Kildehenvisninger, referanser til bind 5 i bokserien Fauske under 2. verdenskrig


1945 - Kapitulasjon - etterkrigstid

Del 1 - Bildereferanser


Det kan være vanskelig å gi rett referanse til bildene. En rekke av bildene går igjen i flere kilder, det kan ha vært laget flere kopier som en finner i flere album. Senere kan de være digitalisert og spredt, og det er nesten umulig å finne den opprinnelige kilden.

 

De fleste bildene etter Ivar Kristiansen er kopiert av Wenche Spjelkavik/Kjell Lund Olsen i Sulitjelma Historielag og delt med forfatteren. Noen av bildene hans er ikke fra dem, men fra arkivet i magasinet til Fauske bibliotek. Hans sønn Ernst Otto Kristiansen har gitt meg tillatelse til å bruke alle bildene etter faren, men der bildene er fra Sulitjelma Historielag er det spesielt nevnt.

……………..

Bildene som ble tatt da det svenske sykehuspersonalet var på Fauske i juni 1945 er mye publisert. Det var flere som tok bilder, og det er vanskelig å vite hvem som er fotograf og fotoeier, fordi det er noe motstridene opplysninger. Dette gjelder bildene på sidene 105-nederst, 107, 108, 113, 114, 126, 135. Det siste fra fangeleiren Petterslager har sjefslegen Ulf Nordwall tatt, det er fra fotoalbumet som hans sønn Jan Nordwall, Stockholm, har. Både Leif Kreyberg og Ingrid Stenbeck har tatt bilder.

Alle bilder og kart er bearbeidet av forfatteren.

……………..

Forside

Fra arkivet etter Leiv Kreyberg: «Brigadesoldat med barn». RA/PA-0276/U/L0001/0001. Fargelagt av Björk Bjarkadottir.

Forsats

Skråfoto av Fjellanger-Widerøe. Fra det kommunale bildearkivet.

Baksats

Fra Trond Ole Slettvoll. Hans far sitter i andre rekke, nr. to fra venstre.

Bakside

Bildet av Marie og Willy Haucks gravminne på kirkegården i Valnesfjord sammen med forfatteren er tatt av Bodil Bakken. Teksten var litt tilgrodd, og det var ikke blomster da bildet ble tatt. Jeg har derfor limt på et bilde av gravminnet tatt av Valter Hauglid noen år tidligere.

 

Kapittel 1. Fra 1. januar 1945

Bilder


Side 6

Bildet med naziflagget over det tyske hovedkvarteret er sannsynligvis tatt av kommunerevisor Ivar Kristiansen. Det er tatt fra et vindu i Rødskola. Det ligger en kopi i det kommunale bildearkivet.


Side 8

Øverste bildet er fra det kommunale bildearkivet.

Nederste er tatt av forfatteren.


Side 9

Fra det kommunale bildearkivet.


Side 10

Jeg har fått bildet av Rolf Weschkalnies som står til høyre.


Side 13

Fra Jann Strømdal


Side 14

Fjellanger Widerøe. Fra det kommunale bildearkivet.


Side 15

Fra Jann Strømdal


Side 16

Fra årbok for Skjerstad 2020, «Ka du frætta dar».


Side 17

Bilde av dokument i arkivet etter Sulitjelma Gruber i Arkiv i Nordland.


Side 20

Bildet er hentet fra Hanne Kari Kvandals artikkel i Fauskeboka. Bildet er for øvrig med i flere album.


Side 22

Skråfoto av Fjellanger Widerøe. Fra den kommunale bildesamlingen.


Side 23

Bilde av dokument i arkivet etter Sulitjelma Gruber i Arkiv i Nordland.


Side 24

Tatt av forfatteren i 2021 i bunkeren avbildet på side 8.


Side 27

Bildet er fra arkivet etter Ankerske A/S. Eid av Nordlandsmuseet, oppbevart i Finneidarkivet.

 

Kapittel 2. Svensketrafikken økte

Bilder


Side 29

Kartet er utgitt like før 2. verdenskrig og er fra min kartsamling. Jeg har skrevet på navnene på noen aktuelle steder.


