Gjennomførte møter, 2022

Medlemsmøte/byvandring på Finneid 16.juni, med byvandrer Steinar Mathiassen


Det var en fin sommerkveld denne torsdagen i juni, og de 36 fremmøtte tilhørerne fikk et innholdsrikt foredrag av Steinar Mathiassen, en og en halv time fylt med detaljert informasjon om Finneid i tidligere tider, fra en engasjert og kunnskapsrik byvandrer.


Klikk på bilder for større versjon.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utenfor SPAR-butikken, tidligere JAGO. På dette området lå det langt tilbake i tid en bensinstasjon drevet av Norsk Mineralolje kompani, basert i Lofoten.

Tilhørerne fikk detaljert informasjon om forretninger og foretak de forskjellige bygninger huset.

Steinar Mathiassen foredrar om området rundt «Coop-svingen»

I Coop-svingen: Bak byvandreren, et stykke unna, ved kaia, lå hotellet.

I Coop-svingen: Der kontorlokalet i bakgrunnen ligger var det langt tilbake en bygning som huset kafe`. Kafe` Fram het den.

I murhuset i bakgrunnen var det i gammel tid at Coop butikken holdt til.

I huset til venstre holdt telegrafen til. Bygget i bakgrunnen var vertikaldelt og huset to forretningslokaler i første og to leiligheter i andre etasje.

I bygget til høyre drev Peder Kjærran i sin tid bilverksted, og hadde også en liten buss til lokaltransport i drift. Peder Kjærran, Bernhof Henriksen og Andreas H. Moe, Rønvik startet selskapet Saltens Forenede Bilruter A/S i 1930. Dette var forløperen til Saltens Bilruter A/S.

Årsmøtet 2022, 15. februar, med foredrag av Kjell Bakken.


Bilder fra årsmøtet (Klikk bilder for større versjon).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Til møteleder ble valgt Bjørn Rendall.

På lerretet sees kveldens saksliste.

Årsberetning Fauskeboka 2021.

Årsberetning, bind 5 i Krigsbokserien.

Årsberetning, boka om Ankerske marmorbrudd.

Årsberetning, styremøter og vedtak.

Årsberetnig, Facebook-siden.

Kasserer la frem fjorårets regnskap.

Budsjettet for 2022.

Navnebytte på laget?


Dette var tema etter selve det formelle årsmøtet.


For å lese referat av dette, gå til siden "Om Oss" - "Dokumetasjon fra møter og styret" og protokollen fra møtet (2022)Etter pausen holdt Kjell Bakken foredraget:


Ankerske, krigen og 1950-tallet.

her er et resyme` av foredraget med bilder (klikkbare for større versjoner).

Tilhørerne til Kjell Bakkens foredrag på årsmøtet fikk en times interessant og lærerik stund. De aller fleste av Fauske kommunes innbyggere kjenner til historien om at Fauskemarmor er benyttet i FN-bygningen, påbegynt bygd i 1949, i New York.


Kjell Bakken og hans kone Bodil hadde gjort research og finner at det egentlig ikke er påvist hvor, i eller på, FN-bygningen Fauskemarmor er brukt. Feilaktig er de opplysninger at Fauskemarmor er benyttet i sikkerhetsrådets sal, det er fortsatt et spørsmål hvor i bygningen den kan lokaliseres. Undersøkelser omkring dette vil fortsettes.


Videre fikk vi historien om Mara Pasesnikova, senere het hun Maria Quisling, gift med landssvikeren Vidkun Quisling. Hun hadde god smak når det gjaldt interiør og eksteriør på deres eiendom «Gimle», tidligere «Villa Grande». Fauskemarmor ble brukt på badet og i form av skulpturer utendørs.


Under krigen hadde Terboven, tyskernes sivile sjef, prioritert ferdigstillelse av Oslo Rådhus. Tyskernes arkitekt som jobbet med dette valgte å bruke marmor fra Lauvgavlen på Fauske, til vegger og gulv i rådhussalen.


