Ønsker du å bli medlem i Fauske historielag?


Prisene for medlemskap er:


Enkeltmedlem kr 200,- pr.år.

Familiemedlemskap kr 250,- pr.år.

Ved familiemedlemsskap husk navn på familiemedlem.


Innmelding kan gjøres ved å sende epost til kasserer: Per Asbjørn Andersen, paa@signalbox.no


Innbetaling av kontingent kan skje til F.hl.'s konto: 1503 47 20824 eller VIPPS nr. 71671


Husk fullt navn og adresse, samt epostadressen din.


Alle er hjertelig velkommen som medlem i Fauske historielag.