Side 30

Fra album utlånt av Karin Julianne Brandt.


Side 32

Bildet av dagboka har jeg fått av Berit Nicolaisen.


Side 33

Bildet er kopiert fra et fotoalbum til Karin Julianne Brandt.


Side 34

Som over.


Side 36

Bildet er fra Vidar Natvig.


Side 38

Bildet av Kåre Berg er hentet fra artikkelen i Fauskeboka.


Side 39

Bildet av Willy Hauck og hans barndomshjem er fra fotosamlingen som eies av hans kones søsterdatter Haldis Johansen i Valnesfjord.


Side 40

Se over.

Bildet av Artur Natvig med barna har jeg fått kopiere av Vidar Natvig. Fotograf hans mor Hildur Natvig.


Side 41 og 42

Se over.


Side 44

Fra arkivet etter Organisasjon Todt i Riksarkivet.


Side 45

Fra Stig Skålbones og Michael Stokke. Det er skrevet at dette kan være norske kvinner, men jeg tror bestemt dette er av kontingenten av ukrainske kvinner.


Side 46

Vertikalfoto av Fjellanger Widerøe, fått fra Statens kartverk, Bodø.


Side 47

Fra arkivet etter Organisasjon Todt i Riksarkivet.


Side 48

Publisert på Facebook, Saltdal før og nå av Havegg. Bildet er kanskje tatt av byggeleder Leif Skjerve, som var sentral i byggingen av broene mellom Langset og Rognan.


Side 49

Øverste bildet er tatt av kommunerevisor Ivar Kristiansen og delt av hans sønn Ernst Otto Kristiansen. Sulitjelma Historielag har kopiert og eier filmene.

Nederst bilde fra arkivet etter A/S Sulitjelma Gruber i Arkiv i Nordland.


Side 52

Fra arkivet etter Svein Skjerstad.

 

Kapittel 3. Hjemmefront og sabotasje

Bilder


Side 56, 57

Fra arkivet etter Anton Johnson i Arkiv i Nordland.


Side 59

Fra Odd Lekang, Misvær.


Side 60, 61

Fra arkivet etter Anton Johnson i Arkiv i Nordland.


Side 62

Regnskapsboka til Kjærvald Bakken er i forfatterens eie.


Side 65

Bilde tatt av forfatteren.


Side 66

Øverst fra Riksarkivet

Nederst

Vertikalfoto av Fjellanger Widerøe bearbeidet av forfatteren.


Side 67

Bildet av en side i hytteboka hans er tatt av Paul-Christan Sletbakk.


Side 68

Skjemaet er laget av forfatteren.

 

Kapittel 4. Mai 1945 – Kapitulasjonen

Bilder


Side 70

Bilet er kopiert og eies av Sulitjelma Historielag.


Side 74

Bildet er delt av Ernst Otto Kristiansen.


Side 80

Fra det kommunale bildearkivet.


Side 81

Bilde tatt av forfatteren fra arkivet etter kommunerevisor Ivar Kristiansen. Biblioteket på Fauske.


Side 83

Fra arkivet etter Leiv Kreyberg.


Side 84

Fra forsker Michael Stokke, Narviksenteret.


Side 85

Øverst tatt av forfatteren.

Nederst fra Wenche Spjelkavik, Sulitjelma Historielag, som eier bildet. Fotograf er kommunerevisor Ivar Kristiansen.


Side 87

Fra Per Bernhardsen, Rødås.


Side 88

Bildene er kopiert fra arkivet etter Ivar Kristiansen i Fauske bibliotek. Delt av sønnen Ernst Otto Kristiansen.


Side 89

Fra Per Jevne, Trondheim.


Side 90

Fotograf Stian Eisenträger, fra artikkel i VG Helg.


Side 91

Fotograf Ivar Kristiansen. Delt av Ernst Otto Kristiansen.


Side 92

Begge bilder er fotografert av Ivar Kristiansen, delt av Ernst Otto Kristiansen.


Side 93

Fotograf Ivar Kristiansen, delt av Sulitjelma Historielag.


Side 94

Fotograf Kjell Bakken.


