og obs: fortsatt betyr! Denne oversikten er notater jeg har gjort meg fra artikler og annonser i lokalavisene. Oversikten er derfor trolig ikke fullstendig og det kan derfor være fornuftig med et totalsøk hvis man har en spesiell interesse.


Alle foreninger har hatt sine protokoller, regnskapsbøker, korrespondanse m.m., men for virksomheter som er opphørt kan det være vanskelig å spore opp dokumenter. Dette er egentlig et forsømt område ettersom intet har blitt prioritert innsamlet. Desto viktigere er det å se etter om dokumenter fortsatt finnes. Mangler dette så snakk med de som i sin tid var med – og forsøk å granske lokalavisene nøye!

 

Formålet med oversikten: Kanskje vil oversikten inspirere noen til å granske en forening i ens eget nærområdet. Har du et bilde kan det fort bli en liten artikkel på en side eller to i Fauskeboka.Trenger du hjelp og råd – kontakt noen i redaksjonen. (Kjenner du til foreninger som mangler tar jeg gjerne i mot tips. Mail det til Fauske historielag: post@fauskeslektshistorielag.no )


Forkortelser:

 • BT       Bodø Tidende
 • LP       Lofotposten
 • NF       Nordlands Framtid (Saltens Framtid)
 • NoFB  Nordland Folkeblad
 • NP      Nordlandsposten
 • SA      Salten
 •             Saltværingen
 • SP       Saltenposten

 

Listen er alfabetisk på gårdsnavn. Det betyr f.eks. at Charlotta i Sulitjelma står under «Charlotta» og ikke under Sulitjelma.Til slutt litt om redningsselskapet.


For å søke etter navn, ord, årstall eller lignende, kan du trykke på Ctrl+F for å få opp søkefeltet. Da kommer det opp et søkefelt øverst i høyre hjørne av nettleseren din.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fagerli Arbeiderpartis Kvinneforening (tilmeldt partiet i 1909).

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: F.A.K. ble tilmeldt partiet i 1909. Lenger nede i artikkelen står det at F.K. meldte seg ut (av Sul.Ap), men må ha meldt seg inn igjen noe senere. I 1924 gikk denne foreningen i oppløsning igjen (F.K.), men tilmeldt i 1926. I 1930 meldte de seg ut for godt.


 •  

Fagerli skiklubb

 • NF 9/11-25 (I artikkelen står at i Sulis finnes «4 klubber Sulitj Idretsf., Charlotte Skiklub, Jakobsbakken Skiklub og Fagerlid Skiklub». AL-22: I artikkelen anbefales det sterkt å slå alle 4 klubbene sammen. Hvordan og når tid dette eventuelt skjedde kjennes ikke. Kanskje «Skiklubben Malm» ble resultatet?

 

Fauske: Ankergrunden

 • Salten 25/1-56: Avholdslosjens A er 60 år; etablerte seg først i leide lokaler, men satte opp eget hus i 1897. Tyskerne flyttet inn i 1942 kommunen eksproprierte i 1945, rev bygningen og solgte innbo. Fikk deretter leie lokal av baker Hansen, men investerte så kr. 25.000,- i det nye Samfunnshuset, + utstyr til dette. A har bidratt til opprettelse av «Regnbuen» i Valnesfjord, «Klungset» på Klungset og «Rydningen» på Finneid.
 • Nordland 6/1-98: Logen er 2 år gammel huset satt opp og tatt i bruk nå. Huset er 24 x 11 alen, 2 etasjer hvor 2. etasje er til pedellen.
 • Saltværingen 8/2-08: Feiret 12. årsfest.
 • Saltværingen 6/11-12: Ankergrunden er den største i distriktet med 175 medlemmer og altså større enn både Bodø og Sulitjelma.
 • Saltværingen 5/2-13: Totalt ca. 180 medlemmer.
 • NF 4/7-55: Distriktslosje Norden møttes på Fauske. Navn på ledere i distriktet.
 • NF 13/9-78 er siste møtet i søket etter Ankergrunden. Kanskje «Norden» har treff senere?

 

Fauske herreds Arbeiderparti

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: F.h.A. formann Jakob Jensen, Kvitblik, Fauske.
 • NF 9/12-35; Fra adresselisten i Nordland: F.h.A. formann Sigurd Kvitblik.
 • NF 27/11-67: Flere treff av F.h.A. framover til denne dato.


Fauske Arbeidersamfunn

 • Saltværingen 16/5-08: «Fauske Arbeidersamfund» deltok i 17.mai-toget.
 • Salten 25/5-23: Generalforsamling, formannen gjenvalgtes, kasserer nå Fridthjof Østensen og revisor Sig Aabakken.
 • NF 11/1-84: Fauske Vel holder (Fauske Arbeidersamfunn) holder årsmøte. (AL: det betyr vel at laget har skiftet navn).

 

Fauske Arbeiderungdomslag

 • NF 5/2-37: Fellesmøte på Kosmo.
 • NF 10/1-66: Siste treff i avisene: Årsmøte avholdt.

 

Fauske barneforening

 • Salten 14/10-31: F.B. gav kr. 100,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.

 

Fauske: Barnelosjen Ankergrundens haab (etablert i 1900)

 • Salten 4/6-25: Barnelosjen er en underavdeling til Ankerlosjen og har 25-års-jubileum i år.

 

Fauske bedehus

 • Salten 16/12-11: Generalforsamling i F.B. inkalt av Angell Johansen. Statuetter ble vedtatt. Kan huset være nyoppført og nyinnviet?
 • Salten 14/6-12: F.B. innviet.
 • Salten 23/9-21: Høstmarked i F.B.

 

Fauske Bilforening

 • Salten 6/1928. Gjenopptatt nå, først startet i 1920.


Fauske bondelag

 • NP 24/2-60: F.b. Både Valnesfjord og Leivset bondelag ble nå tilsluttet dette. Formann: Arthur Evjenth.

 

Fauske Bondeparti

 • NP 16/5-57: F.B. nominasjonsmøte, formann Arthur Ejenth.

 

Fauske Brigdeklubb

 • NF 29/5-74: F.B. omtalt med resultater og bilde.

 

Fauske båtforening

 • NF 3/2-79. Omtale av båtforeningen.

 

Fauske: Det norsk-lutherske indremisjonsselskap

 • Bodø Tidende 20/12 1924. Formann Angel Johansen.


Fauske dramatiske klub

 • Salten 30/10-23: Skal fremføre «Fldeventyret» på Rognan.

 

Fauske drosjeforening

 • NF 18/2-82: F.d. nevnt i en artikkel.


Fauske dykkeklubb

 • N 29/8-9. F.D. med vannshow.


Fauske egglag (1925).

 • Salten 14/7-24: Egglag stiftet. Ingen senere treff i saltenavisene.
 • Salten 14/4-26: Fauske egglag har i 1925 omsatt 600 kg, pris kr. 2,70 som er 20 øre over alminnelig pris.
 • NP 13/2-31: Egglagene i Nordland synes å svekkes. (AL: Fauske finnes ikke omtalt her, heller ikke senere)

 

Fauske fiskarlag

 • NF 20/5-53: F.F. nevnt i en artikkel.


Fauske flamingo klubb

 • NP 19/5 1962. Kronerulling.

 

Fauske folkeakademi – Startet i 1911.

 • Salten 21/10-11: F.F. retter en henvendelse til herredsstyret om bidrag, ref. møte 27/10, sak 105.
 • Salten 4/11-11: Herredsstyret behandlet saken 29/10 og bevilget kr. 100,- samt kr. 100,- til akademi i Sulitjelma.
 • Salten 6/4-12: Foredraget «var en god begyndelse» og var således det første i akademiets historie her på Fauske. Referat av selve foredraget står i Salten 6/4-12.
 • N.F. 7/11-70: Siste treff i avisen i forrige århundre.

 

Fauske og Finneid turnforening

 • Salten 5/12-13: FFT inviterer til stor kurvfest i arbeidersamfundet.

 

Fauske gjensidige husdyrforsikringsselskap (startet 1904).

 • BT 8/5-03: Innbydelse til forsikring av «Heste og Kvæg». (AL: Trolig endte dette initiativet med opprettelse av F.g.h.)
 • Salten 30/1 1923: Gen.forsamling avholdt, avgående formann Joh. O. Aasbak som fraflytter, i stedet valgt Bernh. Rødaas. I styret; Alb. Seljeaas og Jens Jensen Erikstad. 137 medlemmer. Selskapet driver hestestall, men reglene må skjerpes.  Aasbak har ledet foreningen i 20 år.
 • Salten 11/5-29: Hilsen fra Aasbak (Osbak) til foreningens 25-årsjubileum. (AL: I avisen står at Åsbak bor i Alta, men det må være Atlanta ettersom han emigrerte etter fratredelsen).
 • NF 26/1-46: Innnkalling til årsmøte.
 • NF 2/8-84: Annonserte salg av Stall tilh. F.G.H. (beliggende i Sjøgata nedenfor Nord-Norges Salgslag».


Fauske handelstands forening (stiftet i 1946)

 • NF 6/12-71: F.h.f. feirer 25-års-jubileum.

 

Fauske hagebrukslag

 • NP 2/10-73: F.H. innbyr til høstmøte.

 

Fauske hesteaVlslag

 • NF 18/2-47: F.h. annonserte årsmøte.

 

Fauske historielag (Stiftet 1998)

 • Fakta fra laget (AL): Tidligere «Fauske slektshistorielag», omdøpt til «Fauske historielag i 2022.

 

Fauske hornmusikk (oppstart i 1903)

 • Salten 15/5-23: Hornmusikken 20 år (slakter A. Olsen og I. Christensen har vært, derfor antatt F.H.)        NP 19/6-46: F.h. nevnt å opptre under sangerstevnet i Sulitjelma.
 • NP 4/4-70: F.H. fikk kommunalt tilskudd.


Fauske husmorlag (stiftet 12 nov. 1931)

 • Salten 12/6-24: Besøk av «Hjemmenes vels» arr. Møte med stort engasjement.
 • NF 5/11-59: F.h. sendte penger til Flyktningeaksjonen.
 • NF 17/11-81: F.h. 50 år.


Fauske og omegns Håntverkerforening

 • Salten 18/1-21: Generalforsamling i F.o.o.H. Trolig identisk med Fauske Håntverkerforening.


Fauske Høyre

 • NP 16/10-52: F.H. nevnt i avisen ifm «kommunal spørretime».

 

Fauske: Høire og frisinnede venstre (Fauske og Sulitjelma).

 • Salten 18/8-24: Valgt formann direktør Andr. Quale, Sulitjelma og telegrafbestyrer C. Bugge, Fauske.

 

Fauske hestealslag

 • NP 8/5-43: F.h. har kjøpt en 3-årig hingst.

 

Fauske håntverkerforening

 • Saltværingen 16/5-08: Foreningen deltok i 17.mai-toget.
 • Salten 18/1-21: Generalforsamling i «Fauske & omegns Håndverkerforening». Formann f.t.  J. E. Kristiansen.


Fauske idrettslag (etablert i 1902)

 • Saltværingen 16/5-08: «Fauske Idrætslag» deltok i 17.mai-toget.
 • Saltværingen 8/11-08: Sløyferenn og fest i Arbeidersamfunnet om kvelden.
 • Salten 19/10-27: F.I. feiret sitt 25-års jubileum.

 

Fauske indremisjonsforening

 • Salten 27/1-12: Møte i F.i.
 • Bodø Tidende 19/2-17: «Årsmøte i F.I.», formann Angell Johansen. Organist Lien underholdt «med sit eget sangkor».
 • Salten 9/3-32: F.I. utdrag av pastor Rolfsen foredrag.

 

Fauske Kjøre- og Rideklubb

 • NF 3/7-91: Nyoppstartet klubb.

 

Fauske kooperative handelsforening (stiftet i 1912)

 • Salten 3/4-24: Foruten årets utvikling inneholder artikkelen utviklingen gjennom de siste 10 årene.
 • NF 29/6-63: F.k.h. ble stiftet 4/12 1912. Artikkelen er en omtale av den 50-årige «Fauske Samvirkelag».

 

Fauske kvinneforening

 • Saltv. 18/7-08: F.K. avholder basar til inntekt for «den norske hedningemissionen og sømandsmissionen».
 • Salten 14/5-10: F.K. avholdt misjonsbasar i Fauske skolehus. Oppbygger Simonsen.
 • NF 3/10-68: Den 70 år gamle lærer Marie Holstad har vært leder i F.K. i 12 år. (AL: Vi vet ikke tidsperioden, men det er ikke usannsynlig at dette skjedde etter 1945).

 

Fauske landbrukslag

 • Salten 10/2-16: F.L. har konsituerende møte den 12. Signert Ditlev Glasø.
 • Salten 13/1-20: F.L. har gen.fors. 18. jan.

 

Fauske landbruks- og småbrukerlag

 • Salten 21/12-20: F.L.S. Kommunen har fått påbud om å etablere et kommunalt lag.

 

Fauske Lille-sanitet

 • Salten 17/4-29: Annonse om at foreningen skal ha fest 28/4 og 1/5.
 • Salten 5/3-30: «Fra Lillesaniteten paa Fauske»
 • Salten 25/11-31: Ti-års-fest i «Lillesaniteten» holdt 20. nov. på «Samfundet». Fru Langvand (frk. Josefine Hjemaas) var fraværende, men hennes søster Dora representerte.

 

Fauske: Lillesaniteten (oppstart 1921)

 • Salten 3/5-30: «Lillesaniteten paa Fauske», regnskap, signert av E. Langvand.
 • Salten 25/11-31: Ti-årsfest, holdt på «Samfundet» - altså sentralt på Fauske. Den første formann var ru Langvand (frk. Josefine Hjemaas) Ref. Slb II s 398 (Fauske Y), senere søster (Teo)Dora Hjemås. Aagot Pettersen var tilstede, samt Fru Ruud fra «Storesaniteten».

 

Fauske Lion-klubb

 • NP 16/7-59: F.L-k. første treff av Lion-klubben.
 • (klubben har mange treff ut dette århundre)

  

Fauske lærerlag

 • Salten 12/11-10: F.L. samlet på skolen (antatt Fauske), tre tema skal diskuteres. Formann Bernh. Solberg.
 • Salten 14/3-13: F.L. holdt møte.
 • (AL: F.L. er ikke reflektert senere, men i 1928 ble det holdt årsmøte på Fauske i «Søndre Salten krets av Norges lærerlag). Det må likevel være tvilsomt om F.L. ikke eksisterte som eget lag etter 1913… (Treff i avisen også i 1999).

 

Fauske mannssangforening (1926).

 • Salten 31/3-22: F.M. opptrådte «for første gang i.f.m. Idrettsmarkedet.
 • Salten 15/5-23: F.M. underholdte på 17. mai sammen med «Sangfoeningen LUREN».
 • Salten 18/5-27: F.M. med konsert på Kosmo og Løkås.
 • NF 28/11-28: F.M. formann var Johan A. Erichsen.

 

Fauske mannskor

 • Salten 1/7-33: F.M. opptrer på fest på Klungset. (AL: trolig identisk med en av de andre «mannskor».

