Fauske under 2. verdenskrig
2. verdenskrig hadde stor påvirkning på innbyggerne i Fauske. Det var få steder i Norge der det i forhold til folketallet var så mange soldater og «fremmedarbeidere» som på Fauske. Nesten alle innbyggerne på Fauske og i områdene rundt hadde folk fra Tyskland og andre land boende i boligene sine. I perioder var det også soldater i alle boligene flere andre steder, f.eks. i Vatnbygda, der alle hadde hatt soldater boende hos seg i perioder. Først britiske soldater, senere soldater Wehrmacht. Unntaket var i Sulitjelma, der ingen hadde soldater i boligene.
Vi viser også til linken nedenfor:

 Bøker og andre kilder med stoff om krigstiden i Fauske.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kartet viser troppebevegelsene like før Finneidbrua sprenges. Bergjegerne (grønne strek) visste ikke hvor sterk motstanden ville bli på Finneid og i Vatnbygda. De britiske (røde strek) og de norske (blå strek)  troppene var på retrett fra området.

Bokserien

Fauske under 2.verdenskrig,
Bind 1-5


For lettere å finne raskt fram til kildehenvisninger,
rettelser og kommentarer til de 5 bindene i bokserien,
finner du nå lenker direkte til disse opplysningene
for hvert enkelt bind her:


Bind 1: Overfallet   

a) KILDER    

         b) RETTELSER OG KOMMENTARER


Bind 2: Krigen slutt. Okkupasjonen begynner.juni 1940- ut 1941   

a) KILDER

             b) RETTELSER OG KOMMENTARER


Bind 3: 1942/43 KILDER OG KOMMENTARER


Bind 4: 1944 - Okkupasjonen går mot slutten.

    KILDEHENVISNINGER OG RETTELSER


Bind 5: 1945 - Kapitulasjon - etterkrigstid.

             a) KILDEHENVISNINGER, DEL 1: TEKSTREFERANSER

             b) KILDEHENVISNINGER, DEL 2:

                 BILDEREFERANSER

             c) RETTELSER OG KOMMENTARER


Klikk på bildet for større versjon.


Opplysningene er undersider til valgknappen "Lokalhistorie" - "Fauske under 2.verdenskrig",
i hovedmenyen ovenfor.


Øvrig informasjon om bøkene finner du under "Våre Bøker" i
hovedmenyen.

---------

Soldaten Rolf Weschkalnies hadde vært stasjonert på Fauske, og hadde fått en sønn her. Siden hadde han kjempet på Østfronten i Finland. Han hadde nå fått permisjon og feirer sin fars fødselsdag 25. mai 1944 – i Berlin. Han har kjøpt en flaske champagne som gave. Dette var et borgerlig funksjonærhjem, med bokskap, brokadegardiner og krystallglass. Faren, som sitter til venstre, var tekstilingeniør. Mora står bak til venstre. Det er kanskje farens bror og hans kone sammen med den nære familie som er på besøk. To av søstrene (?) peker med pistoler som er en del av festligheten! Rolf hadde nå opplevd mange krigshandlinger. Det preger ansiktsuttrykket hans, som er helt annerledes enn de andre. Sønnen Rolf på Fauske var nå ett og et halvt år. Denne sønnen har vært bidragsyter til bokprosjektet «Fauske under 2. verdenskrig».


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokserien Fauske under 2. verdenskrig


Fauske historielag har gitt ut bokserien «Fauske under 2. verdenskrig». Det første bindet kom i november 2017, deretter kom ett bind hver høst, til det siste bindet kom høsten 2021. Det ligger omfattende forskning bak utgivelsene, det er hentet materiale fra nasjonale og lokale arkiver, og fra ca. 150 tidsvitner som har vært intervjuet.

 

Bokserien har fått god omtale, og er brukt som referanse, bl.a. i bokserien «Andre verdenskrig i nord» og «Krigsforbryteren – Oppgjøret med Gerhard Flesch», begge fra 2022. I Andre verdenskrig i nord er det også brukt to kart fra historielagets bokserie, bind 1, «Overfallet». Og i  NRK-serien «De dødsdømte», blir historielaget takket for hjelp. To av omtalene i Avisa Nordland kan leses her ved at du trykker på bildene under:Bøken selges av nettbutikken leselysthuset.no (Bokhandel på Rognan)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fauske under 2. verdenskrig - Bind 1: Overfallet


Bildet på forsiden viser de østerrikske bergjegerne på mars mot Fauske, klare for angrep.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokomtale i Militær Historie

17.10.18


Fauske under 2.verdenskrig, bind 1: Overfallet.


Tidsskriftet Militær Historie hadde i nr.5, september 2018, en hederlig bokomtale av

Fauske under 2.verdenskrig, bind 1: Overfallet.


Klikk på bildene for større versjon..


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bombingen av Fauske liknet bombingen av Namsos

17.10.18


Rolf Mokkelbost er født og oppvokst på Fauske som sønn av postmesteren her.

Han slo seg ned i Namsos etter at han var ferdig med utdannelsen.


Han har fått tilsendt en film fra bombingen av Namsos våren 1940. Det var samme type fly som kom fra samme flyplass og med samme type bomber som bombet Fauske sentrum.

På filmen ser vi bl.a. nedslaget av en 250 kilos bombe som Fauske fikk tre av, og som startet brannen som utslettet mesteparten av sentrum.


Det vi ser på filmen er nokså likt det som skjedde på Fauske 22.mai 1940. Også befolkningens reaksjoner.


For å se filmen på NRK Trøndelags nettside: KLIKK HER.


Bildet under: Fauske bombes 22.mai 1940

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenfor noen bilder fra krigstiden. Klikk på bildene for å få de større.