Felles for disse byggeprosjekter etc., var altså at Ankerske leverte marmoren som ble benyttet. Også marmor fra andre steder kunne Ankerske levere til disse, som fra Festvåg ved Bodø og Gjellebekk i Lier. Steinbrudd som Ankerske også eide.


Etter krigen var Ankerske blant annet leverandør til gravminne ved Bodin kirke, til omkomne Sovjetiske krigsfanger. Dette var Pyroksenitt fra Ankerskes brudd i Festvåg.


Til slutt fikk vi historien om en henrettet Sovjetisk krigsfange fra fangeleiren på Hjemås, Efim, fangenr. 50138. Han hadde rømt, men ble tatt til fange igjen, torturert og til slutt skutt i steinbruddet på Hjemås. Han ble begravd ved steinbruddet og fangenummeret hans er skrevet inn på minnestøtten på Hjemås.

Historie om FN-bygningen og Fauskemarmor.

KjellBakken og hans kone Bodil har prøvd å lokalisere hvor i FN-bygningen marmor er brukt.

Generalsekretær Trygve Lie mottar på vegne av FN, tomta til FN-bygningen i 1947

Sikkerhetsrådets sal i FN-bygningen.

Foredraget beveget seg inn i tiden under krigen.

Maria Ouisling, førerens frue, hadde en forkjærlighet for Fauskemarmor.

Å lokalisere Fauskemarmoren er en utfordring.

Oslo Rådhus ble renovert under krigen.

Kjell Bakken viser et tysk kart over Marmorkaia til Ankerske.

Minnesmerket over omkomne sovjetiske krigsfanger. Ved Bodin kirke.

Minnesmerket over krigsfanger ved Hjemås.

Efim, fangenr.50138, ble torturert, henrettet og begravd ved steinbruddet på Hjemås.

Ankerskekaia med dampmaskinen som drev den store krana.

Gjennomførte møter, 2021

Medlemsmøte 26. oktober 2021, foredrag: NARVIK 1940 strategisk mål og politisk symbol

 

For første gang samarbeidet Sørfold Lokalhistorielag og Fauske Slektshistorielag om et medlemsmøte og -foredrag.


Forfatter Jan P. Pettersen foredro om sin nyeste bokutgivelse: NARVIK 1940, strategisk mål og politisk symbol. De 30 tilhørernes forventing ble nok tilfredsstilt av en engasjert og svært kunnskapsrik foredragsholder.

        Klikk på bildene for større versjon


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan P. Pettersen har en bred erfaring fra forsvaret, med hærens krigsskole, hærens stabsskole, U.S. Marines Stabsskole, 17 års tjeneste i forsvaret og 28 år som bedriftsleder. Foredraget handlet om Narvik-felttoget i 1940 og var basert på rundt 40.000 sider med hovedsakelig engelsk materiale. Resultatet er ny kunnskap som setter divisjonssjef generalmajor Carl Gustav Fleischer og den norske 6. divisjon sin innsats i et nytt lys.


Hensikten for Nazi-Tyskland med å innta Narvik i 1940 var først og fremst å sikre frakten vannveien i norsk farvann av malm fra Sverige. Norge hadde i forkant fått sin nøytralitet satt under press av England. En lite kjent sak har det nok vært at England i forkant av 9. april, som aggressor planla en invasjon i Norge. Og de ble mer eller mindre overrumplet da Tyskland kom dem i forkjøpet 9. april, de måtte dermed legge om sine planer.


Tatt i betraktning at engelskmennene allerede var på vei mot Norge med sitt mål for øye om invasjon, tok det derfor ikke mange timene før de var på plass i Ofotfjorden, hvor de i løpet av noen dager uskadeliggjorde en stor del av Nazi-Tysklands marine.


Men i og med at England opprinnelig hadde en annen målsetting enn forsvar av Norge, var det mye som gikk galt med tanke på logistikk, utrustning og ammunisjon, og at det litt senere ble besluttet av de allierte å ilandsette styrker i Narvik, Namsos og Åndalsnes skulle også vise seg å bli en taktisk feilvurdering.