Side 96

Kopiert bilde fra Trond Ole Slettvoll. Det er senere trygdesjef Nils Myrbakk og hans bror som er avbildet. Vi traff Nils Myrbakk første gang på side 50 i bind 1, da han var leder av forsyningsnemnda. Han ble valgt inn i formannskapet etter krigen.


Side 99

Jeg har fått bildet av samboeren til Kirsten Helene Lunde etter hennes bortgang.


Side 100

Kopiert bilde fra samlingen til Cato Pedersen. Ukjent fotograf.


Side 103

Bildet er et utklipp fra www.berliner-auktionshaus.com, sent av Michael Stokke, Narviksenteret.

 

Kapittel 5. Juni 1945

Bilder


Side 104

Bilde tatt av forfatteren i Riksarkivet.


Side 105

Øverst bilde fra Vidar Natvig, fotograf hans mor Hildur Natvig.

Nederst bilde: Svenskene, se innledningen.


Side 106

Fotograf Ivar Kristiansen, bildeeier Sulitjelma Historielag.


Side 107

Svenskene, se innledningen.


Side 108

Svenskene, se innledningen. Også avbildet i boka til Gunnar Nordby.


Side 109

Bilde delt av Jens-Morten Kristiansen.


Side 110

Fotograf Ivar Kristiansen, bildeeier Sulitjelma Historielag.


Side 111

Som over.


Side 112

Fra Brigadens arkiv.


Side 113

Svenskene, se innledningen.


Side 114

Svenskene, se innledningen.


Side 115

Svenskene, se innledningen. Også avbildet i boka til Kreyberg. «Etter ordre – eller uten». 1976.


Side 117

De øverste bildene er tatt av Kjell Bakken på Fauske kirkegård og i Vigelandsanlegget.

Nederst har samme fotograf tatt bilde i arkivet etter Ankerske i Finneidarkivet.


Side 118

Øverste bilde: Som over.

Nederste bilde delt av Michael Stokke, Narviksenteret.


Side 119

Til venstre: Bildet er delt av Valter Johansen.

Til høyre: Delt av Michael Stokke, Narviksenteret. Det var reportasje i lokalavisen ved åpningen, da var det bare en provisorisk plate av hvit marmor i midten. Ankerske var ikke ferdig med plata fra bruddet i Festvåg til åpningen, men fikk den på plass litt senere. Rafa-2510_Db_316_009 m.fl.


Side 120

Bilde fra Leiv Kreybergs arkiv. Delt av Michael Stokke.


Side 122

Fra arkivet etter Brigaden, 1. Bergkompani i Riksarkivet.


Side 125

Fotograf Ivar Kristiansen, delt av Ernst Otto Kristiansen.

Usikker på om det er samme fotograf på det nederste bildet.

 

Kapittel 6. Juli 1945

Bilder


Side 126


Side 129

Bilde delt av Michael Stokke.


Side 130

Fra arkivet etter Fauske kommune i Arkiv i Nordland.


Side 132

Fra arkivet etter Brigaden, 1. Bergkompani i Riksarkivet.


Side 134

Bildeutsnitt fra forfatterens draft over Skjerstadfjorden.


Side 135

Fra arkivet etter den svenske sjefslegen Ulf Norwall, tillatelse til publisering gitt av hans sønn, Jan Nordwall. Bildet er delt av Michael Stokke.

Det var veldig morsomt å finne igjen stabbesteinene og andre detaljer som står slik de ble forlatt etter krigen.


Side 136

Fra arkivet etter Brigaden, 1. Bergkompani i Riksarkivet.


Side 137

Øverst bilde fra det kommunale bildearkivet på Finneid.

Nederst fra Brigadens arkiv.


Side 139

Begge bilder er delt av Wenche Spjelkavik: Fotograf Ivar Kristiansen, bildeeier Sulitjelma Historielag.


Side 140

Som over.

 

Kapittel 7. August – september 1945

Bilder


Side 143

Bildeeier er datter av Thorolf Eriksen, Vivi Stokland, som har delt bildet med meg.


Side 144 og 145

Begge bilder er delt av Wenche Spjelkavik: Fotograf Ivar Kristiansen, bildeeier Sulitjelma Historielag.


