Gamle aktuelle saker, 2024

Referat og bilder fra medlemsmøtet tirsdag 20. februar, med foredraget: Tømmerdalverkstedet ved Kjell Bakken

21.02.24 EKD


Referat fra medlemsmøte tirsdag 20.02.24 i auditoriet på Vestmyra skole. Foredragsholder Kjell Bakken fortalte litt om historien til verkstedet. Det var 54 til stede. Historielaget serverte som vanlig brus og kaffe og litt munngodt i pausen.


Du kan lese referat og se bilder fra møtet/foredraget ved å velge "Medlemsmøter" - "Bilder og referater fra møter" i menyen ovenfor. Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte tirsdag 20. februar, kl 18.00: foredrag om Tømmerdalverkstedet

12.02.24, oppdatert 16.02.24 Kr.


På medlemsmøtet tirsdag 20. februar kl.18.00, på Vestmyra barne- og ungdomsskole, vil Kjell Bakken holde foredrag om historien til Tømmerdalverkstedet på Erikstad. Enkel servering.


Er du ikke medlem av Fauske historielag og ønsker å melde deg inn; velg Om oss - Bli medlem, i menyen over for informasjon, du kan også melde deg inn på møtet.


Gamle og nye medlemmer er velkommen!


(Klikk på bilder for større versjon)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trapper var et av hovedproduktene.

Foto: Kjell Bakken

Brev med tilbudet om innredninger til Rådhuset.

Tømmerdal med fiskekompiser på tur fra sin kjære hytte ved Kvitbergvatn. Kjærvald Bakken, Ingvald Tømmerdal, Arne Solvik

Bildet er fra Kjell Bakken.

Referat fra styremøtet onsdag 7. februar, på Teletunet

09.02.24 EKD


Det ble holdt styremøte i Fauske historielag på Teletunet onsdag 7. februar. Du kan lese referatet fra styremøtet ved å velge "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller du kan klikke på denne lenken for å lese referatet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkallingen til styremøte 2/2024, onsdag 7. februar kl. 18.00 på Teletunet

02.02.24 Kr.


Nyvalgt styre i Fauske historielag holder styremøte onsdag 7. februar kl. 18.00 på Teletunet.


For å lese innkallingen, velg "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over,

eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjennomført årsmøte 2024, 30. januar,

i Fauske historielag

02.02.24 Kr.


Årsmøtet i Fauske historielag ble holdt 30. januar og agenda ble gjennomført på tradisjonelt vis.


Etter det formelle årsmøtet var det medlemsforedrag, denne gangen om historien til Ungdommens hus og den kommunale ungdomsklubben i årene 1984-2021. Foredragsholder for et godt og interessant foredrag,

var Gunn Lisbeth Pedersen.


Les og se bilder fra årsmøtet på ved å velge

"Medlemsmøter" - "Bilder og referater fra tidligere møter",

i menyen over. Eller klikk på denne lenken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling til årsmøte og medlemsmøte om "Ungdomsklubben i Samfunnshuset", tirsdag 30. januar 2024 kl. 18.00 på Vestmyra skole

14.01.24 EKD, oppdatert 25.01.24 Kr.


Styret har igjen gleden å innkalle deg og alle våre medlemmer til årsmøtet for 2024, tirsdag 30. januar kl. 18.00 i auditoriet på Vestmyra skole (Nå Ungdomsskolen). Vi følger vedtektens kapittel IV om innkalling og gjennomføring. Agendaen er listet nedenunder og beslutningsgrunnlag for sakene finnes i vedlegg til denne eposten. Etter at årsmøtet er gjennomført (med drikke - og kakepause), vil Gunn Lisbeth Pedersen holde foredrag om ungdomsklubben i Samfunnshuset.


Agenda med saksnummer:

  1. Konstituering. Herunder valg av møteleder, sekretær og tellekorps, og opptelling av fremmøtte (stemmeberettigede)
  2. Årsberetning - se vedlegg
  3. Regnskap - se vedlegg
  4. Innkomne forslag
  5. Budsjett 2024 - se vedlegg
  6. Fastsettelse av medlemskontingent 2024 - se vedlegg
  7. Valg av styre med vararepresentanter - se vedlegg
  8. Valg av revisor (2) - se vedlegg
  9. Valg av valgkomite (3) - se vedlegg


Deretter pause med kaker og kaffe før foredraget til Gunn Lisbeth.