På norsk side hadde generalmajor Fleischer 5 bataljoner og sammen med bataljoner fra England, Frankrike, og Polen samt fremmedlegionærer utgjorde disse til sammen 30.000 mann mot Tysklands 4.600 mann store styrke.


Fleischers mål var å ta Bjørnfjell. De norske styrkene holdt ut i terrenget 8 uker og

gjorde en heroisk innsats, men ellers var det veldig mye som gikk galt på alliert side.


Tyskland første nederlag kom som kjent i Narvik ved gjenerobringen 28. mai, men de allierte trakk seg ut og tyskerne kunne på nytt innta byen


Jan P. Pettersen påpekte de mange ting som gikk galt og foredro om det politiske spillet og omstendighetene som involverte divisjonssjef Fleischer, generalmajor Otto Ruge, som ble innsatt som forsvarssjef, og, blant andre, også kong Haakon 7.


Etter foredraget var det kaffe og kake og en god prat ved bordet i aulaen, før alle igjen samlet seg i auditoriet.


Da var det tid for spørsmål til foredragsholderen, og spørsmålene ble utfyllende besvart, blant annet med vinklinger på de politiske forholdene på både alliert og norsk side.


-------------------------

Dette var altså første medlemsmøte Sørfold Lokalhistorielag

og Fauske Slektshistorielag samarbeidet om å arrangere.

Før tilhørerne forlot auditoriet kunne Ole Henrik Fagerbakk

fra Sørfold Lokalhistorielag informere om to kommende

møter i deres regi:


- 18. november: foredrag i Rådhussalen på Straumen.

   Asbjørn Lind foredrar om Rørstad kirke.


- 7. desember: foredrag på ungdomshuset i Megården med

  foredragsholder Michael Stokke fra Narviksenteret.

  Foredraget omhandler hendelsene i 1944 da 8 polske

  «frivillige» ble skutt av tyskerne. Musiker Jon Kristian Karlsen vil også                fremføre en egenkomponert sang om hendelsen.

-------------------------------

Medlemsmøte 21. september 2021. Foredrag om krigsseilerne ved Bjørn Sagdahl.


«Et dønn ærlig, grusomt og tidvis fengslende bilde av krigsseilernes opplevelser, grusomme død og hvordan etterkrigs-norge tok imot disse.»


Bjørn Sagdahl, pensjonert samfunnsviter, ga oss et omfattende bilde av mange av disse skjebnene og spesielt nært ble det da Fauskefolket av krigsseilere ble presentert.


«Norge hadde 30000 uteseilere under krigen og 24000 var ute på havet til enhver tid. Allerede før 9. april 1940 var 350 norske sjømenn drept på havet, drept da torpedoen traff eller døde etter ei tid hardt skadet på en flåte uten håp om hjelp. Hver åttende krigsseiler måtte dø. To av de nitten fra Fauske som ble drept, var Kåre Martin Arnulf Scheldrup og Søren Pareli Normann Scheldrup. Vi fikk fortellingene om dem samt dekorert krigshelt Hermann Berg Bjørnå (se bilde). Evig heder skal de ha.» og takk til Bjørn Sagdahl.


Bjørn Sagdahl hadde eksemplarer av sine to utgitte bøker med seg og det ble et salg etter foredraget.


Klikk på bildene for større versjoner!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøtet 2021, 22. februar, samt foredrag av Kjell Bakken.


Bilder fra årsmøtet: (Klikk på bilder for større versjon).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litt om arbeidet med bind 5, siste bind i krigsbokserien, av Kjell Bakken,

forfatter av bokserien "Fauske under 2. verdenskrig".

Vi tar sikte på at bind 5 skal bli på 216 sider, med ca. 200 bilder og at den skal være ferdig trykket ca. 1. oktober 2021.

