Tips til artikler i Fauskeboka


Jubileer – minnemarkeringer


Å skrive om jubileer og minnemarkeringer kan være et godt valg, men pass på at artikkelen ikke omhandler stoff som er publisert i anledning jubileet eller markeringen i siste års aviser. Det kan være kjedelig for leseren og lese om ting som er publisert tidligere. Finn gjerne da en egen vinkling på artikkelen.


Årstall og emner:


1869 Fauske kirke 150 år. En egen arbeidsgruppe er etablert.


1919 Spanskesyken herjet i 1917-19.


1929


1939


1949


1959
Og så videre.


Tips om jubileer eller minnemarkeringer kan sendes på epost til: asbj.lind@sbnett.no  Så blir siden oppdatert.


Kanskje er det nyttig å allerede nå tenke på neste års Fauskebok (2020)
– det blir da følgelig 1920, 1930 osv.Har du noe du kan tenke deg å skrive om i Fauskeboka?


– kanskje har du et bilde eller en episode på en side eller to?


– kanskje ønsker du å hedre din oldemor eller oldefar (eller begge) med et bilde? (og skrive en kort tekst om dem). Du bør også sjekke om de er omtalt i noen aviser, se avsnittet ovenfor.


– Har du en episode, liten eller stor hendelse, et utviklingstrekk eller kanskje har du et bilde som viser forholdene i 1920. Ta et nytt fra samme foto-punkt og forklar endringene – hvilke hus er borte og hvilke står fortsatt.


I så fall er du hjertelig velkommen som skribent i Fauskeboka!


Ta kontakt med leder for Fauskebokkomiteen – Kjell Sture Hugaas, eller andre i styret.Gamle avisartikler


Jeg har noen tusen avisartikler, notiser og annonser fra slutten av 1800-tallet og fremover vedrørende Fauske. FSHL har som intensjon å legge disse ut på hjemmesiden, men dette er en omfattende jobb og det vil ta tid før alt er på plass. De som ønsker kopi av disse kan kontakte undertegnede.


Mange av artiklene har stor lokalhistorisk verdi, men ikke for kun å trykke på nytt igjen. Hver artikkel eller notering bør tilføres noe; et bedre bilde, utfyllende tekst, beskrive utviklingstrekkene i samfunnet eller flere artikler kan kobles sammen for å påpeke noe. Mer skal ikke til for å være en skribent (forfatter).


Ta med deg en minnepenn 5 GB – og du får kopi av det jeg har om Fauske.


Asbjørn Lind – Tlf. 412 52 000


Til slutt følger en alfabetisk liste med emner man kan basere artikler ut ifra: