Tidligere utgitte bøker


På denne siden finner du våre tidligere bokutgivelser, inkludert Fauskebøkene.


Du kan bestille bøkene på Leselysthuset (www.leselysthuset.no) som både har internett- og telefonbestilling.


Fauskebokas historie


Fauskeboka ble utgitt første gang i 1982, og har har vært utgitt hvert år siden. Inntil 2012 ble boka utgitt av Fauske kommune, med litt forskjelling organisering av utgivelsen. I 1980 ble det utgitt en bok i anledning 75 års jubileet til Fauske kommune. Denne er også en del av denne bokserien.


Artikkelindeks for årene 1980 til 2019 finnes via menyen til venstre.

 

I 2013 overtok Fauske historielag, dengang  Fauske Slektshistorielag, eierskapet til Fauskeboka, etter avtale med kultursjefen. Samtidig fusjonerte historielaget sitt historiske magasin, "Folk før" inn i Fauskeboka.

Tidligere utgitte Fauskebøker

Fauskeboka 2022

Diverse skribenter

 

Fauskeboka 2022 inneholder nærmere tretti artikler av en rekke skribenter, artikler med innhold fra Fauskeområdet, Valnesfjord og Sulitjelma.


Her kan vi lese om drukningstragedien ved Tørresvika i 1766, artikkelforfatteren går 7 generasjoner tilbake i tid og beretter om sin 5x tippoldefar som var en av de 14 forulykkede, og om hans familie og forholdene på gården på Ytre Klungseth.


Videre om Småbrukeren – en pioner i sin tid, om historien til Fauske Bonde- og småbrukerlag, som i 2013 feiret 100-årsjubileum, som et av de første bonde- og småbrukarlag stiftet i Nordland fylke.


Fauske ungdomsklubb var i drift fra 1984 til 2021 da dørene ble stengt for siste gang. I årets Fauskebok får vi historien til ungdomsklubben, fra oppstarten i bomberommet på Fauske videregående skole, til den senere flyttet permanent til Fauske Samfunnshus.

Det nokså spektakulære bildet av gaupa og lammet på forsiden av årets Fauskebok finner du også inne i boka, som del av en bildeserie og historien og dramatikken beskrevet, som utspant seg foran fotografen, artikkelforfatter og sauebonden, iskaldt tok han bilder og samtidig avverget situasjonen.


Dette og mye mer kan du lese i Fauskeboka 2022


Innbundet, 216 sider. Kr. 300


Fauskeboka 2021

Diverse skribenter


Artiklene i årets Fauskebok har et variert utvalg av temaer, her kan nevnes:


 • Om brannen i Charlotta Gruve i Sulitjelma i 1971
 • Fauske vannverk: historien om vannverkene Stengvann og Klungset.
 • Saltenløpet – turløpet fra Vatnbygda til Valnesfjord.
 • Veien til Sulitjelma. Samferdselen her fra midten av 1800-tallet, den første jernbanen og fram til veien ble ferdigstilt i 1972.
 • Del 2 av artikkelserie om Johan Persa på Ytter-Fauske
 • Del 3 av artikkelserie om høyfjellsgruvebyen Jakobsbakken.
 • Bygda vår – dikt om Fauskeeidet av Isak Wangen.


I år er det 100 år siden leirraset på Klungset, 30. oktober 1921. I den forbindelse er gjengitt en artikkel fra Fauskeboka 2002, skrevet av tidsvitnet Wilhelm Nordhaug.


Sulitjelmaaffæren i 1917 er tema for to artikler: Sulitjelmaaffærens bakteppe og utvisning av finske arbeidere.


Innbundet, 172 sider


Pris kr. 50

Fauskeboka 2020


Årets Fauskebok byr på interessant lokalhistorisk stoff med geografisk spredning fra hele kommunen og emner som blant annet skytterlagsvirksomhet, idrettsliv, musikkliv, og spennende og gripende krigshistorie.


