I menyen over, under "lokalhistorie" og "bilder" kan du velge ulike bildeoversikter. Nedenfor er noen lenker til søkbare bildearkiv.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                     Lenke til Digitalt Museum, her med Finneid som søkeord


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                               

                                                     Lenke til Arkiv i Nordlands søkbare arkiv-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                      Lenke til Nasjonalbibliotekets søkbare fotoarkiv-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          weldy68                        Lenke til weldy68 sine gamle bilder fra Fauskeområdet.

                                                      Dette er en vedlig bra samling av gode bilder


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------