 

Fauske: Mannskoret «Nordlys» (stiftet 1937)

 • NP 9/10-46: Sangøvelsene starter, formann Halfdan Grimstad.
 • NF 28/12-57: M.N. er 20 år.
 • NF 31/10-80: (siste treff i avisene).

 

Fauske Museumslag (stiftet i 1973)

 • NF 7/12-73: F.M. stiftet, formann Sture Pedersen.
 • NF 1/11-96: F.M. Håkon Utheim gav i 1973 sin samling til F.M. og dette dannet grunnlag for Fauske Museum, avdeling bygdetunet.

 

Fauske og Omegns Arbeiderforening (etablert i 1897 eller før)

 • NSD 7/2-1898: Generalforsamling i F.o.A.
 • NF 20/5-49: F.o.O.A. P. Rengård forteller at han i 1897 dro fra Rana til Sulitjelma for å «besøke Fauske og omegns arbeiderforening på Fauske for å påskynde denne forenings innlemmelse i Det norske Arbeiderparti».
 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: F.o.o.A. formann Johan Johansen.
 • NF 31/1-38: Gen.fors. formann ble gjenv. Anton Brandt.  

 

Fauske og omegns A.U.L.

 • NP 25/10-46: F.O AUL kjøper huset «Stranda» sammen med Fauske og omegns idrettslag.


Fauske og Omegns Bygningsarbeiderforening

 • NF 27/2-60: F.o.O.B. holdt årsmøte.

 

Fauske og omegns båteierlag

 • NF 13/7-61: F.o.o.B. innbys til i fellesskap å lage en forening for å bygge småbåthavn.

 

Fauske og omegns Handelsfunksjonærerforening

 • NF 8/2-50: Årsmøte i F.o.o.H.

 

Fauske og omegns HUSFLIDSLAG

 • NF 28/1-78: Annonserer møte i laget.

 

Fauske og Omegns Husmorlag

 • NF 11/11-61: Uttalte seg til avisen.

 

Fauske & omegns håntverkerforening

 • Salten 18/1 1921: F&oH. Generalforsamling i L. Hansens cafè.

 

Fauske og Omegns Idrettsforening

 • NF 7/7-47: F.o.O.I. holdt idretsstevne på Fauske.


Fauske og Omegns lag av LHL

 • NF 17/3-83: F.o.O.lag av LHL annonserer årsmøte.

 

Fauske og Omegns lastebileierforening (stiftet 1945)

 • NF 12/12-45: F.o.O.l. stiftet og innmeldt i «Norsk Transportarbeiderforbund».


Fauske og Omegns partiforening a DNA

 • NF 25/2-53: F.o.O.P. holdt årsmøte.

 

Fauske og Omegns Partistyre

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Justin Rødås.
 • NF 9/1-28: Generalforsamling i F.o.O.P, 3 foreninger møtte. Til formann gjenvalgtes Sigurd Kvitblik.
 • NF 9/1-30: Generalforsamling i F.o.o.p. til formann Jacob Jensen, Kvitblik.

 

Fauske og omegns turistforening (Stiftet 1945)

 • NP 20/10-45. Turistforeningen ble startet 12. oktober, formann Johan Nordahl.

 

Fauske orkesterforening

 • NP 7/1 1961. Formann Arnold Brembo.
 • SP 15/9 2021. Bilde fra 1963.

 

Fauske: Pikespeidertroppen

 • Salten 2/7-32: Troppen oppløses.

 

Fauske og Sørfold sauealsforening

 • NF 25/7-39: F.o.S.s. nevnt i en artikkel.

 

Fauske og Sørfold sauesankforening

 • NF 24/11-39: F.o.S.s. annonserte møte.

 

Fauske og Sørfold sportsfiskeforening

 • NP 29/3-46. F.o.S.s. – engasjement for å starte forening.

 

Fauske partistyre (etablert i 1916).

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: F.p. ble i avisen omtalt som «en egen fellsorganisasjon for bygden» hvor «bygden» må forståes som Sulitjelma.

 

Fauske redningsforening

 • Saltværingen 14/11-07: For første gang er det holdt kurvfest «for denne gode sagen». Navnet «Fauske redningsforening er ikke benyttet her, men ordlyden tilsier at navnet vil bli slik hvis engasjementet blir å fortsette.

 

Fauske Rotary (stiftet i 1969)

 • NP 31/7-72: F.R. nevnt i avisen.
 • NF 23/11-99: F.R. er 30 år.

 

Fauske: Salten Sangerforbund

 • Salten 19/6-23: Forbund stiftet og lover vedtatt. Det må ha blitt stiftet tidligere for formannen Isak Christensen Fauske ble gjenvalgt. (AL: Hører vel egentlig til i Bodø).

 

Fauske Samvirkelags funksjonærer

 • NF 3/4-48: F.S. funksj. ble invitert til Fauskeeide koop kvinnelags 25-årsjubileum.


Fauske sanitetsforening (oppstart 27/10-1910). Fikk lover fra Norske kvinners Sanitetsforening).

 • Salten 11/2-11: Redegjørelse for oppstarten.
 • Salten 14/2-13: F.S. årsberetning og regnskap. Inntekter av underavdelinger samt fra salg av bl.a. «Maiblomst».
 • Salten 23/5-13: «Den av F.S. utdannede sykepleierske Otelie Benjaminsen» skal nu være kommet tilbake fra hovedstaden. 12/7 ble det opplyst at trengende kan henvende seg til formann Fru Mortensen eller nestformann Fru Johansen, Finneide.
 • Salten 12/1-23: Stor juletrefest med mat og sjokolade til. Fru Bugge spilte piano. Det hele pågikk fram til lysene skulle slukkes (aggregatet ble stoppet).
 • Norges Kvinder 24/9-24: F.S. fikk tilskudd på kr. 30.000,- fra NKS til oppføring av sykestue.
 • Salten 23/10-24: F.S. har bevilget kr. 1315 til sykestuen.
 • Salten 9/2-27: Gen.forsaml. «Man har fra hovedstyret faatt meddelse om, at foreningen er tildelt kr. 30.000 – av lotteripengene til opførelse av sykestue». Arbeidet blir igangsatt straks.
 • Salten 29/2-28: F.S. årsmøte. «Sykestuen er i det forløpne aar kommet under tak». Skal tas i bruk til høsten, og «senger og sengeutstyr bekostes særskilt av samtlige foreninger». (AL: Det må vel bety at de fleste, kanskje alle foreningene i Fauske, er selvstendige).
 • Salten 25/10-30: F.S. 20 år – lang artikkel
 •             Salten 14/10-31: F. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 250,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.
 • Salten 18/2-39: Årsmøte i S.S. Av regnskapene går det fram at foreningen eier en hytte. (AL: Hvor??)
 • (AL: Foreningen er fortsatt i drift).

 

Fauske Skole- og Ungdomskorps

 • NP 4/4-70: F.S.o.U. fikk kommunalt tilskudd.

 

Fauske skytterlag

 • Saltv.14/12-07: Årsmøte. Årsberetningen for 1907 m.m.
 • Saltv. 13/6-08 (Herredsstyresak # 2) «Valg paa Mænd til at udse statsunderstøttet Skydebane for Fauske Skytterlag».
 • Salten 9/7-10: Herredsstyremøtet godkjente enstemmig forslaget om ny skytebane i stedet for den gamle. Ingen presiseringer om hvor banen/e ligger.
 • NP 31/5-49 (+ NF 1/6-49): Ny skytebane på Fauske. Laget leier et område av kommunen for 20 år. Det er ikke presisert hvor den ligger.
 • NF 22/6-74: F.S. gikk inn i 1950 da laget mistet sin skytterbane.

 

Fauske Speideren

 • NP 11/11-32: «Fauske tropp» er omtalt – har ligget nede en tid.
 • NF 13/9-93: F.S. nevnet som egen organisasjon.

 

Fauske slektshistorielag

 • Fakta fra laget (AL): Etablert i 1998. Omdøpt til «Fauske historielag i 2022.

 

Fauske småbrukerlag

 • NF 14/4-37: Nevnt å anbefale samsanking av sau (Ref. fra Herredsstyret).

 

Fauske: Småbrukernevnden i Fauske

 • Salten 15/6-23: Åpent brev til herredsagronomen fra S.i.F.

 

Fauske: Småpikenes forening (antatt å være fra sentrale Fauske).

 • Salten 24/4-24: Fest til inntekt for sykestuen.
 • Salten 28/4-24: Kalles «Småpikenes sanitetsforening», men er antatt samme som nevnt den 24.
 • Fauske, Sangkor: Luren
 • Salten 29/6-23: Nevnt under sangerstevne på Fauske.

 

Antatt Fauske: Smaapigernes sanitetsforening

 • Salten 24/4-24: Holdt fest i Gotemplarokalet til inntekt for sykestuen. Fremførte en eventyrkomedie samt sang og musikk.
 • Salten 28/4-24: Samme opplegg.

 

Fauske SPRINT (stiftet 1947)

 • Salten 30/3-38: Arr. skirenn med hopp i Nybakken og langrenn.
 • (AL: FK Sprint er fortsatt i virksomhet, men det er ukjent hvordan forholdet er til vinter- og sommer-idrett).
 • NF 16/12-77: F.S. fyller 40 år.

 

Fauske svømmeklubb (stiftet i 1965)

 • NF 2/11-65: F.s. stiftet.

 

Fauske: Søndre Salten krets av Norges lærerlag

 • Salten 19/9-28: Årsmøte på Fauske. Formann ble valgt Elling Tidemann.

 

Fauske tuberkulosenevnd (AL: er vel kommunal)

 • Salten 20/3-26: Årsberetning for Fauske sanitetsforening; «Fra 1/10 (1925) gikk sykepleiersken over til tuberkulosenevnden, som utreder den kontante lønn, medens foreningen fremdeles betaler hus, lys og brensel». Samtidig gikk «kretssykekassens bidrag over til tuberkulosenevnden».

 

Fauske turistforening

 • NP 14/1-50. F.T. nevnt i avisen.

 

 • Fauske ungdomsforening (1914-1931).
 • Salten 18/3-15: F.U. har gitt kr. 113,07 til Fauske sanitetsforening.
 • Salten 11/5-29: «Fauske kr. uf.» holder fellesmøte med Erikstad Ungdomslag og Fauske Bedehus.
 • Salten 7/9-32: Høstmøtene starter i F.U. – signert av «Fauske kr. u.f.» som vel må bety at foreningens navn egentlig er «Fauske kristelige ungdomsforening».

 

Fauske unge Venstre

 • Salten 14/11-34: FuV er stiftet.

 

Fauske Vel

 • NF 21/2-67: F.V. (Fauske Arbeidersamfund) annonserte årsmøte. (AL: Dette er første treff i avisene).
 • (F.V. – mange treff i utover i århundret).

 

Fauske venstrelag

 • Salten 5/5-24: Til formann ble valgt Martin Norheim i stedet for ordf. Glasø.           


Fauske 4 H

 • NP 2/5-86: Der finnes flere 4-H-klubber på Fauske.


Fauskeide Arbeiderlag

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: F.A. formann Nicolai Larsen, Tverå.
 • NF 9/12-35; Fra adresselisten i Nordland: F.A. formann Søren Jensen, Tverå.
 • (består fortsatt i 1999).

 

Fauskeeide Arbeiderungdomslag

 • NF 5/2-37: Fellesmøte på Kosmo, formann her var

 

Fauskeeidet A.I.L. (arbeideridrettslag).

 • NF 6/2-37: Ekstraordinær gen.fors. da formann og nestformann var bortreist.
 • NF 2/4-38: F.AIL. Gjennomførte idrettskonkurranse. (AL: Det fantes også Kvitblik a.i.l. på samme tid, se under Kvitblik. Det kan være ett og samme lag).

 

Fauskeeide Arb.kv.lag (stiftet i 1935)

 • NF 2/4-38: F.A.Kv.Lag av premie til skirenn.
 • NF 26/4-75: F.A.Kv.Lag er 40 år. Har bevirket oppstart av «Fauskeeidet koop. Kvinnelag og «Fauskeeidet lag av Norsk Folkehjelp».

 

Fauskeeidet barneforening

 • Salten 10/5-17: F.B. holder fest i Tverå avholdslokale.

 

Fauske: Bilforening

 • Salten 6/10-28: B ble gjenoppstartet nå (tidligere etablert i 1920).


Fauskeeide: Eide innkjøpslag

 • Salten 14/3-13: Annonse om gen.forsaml. i «Eide Indkjøbslag» på Kvitblik. Styret.
 • Salten 24/1-13: Oppmuntring til å tegne seg for kunstgjødsel. Signert (H.O.F. og O. Høvik).

 

Fauskeeidet Helselag

 • NP 11/6-53: F.H. gir til åndssvakehjem.      
 • NF 25/1-95: F.H. i full drift – reportasje.

 

Fauske ? Indre Salten Veteranmotorsykkelklubb

 • NF 20/6-91: I.S.V. er på veiene. Forman Sten Yttervik.


Fauskeeide Kommunistlag

 • NF 2/4-38: F.K. gav premie til skirenn i Kvitblik.

 

Fauskeeide koop kvinnelag

 • NF 3/4-48: Kvinnelaget feiret 25-årsjubileum. Ny leder: Jenny Kristensen. Innbudt ble Kvitblik koop. Kvinnelag (altså var dette to forskjellige lag!).

 

Fauskeeide kvinneforening

 • Salten 3/4-24: i Kooperativ handelsforening (1a) krever Fauskeeidets kvindeforening lik stemmerett.

 

Fauskeeidet kvinnelag

 • NF 2/3-61: F.K. nevnt i avisen.
 • NF 20/2-75: F.K. nevnt i en artikkel om «Fauske a-kvinnelag». (AL: Dette er sist treff i avisene).

 

Fauskeeide kvægavlsforening

 • Salten 21/12-20: F. K. sammen med Leivset Kvegavlsforening og Fauskeeide småbrukerlag; sak til herredsstyret vedr. graokser.

 

Fauskeeidet lag av Norsk Folkehjelp

 • NF 26/4-75: Nevnt i artikkel om Faskeeidet arbeiderkvinnelag.

 

Fauskeeidet landbrukslag

 • Salten 25/11-19: F.L. holder fest på Tverå avholdshus.

 

Fauskeeidet sanitetsforening

 • Saltens Fremtid 2/10-12: F.S. annonsert fest på Hjemås med «Chokolade og smørrebrød).
 • Salten 10/4-23: Kristian Olsen takker «Fauskeeidets sanitetsforening» for og hjelp ifm hans kones død og begravelse.
 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr. 200,-.

 

Fauskeeide småbrukerlag

 • Salten 3/2-20: F.S. klager over dårlig veg over Åsbakk. Andr. Moan f.t. formann.
 • Salten 21/12-20: F.S. sammen med Tverå og Leivset Kvegavlsforening; sak til herredsstyret vedr. graokser.
 • NF 19/2-40: F.S. holdt årsmøte. Gl formann Ole B. Rødås, ny Kåre Moan, Kvitblik.


Fauskeeidets soc.-dem. forening

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: O. Sørensen.

