Klyngetunet Fauske Vestre 1873

Dette bildet er det første bildet som er tatt av Fauske sentrum. Det viser klyngetunet på matrikkelgården Fauske vestre. Det lå omtrent der Tunveien går i dag. Den teologiutdannede Ole Tobias Olsen var ansatt ved jernbanedirektørens kontor, og hadde vært på reise nordover for å finne den beste tracéen for en jernbane nordover. På retur kom han via Djupvik til gården Fauske vestre. Her tok han dette bildet, før han fortsatte til Venset for overnatting. Det ble tatt før helga den 7. september 1873.

Vi ser også gårdene på Erikstad og Øyneshalvøya. Kirkeveien fra sjøen og opp til kirka vises tydelig som en lys strek over bygningene på klyngetunet. Og vi legger merke til at kornstaurene står til tørk. Det er typisk for denne tiden at det er ikke en busk eller et tre å se. Det forklarer hvorfor Fauskemyrene var så viktig for folk her, det var her man hentet brensel til oppvarming og koking.

Vi har fått bildet fra Nasjonalbiblioteket som har en papirkopi, som er litt uskarp. Glassplaten til OTO er antakelig ikke bevart. Hele historien er fortalt i Fauskeboka 2014, side 66-70, i en artikkel av Kjell Bakken. Ba.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handelshuset Koch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildet er tatt av samme fotograf. Vi har ikke greid å identifisere stedet. Vi vet at urmaker Loe hadde butikk i Fauskegata, men dette er definitivt ikke Fauskegata.På  På skiltet på hjørnet står det "P Olsen Lo", og på skiltet over døren mener vi det står "Logi"

Bak folkene ser vi ei mast til ei skute, slik at det er sansynligvis ei kai her. Det er to soldater i flokken. Flagget er på halv stang.

Kan det være at han har opprettet en midlertidig urmakerforretning her i forbindelse med ett eller annet arrangement.

Bildet over er tatt i 1902 av fotograf Hans Jensen Kosmo og utlånt av hans barnebarn Bjarne Hagen. Det viser Storgata på Fauske sett vestover. Vi ser såvidt kirken helt til venstre. Bildet er tidligere vist i en artikkel i Fauskeboka av Gunnar Kosmo.

Nedenfor er en link til bilder og videoer om gamle Fauske. Øystein Jamth har samlet svært mye interessant materiale:


Øystein's Bilde-Blogg

Noen bilder fotografert inne på Flamingo. (Klikk bildene for større versjon).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------