Erikstad, arkeologiske funn

Arkeologigruppa i FSHL har skrevet en rapport til Fylkesarkeologen i Nordland om undersøkelsene ovenfor.

For å lese rapporten, klikk lenken under:


Rapport fra sjakting på Erikstad i Fauske gnr. 104, bnr. 44, fredag 20 – søndag 22 mai 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Her kan du trykke på en lenke for å se undervannsfilm av bunnsvillene formet som et trapes.