Samferdsel: Hvordan Innstrandvegen i Bodin Præstegjeld ble til Riksvei til Finneid.


Arbeidsliv for 100 år siden: Fiskeryrket kunne være dramatisk og livsfarlig.  


....... og mye mer!


Utgitt 2020. Innbundet. Boka er på 197 sider med artikler fra 22 forfattere og inneholder ca. 140 bilder.


Pris kr. 50


Fauskeboka 2019


Det er artikler om orkesteret Chicago Bandit Orkester, et band som hadde stor suksess. Bilder og fortelling om besøk på Vannstasjonen av samene fra Viri. Om Spanskesyken i Fauske som herjet her for 100 år siden. Om utviklingen av Fauskedialekten.


I artikkelen: Starten på et voksenliv, kan vi lese om Fauske realskole og da Harald Enge slo «knock out» på en beruset tysk offiser i klasserommet på Kvitskolen. Hvor kommer stedsnavnet Sagmo fra? Litt om turn etter krigen. Nye funn ved offerstedet på Leivset.


Om en gutt fra Erikstad som forliste på selfangst i Grønlandsisen og så vidt overlevde i livbåten og ble berget av eskimoer.


Utgitt 2019. Innbundet, 192 sider og har artikler av 21 forfattere.


Pris kr. 50 

Fauskeboka 2018Fauskeboka 2018 er på 192 sider og med et rikholdig utvalg av bilder. Det er 19 forfattere som har skrevet om bl.a.:


 • Fortolling av whisky, punch og mahogni over Finneid havn.
 • Fauske under 1. verdenskrig.
 • Cato Pedersens fortellinger fra barndommen.
 • Tromsø Museum har rengjort vikingetidsfunn fra Erikstad.
 • Fauskemann med yrke som bøddel/halshogger.
 • Gamle navn i Sjønstå-/Sulitjelmadalen.
 • Da Sulitjelma ble okkupert av norske soldater.


Utgitt 2018. Innbundet, 192 sider. Pris: kr. 50,-

Fauskeboka 2017


Boka er i år på 192 sider og med 200 bilder og tegninger. Det er vel 20 forfattere som har skrevet historier fra vår nære og fjerne historie. Det fortelles fra vikingetiden for 1000 år siden og fram til antikvitetsbutikkene på Fauske i vår nære historie.

Boka selges gjennom bokhandlerkjeden ARK, som har dem på lager på Fauske, Glasshuset og Hunstadsenteret i Bodø samt i Mo i Rana. Ellers Leselysthuset på Rognan som har internettbokhandel og Fauske kommunes servicetorg.


Den kom i salg 13. november etter litt forsinkelser på grunn av at trykkeriet gikk konkurs midt i prosessen.


Utgitt 2017. Innbundet, 192 sider. Pris: kr. 50,-

Fauskeboka 2016


Redaksjonen i år har bestått av Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken. Boka har ca. 73.000 ord, 234 bilder fordelt 208 sider.

Boka selges på kommunens servicetorg og bokhandelkjeden ARK, samt Leselysthuset på Roganan som har internettbokhandel.

Viggo Eides bokomtale kan leses her: Årboka.


Utgitt 2016. Innbundet, 208 sider. Pris: kr. 50,-

Fauskeboka 2015


Redaksjonen har vært Else Gylseth Nilsen, Berit Brandt Lesniak, Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken. 18 skribenter i årets bok. Det er mange spennende historier basert på minner og "forskning" i arkiver etc. Boka har vel 60.000 ord og 144 bilder fordelt på 160 sider.

Boka selges på Fauske kommunes servicetorg, ARK bokhandel på Fauske, i Glasshuset i Bodø, og på Mo. Øvrige ARK bokhander kan levere boka etter bestilling. Den føres også av Leselysthuset i Saltdal.