 

Bind 5 starter 1. januar 1945 der bind 4 slutter, og dekker året 1945, men også noe av oppgjøret etter den tyske kapitulasjonen. Jeg tar med noen av hendingene lenge etter 1945 som er direkte knyttet til okkupasjonstida, f.eks. fra høsten 1954, altså over ni år etter den tyske kapitulasjonen. Da grov man opp de tyske soldatgravene på Fauske kirkegård og flyttet dem til den tyske gravplassen i Botn, dvs. noen av familiene til de som hadde døde på Fauske ønsket de ikke begravd i Botn, men i hjemme i Tyskland, så noen av kistene ble sendt hjem til dem.

 

Vi har med litt om Hjemmefrontens arbeid på ettervinteren 1945. Bodil og jeg fikk oss en hyggelig prat med Svein Eliassen i Bodø, sønn av hjemmefrontlederen på Fauske. Jeg la ut på Facebook fortellingen til Alf Eliassen om da en offiser skjøt seg etter at Alf hadde vært og spurt etter ham. Forsker Michael Stokke ved Narviksenteret følger sida vår, så han sendte meg navnet på offiseren. Vi brukte en dag på Arkiv i Nordland med arkivet etter Anton Johnson som var hjemmefrontleder for hele Nordland. Vi så brev som på den ene siden så ut som et vanlig brev leger imellom, mens det på baksiden var det virkelige, men usynlige brevet. Det var jo noen spennende timer da Hjemmefronten overtok makta på Fauske, men det foregikk i rolige former, tyskerne var disiplinerte.

 

Ankerske fikk en gullalder etter kapitulasjonen, alle skulle ha bautaer og minnesmerker. Vi har jo et omfattende arkiv på Finneid med disse sakene. Exfangene var selv og bestilte minnesmerker, gravsteiner til gravene ved fangeleirene f.eks. i Saltdal og selvsagt ved Petterslager på Fauskeeidet. En exkrigsfange som var arkitekt, laget flere tegninger til bestillingene. Mange av minnesmerker var veldig forseggjorte, nydelige arbeider, av ulike steinsorter. Som kjent ble de aller fleste sprengt i 1951, som en del av forsvaret mot Sovjetunionen

 

Skottesoldatene, den norske brigade, kom hit i britisk uniform tre uker etter kapitulasjonen. Da hadde Hjemmefronten ordnet det grøvste. Det er flere som har skrevet om sine opplevelser da de kom, og i Riksarkivet ligger mye stoff. Overraskende å lese om hvor god utdannelse de britiske soldatene fikk i «Civil affairs», sivilforvaltning, noen i USA og noen i England. Også norskopplæring. En offiser har skrevet om da han kom til Fauske rett etter kapitulasjonen, oppgaven hans var å etablere hovedkvarter for den norske brigade som skulle være på Fauske. Det var jo hovedkvarteret for hele den norske hær, og illustrerer hvor viktig Fauske var, sett fra Skottland. Det ble etter kort tid flyttet til Bodø. Det var jo De allierte, der Norge ikke var med, som okkuperte Norge nå, og flere av rapporter etc. ble skrevet på engelsk. En av oppgavene for britene var å samle opp alle våpen og ammunisjon, og på Fauske var det enorme mengder. I arkivet etter Brigaden som ligger i Riksarkivet, finn vi mye stoff om denne operasjonen. Og det er nesten ikke til å forstå hvor mye det var. Alt av ukurant ammunisjon og miner ble kjørt med lastebiler ned til Finneidkaia der det lå noen nederlandske lektere der bunnen kunne åpnes. Så ble det kjør ut på Skjerstadfjorden og senket på 500 meters dyp.