 

Fauskeeidets telefonanlegg/selskap

 • Salten 28/5-10: Fra kommunelege Hegboms bo selges «en aktie i Fauskeeidet telefonselskap».
 • Salten 5/2-13: Kommunen bevilget kr. 100,- til linje til Åsbakk (kanskje 1. del av linjen til Tverå/Fauskeeide?).
 • Salten 10/1-13: «Fauskeeidets telefonselskap» avholdt generalforsamling. Trolig identisk med det senere omtalte telefonanlegg.
 • Salten 28/10-14: F.t. annonserte pakkefest i Tverå avholdslokale.

                                   ------------------------

 

Fauskeeidets tuberkuloseforening

 • Salten 25/1-28: F.t.b. holdt årsmøte, formann Vilma Kristensen.
 • Salten 9/3-35: F.tub.for.
 • NF 23/7-45: F.T. Søknad om tilskudd fra kommunen ved bygging av badstuebad. Det ble bedt om nærmere opplysninger. (AL: Ingen flere treff for dette i NP og NF).
 • Salten 24/8-49: F.T. eksisterer fortsatt.

 

Fauskeidet ungdomslag

 • NF 6/7-35: 60 medlemmer.


Fauske upolitiske velgerliste

 • Salten 8/9-22: Velgerliste innlevert foran årets valg.

 

Fauske utmarkslag

 • NP 21/5-77: N.U. stiftet

 

Fauskeeide venstreforening

 • Salten 22/8-13: F.V. innbyr til valg og programforslag.

 

Bringsli elekrisitesverk

 • NP 21/11-31: Et lite elektrisitetsverk for gårdene Bringsli, Bringslimo og Laksåbakk er satt i drift.

 

Bringsli helselag

 • NF 27/3-51: B.H. nevnt å ha gitt gavepremie til VIL.
 • NF 26/6-82: B.H. feirer 70-års-jubileum (Altså startet i 1912). Dette er siste treff i avis-søket før år 2000.


Bringsli sanitetsforening

 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr.25,-.
 • Salten 14/10-31: B. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 20,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.

 

Charlotte Kvinneforening (innmeldt i 1909).

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: C.K. formann fru C. Arntsen, Charlotte.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Ble tilmeldt partiet i 1909. Var i 1945 endret til «Sulitjelma Kvinnelag».

 

Charlotta Skiklub

 • LP 12/5-23: Charlotta skiklubhar hatt utlodning.
 • NF 9/11-25: Nevnt som 1 av 4 klubber i Sulitjelma.
 • NF 20/11-25: En innsender tar til orde for å samle Sulitjelmas idrettsforeninger.
 • NF 2/11-68: «Charlotta skiklubb eksisterte i årene 1919-21» (AL: trenger vel litt justering av perioden!).

 

Charlotta: Søndre Salten Arbeiderparti

 • NF 13/11-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Justin Rødaas, Fauske, adr. Charlotta, Sulitjelma.

 

Eide telefonstasjon

 • Salten 28/9-07: Fra Telegrafstyrelsen er ordfører underrettet om planer for telefonstasjon på en av «Åsgårdene». Kravet må være å holde stasjonen i fem år for den årlige godtgjørelse. (Navnet Eide er ikke benyttet, derimot «på en af Eidegårdene» og «en af Aasgaardene»).

 

Engan: Avholdsfest på Engan (1917).

 • Salten 17/9-16: Avholdsfest annonsert på Engan 


Erikstad soc. dem/arbeiderforening

 • Salten 1/9-17: Kurvfest m foredrag av Langhelle.
 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Johan Olsen, adr. Fauske i Salten.
 • NF 13/11-22: Formann: Mandberg Helland.

 

Erikstad barneforening

 • Salten 12/9-19: Annonserte fest med trekning av håndarbeider. Ikke oppgitt formål.
 • Salten 23/4-20: Annonserte kurvfest, sang og musikk. Ikke oppgitt formål.
 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr. 700,-.
 • Salten 12/11-25: Barneforeningen holder fest på Erikstad forsamlingshus.
 • Salten 4/5-29: E.B. annonserer fest i Erikstad Forsamlingshus. Orgelmusikk og sang.

 

Erikstad feavlslag

 • Salten 26/9-31: E.f. har avlsokse på utstilling.

 

Erikstad forsamlingshus

 • Salten 21/6-12: Fest til inntekt for huset.
 • Salten 12/9-19: Juletrefest i E.F.
 • NP 9/10-48: Mannskoret «Nordlys» fra Fauske skal opptre.
 • (AL: Siste treff i avisene var i 1965).

 

Erikstad kvinneforening

 • Salten 19/10-27: E.K. holdt sjømannsfest og utlodning.

 

Erikstad Ungdomslag

 • Salten 11/5-29: E.U. holder fellesmøte med Fauske kr. uf. og Fauske Bedehus.

Finneid Arbeiderforening (var etablert i 1908)

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Johan J. Jonasen, adr. Fauske.
 • Saltværingen 16/5-08: «Finneide Arbeiderforening» deltok i 17.mai-toget.
 • NF 22/12-22: Annonse av Folkefest i Folkets hus inkl. skuespill.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: F.A. var etablert og meldte seg inn i S.Ap. i 1908.

 

Finneid AIL

 • NF 20/10-33: F.AIL deltok på idrettsarrangement på Rognan.

 

Finneid folkebad

 • Salten 18/2-39: Fauske sanitetsmøte - årsmøte. Det er bevilget kr. 75,- til «Folkebad på Finneid».


Finneid: Folkets hus

 • Salten 25/3-15: Annonserte fest på F.H. til inntekt til «et forsamlingshus». Oppbyggelse ved kretsformann Helfjord. (AL: Det er vel da til bygging av hus til kirkelig formål).

 

Finneid hornmusikk

 • Salten 22/9-24: Stor fest arrangeres.
 • NP 4/4-70: F.H. fikk kommunalt tilskudd.


Finneid - Kommunistisk ungdomslag STEJRNEN (etablert i 1913 og tilsluttet Sul.Ap)

 • NF 27/9-22: Fest avholdt på Folkets hus, Fineide. Skar holdt foredrag, dessuten opplæsning og svingom.
 • NF 6/12-22: Stor fest annonseres i Folkets Hus den 9. des.
 • NF 12/11-48 Sulitjelma Ap: «Ungdomslaget Stjernen, Finneid, kom til i 1913» (men ikke med betegnelsen «kommunistisk»!).

 

Finneid kooperative forening

 • Saltv. 28/3-08: Signaturen «Blink» argumentere for å etablere foreningen.

 

Finneid koop kvinneforening

 • NF 17/4-25: Til formann valgtes Edda Fineide.
 • NF 19/4-26. Formann valgtes Dagny Tennvann.
 • (fortsatt i drift i 1952).

 

Finneid koop kvinnelag

 • NF 3/4-48: F.k.Kv.lag ble invitert til Fauskeeide koop kvinnelags 25-årsjubileum.

 

Finneid kvinneforening

 • Salten 6/1-16. F.K. arr. Fest til inntekt for indremisjonen.
 • Salten 7/11-19. F.K. arr pakkefest og utlodning på Folkets hus.
 • Salten 26/5-22. F.K. arr fest til inntekt for «oppførelse av bedehuset».

 

Finneid og Omegns idrettslag

 • NF 29/3-49: F.O.IL arrangerte kretsrenn sist helg.

 

Finneid og omegn partistyre

 • NF 9/5-24: Møte i F.o.o.p.  formann Hans Tofte.

 

Finneid Redningsforening

 • NF 24/3-39: F.RF. holdt generalforsamling. Formann Olea Pedersen.

 

Finneid: Losje RYDNINGEN (oppstartet i 1927).

 • BoTi 5/3-27: Oppstart av losjen på Finneid, 26 medlemmer og som «L. F. anbefaltes Johan Karlsen».
 • Salten 30/1-46: Ifm at Ankergrunden på Fauske fyller 50 år er R nevnt, men var allerede nedlagt.                            

 

Finneid sanitetsforening (oppstart i 1921).

 • NP 2/6-21: N. K. Sanitetsforening, avdeling Finneid, en måned gl. «Man har hat en stor kamp mot den oppfatning at sanitetets penger gaar til militæret. Nu arbeider man for at faa en sykestue». (AL: trolig et engasejement som endte med Fauske sykestue).
 • Salten 12/6-23: På vei til Sulitjelma ble de møtt av F.S.
 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen kr. 500,-.
 • Salten 5/2-25: Gen.forsaml. formann Aslind Eliassen.
 • Salten 3/6-31: NKS-møte på Fauske. Fru Kjærran redegjorde.
 • Salten 14/10-31: F. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 250,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.
 • NF 5/11-59: F.s. sendte penger til flyktningeaksjonen.

 

Finneid totalavholdsfoening

 • NP 12/10-01: «Kretsstyret for «Haalogalands Totalafholdskreds» annonserte besøk av foreningen på Finneid. Av den grunn er det litt usikker om foreningens navn F.t. ble brukt slik.


Finneid: Ungdomslaget Stjernen

 • Salten 25/2-19: Trekning av utloddet gjenstand hos «Ungdomslaget Stjernen Finneid».
 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Edv. Bodin, adr. Finneid.
 • NF 13/11-22: Formann nå: Anton Svendsen.


Frelsesarmeen

 • Salten 19/12-13: Innbyr til «stor Juletrefest», men intet om hvor.
 • Salten 11/6-18: Kapt. Markussen forlater Frelsesarmeen – avskjedesmøte på Erikstad forsamlingshus.

 

Furulund Arbeiderforening (Stiftet i 1909).

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: F.A. formann Edmund Edvardsen.
 • NF 8/7-33: Nordland fylkes årsmøte; Julius Andersen.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: F.A. ble stiftet og innmeldt i partiet i 1909. Senere i artikkelen står det at F.A.f. meldte seg inn i 1928 (på ny?), men ut igjen i 1932.

 

Furulund og Omegns Partiforening (etablert i 1924, opprinnelig kalt F.P., se ovenfor).

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: «Furulund og omegns Partiforening» formann Oskar Lund, Glastunes.
 • NF 8/7-33: F.o.o.P: Nordland fylkes årsmøte; Oldin Heldahl.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Omtalt i artikkelens beskrivelse for tiden etter 1923. Aktiv i 1945. Ble i 1947 omdøpt til «Sulitjelma Arbeiderlag».

 

Furulund Partiforening (synes i 1924 og ha blitt rekonstruert, se F. og Omegns Partiforening).

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Omtalt i artikkelens beskrivelse for tiden etter 1923.

 

Giken avdeling

 • Saltværingen 18/1-08: «Giken Afdeling» - ikke spesifisert hvilke type org dette er, (men det synes å være en arbeidstakerforening). Den gamle formann var O. K. Sund ba forsamlingen velge ny, men ble likevel gjenvalgt enstemmig. Hans Trondsen ble valgt som representant, revisor A. Sommmerbak, agitator eller opkrævningsmænd O. Sandmark, H. Norvik og G. Kuld. Til å representere det stedlige styret ble valgt H. Trondsen med suppelant G. Kuld.

 

Grønaas Soc.-Dem forening

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Eilif Aanensen, Grønås.

 

Grønås Sanitetsforening

 • Salten 14/10-31: G. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 10,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.
 • NF 5/11-59: G.s. har samlet inn penger til flyktningehjelpen.
 • (G.S. – treff så sent som 1965)

 

Grønås telefonlinje

 • Saltværingen 22/5-12: Basar til inntekt for telefonlinje til Grønås. Noe selskap er ikke funnet, mens Fauskeeidets telefonselskap var en virkelighet.

 

Hagenes feavlslag

 • Salten 26/9-31: H.f. har avlsokse på utstilling.

 

Helskaråga kraftverk

 • NP 2/5-33: Man forbereder utbygging av Helskaråga til lys i Nedre Valnesfjord. (AL: Trolig ikke gjennomført, men det ble senere vannverk her).

 

Hjemås barneforening

 • Salten 4/9-12: H.B. holder basar i Tverå avholdshus.

 

Hjemås sanitetsforening

 • Salten 29/3-12: H.S. holdt fest på «Tveraa skolehus».
 • Salten 8/3-13: H.S. basar på Tværaa skolehus.

 

Holstad kvinneforening

 • Salten 2/9-19: H.K. holder basar på bedehuset på Holstad.

 

Holstad, Røvik og Klungset småbrukerlag

Salten 21/12-23: Generalforsamling i H.R.K.s.

Salten 26/5-39:

 

Holstad: Skjerstadfjord frikirke

 • Salten 8/6-23: Forstander Sundøy tilsatt, men kona var syk. Han forbereder derfor avskjedsmøte 17. d.m.
 • Salten 8/6-23: annonsert preken og kunnskapsprøve v/Johansen og Sundøy.

 

Holstad telefonlinje

 • Salten 3/6-15: «Telefon-basar» holdes på Holstad skolehus. Mulig et privat initiativ for å skaffe telefon til bygda.

 

Jakobsbakken Arbeiderungdomslag

 • NF 28/4-34: En del av J.A. UL møtte opp da S.A. UL hadde møte.
 • NF 30/4-37: J.A. UL arrangerte skirenn.


Jakobsbakken AIL

 • Salten 28/2-40: J. AIL nevnt (låst avis).

 

Jakobsbakken: Arbeiderungdomslaget FJELDSUS

 • NF 4/4-28: Arb.ungdomslaget «Fjeldsus», Jakobsbakken arr. skirenn.

 

Jakobsbakken avholdslag

 • Salten 7/11-13: J.A. er det stiftet et nytt avholdslag, 39 medlemmer, formann lærer Eirik Hjelbrække. Det skal også dannes et eget barnelag.

 

Jakobsbakken Grubearbeiderforening (etablert i 1928)

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Foreningen het tidligere Jakobsbakken og Sagmo partiforening). Ikke aktiv i 1945, i stedet Jakobsbakken Partilag.
 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: J.G. formann Mandberg Helland.
 • (Foreningen var fortsatt aktiv i 1968).


Jakobsbakken: Idrettslaget BAKKEN (etablert i 1949)

 • NP 2/11-66: I.L.B. ble opprinnelig startet i 1906 som «Jakobsbakken skiklubb». Laget har i perioder hatt andre navn; BRATT og FJELLKAMERATENE.

 

Jakobsbakken: Idrettslaget BRATT (etalbert i 1929).

 • NF 26/10-66: Jakobsbakken Skiklubb gikk over i historien og et nytt lang, tuftet på samme grunnlaget, fikk navnet «Skiklubben BRATT». Laget lå nede under krigen og gjenoppstod som «Idrettslaget Bakken».

 

Jakobsbakken: Idrettslaget FJELLKAMERATENE

 • NP 12/2-49: Under NM på ski deltok juniorløpere fra «Fjellkameratene, Jakobsbakken».
 • NF 10/3-49: IL.F. deltok i kretsrenn.
 • Laget skal være identisk med det senere IL BAKKEN

 

Jakobsbakken Kvinneforening (tilmeldt Sul.Ap. i 1913)

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Tilmeldt Sulitjelma Ap i 1913. Denne skal ha blitt oppløst i 1924.

 

Jakobsbakken Partilag (etablert etter 1941).

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: J.P. var kommet til i 1945.

