Sulitjelma Historielags samling av lokalhistoriske artikler.

Sverre Pettersens hjemmeside om Sulitjelma. Bilder og tekst.

Nasjonalbibliotektets søkbare bildesamling, her med Fauske lagt inn som søkeord. Du kan også legge inn andre søkeord.

Bondefisker fra Skjerstad/Fauske

NRK.Hverdagslivet i det gamle norske bondesamfunnet i årene 1800-1850. Denne episoden handler om bondefiskerens kår omkring midten av 1800-tallet (4:6). Ved Per Simmonæs

Christian Næstby var med på innspillingen 23 minutt ut i programmet. Serien ble sendt i NRK i 1979.

Digitaliserte bygdebøker

Digitaliserte, dvs. direkte lesbare bygdebøker og historier fra Nordland, bl.a. Slektsbøker for Fauske.

Årbok for Sørfold

Mye interessant digitalisert stoff fra Indre Salten som Ulf Roger Strøksnes har gjort tilgjengelig, bl.a. innholdsfortegnelse for Sørfoldbøkene

Bilder fra Krigen. Her kommer Bergjegre til Finneidkaia. Det er bare ett bilde fra Fauske. 

Soldatbilder fra krigen. Den tyske offiseren Ortwein tok en rekke bilder fra Fauske da han var stasjonert her. Her kan en bla gjennom en rekke bilder som viser hverdagen til de tyske soldatene.

Fortegnelse over merkepliktige fiskebåter fra Fauske i 1930

1900-tallet i Fauske

Ved Per Bjørn Pedersen, Roar Michalsen og Billy Jacobsen

Her følger en oversikt over utvalgte hendelser i Fauske perioden 1900-1999:

Bibliografi Fauske kommune