 

Sulitjelma Grubers arkiv som ligger i Bodø forteller en trasig historie. De mista jo alle leveranser til Tyskland, og prisene for kopper, sink og svovel gjorde det umulig å drive videre. De hadde ikke greid å bygge opp noen stor kapital under okkupasjonen, så det ble oppsigelser og permitteringer og en veldig dramatisk situasjon. Halvparten av arbeidsplassene i kommunen var ulønnsomme. Wenche Spjelkavik skriver at det virkelige alvoret i denne situasjonen ble forsøkt holdt unna offentligheten. Men så var det en forhenværende major i Den røde arme, som syntes det var dumt at amerikanerne skulle okkupere halvparten av Korea. Han ordnet opp for Gruberne og Fauske kommune, slik at det ble velstand igjen. Han het Kim Il-Sung.

 

I det såkalte Landssvikarkivet i Oslo ligger alle etterforskningsdokumentene og rettsdokumentene i sakene mot de såkalte landssvikerne. Bodil og jeg har brukt mange dager i Riksarkivet. I forhørsprotokollene finner vi mange fortellinger fra okkupasjonstida, f.eks. er Jonny Larsen som arbeidet hos sikkerhetspolitiet i Bodø vitne og forteller om mange forhold. Det var ganske mange fra Fauske som ble behandlet der.

 

Det oppgjøret som foregikk utenom rettsalene, var også omfattende. Jeg har brukt mye tid på å forstå behandlingen av de såkalte sambandslærerne., og har et ganske bra grunnlag, men det er mye uforståelig. Det synes som om det er forsket veldig lite på dette. Mange ble uthengt på forsida av avisene, Olav Øynes var liksom forbryter nr. 1, hengt ut i avisen fordi han som lærer hadde vist unasjonal holdning, og han ble suspendert sammen med mange andre. Men han hadde oppført seg helt eksemplarisk under okkupasjonen etter min mening.

 

I arkivet etter kommunen, delvis hos Arkiv i Nordland, og delvis i Riksarkivet finner vi detaljerte beskrivelser om salg av f.eks. tyske brakker. «Alle» søkte om å få kjøpe, det var jo eneste måten en kunne få tak i materialer. Eksempel på salg fra Petterslager leir, der kjøpte Karl Kristensen, Ny Jord, feltsmia, Einar Hansen, Medås (optikeren) og Halvtan Kristensen kjøpte maskinhuset. Kjøkkenet og vaskehuset kjøpte Arthur Jensen, Tverrå. Sykehuset på 107 m2 kjøpte Tormod Pedersen, Tverrå. Tilsvarende finner vi salg av fangebrakkene på Stranda.

Gjennomførte møter, 2020

Årsmøtet 2020, 30.januar, med tilhørende foredrag av Kjell Bakken.


Bilder fra årsmøtet: (klikk på bilder for større versjon).


Foredraget "Forholdet mellom de tyske soldatene og folk i Fauske under okkupasjonen" av Kjell Bakken.

Et sammendrag med bilder: (klikk på bilder for større versjon).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forholdet mellom de tyske soldatene og folk i Fauske under okkupasjonen


I mange fortellinger om okkupasjonen kan en få inntrykk av at Fauskefolk og tyskerne holdt god avstand til hverandre. Det fortelles at det på den ene siden var tyskerne og noen få medløpere, som f.eks. medlemmene i NS og Sambandslærerne, og på den andre siden var de gode nordmennene. Og det var lite kontakt mellom disse to gruppene.


Dette er en helt feil framstilling av okkupasjonshistorien.


Alle på Fauske og bygdene rundt hadde hatt de østerrikske soldatene boende hos seg, og opplevd at de var unge vanlige mennesker, som folk på Fauske. Det var to-tre ganger flere tyskere på Fauske enn det var fauskeinnbyggere, så det var ikke mulig å gjøre noe annet enn å tilpasse seg deres virksomhet.


Et eksempel er Helga Dahlberg, hennes hotell brant under bombingen. Hun hadde ingen muligheter til å skaffe seg inntekter uten å samarbeide nært med tyskerne, og svigersønnen Gunnar Pedersen kjørte film for både tyskere og fauskeværinger. Annfinn Thuv har fortalt mange historier om det gode forholdet det var med noen av de tyske soldatene. Men han understreker, det var jo forferdelige folk der også.