 

Jakobsbakken og Sagmo partiforening (trolig etablert i 1924)

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: J.S.p. synes å ha blitt stiftet i 1924. I 1928 ble foreningen oppløst, og i stedet ble «Jakobsbakken Gubearbeiderforening» etablert og innmeldt i partiet.

 

Jakobsbakken: Saltens Distriktsorganisation av N.S.U.

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Karl Bottenvand, Jakobsbakken.

 

Jakobsbakken sanitetsforening

 • Salten 18/2-31: I årsberetning fra Sulitjelma sanitetsforening er Jakobsbakken sanitetsforening omtalt som en underavdeling. De har eget styre med formann Ragnhild Olsen, og egen økonomi.
 • NF 5/11-59: J.s. sendte penger til flyktningeaksjonen.
 • (Siste treff i 1967).

 

Jakobsbakken Skiklubb

 • NF 9/11-25: Nevnt som 1 av 4 skiklubber i Sulitjelma.
 • NP 2/11-66: Klubben har skiftet navn, heter nå IL Bakken.

 

Jakobsbakken Soc.-Dem. kvindeforening

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Ester Paulsen, adr. Jakobsbakken, Sulitjelma.
 • NF 13/11-22. Form. Hanna Bottenvann, Sandnes og kasserer Karen Dahl, Fagerli.

 

Jakobsbakken: Ungdomslaget FJELDSUS (stiftet i 1929).

 • NF 12/7-29: «På Jakobsbakken er stiftet ungdomslaget «Fjeldsus» med 20 medlemmer. Ungdomslaget her besluttet å tilmelde sig Nordlands fylkesparti fra 1ste juli d.å. artikkelen avsluttes med oppropet: «Stift ungdomslag og bli med i den socialistiske arbeiderbevegelse. O.H.). Dette NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: UL.F.J. meldte seg inn i 1929, «men det kom ingen fart i laget og det gled snart ut».
 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: U.L. F. Jakobsbakken, formann Gunnar Johansen.


 

Jakobsbakken: Ungdomslaget SOLSTRAALEN

 • NF 23/4-26. UL S. Jakobsbakken holdt ordinær gen.forsaml. Arbeidet tungt. Formann Hilmar Hansen. Avsluttet med sang «Frem kamerater».

 

Jakobsbakken: Ungdomslaget LYN (kom til i 1916 og tilsluttet Sul.Ap)

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: UL L. kom til Sul.Ap. i 1916.


Jakobsbakken Ungdl. «Solstraalen»

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Gunnar Johansen adr. Jakobsbakken.
 • NF 13/11-22: Formann Karl Bottenvann.

Jordbru Helselag

 • NF 13/10-61: J.H. er identisk med tidligere «Jordbru tuberkuloseforening». Intervju med 87 år gamle Olea Trondsen.

 

Jordbru: Nordimarkingen (avholdslag).

 • Salten 6/10-24: «Avholdslaget Nordimarkingen» annonserte fest på «Jordbru forsamlingshus».

 

Jordbru

 • Salten 26/5-22. Etterlysing av huskomiteen ift innsamlede penger.

 

Jordbru sanitetsforening

 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr. 200,-.

 

Jordbru tuberkuloseforening

 • Salten 18/11-11: JT fra Øvre Valnesfjord «skal holde sin første basar i julen».
 • Salten 26/6-24: Annonserer fest 6. juli på Folkets hus, Jordbru.
 • NF 13/10-64: J.T. startet for 50 år siden, men heter nå «Jordbru helselag», ifølge ifølge nestoren i bygda, Olea Trondsen.
 • NP 4/11-61: J.t. omtalt i artikkel om Olea Trondsen og må forståes slik at denne foreningen og avholdsforeningen Nordimarkingen var de to som sprang ut av «Øvre Valnesfjord avholdslag». 


Kistrand sosialdemokratiske forening (etablert i 1903)

 • NF 12/11-48 Sulitjelma Ap: Partiorganisasjonen i Salten «det var stiftet en Sosialdemokratisk forening av arbeiderne ved Kistrand i Valnesfjord mellom jul og nyttår i 1903». På Kistrand ble det stiftet en «sosialdemokratisk forening» og det er derfor usikkert om den het Kistrand s.f.

 

Klungst: Ankergrunden Klungset

 • Salten 19/4-12 antydes det at Klungset har en egen forening.
 • (AL: Kun dette treff i avisene. Etter navnet å bedømme må dette ha vært en underavdeling til A. på Fauske)


Klungset: Barneloge på Klungset.

 • NP 17/7-34: «I.O.G.T opprettet en losje her (Klungset) i 1911 og en barnelosje i 1913 og begge disse gikk bra en del år, men er nu nedlagt». 

 

Klungset Bedehus, Klungset forsamlingshus – antatt identisk med bedehuset.

 • Salen 13/12-15: Indremisjonsfest på Klungset Bedehus.


Klungset forsamlingshus

 • Salten 7/1-11: K.F. »blev sidstleden søndag indviet med en fest».

 

Klungset: Idrettslaget TRIO

 • NF 22/3-48: I.T. holdt klubbrenn. Idrettslaget ble reflektert i avisene i flere 10-år fremover.

 

Klungset kvinneforening

 • Salten 28/6-12: K.K. annonserte basar.

 

Klungset: Losje Klungset

 • Salten 18/5-12: «Losje Klungset» nevnt.
 • Salten 30/1-46: Ifm at Ankergrunden på Fauske fyller 50 år er L.K. nevnt, men var allerede nedlagt.
 • NP 17/7-34: «I.O.G.T opprettet en losje her (Klungset) i 1911 og en barnelosje i 1913 og begge disse gikk bra en del år, men er nu nedlagt». 

 

Sangkoret «Luren»

 • Salten 18/8-22: «Sangforeningen LUREN» opptrådte for Finneid sanitetsforening.
 • Salten 19/12-22: «Sangkoret Luren» opptrådte med sang på Klungset.
 • Salten 15/5-23. «Sangforeningen LUREN» opptrådte sammen med Fauske Sangforening på 17. mai). (AL: antar at sangforeningen L er identisk med sangkoret L).

 

Klungset sanitetsforening (etablert i 1912 – underavdeling til Fauske S.).

 • Salten 24/2-12: «Paa Klungseth er der dannet en underavdeling av Fauske sanitetsforenig. Allerede 30 medlemmer».
 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr. 300,-.
 • Salten 14/10-31: K. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 100,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.

 

Klungset Skiklubben Trio

 • Salten 22/3-39: S.T. holdt merkerenn på Helskar.
 • NF 24/1-47: S.T. innbyr til kretsrenn. (Siste treff var 26/10-50. Trolig identisk med Idrettslaget Trio som sees fra 1947 og utover).

 

Klungset telefonstasjon

 • Salten 28/9-07: Fra Telegrafstyrelsen er ordfører underrettet om planer for telefonstasjon på Klungset. Kravet må være å holde stasjonen i fem år for den årlige godtgjørelse.

 

Klungset småbrukerlag

 • Salten 21/12-20: K.S. holder pakkefest 29. dennes. (K.R.H. smaabrukerlag – hva står det for for??).

 

Klungset

 • NP 2/5-33: Klungsetelva skal bygges ut for lys til Klungset. Arbeidet påbegynt.

 

Klungset tuberkuloseforening

 • Salten 28/10-14: K.T. annonserte basar med foredrag.
 • Salten 1/7-33: K.T. annonserte fest, inkl. opptreden av Fauske Mannskor.
 • NP 5/5-64: K.T. startet for 51 år siden, de siste 26 år med formann Dagny Klungseth som nå er 70 år. (Dette er siste treff).

 

Kosmo Arbeiderungdomslag

 • NF 5/2-37: Møte med Kvitblik og Fauskeeidet a.u.l. i Folkets hus, Jordbru. (AL: dette er vel identisk med Kosmo & omegnsarb.ungdomslag).


Kosmo avholdslag

 • Bodø Tidende 28/10-24. Nevnt ifm 45-årsjubileum for Nedre Valnesfjord avholdslag.


Kosmo: Barneforeningen, Kosmo

 • Salten 14/10-31: F.B. gav kr. 10,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.

 

Kosmo: Framsteg avholdslag

 • Nordland 27/6-23: Fylkesmøte ved det nylig opprettede «Framsteg avholdslag», tilsluttet D.N.T. og er meget veldrevet.
 • NF 2/11-54: F.a. Kosmo arr. årsmøte i Salten fylke av DNT. Formann i F.a. er fru Hagen.

 

Kosmo kvinneforening

 • Salten 2/9-19: K.K. annonserte basar på Kosmo.
 • NP 19/10-50: K.K. foreningens store leder Hilda Nystad er 75 år. I hovedsak drevet som misjonsforening, men aktiviteten antydes å ha vært avtagende de siste årene.

 

Kosmo & omegns arb.ungdomslag

 • NF 20/11-35: K. og omegns arbeider UL. Laget har 70 medlemmer.
 • NF 28/10-37: K.O.A.UL. Generalforsamling på Folkets Hus, Jordbru. Formann Gerhart Tverelv.
 • NF 16/10-47: K.o.o.A.U.L. annonserte folkefest i avholdslokalet på Kosmo.

 

Kosmo sanitetsforening

 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr. 150,-.
 • Salten 14/10-31: K. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 100,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.

 

Kosmo tuberkuloseforening

 • NF 29/10-47: K.T.  gav bidrag til «Redd barna».

 

Kosmo

 • NP 2/5-33: «Kosmo har bygget ut Takdalåsen og anlegget er i drift».

 

Kvitblik Arbeideridrettslag

 • NF 2/4-38: Anskar Toften tilhørte Kvitblik a.i.l., mens Kåre Johansen tilhørte Fauskeeidet a.i.l. (altså to forskjellige idrettslag!).

 

Kvitblik Arbeiderpartiforening

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: K. Arbeiderforening. Formann Jakob Jensen.
 • NF 9/12-35; Fra adresselisten i Nordland: K. Arbeiderforening, form. Peder Hansen.
 • NF 2/4-38: K. Arbeiderpartiforening. Gavepremie til skirenn i Kvitblik.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Kvitblik Partiforening (må vel være identisk med K.Ap.f) ble innmeldt i Sulitjelma Ap i 1910.

 

Kvitblik Arbeiderungdomslag

 • NF 19/2-34: K.A.UL. Aktive på flere felt.
 • NF 11/2-38: Festlig tilstelning til inntekt for Spaniainnsamlingen i Folkets Hus, Kvitblik.
 • NF 22/12-48: K.A. er i virksomhet fortsatt.

 

Kvitblik avholdslag

 • Saltværingen 18/12-1912: KA annonserte basar «i sit nye lokale i Kvitblik».

 

Kvitblik koop kvinnelag

 • NF 3/4-48: K.k.Kv.lag ble invitert til Fauskeeide koop kvinnelags 25-årsjubileum.
 • NP20/12-58: K.k.Kv.forening fortsatt i drift.


Kvitblik – Lille Saniteten

 • Salten 2/3-35: Årsmøte i Kvitblik Sanitetsforening; Lille saniteten med formann Olga Rørvik.


Kvitblik sanitetsforening

 • Salten 14/7-24: Fest med bevertning. Dr. Hegbom holdt foredrag.
 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr.  100,-.
 • Salten 3/6-31: NKS-møte på Fauske. Fru Johanna Vatnan; «nettop innmeldt i kretsen».
 • Salten 14/10-31: K. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 60,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.
 • NP 11/3-60: K.s. fortsatt i drift.


Kvitblik soc.dem. forening

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form. Sigurd Olsen, adr. Kvitblik.


Kvitblik ungdomslag

 • NP 3/3-50: K.u. var i drift i 1947.

 

Lakså: AIL Blåmann

 • NP 7/7-30: AIL Blåmann deltok i 5-kamp for senior på Fauske.

 

Laksaa og Engan misjonsforening

 • Salten 7/1-11: L.o.E.m. holdt «Indremisjonsfest» på Engan.

 

Leivset arbeiderlag

 • Salten 5/1-25: Formann Edv. Jakobsen.
 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: L.A. formann Anders Ringvall.
 • NF 9/12-35; Fra adresselisten i Nordland: L.A. formann Anders Ringvall.       
 • NF 15/7-54: L.A. Sist reflektert i avisen ved annonse om fest.

 

Leivset Avholdslag

 • Nordland 27/6-13: På Leivset ble det 2/7-11 startet nytt lag.

 

Leivset bedehus (1925).

 • Salten 6/4 1923: Brateng ber om midler til bygging av bedehus på Leivset.

 

Leivset bondelag

 • NP 24/2-60: L.b. nå slått sammen med Fauske bondelag (og Valnesfjord b.).

 

Leivset kvægavlsforening

 • Salten 21/12-20: L. K. sammen med Fauskeide Kvegavlsforening og Fauskeeide småbrukerlag; sak til herredsstyret vedr. graokser.

 

Leivset misjonsforening

 • Salten 10/1-13: Det ble annonsert om «Indremisjonsfest på Leivset», men kanskje var det et privat initiativ. Det kan imidlertid være identisk med arr. i 1919.
 • Salten 7/11-19: LM annonserte Basar, skal foregå i «skolehuset».


Leivset Partiforening (tilmeldt Sul.Ap. 1914/15).

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Nevnt som tilmeldt i 1914/15.


Leivset sanitetsforening (underavdeling til Fauske).

 • Salten 6/3-14: Ifølge regnskap fra Fauske S. er Leivset S. en underavdeling til denne.
 • NP 2/6-21: N.K. Sanitetsforening – avd. Leivset. 15 styremøter. Kan ikke skaffe sykepleier alene.
 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr. 300,-.
 • Salten 3/6-31: NKS-møte på Fauske. Fru Karen Leivseth redegjorde.
 • Salten 14/10-31: L. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 100,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.

 

Moen Idrettslaget Front

 • Salten 21/4-34: IF fikk midler til idrettsplass.
 • NP 25/1-46: IL Front på Moen vant i 1934 pokal i spesielt hopp for 3. gang.

 

Mosti avholdslokale

 • Saltværingen 14/11-07: Avholdsforedrag i «afholdslokalet paa Mosti».
 • Salten 12/9-19: Vatnbygdens avholdslag holdt Basar i «Avholdslokalet på Mosti».

 

Nordvik og Furnes kvinneforening

 • Saltværingen 17/2-12: N og F KF v/Joh. Nordvik sendte kr. 30,- «Til D/s «Cathrine Booth» hvilke skøytnes fører E. Ovesen «f.t. H.vær 12-2-12» kvitterer for (er vel en redningsskøyte?).
 • Salten 15/2-13: J. Myhre, fører på skøyten «Catherine Booth» pr.t. Henningsvær takker N.K. v/Johan Nordvik tilsendt kr. 40, til «frelsersarmeens redningsskøite» CB.
 • LP 16/4-26: Fører av «redningsskøiten «Catherine Booth» takker for kr. 67,- tilsendt fra N.K.

 

Nordvik (Sanitet/tuberkulosefoening)

 • Salten 14/10-31: N. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 50,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.

 

Nystad og Djupos

 • NP 2/5-33: «Nystad og Djupos har bygget ut en elv der og verket er allerede i drift».