Utgitt 2015. Innbundet, 160 sider. Pris: kr. 50,-

Fauskeboka 2014


Boka kom i salg torsdag 6. november. Les Viggo Eides bokomtale her: Fauskeboka

Boka er på 117 sider, ca. 40.000 ord og vel 160 bilder. Det er også i år 17 skribenter som har samlet stoff og bilder. Boka inneholder lokalhistorie fra Fauske kommune, gamle bilder, biografier etc. .


Som tidligere selges den på nett hos www.leselysthuset.no (Rognan) ARK-bokhandlene i Norge, og på Fauske kommunes servicetorg. Kommunens servicetorg sender ikke bøker, her må du møte opp og betale med kort. Det er imidlertid enkelt å kjøpe bok på nett med kredittkort ved å trykke på fanen til venstre. I tilegg til disse salgstedene vil vi ha noen salgsdager på forskjellige steder i kommunen.


Utgitt 2014. Innbundet, 117 sider. Pris: kr. 50,-

Fauskeboka - Folk før 2013


Boka er et dugnadsprosjekt i historielaget, og består av 112 sider med historisk materiale fra hele kommunen. 17 skribenter har samlet mye interessant stoff og bilder. Vårt historiske magasin, Folk før, er nå fusjonert med Fauskeboka og blitt til Fauskeboka – Folk før.


Boka er i salg på kommunens servicetorg på Fauske, ARK-bokhandlene i Norge, og på Leselysthuset på Rognan. På Leselysthuset kan den også bestilles tilsendt hjem til deg via hjemmesiden www.leselysthuset.no. Kjøp 2013-boka på nett hos: Leselysthuset.


Utgitt 2013. Innbundet, 112 sider. UTSOLGT

Bokserien

Fauske under 2.verdenskrig i 5 bind

av Kjell Bakken

Fauske under 2.verdenskrig, Bind 1: Overfallet

Forfatter: Kjell Bakken


Boka forteller om da den tyske hæren overfalt Fauske i 1940. Først med bombingen av sentrum 22.mai, og senere invasjonen 29.mai. Fra da av ble stedet oversvømmet av flere tusen østerrikske bergjegere.


Flere Fauskeværinger ble drept, både til sjøs og under overfallet på Fauske.


Boka viser flere bilder som front-fotografene tok, og som ikke er publisert tidligere.


Lenker: Kilder til Bind 1 og Rettelser og kommentarer til Bind 1


Utgitt 2017. Innbundet, 200 sider. 2.opplag 2019. Pris: kr. 300,-

Fauske under 2.verdenskrig, Bind 2: Krigen slutt. Okkupasjonen begynner.

Forfatter: Kjell BakkenBind 2 i serien om Fauske under 2. verdenskrig tar for seg tiden fra kapitulasjonen 10. juni 1940 til årsskiftet 1941/1942. Boka er på 208 sider og med et rikholdig utvalg av bilder. Boka forteller litt om hva Fauskefolk opplevde i denne tiden. Mest om de som bodde på Fauske, men også de som var berørt av krigen andre steder.


De østerrikske bergjegerne hadde tatt full kontroll i Fauske kommune. Praktisk talt alle boliger og hus i og rundt Fauske sentrum var fylt opp med soldater. Næringslivet og private måtte samhandle med soldatene. Østerrikerne ble etter fire-fem måneder flyttet til Finnmark, og soldater fra Øst-Preussen overtok. Kjøtt-, melk- og grønnsaksproduksjonen i kommunen måtte økes for å skaffe mat til den mangedoblede befolkningen – ikke minst til hestene. All aktivitet som ikke tyskerne prioriterte stanset opp.


 • Samarbeid mellom okkupant og industri 
 • Krigsseilerne fra Fauske.
 • Om tyskveien, vei til forsvarstillinger på fjellet over Kvitblik – Djupvik –forsvar av fortet i Røsvik.
 • En Fauskemann henrettet.
 • 18 fauskeværinger sendt til SS Strafgefangenenlager Falstad.


