Nedenfor noen nyttige lenker til slektsgranskning. Se også artiklene på de fem undersidene. Viggo Eide har lagt inn lenker i sin artikkel som viser hvordan han har gått fram for å finne slektsopplysninger. Han skriver ikke om sin egen slekt, men bruker slektsforskning for å finne opplysninger om hovedpersonen i artikkelen. 

Arkivverket Digitalarkivet

Skannede kirkebøker, skifter, folketellinger, pantebøker og mye mer. Dette er det statlige arkivverket.


Folkefortellinger ved Univesitetet i Tromsø

Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Universitetet i Tromsø. Hovedformålet er å dataregistrere historiske kilder og gjøre disse tilgjengelig for forskning. Noen foretrekker å bruke denne siden for å lete i folketellingene.


Slektsbok for Fauske kommune, bind I

Bøkene er digitaliserte, og søkbare. Bruk anførselstegn foran fornavn og etter etternavn. Når anførselstegn brukes må mellomnavn være med. Her bind I som omhandler alle gårdene i forhenværende Skjerstad kommune.


Slektsbok bind II

Bind II som omhandler gårdene i Valnesfjord, Erikstad og Fauske vestre og østre.


Slektsbok bind III

Bind III som omhandler restene av gårdene i Fauske kommune


Slektsbok bind IV

Bind IV, Sulitjelma


Gravminner i Norge

Slekt og Data har diverse lenker for slektsgranskning. Søkefelt for gravminner i Norge er plassert ganske høyt på denne siden, og gir en oversikt over de aller fleste gravminner i Norge. Fauske Slektshistorielag sørger for å fotografere og legge ut bilder av gravminnene i Fauske kommune.


Slekt.no

Diverse lenker for slektsgranskning


FamilySearch

Mormonenes arkiv over menneskers ander og slektstrær over hele verden.


MyHeritage

Noe tilsvarende FamilySearch, men svært mye mer.


Najonalbiblioteket

Nasjonabibliotektets nettbibliotek


Namsskogan

Liste over digitaliserte bygdebøker

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flere nettsteder som er nyttige


Gule sider

Dette er en av sidene der en kan søke etter hvor nålevende personer med et bestemt navn bor. Eller bare etternavnet.


Google

Google eller en annen søkemotor kan gi forbausende mange opplysninger, også i denne sammenheng.


Fødselsdag

Her kan en finne fødselsdato til en bestemt person


Brothers Keeper

Informasjon om slektsprogrammet Brothers Keeper på norsk. Kan laste ned gratisversjon.


Kartverket

Norgeskart. Bra når en skal lete etter steder. Ved å skrive inn for eksempel ”Fauske” finner en også andre steder som heter Fauske.


Kirkeåret

Enkel oversikt over dager i kirkeåret. Nyttig når en søker i gamle kirkebøker.


Kirkeåret i Wikipedia

Oppslag ved søk i gamle kirkebøker


Latinske datoer i kirkebøker

Oppslag ved søk i gamle kirkebøker


Kirkedagene - dato

Trinitatis viser dato for de gamle kirkedagene for et bestemt år. Skriv inn årstallet, så får en datoene.


Kirker Nordland

Oversikt over alle kirker i Nordland


Norsk biografisk leksikon

Norsk biografisk leksikon


Hvem er hvem

Hvem er hvem 1912-1973


Matrikkelutkastet av 1950

Oversikt over gårdsnavn pr. 1950


Bileiere

Fullstendig oversikt over bileiere i Norge i 1930, her slått opp på Bodø distrikt.


Adressebog for Trondhjem

Trondhjems adressebok 1888 - 1925


Norske flyktninger i Sverige

Norske flyktninger i Sverige 1940-1945


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------