Osbekken

 • NP 2/5-33: «Osbekken utbygges for nedre Vatnbygda».


Rødås og Grønås ungdomslag

 • NP 3/3-50: R.o.G.UL var i drift i 1947.


Rødaas og Grønaas Soc.-Dem forening

 • NF 13/11-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Justin Rødaas, adr. Fauske. (Trolig identisk med Grønås soc.-Dem forening).

 

Rødås og omegns idrettslag

 • NP 12/3-46: R.o.o.i. holdt stafettrenn.


Røvik Jernbanearbeiderforening (stiftet 1945)

 • NF 12/12-45: R.J. stiftet og tilsluttet «Norsk Arbeidsmannsforbund». Formann: Harald Johansen, Venset.

 

Røvik: Pleiehjem for tæringssyke

 • Saltværingen 18/1-08: Martin Gylseth skriver om de tæringssyke. Det har helt siden 1904 blitt arbeidet med et hjem for disse. I spissen stod Loge Ankergrunden og Fauske Arbeidersamfunn som hver bidro med en gruppe av 5 fra hver org. Det er til sammen samlet inn kr. 260,- som står i Fauske bank.
 • Rødås kvinneforening
 • Salten 14/3-13: RK holder basar.


Rødås sanitetsforening (antatt en underavdeling til Fauske S., se 1923)

 • Salten 14/2-13: Årsberetning i Fauske S. viser at R.S. er en underavdeling til denne.
 • Salten 20/10-22: Sanitetsfesten gav kr. 100,- til Fauske S. som bidrag til sykestuen.
 • Salten 30/10-23: Høstfesten gav kr. 100,- i overskudd til sykestuen.
 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr. 200,-.
 • Salten 14/10-31: R. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 20,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.
 • NF 5/11-59: R.s. sendte penger til flyktningeaksjonen.

 

Røvik feavlslag

 • Salten 26/9-31: R.f. har avlsokse på utstilling.


Røyrvik: Stemfossen

 • NP 2/5-33: Arbeidet i Stemfossen er startet. Skal gi strøm til nordre Fauskeeide.
 • (AL: Dette er vel egentlig ikke en forening).


Sagmo arbeiderforening

 • Saltværingen 25/1-08: S.A. besluttet å melde seg inn i «søndre Saltens kreds af norsk arbeiderparti».
 • NF 25/7-27: En annonse kan tyder på sammenslutning; «Jakobsbakken & Sagmo partiforening».


 

Sandnes arbeiderforening

 • Saltværingen 30/5-08: Møte 24. mai, pakkefest for inntekt til foreningens egen hornmusikk. Hr. Kalvaa var til stede (opfattes som musikkens leder), men er trolig også lagets leder. Han argumenterte på møte for innmelding i arbeiderpartiet og dette ble enstemmig vedtatt (se også Saltv. 13/6 hvor han holder politisk foredrag). Det ble videre besluttet å sende tre representanter til kretsmøtet på Rognan; Ole Lillegaard, A. Øynes og Johan Jakobsen Næstby. «Til at tiltræde det stedlige politiske styre valgtes Lillegaard og Øynes».

 

Sandnes Arb.partis Kv.forening

 • NF 11/8-31; Fra adresselisten i Nordland: S.Ap.Kf. Formann Inga B. Rørvik.
 • NF 8/7-33: Nordland fylkes årsmøte; Torbjørg Johansen.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Sandnes Kvinneforening (er vel denne ettersom den hører til Sul.Ap.) tilmeldt Sulitjelma Ap i 1913. S.K. gikk sammen med Charlotta Kvinneforening og dannet «Sulitjelma Kvinnelag».

 

Sandnes komm. kvindeforening

 • NF 13/11-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Aldine Helland, adresse Sandnes, Sulitjelma.

 

Sandnes og Omegn Partiforening (etablert i 1931, ex. UL Brandfakkelen).

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: S.o.o.P. formann Aksel Pettersen.
 • NF 8/7-33: Nordland fylkes årsmøte; Ingv. Sjursen.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: I 1931 gikk UL Brannfakkelen over til partiforening under navnet S.o.o.P. Foreningen ble ikke opptatt i 1945.

 

Sandnes skiklubb

 • NP 9/3-18: S.S. holdt sitt årlige skirenn.


Sandnes Skytterlag (Se også Sulitjelma Skytterlag)

 • NP 9/8-23: Resultatliste.

 

Sjønstå arbeideravdeling

 • Saltværingen 21/3-08: S.a. har besluttet å melde seg inn under «det Norske arbeiderparti, gjennem søndre Saltens kreds parti».

 

Sjønstå Arbeiderlag

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: S.A. formann Hilmar Vatnan, Fjell st.
 • NF 9/12-35; Fra adresselisten i Nordland:   S.A. formann Sverre Wammervoll.

 

Sjønstå: Barnelosjen Fjeldblomsten

 • NP 27/6-33: Barnelosjen Fjeldblomsten var en tur til Sulitjelma.

 

Sjønstå Helselag

 • NF 16/7-69: S.H. nevnt i en artikkel.

 

Sjønstå idrettslag

 • Salten 16/4-10: S.I. arr hopprenn.
 • NP 11/9-40: Sjønstå deltok på fotballkamper mot Malm og Balmi. (AL: Det var trolig ikke en egen FK-gruppe på Sjønstå).

 

Sjønstå – Losje Odin (startet i 1907)

 • Salten 1/3-12: LO Sjønstå «aapner Basar til Inntekt for byggefondet i Logelokalet Skjønstaa».
 • Salten 21/9-25: Ungdommer fra losje O fra Sjønstå leide båt for å delta i møte på Fauske.
 • Salten 14/5-32: L.O. 25 år.

 

Sjønstå og omegns Partiforening (Innmeldt i Sul.Ap. 1937).

 • NF 12/11-48: Sulitjelma Ap: S.o.o.P. meldte seg inn i 1937. Foreningen aktiv i 1945.

 

Sjønstå (Sanitets/tuberkulosforening)

 • Salten 14/10-31: S. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 100,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.


Sjønstå skytterlag

 • Salten 16/4-10: S.S. arr feltskyting.

 

Solvik avholdslag

 • Salten 14/5-10: Øvrevatnets a. ble stiftet på Skognes, formann Johan O. Engan.
 • Salten 12/9-13: «Øvre Vatnbygds avholdslag holder kurvfest paa Solvik».

 

Solvik: Øvre Vatnbygdens indremisjonsforening

 • Salten 3/7-17: Ø.V.i. Årsfest. (AL: har «tilfeldig» plassert foreningen under Solvik).


Solvik: Partiforeningen «Nybrott»

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Albert Krykken.


Solvik sanitetsforening

 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr. 200,-.
 • Salten 3/6-31: NKS-møte på Fauske. Fru Joh. Storvik redegjorde. Har 30 medlemmer, men problematisk å møtes.
 • Salten 14/10-31: S. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 50,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.
 • Salten 26/2-36: Representant for S.S. møtte da Vatnbygd S. fylte 25 år.

 

Strøm(s)nes og Omegn Idrettslag

 • NP 7/3-46: S.o.O.I. avviklet merkerenn i Valnesfjord.
 • NF 2/12-61: S.o.O.I. har nå gått inn i «Valnesfjord Idrettslag».

 

Sulitjelma Arbeiderlag (etablert i 1948 – ex. Furulund og omegns Partiforening»)

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: S.A. het tidligere «Furulund og omegns Partiforening».

 

Sulitjelma Arbeiderparti (Etablert 31/5 1908 under navnet «Sulitjelma Stedlige Partistyre»). Var lenge den eneste fellesorganisasjonen for partibevegelsen i Fauske kommune, og nye foreninger i hele kommunen ble tilsluttet denne.

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: S.A. formann Johs. Sletvold.
 • NF 8/7-33: Nordland fylkes årsmøte; S.A. styre Arne Sletbak.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Etablert i 1908 med 13 fagforeninger fra Finneid til Hanken.

 

Sulitjelma arbeider sangkor

 • NF 25/7-27: S.a.s. skal opptre på Jakobsbakken.

 

Sulitjelma Arbeiderlag

 • NF 18/2-47: S.A. annonserte årsmøte.

 

Sulitjelma Arbeideridrettslag

 • NF 14/12-35: S. A.I.L. med bokseoppvisning på Ungdomslagsmøtet.

 

Sulitjelma: Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon – Folkets Hus

 • NF 2/3-34: AøF med konst. Generalforsamling.

 

Sulitjelma Arbeiderungdomslag (Stiftet i 1932 og meldte seg inn i Sul.Ap.)

 • NF 27/3-33: S.A. UL. Avviklet skirenn, langrenn og hopprenn for første gang i bakken ODDEN. Resultatliste.
 • NF 15/4-35: Medlemsmøte. Godt bilde i avisen.
 • NF 19/10-35: medlemsøte i Folkets Hus. «Raketten», lagets avis ble opplest av L. Hongdal (skrevet av Albert Vasshaug. Avisen var meget god.
 • NF 13/11-35: Generalforsamling. «Raketten» laget avis utkom ved redaktøren L. Hongdal.
 • NF 14/12-35: S.A.UL. Formann Valter Hansen.
 • NF 16/11-36: S.A. UL. «Foreldrekveld».
 • NF 28/11-36: S.A. UL. Årsmøte.
 • NF 15/2-37: S.A.UL. medlemsmøte.
 • NF 19/4-39: S.AU. årsmøte, formann Valdemar Dobak, ny formann Arvid Hustoft.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: S.A. stiftet og innmeldt i Sul.Ap). Aktiv i 1945.


Sulitjelma: A.I.L. BALMI

 • NF 20/4-34: Fagforeningsrenn i Fagerli.
 • NF 24/3-39: Klubbrenn.

 

Sulitjelma Avholdslag (1907).

 • Saltværingen 2/11-07: Inviterer til Brevkveld 21/11. Adr: Sulitjelmas Afholdslag      .
 • Bodø Tidende 16/12-24: Formann Lærer Andr. Os.

 

Sulitjelma baker- og konditorforening

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: O. Ripnes, adr. Kooperativet, Sulitjelma.

 

Sulitjelma Damekor

 • NP 4/4-70: Fikk kommunalt tilskudd.

 

Sulitjelma Elektrikerforening

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: S.E. formann Julius Leivset.

 

Sulitjelma: Fagforeningenes Mannskor

 • NP 4/4-70: F.M. fikk kommunalt tilskudd.

 

Sulitjelma og Fauske Sykeforsikringslag

 • Saltv. 15/2-08: Generalforsamling skal holdes 8. mars.

 

Sulitjelma: FJELDBLOMSTEN

 • Salten 1/7-33: IOGT barnelosjen F.

 

Sulitjelma Fotballklubb (Etablert i 1914)

 • NF 2/11-68: S.F. ble stiftet i 1914, men opptatt i MALM som gruppe i 1927.


Sulitjelma Jeger og Fiskerforening

 • NF 29/4-36: S.J.o.F. Generalforsamling.

 

Sulitjelma: Losje Sulitjelma

 • Iflg. Bodø Tidende 3/7 1896 skal det finnes to Loge (avholdslag) i Sulitjelma.
 • Salten 23/11-23: Losje «Sulitjelma» feirer sitt 30-årsjubileum 25. dennes.

 

Sulitjelma Musikkorps

 • NP 4/4-70: S.M. Fikk kommunalt tilskudd.


Sulitjelma dramatiske forening

 • Salten 26/5-22: Holdt forestilling i losjen.
 • Salten 31/10-22: Flere fremføringer.
 • NF 25/7-27: «Den dramatiske klub» deltok i et arrangement på Jakobsbakken (AL: Trolig er denne identisk med S.d.f.).

          

 

Sulitjelma Elektrikerforening (innmeldt i Sul.Ap. i 1928)

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: S.E. meldte seg inn i Sul.Ap. Aktiv i 1945.

                        ---------------------

 

Sulitjelma: Fagforeningens Mannskor

 • NP 19/6-46: F.M. nevnt på sangerstevnet i Sulitjelma. Å forstå slik at koret er hjemmehørende i Sulitjelma.

 

Sulitjelma Folkeakademi

 • Salten 4/11-11: Herredsstyret behandlet saken 29/10 og bevilget kr. 100,- til akademi i Sulitjelma samtidig som Fauske Folkeakademi fikk kr. 100,-. (AL: Navnet «Sulitjelma Folkeakademi» ble ikke brukt, kun «akademi i Sulitjelma». Det er likevel ingen ingen tvil om at navnet må ha vært «S.F.».

 

Sulitjelma gotemplarloge

 • BT 22/6-1894: S.G. – arr. basar sammen med Sulitjelma kvinneforening.
 • Salten 14/3-19: Det finnes en G. i Sulitjelma, men nærmere er ikke kjent.

 

Sulitjelma handelsfunksjonærers forening

 • Salten 20/2-35: S.H. nytt styre.

 

Sulitjelma hornmusikk

 • NF 25/7-27: S.h. spilte på Jakobsbakken.
 • NF 11/11-32: Artikkel om Sulitjelma arb.UL står at «Sulitjelma Hornmusikk» spilt (hornmusikken er fortsatt aktiv i 1946).

 

Sulitjelmas håp

 • NP 27/6-33: Barnelosjen S.h. tok i mot losjemedlemmer bl.a. fra Bodø. Forstander for losjen var fru Sandvik.

 

Sulitjelma indremisjonsforening (Stiftet i 1906)

 • Salten 19/10-27: S.I. avholdt høststevne.
 • Salten 24/10-31: 25-års-jubileum.

 

Sulitjelma Idrettsforening, Charlotta

 • NF 9/11-25: Nevnt som 1 av 4 idrettsforeninger i Sulitjelma.


Sulitjelma: Idrettslaget MALM

 • Salten 29/3-39: Malm er 40 år.
 • NF 29/10-47: IL MALM tok i mot Salten Idrettskrets` tingsamling.
 • NF 2/11-68. IL M. feirer 75-års-jubileum.


Sulitjelma ingeniør- og teknikerforening (SULITEK)

 • NP 3/1970: Upolitisk funksjonærforening startet.

 

Sulitjelma jernarb.forening

 • NF 11/8 31; Fra adresselisten i Nordland: S.J. formann Gotfred Isaksen, Frulund.
 • NF 8/7-33: Nordland fylkes årsmøte; Johan Sletvold. Sig. Spjelkavik.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: S.J. aktiv i 1945.

 

Sulitjelma kirke og avholdskor

 • Salten 19/6-23: Nevnt under sangerstevnet på Fauske.

                                   --------------------------

 

Sulitjelma Kjører og Handelsarbeidernes Forening (etablert i 1916 og tilsluttet Sul. Ap.)

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form. H. Fineide adr. Koop, Sulitjelma.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: K.o.H.F. ble tilsluttet Sul. Ap. i 1916).

 

Sulitjelma koop funksjonærforening (navnet er ikke presist korrekt)

 • Salten 14/11-22: Omtale av den nystartede forening, formann Sverre Hugaas.


Sulitjelma kr. Ungdomsforening

 • BT 3/4-1924. Ref. fra årsmøtet.

 

Sulitjelma kvinneforening

 • BT 22/6-1894 – basar sammen med Gotemplar i Sulis.