Lenker: Kilder til Bind 2 og Rettelser og kommentarer til Bind 2


Utgitt 2018. Innbundet, 208 sider. Pris: kr. 300,-

Fauske under 2. verdenskrig bind 3: 1942/43

Forfatter: Kjell Bakken

 

I bind 3 fortsetter fortellingen om okkupasjonstiden i Fauske kommune. Dette bindet starter 1.1.1942 da bind 2 sluttet. I denne tidsperiode forandret forholdet til okkupasjonsmakten seg mye – fra fredelig sameksistens med de tyske soldatene, til grusomheter som folk i Fauske ikke hadde kunnet forestille seg var mulig.


Som da en 16-åring fra Sulitjelma ble tatt av det tyske sikkerhetspolitiet og torturert i Bodø slik at han døde. Krigsfangene fra Øst-Europa kom til kommunen. Prestene la ned sine embeter. Læreraksjonen – noen valgte å stå i Quislings samband, andre meldte seg ut og mistet jobben. Ankerske produserte suvenirer til de tyske soldatene.


Organisasjon Todt etablerte seg og «Ortzlasarett Klungset» var under utbygging. De alliertes raid mot nordlandskysten medførte en forsert utbygging av forsvarsstillinger i Fauske.


Lenke: Bind 3, Kildehenvisninger og kommentarer.

 

Utgitt 2019. Innbundet, 208 sider og har ca. 190 bilder.


Pris kr. 300 

Fauske under 2. verdenskrig, bind 4: 1944 – Okkupasjonen går mot slutten

Forfatter: Kjell Bakken


Boka forteller om hva som skjedde i Fauske kommune og om Fauskefolks opplevelser under okkupasjonen i 1944.


Av innhold kan nevnes: Bemanning og ansvarsområde til de tyske militære på Fauske. Organisasjon Todt og Nord-Norgebanen. Todtleiren. De tyske entreprenørene som arbeidet på jernbanen. Svensketrafikken. Ankerske Marmorindustri. Sulitjelma Gruber. Spionering på tyskerne, XU.  Det tyske militære returnerer gjennom Fauske etter tilbaketrekkingen fra nord.


Lenke: Bind 4, kildehenvisninger og rettelser.


Utgitt 2020. Innbundet. Boka er på 216 sider og inneholder ca. 200 bilder.


Pris kr. 300

Fauske under 2.verdenskrig, bind 5:

1945 – Kapitulasjon – etterkrigstid

Forfatter: Kjell Bakken


Boka forteller om hva som skjedde i Fauske kommune og om fauskefolks opplevelser i 1945 og noe om oppryddingen etter okkupasjonen.


 • Hjemmefronten planla overtakelse av makta i Fauske.
 • Den tyske kapitulasjonen.
 • Overtakelse av makta fra den tyske okkupanten.
 • Arrestasjonene.
 • Oppgjøret innenfor og utenfor rettsalene.
 • 92 sovjetiske krigsfangegraver flyttes fra kirkegården til Tjøtta i 1954.
 • 47 tyske soldatgraver flyttes fra kirkegården til Botn i 1954.


Dette er 5. og siste bind i Kjell Bakkens bokserie om Fauske under 2. verdenskrig.


Innbundet, 222 sider


Pris kr. 300


Øvrige utgivelser

Fauske kirke – mennesker og historier


Boka forteller historien om Fauske kirke. Den lange forhistorien, byggingen og bruken av kirka fram til i dag. Vi får også fortellinger om noen av menneskene knyttet til kirka.


Det første tegnet på kristendom i Fauske, et sølvkors funnet i Vatnan, blir beskrevet i begynnelsen av boka.


Vi får videre historien om utviklingen fra Fauskeeidets annekssogn til Fauske kommune, historien om prestefamilien Thora og Sverre Jervell, misjonæren Petrine Solvik og sognepresten Rudolf Tønder.


Her er også blant annet skrevet historien om sangkorene og musikalske innslag.


Boka inneholder historie fram til 2020.

 

Innbundet, 152 sider. Kr 100Nedsatt pris!