Side 147

Kart utgitt før krigen fra arkivet mitt. Jeg har lagt inn ruta pluss et par navn.


Side 148

Annonse fra avisa Salten.


Side 149

Bildet og opplysningene er delt av Simon Orchard, Oslo.


Side 150

Bildeeier Trond Ole Slettvoll, Fauske.


Side 151

Bildeeier Bjørn Mosti, Namdalseid.


Side 153

Øverst Steffen Ruuds pengesedler som jeg fikk ta bilde av.

Nederst: Bildet er avfotografert fra en rapport som Fr. Wisløff i gjenreisningsnemda satte opp i 25. juni 1947. Riksarkivet: Rapport fra stadsingeniør Fredrik Wisløff ang. gjenreisningen i Fauske. Kommunaldepartementet, sekretariatet B1. RA/S-1447/D/L0083/0014.


Side 154

Bilde av annonse i avisa Salten, tatt av undertegnede.

 

Kapittel 8. Oktober – November – desember 1945

Bilder


Side 158

Øverst: Jeg tok bildet sommeren 2020 på gravplassen på Helland.

Nederst: Bildet er delt av Torbjørn Andreassen fra albumet til Kjell Hansen.


Side 159

Fotograf Ivar Kristiansen, delt av Ernst Otto Kristiansen.


Side 160, 161 og 162

Bildene er delt av Bjørn Bestons sønn Odd Beston.


Side 163 og 164

Fra Bjørn Bestons rapporter som jeg har kopiert.


Side 165

Jeg syntes jeg måtte ta bilde av frimerket med Terje Lillegård. Mora hans var en av kvinnene som ble kjæreste med soldatene til Beston, da de «tømte bygda for jenter».


Side 167

Fra arkivet til Fauske kommune under krigen. Arkiv i Nordland.


Side 169

 

Kapittel 9. 1946

Bilder


Side 171

Bildene av bautaen fra Ankerske er delt av Anne-Rita Kolberg, Glomfjord.


Side 173

Fra et postkort delt av Arne Engmo på Facebook.


Side 174

Fra arkivet etter Organisasjon Todt i Riksarkivet.


Side 175

Bildet av St. Olavsmedaljen er hentet fra Wikipedias artikkel om denne.


Side 176 og 177

Bildene er delt av Hermann Narvhaugs datter, Lilly Geijpel, København.


Side 188

Øverst: Bildet er delt av Frank Erik Krokstrand, Beiarn.

Nederst: Bildet av brev og konvolutt er delt av Sverre Frostmo, Fauske


Side 190

Bilde av artikkel i avisa Salten.


Side 191

Bildet av Erling Eide er delt av Egil Eide.

 

Kapittel 10. 1947 og årene etterpå

Bilder


Side 195

Fra Fauske Slektshistorielags arkiv.


Side 196 og 197

Bildene er delt av Wenche Havig, svigerdatter av Bodvar Havig. De er fra hans album.


Side 198

Fra Riksarkivet. Fauske 81-9944. Justisdepartementet. Oppgjørsavdelingen. Leiekontorene. Leiesaker. Alminnelige leiesaker. RA/S-1056/I/Ia/L0330.


Side 204

Bilde fra avisa Friheten 7.11.1951.


Side 205

Skråfoto av Fjellanger Widerøe fra det kommunale bildearkivet. Utklipp og forstørrelse av forfatteren.


Side 206

Øverste dokumenter fra arkivet etter Gorduskompaniet er delt av konservator Arne Langås, Falstadsenteret.

Nederste bilder fra den tyske gravplassen i Botn er tatt av Bodil Bakken.


Side 208

Bildet fra gjesteboka til Herlaug og Hjalmar Dolmen er delt av sønnen Hans Jørgen Dolmen, Tverlandet.

 

Kapittel 11. Sluttord

Bilder


Side 211

Bildet er tatt av forfatteren.


Side 213

Bildet er publisert på Facebook av Stig Olav Johansen, Bodø, og kopiert derfra.


Side 217, 218 og 219

Bildene er avfotografert fra albumet etter Willy Hauck, det eies av Haldis Johansen, Valnesfjord.