 

Sulitjelma kvinnelag (var etablert i 1940).

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: S.K. var aktiv i 1945, underforstått at dette ble opprettet før 1940.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Charlotta og Sandnes Kvinneforeninger gikk sammen i en forening under S.K.
 • NF 2/3-61: S.K. siste teff i avisen.

 

(Sulitjelma barnesanitet) Lille Saniteten

 • NF 16/2-25: Barneforeningen «Lille Ganitetn (Saniteten)», 80 medlemmer, formann Fru Olava Erikstad, nevnt i årsmøtereferatet fra Sulitjelma Sanitetsforening.

 

Sulitjelma: Losje SULITJELMA

 • Nordland 28/5-23: L.S. har bidratt med kr. 57,- til Distriktslosje Norden i Bodø. Flere møtte her fra Sulitjelma og L.S. er vel et «sulitjelma-organ».

 

Sulitjelma lærerlag

 • Salten 18/1-21: SL har valgt M. Tidemann til formann og frk. Agnes Hoel til sekretær.
 • NF 28/9-36: S.L. holdt avskjedsmøte for lærer Helfrid Furre og Olav Osa.
 • (AL: Ingen treff på S.L. senere).

 

Sulitjelma: Malm

 • NP 25/8-24: Fotballkamp Glimt – Malm.

 

Sulitjelma: Malm skigruppe

 • NF 13/4-35: M.S. het tidligere «Sulitjelma skiklubb».

 

Sulitjelma Maallag

 • Saltværingen 19/12 1908.
 • se også NoFB 31/12-08).

 

Sulitjelma: Skiklubben Malm

 • Salten 29/3-39: S.M. arr. gutteskirenn.

 

Sulitjelma mannssangforening (Etablert i 1902)

 • Saltværingen 13/6-08: S.M. holdt konsert på Fauske.
 • Salten 22/12-22: S.M. Feiret lagets 20-årsjubileum.
 • NF 28/11-28: «Sulitjelma Fagforeningers Mandssangforening», formann Hans Enge. (AL: antar at S.M. er identisk med denne S.F.M).
 • NF 29/4-35: Sulitjelma Fagforenings mannssangforening bidro med underholdning da Sulitjelma Sanitetsforening feiret 25-årsjubileum.


Sulitjelma partistyre

 • SF 13/4-11: S.P. annonserer pakkefest i «festivitetslokalet».
 • SF 31/8-11: S.P. formann H. Hansen.
 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Chr. Olsen, adr. Giken Sulitjelma. Den 13/11-22 hadde Olsen adr. Skolen, Sulitjelma.
 • NF 19/2-31: Demonstrasjonsmøte ved S.P og Sulitjelma Samorganisasjon

 

Sulitjelma Riksmaalsforening

 • NoFB 31/12 1908.

 

Sulitjelma Samorganisasjon (etablert i 1918)

 • NF 19/2-31: Demonstrasjonsmøte ved S.S. og Sulitjelma Partistyre.
 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: I artikkelteksten står at i 1918 «det nystiftede Sulitjelma Samorganisasjon».

 

Sulitjelma Sangerlag

 • NP 4/4-70: S.S. fikk kommunalt tilskudd.

 

Sulitjelma sanitetsforening (etablert i 1910)

 • Salten 15/11-12: S.S. oppfordrer trengende til å si fra. Inger Barth p.t. formand.
 • Salten 27/11-12: S.S. søker «sterk pike til barselpleierske». Skal utdannes i Kristiania inkl. reiseomkostninger. Inger Barth f.t. formand.
 • Salten 16/12-14: Formann Laura Forfang «går i strupen» på lærer Eidnes!
 • NP 2/6-21: N.K. Sanitetsforening – avd. Sulitjelma. «Man har noksaa meget tuberkulose blant voksne og barn. Man har hat flere paa kysthospitalet og opnaaet storartede resultater. Ihøst begyndte man en barneforening som nu har 60 medlemmer». (AL: Usikkert om her er to, en voksen og en for barn).
 • NF 16/2-25. Årsmøte i S.S. Formann Anna Lund. Vi meldte oss i 1924 inn i «Den norske nasjonalforening mot tuberkulose».
 • Salten 14/10-31: S. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 600,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.
 • Salten 14/10-31: «Maiblomsten» Sulitjelma: (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 40,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.
 • NF 13/4-35: S.S. feirer sitt 25-års-jubileum.
 • NF 2/7-35: S. nye folkebad åpnet. Husets tidl. historie er omtalt i Salten 4/9.
 • NF 15/2-36: S.S. folkebad har nå åpnet bassenget.
 • NF 6/8-38: S.S. bygger om folkebadet som nå skal inneholde også et fysikalsk institutt.
 • NF 20/12-39: S.S. har samlet inn kr. 903,72, inkludert bidragene fra Jakobsbakken og Sagmo, til finske flyktninger. Pengene blir sendt NKS fru Martha Larsen, Jalm, som er medlem av justisdepartementets komite for finske flyktninger.
 • Salten 8/4-60: SS feirer 50-årsjubileum.
 • NP 26/2-57: foreningens folkebad gikk siste år med underskudd, og når nå det nye sentralbadet på Sandnes blir åpnet må ombygging av folkebadet tas opp.

 

Sulitjelma Skiklubb (oppstart 1895).

 • NP 13/4-10: Skirenn
 • NF 9/11-25: SS stiftet i 1895. (I artikkelen står at i Sulis finnes «4 klubber Sulitj Idretsf., Charlotte Skiklub, Jakobsbakken Skiklub og Fagerlid Skiklub». Det må bety at S.S. er identisk med en av disse!). Det anbefales sterkt at alle 4 klubbene smeltes sammen.
 • NF 13/4-35: Feiret 40-års-jubileum «med ball i Idrettens Hus». Skiklubben har senere gått inn i «Malm» og omtales som «Malms skigruppe».

 

Sulitjelma Skolekorps

 • NP 4/4-70: S.S. fikk kommunalt tilskudd.


Sulitjelma Speider (Stiftet 1925)

 • NP 11/11-32: «Sulitjelma tropp» er omtalt – arbeidet tatt opp igjen nå.
 • NP 8/2-33: «Sulitjelma tropp» omtalt, startet for 8 år siden.

 

Sulitjelma Skytterlag (Det finnes også et Sandnes skytterlag).

 • Salten 11/9-23: Resultatliste, inkludert skytter fra Sandnes skytterlag).

 

Sulitjelma totalavholdsforening

 • NP 27/11-07: Landslagsagent Bærdal ønsker å besøke lokallaget i Sulitjelma. Det er litt usikker om foreningens navn S.t. ble brukt akkurat slik.

 

Sulitjelma Trearbeiderforening (etablert i 1917)

 • NF 12/11-48; Sulitjelma Ap: Stiftet i 1917 og tilsluttet partiet.

 

Sulitjelma turistforening

 • NP 17/3-37: Turistforeningen stiftet 14. mars. Formann Sigurd Olsen. 80 medlemmer.
 • NP 4/2-41. Årsmøte – en del detaljer om arbeidet. Ny formann fotograf Sigurd Vasshaug.
 • SP 22/2-2023. Foreningen innkaller til årsmøte.

 

Sulitjelma Turnforening

 • NP 7/10-08: Forsøk på å opprette en Turnforening.
 • NP 20/3-09: S.T. avholdt basar, trekningslisten presentert.
 • NF 2/11-68, vedr. IL Malm. Turn: Oppstart for herrer og gutter i 1908, damer i 1910. Foreningen ble tilsluttet Nordland Turnforbund i 1913. Foreningen tilsluttet «Turn og Idrettslaget Malm» i 1923.

 

Sulitjelma: Turn- og idrettslaget MALM (etablert i 1923)

 • NF 3/8-26: Juniorstevne i Sulitjelma – friidrett.
 • NP 26/10-40: Idrettslaget Malm`s forballgruppe.
 • NF 2/11-68: S. Turnforening slått sammen med stedets idrettslag og kalt T.o.i.M.

 

Sandnes: Ungdomslaget Brannfakkelen (etablert i 1913)

 • NF 4/1-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Johan Toresen adr. Sandnes, Sulitjelma.
 • NF 13/11-22: UL B, formann Haakon Strømdal, kasserer Peder Rengaard, Ingen adresse.
 • NF 12/11-48 Sulitjelma Ap: «I 1913 (kom) ungdomslaget Brannfakkelen, Sandnes» med.


Sulitjelma ungdomslag

 • Nordland 23/4-03: S.UL, ble dannet ved juletider 1902, formann Aksel Olsen.
 • Nordland 26/4-03: S. UL – lang artikkel hvor Simen Engen forsvarer lagets rett til å la ungdommen danse! Bakgrunnen synes å være at laget er truet med utkastelse. Engen forklarer at lagets lover kun omhandler «total avholdelse fra alkohol og ikke dans».
 • Nordland 22/11-03: S. UL – årsfest.
 • Nordland 17/7-04: S. UL på lysttur til Saltdal – signert Aksel Olsen.
 • Nordland 15/6-05: S. UL – Aksel Olsen har trukket seg.
 • (AL: har ikke sjekket avisene spesielt for S. UL i senere avisutgivelser).

 

Sulitjelma upolitiske velgerliste

 • Salten 8/9-22: Velgerliste innlevert foran årets valg.

Tverå avholdshus

 • Salten 3/10-12: T.A. innviet sist søndag med fabrikkbestyrer Gulvik som holdt tale og gratulerte «Tveraa avholdslag» til lykke med investeringen.
 • NF 22/12-22: Ungdomslaget NORDLYS på Tverå holder fest inkl. skuespill.

 

Tverå avholdslag (antatt identisk med «Fråholdslaget».

 • Salten 15/3-12: Avholdslaget på Tverå bygger eget lokale. Grunnmuren ferdig og huset står opptømret på Fauske.
 • Salten 3/10-12: Nyoppført hus innviet.
 • NF 2/4-38: T.A. bidro med gave til skirenn på Fauseidet.

 

Tverå feavlslag

 • Salten 26/9-31: T.f. har avlsokse på utstilling.

 

Tverå: Fråholdslaget (Antatt identisk med «Tverå avholdslag»)

 • Salten 13/6-13: «Fraahaldslaget i Tveraa» holdt korgfest med «Fyredrag». Intet nærmere om laget.


Tveraa kommunistlag

 • NF 13/11-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Form: Peder Kristensen, postadr. Fauske.


 

Tverå kommunistiske ungdomslag

 • NF 30/10-22: «Formanden i Norlands fylkesorganisation av N.K.U. redaktør Skar, (holdt) foredrag i avholdslokalet paa Tveraa om den kommunistiske ungdoms bevægelser». Etter foredraget besluttedes at danne et «kommunistisk ungdomslag for Tveraa og nærmeste gaarde». 19 medlemmer, til formann valgt Kristian Medaas.

 

Tverå kvinneforening (1913).

 • Salten 23/12-11: T.K. avholdt basar til inntekt for misjonen.

 

Tverå telefonselskap

 • Salten 14/1-11: T.T. annonserer gen.forsaml. på Åsbak. Formann Johan O. Åsbak.

 

Tverå tuberkuloseforening

 • Salten 18/5-27: T.T. holdt fest med utlodning og fremførte skuespill.


Tverå – UL NORDLYS

 • NF 22/12-22: UL N. Tverå, annonserte fest i Tverås avholdslokale.

 

Valnesfjord arbeiderparti

 • Salten 5/1-25: Stort oppmøte.

 

Valnesfjord: AIL TRYGG

 • NF 29/3-39: AIL T. arr. skirenn.


Valnesfjord Arbeiderungdomslag

 • NF 2/1-34: V.A. UL holdt årsmøte. Gjenvalg formann Påske Nordvik.
 • NF 24/1-36: V.A. UL. Generalforsamling. Formann Ole Nygård gjenvalgt.

 

Valnesfjord bondelag

 • NP 24/2-60: V.b. gikk nå inn i Fauske bondelag.

 

Valnesfjord båtforening

 • NF 31/8-84: V.b. annonserte fest.


Valnesfjord bygdestyre (for Bondepartiet).

 • Salten 18/8-24: Nominasjonsmøte til B i Nordland fylke v/Kristen Jensen for «Valnesfjord bygdestyre i Fauske».

 

Valnesfjord: Den borgerlige liste for Valnesfjord

 • Salten 8/9-22: Velgerliste innlevert foran årets valg.

 

Valnesfjord: Fellesforeningen for Valnesfjord

 • NF 13/10-61: Intervju med Olea Trondsen hvor F.V. er nevnt ifm at Jordbru tuberkuloseforening, som nå heter Jordbru Helselag, er omtalt.

 

Valnesfjoord Helselag

 • NP 16/7-69: V.H. nevnt i en artikkel.

 

Valnesfjord hornmusikk

 • NP 4/4-70: Fikk kommunalt tilskudd.

 

Valnesfjord: Godt Haab

 • NF 4/10 1922: Folkets hus «kommunistlaget Godt haap» i Valnesfjord innviet sitt nye hus.

 

Valnesfjord gj. husdyrforsikringsselskap

 • Salten 19/1-23: Opprettet den 13. dennes. Formann Johan Løkaas.


A/S Valnesfjordens handelsforening

 • Saltværingen 9/11-07: A/S ber om at aktieiere betaler inn det de har forpliktet seg til. For bestyrelsen: Alb. Hansen – form.


Valnesfjord: Idrettslaget «Drønn»

 • Salten 12/4-30: Generalforsamling i IL.D.

 

Valnesfjord Idrettslag

 • Salten 21/9-21: V.I. annonserte fest på Jordbru i «Folkets hus».

 

Valnesfjord og Innstrandens sangkor

 • Salten 19/6-23: Nevnt under sangkorstevnet på Fauske.

 

Valnesfjord Jernbanearbeiderforening (etablert i 1945)

 • NF 17/12-45: V.J. nyopprettet og tilsluttet Norsk Arbeidsmannsforbund.

 

Valnesfjord jorddyrkningslag

 • Salten 13/2-14: «Et landbruks- og jorddyrkningslag for Valnesfjorden» er dannet. Formann Chr. H. J. Evjenth, bestyrer Jakob Johansen, Kosmo.

 

Valnesfjord Idrettslag

 • NF 2/12-61: V.IL. har fusjonert med Strømsnes og omegn Idrettslag. Navnet vil være VIL. Laget består fortsatt (2023).

 

Valnesfjord: Komunistlaget Godt Haap

 • NF 13/11-22, Adressefortegnelse over foreningene i Nordland. Formann: Hans Meli.

 

Valnesfjore: Landbruks- og jorddyrkingslag (etablert i 1914)

 • Salten 13/2-14. Nytt lag etablert, formann Chr. H. J. Evjenth

 

Valnesfjord: Losje Regnbuen (Etablert i 1909)

 • Salten 14/3-13: LR, Valnesfjord, losjemøte.
 • Salten 20/10-59: 50-års-jub i losje «Regnbuen». Losjen stiftet 24/10-09, med Nils Furnes som losjefullmektig, Isak Stokland som øversttemplar og Arne Nordvik som sekretær.
 • Salten 25/1-56: Ifm 60-års-jub av «Ankergrunden» er R nevnt. Intet om oppstart.