Ankerske på Fauske

Marmoren som

erobret verden


Bedriftshistorie 1882 - 2020


Forfatter: Ingvar Lindahl


Ordinær pris kr. 300


Nå: Kr. 100Boka gir en kort beskrivelse av hvordan marmoren i Salten og Nordland ble til og hvordan den ble funnet, kartlagt og utnyttet.


Lokalt på Fauske er aktiviteten med bryting av marmor og bearbeiding av denne i nesten 140 år bare kalt Ankerske. Christian August Anker, som var den viktigste person for å få drift i gang, og har gitt sitt navn til selskapene som har utnyttet marmoren fram til i dag.


Boka gir en oversikt over driftsselskapene og eierne fra 1882 til 2020. Noen av de mest markante personene fram gjennom tiden er trukket fram. Den teknologiske utviklingen i bruddene og bearbeiding av marmor på fabrikkene til Ankerske er beskrevet. Luksuriøs marmor fra Fauske og andre brudd er omtalt med sine mange navn, brukt både i Norge og ute i verden. Også de viktigste av Ankerske brudd utenom Fauske på marmor og andre typer naturstein er nevnt.


Bokas målgruppe er først og fremst de som er interessert i lokalhistorien til Fauske og Salten. Oversikten over marmordriften på Fauske kan være av interesse for historien om steinindustrien i Norge. Marmoren har bidratt til å gjøre stedet Fauske kjent. De mange typene marmor under begrepet Fauskemarmor er viden kjent i steinindustrien ute i verden.


Innbundet, 207 sider. Nå kr. 100

Nedenfor kan du lese bokanmeldelse av "Ankerske på Fauske", fra fagtidsskriftet STEIN, publisert høsten 2021:

Gamle navn i Sjønstådalen langs Sulisbanen
Forfatter: Kjell Sture Hugaas


Særtrykk av artikkel i Fauskeboka 2018


 Med utbrettbart kart i innlagt lomme.


NB!

Heftet selges kun av Kjell Sture Hugaas og interesserte henvender seg direkte til ham på telefon 95 94 32 66, eller epost: kjell.sture.hugaas@signalbox.no


Et mindre antall er likevel for salg hos Leslysthuset, Rognan


Utgitt 2019. 2. opplag. Heftet, 34 sider. Pris: kr. 150,-

Valnesfjord Idrettslag

Forfatter: Truls Bringslimark


Omtale av Valnesfjord Idrettslags skihistorie.

Boka er på 135 sider og med mange bilder og premielister. Den tar for seg tida før Valnesfjord Idrettslag ble stiftet og fram til 1956. Allerede i 1903 arrangerte Valnesfjordens Idrættslag «Præmieskiløb».


Utgitt 2018. Innbundet, 135 sider. Pris: kr. 50,-

Jakobsbakken, Gruvebyen i gruvebyen Sulitjelma

Forfatter: Odd Rørvik


En framstilling av stedet slik det fortoner seg for for en som ble født der og vokste opp der, og som nå ser stedet og livet der i et langsiktig perspektiv.


Utgitt 2017. Innbundet, 192 sider. Pris kr. 200,-

Jakobsbakken gruve

Forfattere: Odd Rørvik og Nils Norum


Dette magasinet på 51 sider forteller om den tekniske driften av Jakobsbakken gruve og arbeidsoppgavene til de ansatte. Et rikholdig bildemateriale illustrerer hvordan de tekniske anleggene fungerte og hvordan arbeidene foregikk.


Utgitt 2016. Heftet, 51 sider. Pris kr. 25,-

Folk førFolk før 2012

Forsiden til 2012-utgaven viser Meier Johannesen i støa hans ved Strømsnes.


Utgitt 2012. Heftet, 39 sider. Pris: kr. 25,-
Folk før 2011

Forsiden til 2011-utgaven av "Folk før" viser Sigrunn Hanssen, på Sjønstågården, med en laks fra

Sjønståelva.


Det var Frøydis Einset som var redaktør for "Folk før".


Utgitt 2011. Heftet, 31 sider. UTSOLGT.