Historiske konfirmantbilder

John Magne Jensen har samlet en del bilder av konfirmanter fra Fauske kirke, og prøvd å finne flest mulig navn på konfirmantene. Vi har fått lov til å legge ut bildene her. Ved å trykke på bildene blir de større. Navnelistene finner en ved å trykke på lenken under. Vi er interessert i å flere navn og bilder, så send oss gjerne dette, så får vi supplert supplert samlingen. Det gjelder selvsagt også konfirmanter fra Sulitjelma og Valnesfjord også. Bilde 1928 har vi fått av Rangvald Knutsen, men vi har dessverre ingen navn her.

____________________________

1905

Konfirmanter i Fauske kirke 1905.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

Konfirmanter Fauske kirke 1906.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.1906

1911

Konfirmanter Fauske kirke 1911

Trykk på bildet for å få det større

Vi kjenner noen få navn.
      1910


Konfirmanter Fauske kirke 1918.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

__________________________

1913

Konfirmanter Fauske kirke 1913.

Trykk på bildet for å få det større, men det er veldig dårlig.

Vi kjenner ingen navn, bortsett fra klokker Gylseth i første rekke. Vi har linket kirkeboka med navnene.

Sulitjelma kirke

1913

Konfirmanter Sulitjelma kirke 13.7.1913.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

Konfirmanter Fauske kirke 1916.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

1916

1918

Konfirmanter Fauske kirke 1918.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.
      1920

Konfirmanter Fauske kirke 1920.

Trykk på bildet for å få det større.

Nr. 3 fra venstre bak: Solveig Pedersen (Kristiansen)

________________________

Sulitjelma kirke

1919

Konfirmanter Sulitjelma kirke 1919.

Trykk på bildet for å få det større. Vi vet ikke hvem som er hvem, men trykk på denne lenken for å få navnene._____________________________________________________

1921

Konfirmanter i Fauske kirke 19.juni 1921.

Trykk på bildet for å fa det større.

Konfirmantene i Fauske kirke 19.juni 1921.

Samme bilde som til venstre, men her er personene nummeret. Trykk på denne lenken for å få navnene.


Trykk på bildet for å få det større. 

1922

Konfirmanter Fauske kirke i 1922.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

1925


Konfirmanter i Fauske kirke i 1925.

Trykk på bildet for å få det større.

Vi har bare navnet på de to framste

guttene f.v. Halstein Hansen og Arne Hansen.

Trykk på lenken for å få kirkeboka.

1926

1927

Konfirmanter Fauske kirke 1927.

Trykk på bildet for å få det større.

Navn jenter 1. rekke.

Navn gutter 2. og 3. rekke.

Navn gutter 4. rekke.

1928

Konfirmanter Fauske kirke 1928.

Trykk på bildet for å få det større.

Vi kjenner få navn, men har linket kirkeboka med

navnene. De få navnene vi har er linket her.

1929

Konfirmasjon i Fauske kirke 1929.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

1930

Konfirmanter Fauske kirke 1930.

Trykk på bildet for å få det større.

1. rekke bakerst fra venstre.

2. rekke fra venstre.

3. rekke fra venstre.

1933

Konfirmanter Fauske kirke 1933.

Trykk på bildet for å få det større.

Nummerering.

Navn 1.

Navn 2.

Navn 3.


1934

Dette året ble det ikke tatt noe "offisielt" konfirmasjonsbilde fordi datter av presten Kleivan ble syk. Hun døde ung.  Ingrid Jensen har tre privatbilder av konfirmantene som vi viser her:

Konfirmasjonen var 17. juni.

Bilde nr. 2

Bilde nr. 1.

Bilde nr. 3___________________________

Konfirmanter Fauske kirke 1936.

Trykk på bildet for å få det større.

Nummerert bilde med navn.
___________________________

1937

Konfirmanter Fauske kirke 1937.

Trykk på bildet for å få det større.___________________________

1938

Konfirmanter Fauske kirke 1938.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.___________________________

1939

Konfirmanter i Fauske kirke 1939.

Trykk på bildet for å få det større.___________________________

1949

Konfirmanter Fauske kirke 1949.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene

Nummerering starter på første rad fra venstre 
      1951


Konfirmanter Fauske kirke 1951.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få tall på personene.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

_____________________________________________________

1952

Konfirmanter Fauske kirke 1952.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få  navnene, nummerering starter på første rad til venstre.
      1954
Konfirmanter Fauske kirke 1954.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få tall på personene

Trykk på denne lenken for å få navnene.

__________________________
      1955

Konfirmanter Fauske kirke 1955.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få tall på personene.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

__________________________
      1956


Konfirmanter Fauske kirke 1956.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få tall på personene.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

__________________________

Sulitjelma kirke

1956

Konfirmanter Sulitjelma kirke 1956.

Trykk på bildet for å få det større.

Navn.
      1957


Konfirmanter Fauske kirke 1957.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få tall på personene.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

__________________________
      1958


Konfirmanter Fauske kirke 1958.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få tall på personene.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

_____________________________________________________

Sulitjelma kirke

1959

Konfirmanter Sulitjelma kirke 1959.

Trykk på bildet for å få det større.

Navn.
      1960


Konfirmanter Fauske kirke 1960.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få tall på personene.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

_____________________________________________________

1961

Konfirmanter i Fauske kirke 1961.

Trykk på bildet for å få det større.

1963

Konfirmanter Fauske kirke 1963.

Fotograf er Alf Sverre Hansen.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

___________________________

1964

Konfirmanter Fauske kirke 1964.

Fotograf Alf Sverre Hansen.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

Konfirmanter Fauske kirke 1965.

Fotograf er Alf Sverre Hansen.

Trykk på bildet for å få det større.

Trykk på denne lenken for å få navnene.

1965