 

Valnesfjord: Nedre Valnesfjord avholdslag (Stiftet i 1879)

 • Bodø Tidende 28/10-24: 45-års jubileum. Stiftet av lærer Johansen hvis datter Josefine Nilsen leder laget nå. Se også omtale av K. Andersen i Bodø Tidende 4/11 1924 hvis sønn Jens Andersen i 1884 «reorganiserte Valnesfjord avholdslag). J.A. bodde på Strømsnes, Slb. IIs 208.

 

Valnesfjord: Nedre Valnesfjord barneforening

 • Salten 14/10-31: N.V.B. Stemland, gav kr. 100,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.

 

Valnesfjord: Nede Valnesfjord Arb. og Småbr.lag

 • NF 9/12-35; Fra adresselisten i Nordland:   N.V.A.o.S. formann Johan Eliassen, Stemland.

 

Valnesfjord: Nedre Valnesfjord sangkor

 • Salten 29/12-28: n.v.S. Har 10-års-jubileum.


Valnesfjord: Nedre Valnesfjord sanitetsforening

 • Salten 23/10-24: Innsamling til sykestuen, kr. 250,-.

 

Valnesfjord nasjonalforeninger

 • Salten 14/10-36: V.N. inviterte Fauske og en del andre sanitets- og nasjonalforeninger til fellesmøte på Fellesheimen i Valnesfjord. Etter møtets slutt takket man «foreningene i Valnesfjord» for hyggelig samvær. Det er ikke opplyst om hvem som stod bak invitasjonen.

 

Valnesfjord: Norges Bondelag – Nordland krets

 • Salten 24/7-23: Kretsen valgte Chr. Evjenth til formann. Det ble avholdt bondestevne med diverse foredrag; Hønsehold, skogsaken, ungdommen og jordbruket og Jordbrukets fremtid.


Valnesfjord: NORDIMARKINGEN avholdslag (stiftet i 1916).

 • NP 20/11-46: avholdslaget N. feirer 30-års-jubileum.
 • NP 6/10-59: Olea Trondsen 85 år – Ø.V.a. NORDIMARKINGEN avholdslag ble stiftet i 1916 ved at Øvre Valnesfjord avholdslag ble delt i to.

 

Valnesfjord: Øvre Valnesfjord Arbeiderlag

 • NF 9/12-35; Fra adresselisten i Nordland: Ø.V.A. formann Johan Hansen, Bringsli.

 

Valnesfjord: Øvre Valnesfjord avholdslag (stiftet i 1908)

 • NP 6/10-59: Olea Trondsen 85 år – Ø.V.a. ble stiftet i 1908, men dette ble delt i 1916 hvor hun fulgte NORDIMARKINGEN avholdslag. Det synes som «Jordbru Tuberkuloseforening» fortsatte som den andre halvdel.

 

Valnesfjord: Ungdomslaget FRAMSYN (oppstartet 1915).

 • Salten 21/12-20: UL. F. annonserte «Brevkveld» 2. nyttårsdag.
 • NP 23/2-40: laget hadde 25-års jubileum.

 

Valnesfjord: Ungdomslaget VARDEN

 • Salten 1/4-36: UL V arrangerte slalomrenn i Helskaret.
 • Salten 30/3-38: UL V. arrangerte skirenn på Helskar. Deltakerliste.

 

Valnesfjord Skytterlag (stiftet i 1899)

 • NF 22/6-74: V.S. fyller 75 år. Reportasje.

 

Valnesfjord Sosialdemokratiske Forening (etablert i 1914/15).

 • NF 12/11-48 Sulitjelma Ap: V.S.F. ble tilsluttet Sul.Ap. i 1914/15.

 

Valnesfjord totalavholdsfoening

 • NP 12/10-01: «Kretsstyret for «Haalogalands Totalafholdskreds» annonserte besøk av foreningen i Valnesfjorden. Av den grunn er det litt usikker om foreningens navnet V.t. ble brukt slik.

 

Valnesfjord ungdomslag

 • Nordland 23/4-03: Annonse; «Brevaften» skal avholdes 17. mai. «Adr. Lærerinde Anne Pedersen, Strømsnes pr. Valnesfjorden».

 

Valnesfjord: Nedre Valnesfjord tuberkuloseforening

 • Salten 18/4-22: NFT, annonserer basar i bedehuset på Løkås.
 • Salten 18/5-25: NFT, basar på bedehuset på Løkås.


Valnesfjord: UL Framsyn (etablert i 1915)

 • NP 23/2-40: U.L.F. 25-års-jubileum. (Flere treff??).

 

Valnesfjord sangkor

 • Salten 26/6-24: Nevnt å skulle synge på Venset.

 

Valnesfjord Spiskammerkor (stiftet i 1988)

 • NP 18/11-98: V.S. er 10 år.

 

Valnesfjord upolitiske velgerliste

 • Salten 8/9-22: Velgerliste innlevert foran årets valg.


Valnesfjord: Værlag i Valnesfjord

 • NP 11/8-20: Egen havnegang for værer.

 

Vatnbygdens A.I.L.

 • NF 29/4-36: V. A.I.L. holdt klubbrenn.
 • NP 5/11 2001: 100-års-minne fra V.a.
 • Salten 12/9-19: VA avholdt basar i «Avholdslaget på Mosti».


 

Vatnbygdens feavlslag

 • Salten 26/9-31: Utstilling av oksen Tor tilh. V.f. (AL: trolig identisk med V. okseholdslag).

 

Vatnbygda innkjøpslag

 • Salten 17/1-13: Bestilling av kunstgjødsel må gjøres nå.
 • Salten 3/4-14: Generalforsamling.
 • Salten 30/12-15: Generalforsamling i «Vatnbygd indkjøpslag», formann p.t. P. Jakobsen.
 • Salten 6/2-29: Generalforsamling i S. (AL: Dette er siste treff i avisene).

 

Vatnbygdens landbrukslag

 • Salten 30/12-15: Generalforsamling i «Vatnbygdens landbrukslag», f.t. formann Jens Vatnan.
 • Salten 17/9-20: VL annonserte fest på avholdslokalet på Mosti. (AL: Siste gang laget er nevnt).

 

Vatnbygden: Nedre Vatnbygdens Indremisjonsforening

 • Salten 1/10-27: Høststevne i N.V.I. (Se under Solvik for Øvre V.I.)

 

Vatnbygdens okseholdslag

 • Salten 26/4-33: Vatnbygdens småbrukerlag fortalte at de tidligere hadde opprettet dette laget. (AL: trolig er det en felles «graokse» det er snakk om, men om de hadde eget styre og økonomi kjennes ikke).


Vatnbygdens pikeforening

 • Salten 19/12-19: V.p. annonserte fest på søndag i romjulen.
 • Salten29/9-24: V.p. – siste treff i avisene.

 

Vatnbygdens redskapslag

 • Salten 26/4-33: Vatnbygdens småbrukerlag fortalte at de tidligere hadde opprettet 2 redskapslag (i bygda).

 

Vatnbygdens sanitetsforening (stiftet i 1911).

 • Salten 14/2-13: Årsberetning i Fauske S. viser at V.S. er en underavdeling til denne (?).
 • Salten 3/6-31: NKS-møte på Fauske. Fru Sofie Vatnan redegjorde.
 • Salten 14/10-31: Vatnbygden. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 100,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.
 • Salten 26/2-36: V.S. feiret 25-års-jubileum med tilstelning 25. januar. Foreningen ble stiftet frk. Mathisen med fru Kristine Mosti som formann. Fru (Sofie) Vatnan er dagens formann.


Vatnbygdens småbrukerlag

 • Salten 26/4-33: V.S. holdt to møter i 1932.
 • NP 1/7-43: 70 år gamle Jens Vatnan har vært formann her.

 

Vatnbygdens totalavholdsfoening

 • NP 12/10-01: «Kretsstyret for «Haalogalands Totalafholdskreds» annonserte besøk av foreningen i Vatnbygden. Av den grunn er det litt usikker om foreniingens navneV.t. ble brukt slik.

 

Vatnbygdens venstrelag

 • Salten 3/9-20: Fra Vatnbygdens Venstreforening. Det kan være dette som senere ble omdøpt til V. Venstrelag.
 • Salten 12/5-24: V.V. holdt den årlige generalforsamling. Form. H. K. Hansen.

 

Venset husmorlag

 • NF 1/3-52: Fikk kommunalt tilskudd.
 • NF 5/11-59: V.h. sendte penger til flyktningeaksjonen.

   

Venset (Sanitet/tuberkuloseforening)

 • Salten 14/10-31: V. (Sanitet/tuberkuloseforening) gav kr. 100,- til utsmykning av Røvik Tuberkulosehjem.


Venset Nasjonalforening

 • Salten 26/4-24: Avholder fest 6. juli med foredrag på «Vensetgården».

 

Østerkløftelva

 • NP 2/5-33: «Øvre Valnesfjord kommer nok i løpet av sommeren til å bygge ut Østerkløftelven».


Indremisjonen

 • Salten 10/1-13. Fest på Leivset.
 • Salten 10/1-13. Fest på Fauske bedehus.
 • Salten 13/12-15: Indremisjonsfest på Klungset Bedehus.
 • Salten 2/11-16: Bededag på Erikstad forsamlingshus.
 • Salten 13/1-20: «Indremisjonsfest i Øvre Valnesfjord» til inntekt for hungersnødlidende i mellom-europa.


Kinamisjonen

 • Salten 7/2-22: Oppbyggelse både på Erikstad og Fauske.

 

Kretslosjen SALTEN (etablert i 1927).

 • BoTi 8/3-27: Møte på Fauske hvor storlosjens se-reisessekretær Fimland møtte.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rednigssaken

 • Innsamling til NSSR ble i førstningen utført av privatpersoner, etter hvert fra tilfeldige lag og foreninger, senere redningsforeninger. Oversikten kan sikkert forlenges..


Fauske

 • NP 27/5-29: Fra F. v/frk. Alette Kristensen kr. 164,-.
 • NP 22/4-32: Fra brødr. Kristensen kr. 18,-.
 • NP 6/3-34: fra F. v/fr. Christensen kr. 3,-.
 • NF 29/6-34: fra F. v/frøken Kristensen solgt 2 hefter kr. 3,-.
 • NP 16/8-34: fra F. v/Anna Kristoffersen kr. 7,- og flaggsalg kr. 3,- til sammen kr. 10,-.
 • NP 2/2-35: fra F. v/C. A. Kristensen kr. 6,-.

 

Finneid Bridgeklubb

 • NP 2/2-50: Fra F.B., Finneid, kr. 50,-

 

Finneid Vattenbygden

 • NF 19/1-38: Fra F. V. Sjøm.forening v/hr. Trygve Mosti kr. 50,-.
 • NP 3/4-43: fra «Vatnbygdens sjømannsforening, Finneid» kr. 50,-.

 

Finneid: Redningsforeningen VILJEN

 • NP 21/12-40: fra RF V. Finneid kr. 23,-.
 • NP 16/12-41: Fra V Finneid v/Olea Pedersen kr. 15,-.
 • NP 23/6-42: Fra «Finneid Redningsforening» v/Olea Pedersen kr. 150,-.
 • NP 28/9-42: Fra «Finneid Redningsforening» v/Olea Pedersen kr. 600,-
 • NP 9/9-43: fra «Villjen, Finneid», flaggsalg kr. 50,-.
 • NP 4/11-43: Fra «Viljen Finneid» v/Olea Pedersen kr. 759,25.
 • NP 3/8-44: Fra RF «Viljen», Finneid kr. 100,-.
 • NP 14/10-44: Fra «Viljen», Finneid kr. 729,72.
 • NP 6/2-45: Fra V., Finneid v/Elida Myklebost kr. 90,-.

 

Leivset Kvinneforening

 • NP 27/5-29: Fra L.K. v/Laura Iversen kr. 20,-.
 • NP 27/5-29: Fra L.K. v/Anna Djupvik kr. 75,-.
 • NP 2/2-35: Fra L. v/Laura Iversen kr. 38,-.
 • NP 31/7-35. Fra L. v/fru Wilhelmsen kr. 9,-.
 • NP 6/2-45: Fra Leivset R/F, Leivset v/Mia Pettersen kr. 100,-.

 

Leivset Redningsforening

 • NP 10/12-29: L.R. v/Sigrid Nordtømmerå kr. 82,-.
 • NP 16/5-30: L.R. v/fru Laura Iversen kr. 40,-.
 • NF 9/12-30: L.R. v/Sigv. Nordtømme kr. 50,-.
 • NP 17/4-31: L.R. v/fru Sigrid Nordtømme kr. 50,-.
 • NP 25/11-31: L.R. v/Sigv. Nordtømme kr. 50,-.
 • NF 30/7-32: L.R. v/Margot Pettersen kr. 50,-.
 • NF 30/7-32: L.R. v/Margot Pettersen, Båtvik, kr. 20,-
 • 16/2-33: L.R. v/Margot Pettersen kr. 50,-.
 • 29/1-34: L.R. v/fru Magda Pettersen kr. 100,-.
 • NF 8/2-35: Fra L. v/Laura Iversen kr. 38,-.
 • NF 8/2-36: fra L. v/Laura Iversen kr. 125,-
 • NP 22/1-37: Fra L.R. v/Laura Iversen kr. 200,-.
 • NF 19/1-38: Fra L.R. v/fr. Laura Iversen kr. 100,-.
 • NF 19/1-38: Fra L.R. v/fr. Laura Iversen for flagg kr. 10,-.
 • NP 17/12-38: Fra L.R. v/Laura Iversen kr. 125,-.
 • NP 17/12-38: Fra L.R. Flaggsalg v/Laura Iversen kr. 10,-.
 • NP 22/8-41: Fra Aksel Braseth, Leivset, kr. 10,-.
 • NP 17/7-43: Fra «Leivset R/F, Leivset» v/Lilly Hansen kr. 150,-.
 • NP 3/8-44: Fra L.RF v/Mia Pettersen kr. 160,-.

 

Lund: VÅRGLØTT

 • NP 6/2-45: Fra V, Lund v/Oldine Grimstad, kr. 210,-.
 • NP 6/2-45: Gave fra Anna, Grimstad Lund kr. 10,-
 • NP 6/2-45: Gave fra Astrid Moan, Fauske kr. 10,-
 • NP 6/2-45: Gave fra Fru Kristine Olsen, Erikstad kr. 10,-
 • NP 6/2-45: Gave fra Hansine Hansen, Erikstad, kr. 10,-.

 

Nordvik og Furnes Kvinneforening

 • NP 12/5-09: N.F.K. v/Karl Eriksen Valnesfjord gav kr. 70.00
 • NP 30/12-43: Fra N.o.F.K v/Anne Nordvik kr. 210,80.
 • NP 6/2-45: Fra N.o.F.Kv.forening v/Anna Nordvik kr. 258,-.
 • NP2/2-50: Fra N.o.F.kvf. Valnesfjord kr. 254,-

 

Fauske: Salten ungdomslag

 • NP 11/5-39: Fra S.U. Fauske, kr. 25,-.

