Arkeologi, undersøkelsene:

Klikk lenke her, til plansje 001-

på siden "Erikstad"