Fra magasinet Folk før 2011:


En gammeltantes ukjente skjebne


Av Anne S. Johansen

Magda Konstanse Rugås ble født i Tortenlia i 1894 av foreldrene Albertine Marie og Johan Lund Pedersen Rugås. Faren kom opprinnelig fra Velfjorden i Brønnøy, men kom til Fauske da han fikk jobb i marmorbruddet i Løvgavlen.


Magda ble født som fjerde barn i en søskenflokk som etterhvert ble til tolv. Familien hadde et småbruk og etter opplysninger fra folketellingen i 1900 hadde gården både kreatur, fjærkre og potet.


Det var nok harde kår og Magda reiste tidlig ut i arbeid. Nitten år gammel hadde hun kommet seg til Trondheim hvor hun hadde jobb som serveringsdame. Flere i familien reiste over til Amerika, blant annet den eldste broren Julian, men han kom hjem igjen lite fornøyd etter ett år. Arbeid og lettjente penger lokket nok de fleste, og Magda lot seg også friste.


En gåte for familien

Hennes uvisse skjebne har til nå vært en gåte i familien, men i vår digitale verden har vi greid å finne spor etter henne. Etter hvert fant vi ut en god del.


Det viser seg at Magda reiste ut fra Trondhjem 19. mai 1914 med båten ”Via Xania” til Bergen. Derfra reiste hun videre med Norske Amerika Linjers skip ”Kristianiafjord”  23. mai 1914, og hun ankom Ellis Island i New York etter 9 døgn, den 1. juni 1914.


Billetten hennes var forhåndsbetalt fra Amerika, men hvem som sto for betalingen er fremdeles ukjent, reisemålet var byen Clarkfield i Staten Minnesota. Hva hennes arbeid skulle bestå av og om oppholdet for øvrig, er også ukjent.


Tuberkolose

Det viser seg at Magdas tid i Amerika skulle bli kortvarig da hun ble tidlig ble syk. Første konsultasjon på Thomas Hospital i byen Hennepin, var den 15. april bare et halvt år etter ankomst. Om hun var innlagt i ett år, eller bare den siste tiden frem til hun dør 9. mars 1916 av tuberkulose, er usikkert.


På dødsattesten fra Thomas Hospital står det at Magda var norsk, men at foreldrene er ukjent.  Dette var sikkert en av årsakene til at Magdas mor Albertine først flere år senere fikk høre at hun var død, men ikke noe sikkert om hva hun døde av.


Magdas far Johan dro opp til Longyearbyen på Svalbard omtrent på samme tid, hans sønn Julian som tidligere hadde vært i Amerika, hadde arbeid og var bosatt der. Men Johan skulle også få en trist skjebne. Han fikk spanskesyken og døde i Longyearbyen i 1918.


Postgangen fra både Amerika og Svalbard var vel ikke den beste og  kunne ta mange måneder, derfor er det ikke sikkert at Johan fikk vite at datteren døde før han selv falt fra. Min bestemor Sigrun som var Magdas søster, fortalte at de mange år senere fikk høre at Magda hadde vært hjemløs og var sultet i hjel, men de hadde et håp om at det ikke var tilfelle, for det verserte forskjellige historier.


Nå da jeg har funnet ut av Magdas siste år, får jeg si at det er godt å vite at hun ble tatt hånd om på et sykehus, men trist å vite at hun døde så ung og alene i et fremmed land.Kopi av den orgiale dødsattesten


Til venstre Magda Konstanse Rugås som forsvant,

og søsteren Hanna til høyre


Via Xenia ved kai i Trondhjem.


Kristianiafjord

Slik så billetten til Amerika ut.


Lugaren 3. klasse på Kristianiafjord.

Vi har også fått kopi av den orginale passasjerlisten fra Kristianiafjord som viser Magda som nummer 20 på listen.