Fra magasinet Folk før 2011:


Johan Gustav Karlsen møter Indianna Marie Ellingsen på Finneidkaia.


Inge Karlsen forteller her om et slektstreff familien på farssiden hadde på bestefarsgården på Finneid sommeren 1994. Det var 100 voksne og 46 barn på treffet. Etter å ha gått en gammel ferdaveg fra Heia på Finneid til Hjemgam, ble forsamlingen godt mottatt på gammelgården, som eies av Helgesenfamilien.


Denne gården på Hjemgam har en interessant forhistorie. I 1804 ble det nemlig utstøtt et kongelig skjøte mellom ”Kong Christian den Syvende af Guds naade – Konge til Danmark og Norge” som gjorde ”vitterlig at Regieringen sælger, skiøder og afhænder part i Gaarden Giemgam, Matr. No. 8, i Schierstad Fierding og Saltens Fogderie, under Nordlands Amt til Daniel Pedersen for sig og sine Arvinger samt efterkommende retnæssige Ejere” … for 100 riksdaler. ”Og saaledes bliver Kiøberen fuldkommen overdragen al den Herlighet og Rettighed, som dertil ligge…være sig landskyld, Bøxel, Tredie Aars Tage og Fløtning, samt Ager og Eng, Qværne og Qværnevande, Skov og Mark, Fægang, Fiskevand og Fiskedamme, Sæter og Sæterboliger, Veide og Veidesteder, samt alt andet der tilliggende… fra Fields til Fiære…Vaadt og tørt, intet undtaget i nogen Maade….”Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 20. Marti 1805, under Vor Kongelige Haand og Segl: Christian R. Lest ved høstting for Schierstad og Saltdahlens Fierdinger den 7. oktober 1805”


Daniel Pedersen med sin familie slo seg ned på hovedgården ”Giemgam”. Eiendommen, som var på hele 20 000 mål, strakte seg helt opp til Engan med tilstøtende fjellområder. Daniel fikk sønnen Peder Danielsen, som fikk sønnen Jens Andreas Pedersen. Jens giftet seg i 1861 med Maren Elisabeth Andreasdatter fra Os. De fikk fire barn, deriblant Elise Dorothea. Elise giftet seg med Helge Andreas Ellingsen fra Saltdal. De bosatte seg på Hjemgam, og den 14. mai 1887 kom Indianna Marie til verden som den første av seks barn. Hun gikk på skole på Hjemgam, og begynte seinere på fylkesskolen på Fauske. Det hendte seg at hun var på Finneidkaia når ”lokalen” la til kai på vei til Saltdal. Indianna Marie var vår farmor. Vi kalte henne ”Mori”.


Tidlig på 1800-tallet var en hestehandler fra Luster i Sogn på vei over fjellet fra en handel i Kristiania. Hans navn var Hans Pedersen, og var viden kjent som litt av en kraftkar. Hans var av høy byrd – muligens adel fra Danmark. På en øde strekning ble han overfalt av to landeveisrøvere. Den ene trakk kniv, og historien sier at Hans var nødt til å slå hver av den èn gang. De reise seg ikke mer. Om det var grunnen til at han forlot Luster temmelig brått, eller om det skyltes at han giftet seg langt under sin stand med ei husmannsdatter, vites ikke. Navnet hennes er ukjent. Det vi vet er at han dukket opp som husmann nordvest på Engeløya i Steigen, på et sted som heter Skagstad.


Hans Pedersen og hans kone, fikk fem barn, deriblant Kristine Hansdottir. Hun giftet seg med Karl Johan  Olsen fra Brunes, og de bosatte seg langt uti havgapet på Akterøya, ei øy i øygruppa Brunvær i Steigen.


Der ble han født, Johan Gustav, den 30. april 1881, som nr syv av i alt 12 søsken. Oppveksten var strabasiøs. De hadde beite for et par kyr og noen sauer, og Karl tjente en liten slant som vokter på fyrlykta. For å komme til skole og butikk måtte de i båt, deretter ca fem kilometer til fots, og det er værhardt i Brunvær og over Eidet. Strabasiøst og fattigslig, men det ble staute folk av dem, ja, kanskje nettopp derfor. Johan Gustav Karlsen vokste opp, og i begynnelsen av 1900-tallet kom han til Saltdal i det militære. På gjennomreise med ”lokalen” fikk han øye på en vakker ungmø på Finneidkaia. Hennes navn var Indianna Marie, og hun var bare ute for å se når ”lokalen” passerte på vei til Saltdal.   


Johan Gustav Karlsen (av familien kalt Sari) og Indianna Marie (kalt Mori)  giftet seg 1. september 1907 og bosatte seg på Finneid. Johan Gustav er oppført som ”transporarbeider” i slektsbok III, Fauske og omegn. Johan og Indianna fikk barna Helga, Karl, Egil, Harald og Ellen. Det er Karls sønn Inge, som har nedtegnet denne slektskrønike. Et tilfeldig møte mellom Indianna Marie og Johan Gustav resulterte altså i slektstreffet på Finneid i 1994, hvor ca 146 etterkommere var samlet.