De norske soldatene som oppholdt seg i Skottland og Sverige under okkupasjonen fikk fortalt helt andre historier om de tyske jævlene. Alle var umennesker. Soldatene hadde i årevis trent på å kjempe mot dem. Det fikk de ikke anledning til. Men da britene okkuperte Norge i 1945, ble disse soldatene satt inn. Det ble en stor kulturkollisjon mellom soldatene som hadde vært ute, og fauskefolk som hadde levd sammen med soldatene. Samtidig kom opplysningene om nazistenes grusomme utryddelsesleirer.


Da senket stillheten senket seg.


Det ble skamfullt å ha hatt kontakt med de tyske soldatene. Ingen hadde lyst til å fortelle om hvordan det hadde vært under okkupasjonen.

Tyske offiserer på badestranda på Lund.

Tyske offiserer etter guttetur på Fauskevika.

Gjennomførte møter, 2019

Krigshistorisk kveld med Narviksenteret, kl.18.00, 25.april 2019


Laget hadde besøk av to foredragsholdere fra Narviksenteret denne krigshistoriske kvelden. Den ene var Gaute Lund Rønnebu, stipendiat, UiT/Narviksenteret, som snakket om forsknings og formidlingsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939-1945».
Den andre var museumsleder ved Narviksenteret, Ulf Eirik Torgersen som snakket om opptakten til – og overfallet 9. april 1940. Formidler Ann Kristin Kristensen var dessverre blitt syk.


Veldig bra foredrag som fikk god respons, og det ble tid til en god spørsmålsrunde etter foredragene. På grunn av at en av foredragsholderne hadde forfall, fikk vi god tid til en prat i kaffepausen. Det så ut til at mange satte stor pris på det.


Etter foredragene ble det solgt Fauskebøker og Krigsbøker. Vi avsluttet klokken 21.
Det var ca. 60 personer tilstede på møtet. Det var spesielt hyggelig at så mange fra Bodø Krigshistoriske gruppe hadde tatt veien innover.


(Klikk på bildene for større versjon).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjennomførte møter, 2018

Omvisning i Klungset Leir, 29.november 2018


Årets siste medlemsmøte på Klungset Leir.  Foredragsholderen Trond Ole Slettvoll dro oss igjennom historien fra det var i drift i 1943 og gjennom frigjøringsvåren. En svensk dokumentar kortfilm satte spissen på hele foredraget da vi kunne følge livet rett utenfor møteromsveggen i sommeren 1945. Knut Bertheussen tok oss på vandring gjennom den enorme kjelleren som har rommet både operasjonssal, apotek, vaskerom, kjøkken og mye annet. Lange korridorer og masse rom som er i forunderlig god stand så lenge etter krigen.  (Klikk på bildene for større versjon.)
I kjelleren er det lange korridorer og mange rom.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operasjonssalen er belagt med fliser i tak og på vegger og gulv.

Vaskerommet, som har inneholdt flere badekar og med sluk i gulvet.

200 liter «Kraftstoff», Wehrmacht, 1942.

Tyske drivstoffkanner fra krigens dager.

Tur til Jakobsbakken, 20.september 2018


Helge Lunde tok oss med på en reise gjennom et tidligere klasseløst og intimt lite samfunn på Jakobsbakken eller "Bakken"

som stedet heter. Her var "alt" engang. (Klikk på bildene for større versjon)Fra Anna-gruva og senere Jakobsbakk-gruva åpnet flyttet folk opp for å arbeide i gruva, koke mat, drive Coopen, skole, postkontor, sykestue, melkesalg og bad. Her var tennisbane, hoppbakke og det meste. Siste gruva ble lagt ned og samfunnet forsvant fra 1965 og utover.


Over gruveinngangen til Anna-gruva står et kors. Hvorfor det? Alle husene har navn og egen historie. Alt dette delte Helge Lunde med oss tyve deltagere gjennom to timer, men Helge har mye mer, fortalte han. Hadde vi bare hatt mer tid. Men det ble mørkt, regnet og vinden økte på, så vi stoppet der.