 

Slupp PERSEVARANCE

 • NP 25/8-30: S.P. v/Ole Knurvik kr. 25,-.

 

Sjønstå Solvik Redningsforening/Sjønstå – Solvik krets – også kalt S. S. SJØSPRØIT

 • NP 22/4-32: S.S.R. v/Arthur Hansen kr. 20,-.
 • NF 29/6-34: S.S.K. v/hr. Solvik kr. 50,-.
 • NF 29/6-34: S.S. foren. Sjøsprøit v/Herm. Nilsen kr. 20,-.
 • NP 8/2-36: Fra S. foreningen Sjøsprøit v/xxxx, 45,-.
 • NP 31/7-37: Fra S. Sjøsprøit v/xxxx kr. 10,-.
 • NP 31/7-37: Fra S. Sjøsprøit v/Peder Hansen kr. 50,-.
 • NP 31/7-37: Fra S. Sjøsprøit for sangbøker v/Peder Hansen kr. 10,-.
 • NF 2/8-37: Fra S. «U.L. Sjøsprøit» kr. 10,-
 • NF 21/4-38: Fra S. «Solvik Redningsforening» v/xxxx kr. 35,-.
 • NP 17/12-38: Fra «Solvik Redningsforening» S.v/xxxx flaggsalg kr. 10,-.
 • NP 13/3-40: Fra R. «Sjøsprøit, Sjønstå kr. 60,-.
 • NP 19/4-41: Fra RF S, Sjønstå kr. 45,-.
 • NP 22/8-41: Fra «Sjønstå Krets flaggdag» kr. 10,-.
 • NP 6/2-43: «Ungdomslaget Sjøspøit, Sjønstå» gave kr. 100,-.
 • NP 25/3-44: Fra «Ungdomslaget Sjøsprøit, Solvik, Sjønstå v/Charles Olsen kr. 200,-.
 • NP 3/8-44: Fra UL «Sjøsprøit» Solvik, Sjønstå v/Charles Olsen kr. 218,25.
 • NP 17/7-43: «Ungdomslaget Sjøsprøyt, Solvik, Sjønstå v/Charles Olsen kr. 335,57
 • NP 9/3-44: Fra «UL Sjøsprøit» Sjønstå v/Charles Olsen, gave kr. 200,-.
 • NP 8/3-45: Fra «UL Sjøsprøit, Solvik, Sjønstå» v/Charles Olsen, gave kr. 500,-.

 

Solvik krets, Sjønstå

 • NP 6/3-34: Solvik krets. S. v/A. Hansen kr. 50,-.
 • NP 23/11-35: Fra Solvik kv. Flaggsalg kr. 10,-.

 

Valnesfjord: «Strømsnes i Valnesfjord»

 • NP 21/12-40: Fra S.i.V. kr. 24,12.

 

Moen Kvinneforening

 • NF 20/7-45: Fra M.K., Fauske, gave kr. 50,.

 

Leivset barneforening

 • NP 15/6-50: Fra L.b. kr. 60,-.

 

Leivset RF

 • NP 20/7-45: Fra L.R/F, v/Marie Pettersen, Leivset, kr. 144.
 • NP 15/6-50: Fra L.RF. kr. 450,-
 • NP 11/5-51: L.R/F. kr. 100,-.

 

Sulitjelma Kvinneforening

 • NP 20/7-45: Fra S.K v/Klara Skålvold, kr. 1090,-.
 • NP 11/4-50: Fra S.K. kr. 50,-.

 

Vatnbygdens sjømannsforening

 • NP 11/4-50: Fra «V.S.», Finneid, kr. 50,-
 • NP 14/8-50: Fra V.S., Finnneid kr. 200,-.

 

Viljen

 • NP 20/7-45: Fra V. v/Elida Møglebust, Finneid, kr. 300,-.
 • NP 8/9-45: Fra V. kr. 217,-.
 • NP 9/11-45: Fra V. v/Astrid Møglebust, kr. 70,-.
 • NP 20/12-45: Fra V, Finneid, v/fru Møglebust, kr. 400,-.
 • NP 11/4-50: Fra V. Finneid kr. 120,-.
 • NP 21/7-50: Fra V. Finneid, kr. 400,-.
 • NP 14/8-50: Fra V. Finneid, kr. 270,-.
 • NP 13/2-52: Ifm lotteriet «Redningens Håp», fra V. Finneid kr. 187,-.

 

Vårgløttt, Erikstad

 • NP 20/7-45: Fra V. v/Hilda Lind Hansen, Erikstad kr. 650,-.
 • NP 2/2-50: Fra V. Lund og Erikstad kr. 250,-.
 • NP 21/7-50: Fra V. Lund og Erikstad kr. 1.225,-
 • NP 22/6-51: Fra V. Lund og Erikstad kr. 500,-.
 • NP 13/11-51: Fra V. Lund og Erikstad kr. 200,-
 • NP 20/12-51: Fra V. Lund og Erikstad kr. 200,-.
 • NP 31/12-51: Fra V. Lund og Erikstad kr. 300,-.
 • NP 13/2-52: Fra V. Lund og Erikstad, Fauske, kr. 180,-.

 

Barneforeningen VÅRSOL

 • NP 8/9-45: Fra Barneforeningen V, Engan i Sjønstå, kr. 73,-.

 

UL Sjøsprøit, Solvik

 • NP 20/7-45: Fra UL S. v/Charles Olsen, Solvik, Sjønstå kr. 140,-.

 

Sulitjelma krets

 • NF 4/7-28: Sulitjelma krets v/fru Hanna Holstad.
 • NF 8/4-29: Annonserte arr for redningsarbeidet i Sulitjelma 13. april.
 • NP 16/2-33: S.R. v/Anna Pettersen kr. 230,-.
 • NP 2/2-35: Fra S. v/Hanna Holstad kr. 9,-.

 

Kosmo R/f

 • NP 17/4-56: Fra Kåsmo R/f, Valnesfjord, kr. 100,05

 

R/F Sulitjelma

 • NP 13/2-52: Ifm lotteriet «Redningens Håp», fra R/F Sulitjelma kr. 374,-.

 

Leivset R/F

 • NP 14/3-52: Fra L. R/F, Leivset, kr. 400,-.
 • NP 11/7-52: Fra L. R/f, Leivset, kr. 420,-.
 • NP 22/12-52: Fra L. R/F, kr. 600,-.
 • NP 28/1-53: Fra L. R/f, Leivset, kr. 40,-.
 • NP 16/6-54: Fra L. R.f. kr. 500,-.
 • NP 16/7-54: Fra L. Rf. Kr. 450,-.
 • NP 12/11-54: Fra L. R/f, kr. 500,-.
 • NP 17/4-56: Fra L. R.f. kr. 225,-.
 • NP 2/6-56: Fra L.R/f, kr. 160,-.
 • NP 4/9-57: Fra L R/f. Kr. 425,-. 


Nordvik og Furnes R/F

 • NP 14/3-52: Fra N.o.F.RF, Valnesfjord kr. 140,45
 • NP 22/5-53: Fra N.o.F. R/f, Valnesfjord, kr. 338,45
 • NP 17/7-53: Fra N.o.F. R/f. Valnesfjord, kr. 50,-.
 • NP 16/7-54: Fra N.o.F. Rf., Valnesfjord, kr. 349,-.
 • NP 12/4-57: Fra N.o.F.R.f., kr. 417,23.
 • NP 4/9-57: Fra N.o.F.R/f., Valnesfjord kr. 69,15.
 • NP 23/3-59: Fra N.o.F.R/f. kr. 160,-.
 • NP 28/5-59: Fra N.o.F.R/f., Valnesfjord, kr. 469,80

 

Nordvik: Pikeforeningen Nordvik

 • NF 18/12-57: Fra P.N., Valnesfjord kr. 25,-.

 

Nordvik og Furnes pikeforening

 • NP 17/4-56: Fra N.o.F. pikeforening, kr. 25,30.

 

Sulitjelma Kvinneforening

 • NP 25/3-44: Fra S.K v/Klara Skålvoll kr. 2.000,-.
 • NP 6/2-45: Fra S.KV.for v/Klara Skålvoll kr. 300,-.
 • NP 13/2-52: Fra S.Kvf. Sulitjelma, kr. 680,-.
 • NP 6/4-52: Fra S. Kvf. Sulitjelma kr. 1200,-.
 • NP 11/7-52: Fra S.Kvf. Sulitjelma, kr. 401,-.
 • NP 22/12-52: Fra S. k. kr. 400,-.
 • NP 8/7-53: Fra S. kvf. Kr. 1251,95.
 • NP 8/7-53: Fra S. kvf. v/offer i Sulitjelma kirke, fra S.kvf. kr. 130,46.
 • NP 24/12-53: Fra S. kvf, kr. 1.400,-.
 • NP 16/6-54: fra S.k. kr. 900,-.
 • NP 16/7-54: Fra S.Rf. kr. 321,-.

 

Sulitjelma R.f.

 • NP 21/12-54: Fra S. R.f. kr. 1.750,-.
 • NP 20/8-55: Fra S. R/f, kr. 647,25.
 • NP 10/1-56: Fra S.R/f., kr. 100,-.
 • NP 2/6-56: Fra S. R/f, kr. 2.000,-.
 • NP 7/756: Fra S.R.f. flaggsalg kr. 538,-.
 • NP 4/9-57: Fra S.R/f., flaggsalg, kr. 517,50
 • NP 18/12-57: Fra S.Rf., kr. 1.000,-.

 

Valnesfjord krets

 • NF 4/7-28: Valnesfjord krets hr. Johan Norvik.
 • NP 20/11-33: V. v/Paula Nordvik, flaggsalg kr. 14,-.

 

Valnesfjorden Socialdemokratiske Forening

 • NP 30/1-07: v. Johan Pedersen, Bringsli gav kr. 39.08.
 • NP 10/3-09: V.S.F. v/Johan Hansen, Bringsli, kr. 21.66
 • NP 21/4-45: Fra Harald Hagen, Valnesfjord, gave kr. 5,-.

 

Valnesfjord

 • NP 11/5-51: Fra «Valnesfjord» kr. 274,-

 

Valnesfjord filmforestilling

 • NP 13/11-51: Fra V.f. kr. 212,73.

 

Vatnbygdens Sjømannsforening

 • NP 11/5-39: Fra V.S. v/Solbjørg Vatnan kr. 40,-.
 • NP 28/839: Fra V.S. v/Solbjørg Vatnan kr. 25,-.
 • NP 7/2-40: Fra V.S. v/Solbjørg Jakobsen kr. 25,-.
 • NP 1/6-43: Fra «Vatnbygdens sjømannsforening» v/Bertine Heggli, Finneid kr. 65,-.
 • NP 3/8-44: Fra V.SF, Vatnan, Finneid kr. 100,-.
 • NP 11/7-52: Fra V.S., Vatnan i Fauske, kr. 100,-.
 • NP 7/19-54: Fra V.S., Finneid, kr. 200,-.
 • NP 20/8-55: Fra V.s., Finneid, kr. 150,-.

 

Pikeforeningen VANNLILJEN

 • NP 14/3-52: Fra pikeforeningen V. Valnesfjord kr. 41,40.

 

Viljen

 • NP 11/7-52: Fra V, Finneid, kr. 510,-.
 • NP 22/12-52: Fra V., Finneid, kr. 6,50.
 • NP 22/5-53: Fra V., Finneid kr. 510,-.
 • NP 22/5-53: Fra V., Finneid, kr. 100,-.
 • NP 8/7-53: Fra V., Finneid kr. 160,-.
 • NP24/12-53: Fra R/f V., Finneid, kr. 555,-.
 • NP 16/7-54: Fra Rf. V, Finneid, kr. 450,-.
 • NP 21/12-54: Fra V., Finneid, kr. 650,- og flaggsalg kr. 68,-.
 • NP 11/7-55: Fra V., Finneid, kr. 200,-.
 • NP 17/4-56: Fra R.f. V., Finneid, kr. 200,- og til skøytefondet kr. 100,-.
 • NP 21/9-56: Fra R.f.V., Finneid, kr. 220,-.
 • NP 31/10-57: Fra R.f.V., Finneid, kr. 400,- samt til Redningsskøytefondet kr. 100,-.
 • NP 18/12-57: Fra Rf.V., Finneid, kr. 300,-.
 • NP 28/5-59: Fra R/f.V., Finneid, kr.. 250,-.
 • NP 3/7-59: Fra V., Finneid, kr. 290.-.

 

R.f. VÅRGLIMT

 • NP 9/7-57: Fra R.f.V. Kosmo i Valnesfjord, kr 472,10.
 • NP 11/3-58: Fra R/f V., Kosmo, Valnesfjord kr. 150,-
 • NP 9/2-59: Fra R/f.V., Valnesfjord kr. 300,-.

 

VÅRGLØTT

 • NP 11/7-52: Fra V. Lund og Erikstad, Fauske, kr. 1.000,-.
 • NP 22/12-52: Fra V., Lund og Erikstad, Fauske, kr. 500,-.
 • NP 28/1-53: Fra V., Lund og Erikstad, Fauske, kr. 140,-.
 • NP 22/5-53: Fra V., Fauske, kr. 500,-.
 • NP 8/7-53: Fra R.f. V., Fauske kr. 1.400,-.    
 • NP 21/11-53: Fra R/F V., Lund og Erikstad, Fauske, kr. 300,-.
 • NP 23/4-54: Fra Rf. V, Lund og Erikstad, Fauske, kr. 350,-.
 • NP 16/7-54: Fra Rf. V., Lund og Erikstad, Fauske, kr. 500,-.
 • NP 12/11-54: Fra R/f. V., Lund og Erikstad, Fauske, kr. 700,-.
 • NP 11/7-55: Fra V., Lund og Erikstad, Fauske, kr. 2.000,-.
 • NP 2/6-56: fra R.f. V., Lund og Erikstad, Fauske, kr. 400,-.
 • NP 7/7-56: Fra R.f.V., Fauske, kr. 300,-.
 • NP 4/9-57: Fra R/f.V., Lund og Eriksttad, Fauske, kr. 750,-.
 • NP 3/7-59: Fra V., Lund og Erikstad, Fauske, kr. 1.900,-.

 

4/2-39 Redningssaken:

Følgende damer har fått selskapets nål for å ha arbeidet i foreningen fra dens begynnelse:

 • Fru Hanna Nilsen, Fauske
 • Fru Anna Melby, Løgavlen pr Fauske
 • Fru Lillebø, Sulitjelma
 • ru Hanna Holstad, Sulitjelma


Enkeltpersoner og forretninger:

 

Innkommet på vekslebrikker i Fauske NP 23/6-39:

 • J. Haukland Valnesfjord kr. 3,90
 • Valnesfjord Samvirkelag kr. 3,99
 • Fauske Samvirkelag 26,92
 • Finneid Kooperativet 10,45

 

 • NP 14/8-50: Hans Holstad Solgt Bilmerker kr. 40,-.
 • NP 16/10-50: Charles Olsen, Solvik, Sjønstå kr. 30,40.
 • NP 8/7-53: Fra D. Rennemo, Sulitjelma kr. 5,-
 • NP 8/7-53: Fra Alfred Kristiansen, Sulitjelma, kr. 10,-.