Klyngetunet Fauske Vestre 1873

Dette bildet er det første bildet som er tatt av Fauske sentrum. Det viser klyngetunet på matrikkelgården Fauske vestre. Det lå omtrent der Tunveien går i dag. Den teologiutdannede Ole Tobias Olsen var ansatt ved jernbanedirektørens kontor, og hadde vært på reise nordover for å finne den beste tracéen for en jernbane nordover. På retur kom han via Djupvik til gården Fauske vestre. Her tok han dette bildet, før han fortsatte til Venset for overnatting. Det ble tatt før helga den 7. september 1873.

Vi ser også gårdene på Erikstad og Øyneshalvøya. Kirkeveien fra sjøen og opp til kirka vises tydelig som en lys strek over bygningene på klyngetunet. Og vi legger merke til at kornstaurene står til tørk. Det er typisk for denne tiden at det er ikke en busk eller et tre å se. Det forklarer hvorfor Fauskemyrene var så viktig for folk her, det var her man hentet brensel til oppvarming og koking.

Vi har fått bildet fra Nasjonalbiblioteket som har en papirkopi, som er litt uskarp. Glassplaten til OTO er antakelig ikke bevart. Hele historien er fortalt i Fauskeboka 2014, side 66-70, i en artikkel av Kjell Bakken. Ba.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noen bilder fotografert inne på Flamingo. (Klikk bildene for større versjon).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------