Takk alle sammen og mest takk til Helge. Jakobsbakken er et fint sted, verdt et besøk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kornmølla i Grønås, 30.august 2018


Månedens medlemsmøte ble kornmølla ved Mølnelva i Grønås i dag. Vi fikk fortalt historien av Solveig Wilhelmsen om at mølla stammer fra 1700-tallet, og var i bruk helt til 70-tallet. (Klikk på bildene for større versjon)

Det lille møllehuset er laftet av tømmer fra skogen rundt, og kvernsteinen antar man er kommet fra Setså. Renna er råtnet og falt sammen men det er ønske og håp om at man får også denne restaurert, slik at vi får kvernkallen til å dra rundt igjen. Det samme gjelder den gamle mølleveien som følger elva oppover fra bygdeveien. Vi får se om bygdas beste får organisert dette slik at vi kan få en ny tur til mølla igjen.


Asbjørn Lind supplerte Solveig med å fortelle oss om dyrking av bygg og rug i gammel tid, og at det egentlig var lite økonomi i dette, men at alle monner drar i et fattig samfunn. Det var mange møller på bygdene i Salten i gammel tid, men dette er vel den eneste som har overlevd ser det ut til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planlagt tur til kalkovnen på Kjettnes, 21 juni 2018


Det ble landligge for Fauskeværingen grunnet mye bølger og vind

i kombinasjon.


"Været kan man ikke gjøre noe med" som kjent, og desto mer usikkert

når man skal ut på havet. Men så ble det et hyggelig møte i

båtforeningens hus i havna.


Ha en fin sommerpause folkens, og kom gjerne og inspirere oss med

noe fra tidligere Fauske.


Hilsen oss i styret.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredrag på Venset om kjøpmann Bernhard Koch, 31 mai 2018

Handelsmann Bernhard Koch (1831 - 1920)

Gammelt postkort som viser handelsstedet og kaia

Finn Kristensen, som er bosatt like ved det gamle handelshuset, tok oss gjennom historien rundt Bernhard Koch som hadde handelsvirksomhet fra Venset den gang Saltenfjorden var hovedveien og ofte eneste veien mellom samfunnet her i Indre Salten. Finn hadde tatt oss gjennom historien i foredrag i aulaen måneden før og her fikk vi se hvor og hvordan det ble drevet.


Et vakkert sted i bukt med fjorden hvor det var havn og vern for uvær. Vi var mer enn førti personer som gledet oss over fortellingen og omgivelsene på Venset.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjennomførte møter, 2017 og bakover i tid

Besøk i marmorbruddet 26 sept 2017


Thorvald Bie tok oss med rundt i marmorbruddet i  Lauvgavelen og fortalte den spennende historien som startet på 1700 tallet da danskekongen fikk gjennomført prøvetaking på disse forekomstene..


Et av de siste store prosjektene var leveransen til utvidelsen av Gardermoen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014

28. april holdt Asbjørn Lind foredrag om historien til gården Fauske Vestre, som ble sentrum i Fauske kommune. Han viste utskiftingskartene fra 1869 -1872 og fortalte om oppdelingene av gården.

Han fortalte også om den dramatiske brannen Palmesøndag 1772 da hele gården brant ned. Palmesøndag var den 12. april og alle mannfolkene var ennå i Lofoten. Det var 33 bygninger som brant ned med alt innbo.
2012

25. september 2012 holdt Øyvin Tørres Herstad foredrag om sin far, Lege Øyvin Kjell Herstad. Bildet til venste viser Tørres Herstad og Kjell Bakken.

Til høyre bilde fra salen.

Klikk på bildet for å få det større.


2011

29. mai 2011 var laget på busstur til Vensmoen. Bildet til høyre viser  de fleste deltakerne. Bildet til venstre viser omviser Arne Arnesen med brannmannshjelm


1998

Fra de første møter i laget1998

Fra de første møter i laget