 
Alle vedleggene ligger under "Om oss" på hovedmeyen og "Dokumentasjon fra møter og styret", eller du kan klikke på denne lenken her. 


Innkomne forslag (sak 4) må være styret i hende senest fredag 26. januar på epost: bjorenda@hotmail.com eller bragt til undertegnede. Se også vedtektene par 11.


Husk at årsmøtet gir medlemmene våre en unik mulighet til å delta eller bidra til å bestemme lagets aktivitet fremover. Samtidig er årsmøtet den viktigste demokratiaktiviteten i laget hvor vi snakker om og bestemmer virksomheten i 2024.


Vel møtt!


Med hilsen

Bjørn Rendall

Styreleder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Foredraget på årsmøtet 2024 omhandler ungdomsklubben på Samfunnshuset.

Referat fra styremøtet tirsdag 9. januar, på Teletunet

14.01.24 EKD


Det ble holdt styremøte i Fauske historielag på Teletunet tirsdag 9. januar.


Du kan lese referatet fra styremøtet ved å velge "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller du kan klikke denne lenken for å lese referatet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lag, foreninger, klubber, partiforeninger

10.01.24 EKD


Det er en ny side under menyen "Lokalhistorie" som har fått navnet "Lag og foreninger". Her har Asbjørn P. Lind forsøkt å lage en oversikt over frivillig arbeid i Fauske kommune før år 2000. Den er ikke fullstendig, men gir et godt bilde av hva frivillig arbeid har betydd i lokalsamfunnen og fremdeles betyr.


Han skriver videre: "Denne oversikten er notater jeg har gjort meg fra artikler og annonser i lokalavisene. Oversikten er derfor trolig ikke fullstendig og det kan derfor være fornuftig med et totalsøk hvis man har en spesiell interesse. Alle foreninger har hatt sine protokoller, regnskapsbøker, korrespondanse m.m., men for virksomheter som er opphørt kan det være vanskelig å spore opp dokumenter. Dette er egentlig et forsømt område ettersom intet har blitt prioritert innsamlet. Desto viktigere er det å se etter om dokumenter fortsatt finnes. Mangler dette så snakk med de som i sin tid var med – og forsøk å granske lokalavisene nøye!

 

Formålet med oversikten: Kanskje vil oversikten inspirere noen til å granske en forening i ens eget nærområdet. Har du et bilde kan det fort bli en liten artikkel på en side eller to i Fauskeboka. Trenger du hjelp og råd – kontakt noen i redaksjonen.

(Kjenner du til foreninger som mangler tar jeg gjerne i mot tips. Mail det til Fauske historielag)"


Les mer om dette og sjekk selve listen ved å gå på hovedmenyen og velg "Lokalhistorie" og "Lag og foreninger", eller trykk på denne lenken her.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planlagte medlemsmøter og foredrag våren 2024:

09.01.24 Kr.


Aktivitetsoversikt oppdatert 09.01.2024. 


30. januar - Årsmøte: Gunn Lisbeth Pedersen - Ungdomsklubben i Samfunnshuset

20. februar: Kjell Bakken - Tømmerdal-verkstedet

19. mars: Jan Oskar Bodøgaard - Spenninger i nord

 23. april: Knut Støre - Tysk og norsk grensepoliti 1942-45

22. mai: Ulf Bakke - foredraget vil handle om de 5 serbiske dødsleirene med
hovedvekt på Botnleiren mens de var styrt av SS. Endelig tittel følger.

18. juni: Asbjørn Lind er foredragsholder, tittel kommer senere.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkallingen til styremøte nr. 1/2024 - tirsdag 9. januar på Teletunet

03.01.24 EKD


Det holdes styremøte i Fauske historielag tirsdag 9. januar kl. 18.00 på Teletunet. For å lese innkallingen og sakslisten, velg "Om Oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller du kan klikke på denne lenken.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------